Storz/Olympus - patenter


Det er veldig spennende og interessant dette med mulighetene for å se mot andre leverandører av scop enn Karl Storz.

MEN, hvordan påvirker dette patenter og konkurransesituasjon?

Siden BLCC-teknologien er et drug-device konsept har det jo blitt fremholdt at eventuelle konkurrenter til PHO vil være nødt til å kjøre egne kliniske studier sammen med andre leverandører av scop.
Er PHO også nødt til å gjøre dette dersom de ønsker å bytte ut Karl Storz med Olympus e.l.?
Og hvis ikke, hva skal da eventuelt hindre en mulig konkurrent i å produsere en Cysview-kopi og ta opp konkurransen med PHO?

Når det er sagt. Blærekreft-markedet er ENORMT, og det er trolig god plass til mange aktører.
Både Pepsi og Coca Cola tjener jo godt på brusen sin, for å si det sånn.
focuss
14.12.2018 kl 11:18 2056

Dersom PHO starter å lefle med alternativer så kan det vel skje at KS gjør det samme. Så spørs det hva PHO vet om KS sin vilje og evne til det og hvor viktig den spesialiserte medisinske kompetansen til PHO er. Videre så vil jeg tro at KS og PHO har en samarbeidsavtale. Teksten i den vil jo ha stor betydning.
focuss
14.12.2018 kl 11:22 2039

Liang
PHO får all inntekt av salg av Cysview. KS får sin inntekt fra salg av Scope. Det er klart at potensialet til PHO i dette er milevis over potensialet til KS. Salg av scope til blærekreft er bar ett av mange produkter fra KS.
liang
14.12.2018 kl 11:32 2001

Uten sammenligning forøvrig så vil vel mange reagere dersom leverandøren av laser brukt i PCIB sin PCI-teknologi skulle ha noe å si avtalemessig og/eller partnermessig?
Kan det være tilsvarende i PHO med leveranse av scopes.
Skulle jo tro at dette er PHO sin "eiendom" siden de har iverksatt og betalt for gildet--les clinical trials.

Henger det slik sammen at leverandøren av utstyret har klart å karre til seg avtaler hvor de i tillegg til betaling av utstyr utifra spek også får andre ytelser , ja da synes jeg tidligere ledelse i photocure har handlet serdeles amatørmessig.

CanonBoy
14.12.2018 kl 11:39 1978

Takk for svar Focuss. Det var denne avklaringen jeg var ute etter.
Dette betyr at Cysview/Olympus ikke er aktuelt i USA (kostnad/tidsaspekt). Det bare at jeg hang meg opp i uttalelsen og "hovedprioriteringene for Schneider i 2019".
Da kan det kanskje være at Daniel tenker på andre markeder.
- Cysview/KS har et megafokus på US markedet (og der de har avtale) og kunne levere nok scope/flexi når dette tar av.
- Photocure ser på andre samarbeid (ex. Olympus) i andre markeder hvor dokumentasjon/godkjennelse er enklere å få på plass.
Dette kan da avhjelpe evt. flaskehals i US vedr. fremtidig tilgang på scope.
Uansett blir det spennende å se utover 2019 hva han faktisk har i tankene. Og, jeg er sikker på at denne uttalelsen er en bevisst handling fra Daniel. Dette kan ikke være noe han slenger ut sånn uten videre, da kunne det vært en kile til katastrofe. Pho har sikkert diskutert temaet på ett eller annet nivå med KS.

focuss
14.12.2018 kl 11:45 1961

Liang
Synes ikke det er noen grunn til den type spekulasjoner du fremfører her. Tidligere ledelse har gjort en særdeles god jobb med fase tre studiet og samarbeidet med KS synes svært så vellykket.
pusimiga
14.12.2018 kl 11:57 1930

Mine aksjer ligger i skuffen, er ikke til salgs under 1000 kr,da jeg kan tenke for salg,men bare tenke,det betyr ikke salg
Hayen
14.12.2018 kl 11:57 1929

Takk for klargjørende innlegg.
Forutsatt at de medfører riktighet, har jeg en teori om videre fremdrift og hva Schneider oppnår ved å gå mot Wolf og Olympus:

* Olympus og Wolf påstarter studier med Cysview. Kanskje kan endel av tidligere studie gjenbrukes siden en av de to (cysview) er samme komponent som i den PHO har med KS. Isåfall blir det mer attraktivt for Olympus/Wolf å gå for PHO enn generika, da de kommer raskere på markedet
* KS vet at "på et eller annet tidspunkt" vil Olympus og Wolf komme på markedet, noe som gir de et insentiv i å gi bånn gass
* Når scope fra Olympus og Wolf er godkjent med Cysview, gidder verken KS, Olympus eller Wolf å starte studier med generika. Hva skulle de tjene på det? De er allerede på 'det blå markedet, støtter et produkt som har permanent refusjon, urologene omfavner, prisen på produktet er mer enn godt nok til at det vil bli brukt i stor skala

Jeg er fremdeles i en bratt læringskurve innen farmasi/blærekreft
Hvis noen av punktene over er basert på feil grunnlag, så kom gjerne med opplysende informasjon

Selv om det ville være en fordel med flere scopeleverandører mhp å kapre markedsandeler, så tviler jeg ikke på at samarbeidet mellom PHO og KS nå er sv en slik art at PHO neppe gjør noe som kan skade/sette forholdet den imellom i fare. Dette er et samarbeid begge selskaper tjener på og jeg tror det ikke kommer på tale å inngå samarbeid med andre scopeleverandører uten at dette er velsignet og godtatt av KS. Men det kan da hende at det er konstellasjoner her som vil tjene både PHO og KS, uten at jeg kan se dem.
pafo
14.12.2018 kl 12:39 1856

I Europa har de fritt valg av scope med blåhvite fra Olympus uten de hjelper på salget. Men i USA er det en kombinasjons behandling
med Karl Storz scope. Men det finnes og blåhvite scope der som brukes med kontrastvæske, men gir ikke så gode resultater som med
cysview. Men det er ikke scopen det står på, uten om de vil innføre en behandling som reduserer deres inntekter.

Men de sykehus som skaffer BLCC kommer att stjele pasienter fra de som ikke har. Efterhånd som de blir klar over behandlingen.
Og Medicare kommer att se til att de får kjennskap til behandlingen. I dag har jo Olympus 70 % og Karl Storz 20 % av markedet,
men det er vel bare 1-2 % blåhvite scope, og skall det bli nån marked før dem så må vel PHO lykkes med cysview først.
Og en kopi blir aldri bedre en orginalet, så da må de konkurere på pris. Og det er hoppløst nær orginalet har full refusjon.
Men Olympus kan jo prøve kjøpe rettighet til att bruke cysview av Karl Storz, før PHO har vel knappest nåt imot det.
SørenE
14.12.2018 kl 12:58 1816

Hej Norge

Hayen: Det var mine tanker da jeg skrev "giv det blå lys og Cyswiev til Olympus" !!!!!!
Det kan ikke blive større og fjerne enhver tanke om kopi :-)

Dansken
Super optimist
SørenE
14.12.2018 kl 12:58 1180

Hej Norge

Hayen: Det var mine tanker da jeg skrev "giv det blå lys og Cyswiev til Olympus" !!!!!!
Det kan ikke blive større og fjerne enhver tanke om kopi :-)

Dansken
Super optimist
onuk
14.12.2018 kl 14:01 1100

Hva er i veien for å kjøre løpet i USA videre med Karl Storz, så kan Olympus og Wolf bli tilsvarende partnere for resten av verden hvor Photocure per dags dato fortsatt IKKE er etablert. Jeg tipper han Schneider tenker litt lenger enn bare US. Før eller siden går salget over there av seg selv, fint om ledelsen har resten av verden å pusle med når den tid har kommet eller?

Her er en tråd fra 14.12.2018 vedr tema for samarbeide med Wolf og olympus om levering av scope til undersøkelse av urinblæren etter Scneiders uttalelser ved presentasjonen av Q3 2018.
Redigert 08.09.2019 kl 12:57 Du må logge inn for å svare
Hayen
08.09.2019 kl 17:09 445

Schneider kommenterte samarbeid med Wolf og Olympus hos DNB Markets desember 2018, ikke på q3 presentasjon

Har vel liten praktisk betydning det Hayen..??

Jeg var på tur når jeg skrev mine tidlgere innlegg i dag, og hadde tenkt å gi deg svar på tiltale når jeg kom tilbake, men fant ut at det tok for lang tid, og at det allikevel er nytteløst.
Hayen
08.09.2019 kl 22:51 301

Enig i at det ikke er stor betydning.

Mulig jeg må ha det i klartekst, men så ikke helt poenget med å dra frem denne tråden igjen.