ELE - Ny analyse på trappene....


...Som nevnt tidligere jobber jeg med en oppdatert analyse av selskapet og spesielt hva som har skjedd i 2018 - sett fra et aksjonærståsted. Presentasjonen har foreløpig tittel: "2018 - Shareholder (d)i(l)us/tion - a story of fake news or real value?". Vil omhandle en gjennomgang av hva som har skjedd i 2018, hva som er hovedårsakene til selskapets utfordringer og utsikter til hva som bør skje i 2019. Alt fra en utenforståendes aksjonær ståsted. Vi får se når denne er klar og hvordan den vil bli levert... stay tuned...
15.12.2018 kl 10:53 5732

oddivar

Dette ser jeg fram til. Lærer mye av det du skriver.
Tresvika
15.12.2018 kl 11:38 5659

Bra Oddivar, ser fram til å lese det du kommer med ????
Blir interessant å følge fortsettelsen her uansett, spesielt mtp hva som skjer med Beitnes og ABO som vel begge er på vei inn i ruskete vær.
Møyfrid
15.12.2018 kl 12:12 5615

Utenforstående enn så lenge. Vi skal ha deg inn i styret, enten du vil eller ikke.


oddivar,

det var godt å se at det var liv i deg også - begynte faktisk å bli litt bekymret siden du ikke kom tilbake som lovet i forrige uke...:)

Regner med at du også har fått litt å tenke på gjennom alt som ikke har skjedd, har skjedd og ikke minst har kommet frem den siste tiden med negativt fortegn.

Jeg fikk som kjent en henvendelse fra admin om å moderere utrykkene på tross av at jeg fremstilte ordene svindler (*) og scam (*) i en spørsmålssetting og det på lik linje som den sivile domstolen på Malta gjorde....

RE - Case 1477

"It results that these Sub-Funds have suffered a loss, and there could be futher substantial loss, and this loss is, inter alia, the direct or indirect result of your actions and/or omissions, resulting from your negligence, and/or fraud (*), and/or carelessness, lack of skill and/or for your failure to observe the laws and rules applicable and also because of default in your obligations"

Ovesatt - Det resulterer i at disse delfondene har hatt tap, og det kan være ytterligere betydelige tap, og dette tapet er blant annet direkte eller indirekte resultat av dine handlinger og / eller utelatelser som skyldes uaktsomhet og / eller svindel (*) , og / eller uforsiktighet, mangel på dyktighet og / eller for manglende overholdelse av lover og regler som gjelder og også på grunn av standard i dine forpliktelser.

https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Court%20Notices/Pages/2018/09/CourtNotices2009.aspx


Sett i lys av at Beitnes kom inn og "reddet" ITX fra konkurs med sine tvilsomme kontakter "Falcon Funds" og "ABO" hvor et gruve case nettopp er et slikt type case hvor markedet er kjent med at ting kan ta tid - veldig lang tid så slik sett var jo dette en mulighet av de store spesielt om man ikke primært hadde ærlige hensikter....

Ser vi så videre på Beitnes selv, hans heller tvilsomme business karriere hvor det er blitt etablert en mengde selskaper opp gjennom årene med tilhørende avleggere hvor de fleste kun lever en begrenset periode før de legges ned og hele prosessen gjentas så forsterker det signalene om at ting kanskje ikke er helt som de skal.

Ser man så på selskapene som etableres så har de ofte samme navn som eksisterende selskaper med et godt rennomme noe som igjen bare forsterker de negative signalene om at man i hensikt prøver å fremstå som noe man ikke er noe som igjen og naturlig nok også omhandler det å fremstille alt annet som noe det ikke er og ELE virker ikke å være noe unntak i så måte...

Ser man så på nettverket til Beitnes over selskaper og personer så virker det samme mønsteret å gå igjen også hos disse noe som igjen bare forsterker mistanken ytterligere....

Det virker å være veldig mye (om ikke alt) som tyder på at den såkalte redningen av det konkurstruede ITX (senere ELE) var en del av en helt annen plan enn den aksjonærene så for seg - mao, disse gutta så nok et potensiale i å kunne melke et børsnotert selskap over lang tid uten egentlig å se noe potensiale i gruvene, MEN de var helt avhengige av at andre skulle se et potensiale i gruvene. For å få det til så måtte man etablere ideer som ved første øyekast kunne virke plausible nok for å trigge interesse for gruvene og caset (Konsentrat, Pellets, Asset backed Token, Strukturert Token, IPO) for AMI og Token delen, og som vi kjenner til så er det ingenting av dette som har materialisert seg, ei heller ser det ut til å gjøre det - i alle fall ikke i uoverskuelig fremtid noe også ledelsen virker å ha skjønt og dermed så drar man det ennå lengre gjennom ABO ved å finne en oppkjøpskandidat for finansieringen hadde man jo med seg fra begynnelsen av hvor ting gikk veldig glatt den første tiden men da med et langt lettere finansieringsvolum og man gamblet da på at det kunne gå like greit denne gangen selv om man økte finansieringsvolumet hele 10 gangeren - noe vi kjenner til at det ikke gjorde...

Som et siste forsøk på å trigge interessen etter at man var gått tom for og brukt opp ideene på både AMI og Token og lite kunne gjøres med CMT uten eierandeler så prøvde man å sparke liv i et håp om og rundt Mindoro noe de fleste skjønner ikke er annet enn et bomskudd og et sleivspark av dimensjoner...

Så ble plutselig Beitnes innhentet av fortiden noe som ofte skjer om man driver på kanten over tid (Oxxy skandalen, NUF/Holding kredittkort scam reviews ++ og ikke minst notifiseringen om et gigant søksmål fra den Svenske Pensjons Myndigheten gjennom den sivile domstolen på Malta basert på en rapport fra KPMG) hvor CFO og revisor forsvinner ut døra, det ble problemer med å finne ny revisor og hvor selskapet ble satt under overvåking på OSE hvor hele denne situasjonen i realiteten er langt mer alvorlig enn folk flest virker å skjønne.

Så kan man jo spørre seg selv etter at Beitnes er helt eller delvis ute - hva er det med dette caset jeg ønsker å se annerledes?

Ønsker jeg fortsatt å tro på caset, på AMI som tidligere har gått konkurs med de samme verdiene i bakken hvor det aldri siden 1953 er blitt gitt noen fullverdig produksjonslisens, på Mindoro som har vært og fortsatt er et lost case så lenge Duterte sitter ved makten og CMT hvor man kun kan få eierandeler gjennom å fortsette med ABO sine betydelige transjer og det over år fremover fordi inntektene fra CMT vil gå til å betjene lånet de får med seg på kjøpet, hvor ingenting annet materialiseres og av samme grunn så finnes det heller ingen andre inntektskilder, annen finansiering eller kapitaltilgang - er det dette som skal trigge troen fremover?

Jeg bare spør....

Fortsatt God Helg!
Redigert 15.12.2018 kl 13:40 Du må logge inn for å svare

Vi venter i spenning.
Vi andre kan jo muligens prøve oss på et tankeeksperiment.
Hva vi hele element hadde solgt alt de eier og har i dag, hvor mye hadde ele da sitti igjen med?
Selger Mindoro
Selger andeler i Ambershaw
Selger andeler i CMT
Selger det de har jobbet med i forhold til tokens
+ hva de har av bankinnskudd
- gjeld
Hva sitter Ele med igjen da? Er det mer eller mindre enn 100 millioner?
Møyfrid
18.12.2018 kl 14:19 5095

Ja, vi venter på julebrevet.

Disse trådene trenger innlegg fra skribenter som i det minste prøver å holde seg objektive og seriøse, til tross for tingenes tilstand - på godt og vondt.

Der er Oddivar en ener.
oddivar
18.12.2018 kl 14:34 5044

Takk for det, Møyfrid. Analysen er pt. i QA status nå. Jeg jobber med en plan om å levere den på mest hensiktsmessige måten og vurderer om et webinar kan være egnet. Vi får se om det kommer før jul eller rett etter nyttår. Jeg har behov for å øve litt på det formatet først.... ;)
Redigert 18.12.2018 kl 14:35 Du må logge inn for å svare
Møyfrid
18.12.2018 kl 15:16 4980

Dette blir bra.

Vi gleder oss!

Du kjente til Beitnes, Mindoro, AMI, CMT også da du publiserte triggerlister, og var kjempepositiv til alt med selskapet?
Jeg bare spør jeg og.

Oddivar, lykke til med analysen - det blir interessant å lese hvordan du vurderer selskapet p.t., og hva du mener bør skje for å snu skuta.
Kvabb
19.12.2018 kl 00:05 4736

Men alt dette visste jo riskokern når han hauset som værst også, ikke sant ? Hvor mye tapte du....
Møyfrid
19.12.2018 kl 00:09 4726

Tror ikke vi trenger det. Han er godt nok kjent blant de større aksjonærene og har nok god kontakt med flere av dem.

Jeg tror han ville vært en meget god kandidat for å ivareta "menigheten", både i stort og smått.

SI,

RE Beitnes - selvfølgelig visste jeg ikke det, ei heller hadde jeg satset som jeg gjorde.

Gravingen gjorde jeg i ettertid og spesielt etter at stevningen mot Beitnes ble gjort kjent for det hører jo heller til sjeldenhetene at personer med en slik grumsete og heller tvilsom historie befinner seg på toppen av pyramiden i et børsnotert selskap...

RE Mindoro, AMI og CMT - så har jeg som de fleste andre forholdt meg blindt til det selskapet melder, men når det over så lang tid ikke er annet enn utsettelser, endringer og atter utsettelser og endringer så mister man naturligvis troen - noen før andre....
Redigert 19.12.2018 kl 23:35 Du må logge inn for å svare

oddivar,

avventer fortsatt analysen - på denne siden av året eller må vi vente til ut i neste?
Hektar
19.12.2018 kl 23:37 4453

Hva er poenget med en analyse så lenge alt dere får servert er utsettelser og tull? Det er altfor mange utenforliggende faktorer og fareelementer til at en analyse vil være relevant. Og ikke minst vil det være svært misvisende da alt må være basert på at man tar forbehold om at de klarer å rydde opp i rotet sitt.

Vil man ha det som krydder - greit nok om man liker risiko. Men gjør dere selv en tjeneste og sett virkelige penger på virkelige selskaper med et grunnlag og fotfeste i virkeligheten. Luft, fantasi og rett og slett tull er å spille rulett med sin egen fremtid.

Hektar,

kan til dels være enig i mye av det - men det er også viktig å være åpen for andres syn og spesielt i fra oddivar som virker å være en real kar som ikke har vært redd for å vise at han til tider har vært kritisk til sin egen investering og av samme grunn vil det bli interessant å få et innblikk i hans nåværende syn på utviklingen og ikke minst hans tanker om fremtiden.

Det er lov å være uenig, men for å kunne være det som må man jo først ha noe å være uenig i...:)
nopetter
20.12.2018 kl 08:11 4263

BO vil nå få konvertert på nivåer rundt 0.30 dvs ca 116 million aksjer disse vil det gå evigheter å bli kvitt I markedet. Hvis ikke markedet krakker og sender kursen ennå lengere ned. Så vi vil ha BO aksjer med alle shorter å stri med i måneder framover. Og dette støtter Lille og co der de mener at Beitnes har gjort en kjempe deal. Er det mulig.

Ingen tvil om at utvanning er en katastrofe, men det er heldigvis tiltak som kan gjøres. Vi får se hva ledelsen kommer med nå på nyåret.
Bertelli
20.12.2018 kl 08:59 4168

Jeg håper at Oddivar blir ferdig med analysen før Ele må legge ned virksomheten.
oddivar
20.12.2018 kl 09:12 4130

Analysen er så godt som ferdig.
Den vil i første omgang bli tilgjengelig gjennom lukkede webinar seanser - basert på invitasjoner
Regner med å kjøre flere webinarer før og etter nyttår. For interesserte, send en mail til odd.ivar.lindland@live.no


Ny bunn i jallaselskapet , 55 øre.
ELE er ødelagt som selskap på grunn av tospannet hr. Beitnes og BO sine herjinger.
20.12.2018 kl 10:12 3984

Hektar

Du har skrevet flere tråder om Element, der du deler din kompetanse (både med og uten humor). Merkelig at du ikke ser poenget med en analyse.
SR99
20.12.2018 kl 10:27 4051

Det er alltid noen som kjøper aksjer for de tror rekylen snart er nær, samtidig vil en slump aksjonærer snitte ned på lave kurser i håp om å tjene penger eller begrense tapet. BO får helt sikkert solgt aksjene sine og de har også god fortjeneste på transaksjonen.
De kommer til å åpne slusene rett før neste transe og får igjen en mye høyere eierandel ved transe 3.

Problemet er jo at de er helt avhengig av ABO når man ikke har annen kapitaltilgang og dermed vil dette fortsette - alternativt en emisjon på 20 øre som i realiteten ikke vil være noe alternativ da det ville ha blitt en mega utvanning for svært lite - mao, valget er mellom pest & kolera....
Redigert 20.12.2018 kl 10:43 Du må logge inn for å svare
Bertelli
20.12.2018 kl 11:59 3874

For meg er det helt ubegripelig at en tilsynelatende oppegående fyr som Oddivar bruker mye av sin tid på å analysere skandale selskapet Element.

En analyse gir et veldig godt grunnlag til å forstå, samt gjøre tiltak mot ledelse og aksjonærer. Først analyser, så handle deretter. Utfordring videre er å faktisk få kontakt med ledelsen, da det virker til at de har gravd seg ned.
Kodiaq
20.12.2018 kl 12:13 3818

Her er det natta. Selskapet må omstruktureres om det skal overleve. Transje 3 på disse eller lavere nivåer vil gruse kursen ned under 0,1. Så lenge ikke selskapet klarer å levere/melde noe possitivt.
Er kun de med short posisjoner som tjener på denne grusingen, ABO med samarbeidspartnere har antagligvis nok av det.
Selv om børsen er i korreksjonsmodus, er Element i overkorreksjonsmodus. Bunnløs.
Hvis ikke Cecile klarer å få til en reforhandlet avtale med ABO og oppkjøpet av OMM/CMT, mener jeg hun også må gå. Selskapet har januar måned til å rydde opp!
oddivar
20.12.2018 kl 13:04 3725

I den grad det er en trøst, Bertelli, så er du ikke alene om å ikke begripe det ....eller kanskje er jeg ikke så oppegående som det inntrykket du sitter med. ;)
Redigert 20.12.2018 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
tommbakk
20.12.2018 kl 14:02 3623

En nyhetsmelding nå, i ekte Element-stil hadde vært på sin plass.

Noe à la dette:

20.12.18:

"Selskapet jobber med en snarlig løsning på problemene selskapet har opplevd den siste tiden, og forventer å komme med en oppdatering innen medio januar 2017"

Dagen etter, 21.12.18:

"Korreksjon av gårsdagens melding: Selskapet påpeker at korrekt tidspunkt for ventet oppdatering skal være medio februar 2018, sier konsernsjef Cecilie Grue."

27.12.18:

"Selskapet viser til børsmeldinger 20. og 21. desember 2018. Korrekt tidspunkt for oppdatering av pågående tiltak for å sikre verdiskapning for selskapets aksjonærer, skal være medio juni 2019. Til dette pågående prosjektet er det opprettet en ny ad-hoc spesialkonsulentstilling med utvidede fullmakter, og denne innehas av Lars Christian Beitnes. Den aktuelle stillingen vil avvikles når prosjektet er fullført, og senest innen 20. august 1938."

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...

Cecilie, ansett meg...jeg kan komme opp med bullshit like bra som noen annen!
Redigert 20.12.2018 kl 14:03 Du må logge inn for å svare
Kodiaq
20.12.2018 kl 14:07 3603

Tror det er flere som ville hatt den stillingen til Beitnes for 100 K i måneden.
Det ser unektelig bra ut ?.... or not!
FAR100
20.12.2018 kl 14:23 3552

nopetter skrev Innlegget er slettet
mange som selger for å realisere tap, trekke 30% fra skatt? I morge er det siste frist for å selge
Redigert 20.12.2018 kl 14:24 Du må logge inn for å svare

nopetter skrev Innlegget er slettet
Er tildels enig ,men vi kan ikke gi lånehaiene skylden for alt. Element har jo fjusan levert dette rett i fanget på dem. Støttekjøp for lommerusk og utsettelser får ikke aksjekursen opp. Det eneste de ikke vil klare å utsette er neste transje, tenker jeg
Bertelli
20.12.2018 kl 14:27 3540

Rettelse fra ledelsen: vi mente selvfølgelig før 20 august 2039.
Bertelli
20.12.2018 kl 14:29 3546

Det kan være lurt å kjøpe nå for da får man også skattefradrag til neste år.
Møre75
20.12.2018 kl 15:32 3447

Dem må no vel faen me komme med noe nyheter vel snart