Flere som skal kjøpe aksjer i Greenstat? Fremtidens selskap.


Nå er det mulighet for aksjekjøp i Greenstat som samarbeider med NEL. Greenstat er et fremtidsrettet grønt selskap med store ambisjoner, solid kompetanse og riktig posisjonering for fremtiden. De har fokus på hydrogen både internt i Norge og som eksportvare. 

https://greenstat.no/investor

"Greenstat søker investorer som både ønsker å gjøre lønnsomme investeringer og som ønsker å bidra til en grønnere verden (impact investment). 

Greenstat er et grønt energiselskap med fokus på hydrogen, lokal energi, innsikt og andre områder innen fornybar energi hvor teknologien er moden og hvor nye aktører kan kapre markedsandeler med nye forretningsmodeller. Kommersialisering gjøres gjennom egne datterselskaper og eierskap i strategiske prosjektselskaper:
Greenstat Hydrogen AS | Greenstat Energy AS | Greensight AS | Greenmakers AS | Glomfjord Hydrogen AS | Hydrogen Viking AS
Redigert 21.01.2021 kl 09:35 Du må logge inn for å svare

Kommentar fra daglig leder Vegard Frihammer; 
Takk for anbefaling! Kan legge til at vi har en samarbeidsavtale med NEL og at Greenstat vil ta rollen som eier og operatør av hydrogen produksjonsanlegg. Dette vil gi oss inntekter i form av salg av hydrogen, samtidig som vi blir en innkjøper av elektrolyse, lagring og distribusjonssystemer. Og viktig å merke seg, vi fokuserer utelukkende på fornybar hydrogen via elektrolyse. 
Vårt første anlegg i Norge planlegges å stå ferdig innen 2020.

Er allerede aksjonær og kommer til å investere mer i pågående emisjon. Spennende selskap!

Tegningsperiode: 20.12.18 - 31.01.2019.