NEL/Yara Porsgrunn

15.12.2018 kl 21:17 1174

I dag , Finansavisen…

kan noen forklare og også på engelsk

Kort fortalt skal de ta ut hydrogen fra fornybar elektrolyse istedenfor hydrogen fra naturgass som gir co2 utslipp. Men er det noen som tror NEL sin Rotolyzer vil vli tatt i bruk her ? Hvor mye mer effektiv er den i motsetning til den elektrolyse prosessen NEL allerede benytter ?
Redigert 16.12.2018 kl 11:29 Du må logge inn for å svare

Pekefingeren er litt for rask i dag. Dette er hentet fra Finansavisen i går.
-Konserndirektør Tove Andersen røper ikke hvor mye de får av de 36 millioner, som er tildelt Yaras og Elkems industriprosjekter.
-Likeså hvor mye de selv bidrar.
-Røper at den offentlige støtten er ca. 25%
-Ambisjoer om ny løsning klar for kommersialisering før 2025.
-Mål med prosjektet er å komme ned på dagens kostnadsnivå der det brukes naturgass.
-I følge IEA trenges det 88000 tonn hydrogen til en ammoniakkfabrikk med kapasitet på 500000 tonn.
-Om alt hydrogen skal komme fra fornybar energi, og fra NEL sine største eletrolysører, vil det trenges 480 av dem.
-Bjørn Simonsen sier at potensialet er megastort om det brukes grønt hydrogen i produksjonen, og at det kan være aktuelt å bytte ut hydrogenproduksjon fra naturgassreformering med elektrolyse på de ca. 200 fabrikker, som lager ammoniakk.
-Nel mottar flere henvendelser.
- Simonsen fortsetter med at ved hjelp av elektrolyse vil produksjonen være enkelte steder konkurransedyktig i dag.
-Strømprisen den store trigger.
- Når NEL skalerer til 360 megawatt/år vil produksjonskostnaden gå ned med 40%. Ved senere øking til 1000 megawatt vil prisen falle enda mer, ifølge Simonsen.
Framtia
16.12.2018 kl 21:26 535

Da er vi to som tror 1000% er mulig? Ser heller ikke bort fra at 10 gangen også kan doble seg på lengre sikt, men da er jeg i det optimistiske hjørnet...