BALTIC CAPESIZE-INDEKS +4,3% TIL USD 17.704/DAG


BULK:BALTIC CAPESIZE-INDEKS +4,3% TIL USD 17.704/DAG
Oslo (TDN Direkt): Baltic capesize-indeks er opp 4,3 prosent til 17.704 dollar pr dag, ifølge The Baltic Exchange fredag.

HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Kbkristi
14.12.2018 kl 12:39 1852

Takker Volf, da blir det vel jul i år også :)
JSL
14.12.2018 kl 12:57 1770

@Volf
Har du noen tanker om veien videre for GOGL på kort eller mellomlang sikt?
Jeg har hatt mange opp og nedturer med GOGL siden jeg investerte i GOGL sommeren 2016, men denne siste nedturen var brutal. Jeg har (heldigvis) registrert at det svært negative sentimentet har snudd noe og at det kan se noe lysere ut nå. Ref kinesisk import av soyabønner, lave lager av malm og stål i Kina (ref KJEPET), håp om at det skal komme en løsning på handelskrigen etc.
Rent teknisk kan det se ut til at GOGL har bunnet og at det kan ha snudd noe opp, RSI er på 59 og stigende, og positiv på innside handel. Registrerer at Investtech har svakt kjøpssignal på mellomlang sikt.
Volf
14.12.2018 kl 18:06 1479

Hei og god kveld JSL.

Skal prøve å svare på ditt spørsmål så enkelt som mulig med minst mulig historikk og mest mulig fakta.

Jernmalmvolumet utgjør ca 30% av tørrlastmarkedet og forblir den viktigste driveren i dette markedet.Kina står i volum for ca 75% av sjøveis transport (innport) av jernmalm.
Kina`s jernmalmimport har falt ca 2% hittil i år,den svake utviklingen kan til en viss grad tilskrives at jernmalmlagrene har falt 5% hittil i år (November)og en kombinasjon av lavere veksttakt og økt bruk av skrapstål som innsatsfaktor i stålproduksjonen har påvirketetterspørselen etter jernmalm negativt.

Lav opphuggingstakt øker dessuten tilbudet av skip og ratene på vei ned.
Personlig trur jeg at det ikke blir noe fart i bulkmarkedet før etter kinesisk nytt år som starter 5 februar 2019 eller handelskrigen US/Kina får en løsning. Men noen superrater kan jeg ikke se for meg de første 6 mnd derfor er jeg ute av bulk og satser på LNG.

Ha en fin kveld og dette var nå min personlige mening.Nå har det begynt å høres bekymrede røster også om lng, for mange skip som kommer i 2021/22. Men jeg tror Q4 nå blir bra. Hva tror du om det?
Kbkristi
14.12.2018 kl 22:10 1224

Flott svar Volf. Er dessverre alt for mye inni bulk. Du forelsker deg i en aksje, og der blir du! Har vært med på dette før!
Farlig når den faller. 10-20% på noen dager.
Time will show, men tror ikke på noe himmelferd i nær framtid!
Volf
15.12.2018 kl 14:37 969

Beklager sent svar Shippingballs var noe jeg ville kontrollere før jeg svarte.

Import av LNG er unntatt handelskrigen og årsaken er at Kina`s LNG etterspørsel er strukturell og drevet av den politiske ledelsens beslutning om å øke LNG som andel av lande`s energimiks til 10% innen 2020, fra 6% i 2017.
Sjøveis handel med LNG økte med ca 25 millioner tonn (ca 9%) i 2017,og Kinas andel av veksten var ca 46%.Til informasjon så økte handelen med knappe 18 millioner tonn eller ca 7% i 2016 og Kinas andel var på 42%.
I inneværende år forventer en ca 10% vekst i handelen med LNG og Kinas andel er på 50%

Kinas importvekst er hoveddriveren innen LPG shipping grunnet overgang i større byer fra kull til gass i vintermånene og forklarer rateboomen vi opplever nå.Til tross for fallende veksttakt i Kina grunnet konflikten med US er utsiktene gode for forsatt sterke LNG rater.
Hvor høye vil jeg ikke spekulere i for markedet vil helt sikkert bli overkontrahert slik som med LPG . Til det skjer får vi bare glede oss over utsiktene til gode rater de neste 2-3 årene og hoppe av når den tid er inne.

Ha en fin helg og en innbringende kommende uke.