Hvorfor stenges kommentarfeltene i de etablerte mediene?


Den enkleste forklaringen er økonomi. Å ansette moderatorer er kostbart.
atnorhe
14.12.2018 kl 13:00 321

Svaret er såre enkelt hvis du har lest noen av dem.

kommentarfeltet avslører artikler for å være rene propaganda saker. Dessuten blir journalister sikkert krenket og såret av tilbakemeldinger.

all kritikk er hat i dag.
Nuka
14.12.2018 kl 13:35 303

Det er stort sett bare tullinger og ldioter , som skriver i disse kommentarfeltene.

NUKA`s konklusjon: De som ikke har samme PK-meninger som meg er idioter.
SCK
14.12.2018 kl 14:13 289

I Resetts artikkel nevnes en årsak til nedleggelse av komm.feltene den frykten mediene har for å bli assosiert med kommentatorene. Imidlertid, hos Resett så er kommentatorene kanskje redde for å assosieres med Resett?
Med mindre det oppfordres til lovbrudd ser jeg ikke hva som er så ille med at leserne kan ytre seg på
kommentarfeltene.Det er sjelden jeg ser noen overtramp,og brukes det skjellsord slår det stort sett tilbake
på avsenderen.
Jeg leser på Resett og finner en del gode kommentarer.Etter hvert er det kommet litt bedre spredning der
og ikke slle er nå enige,dlik det var tidligere.
Nettopp mine meningsmotstanderes ytringer er det jeg vil lese,så hva er denne frykten fra venstresiden
og andre i PK-miljøene om hvor ille det er å lese meninger de selv ikke deler?
Pedal
14.12.2018 kl 16:34 247

Sannheyen er plagsom når den kommer fra grasrota som i anonyme fora kan tillate seg
å være ærlige og ikke like preget av PK-presset som det vi ofte er i hverdagen.
Hva i all verden er så ille med folks ærlige meninger?

De er redde for sannheten selvfølgelig. Styr unna de mediene som ikke har kommentarfelt. Vi vil ha en sannferdig presse.
Lisse
14.12.2018 kl 19:50 212

Media vet best og tar på seg en bedrevitende oppdragerrolle.
Da er det klart det er brysomt når folk i kommentarfeltet dissekerer
propagandaen som venstreradikalerne pådytter leserne.
Store doser politisk korrekthet gjør mediafolkene så i total
utakt med grasrota at de raskt avviser ytringene som hat, rasisme
og andre oppbrukte skjellsord.

Å ha dialog med sine kunder er viktig og ikke minst for media!
Weteran
14.12.2018 kl 20:19 206

Nå må du roe deg ned.
Økonomitidskriftet har ikke samme rolle og vi har ikke samme behov. Dessuten har du HO forum.
Du er over ivrig venstrevridd i roten og havner i grøfta i enhver sak.