Panoro oppdatering fra Sparebank 1 fra fredag. Billig!


Seks grunner for å se nærmere på Panoro:

Pkt 1 EV/opcf: Markedsverdi ((aksjeverdi og gjeld= EV)) (svært lite gjeld) delt på kontantstrøm fra drift er lik 2,5 mot 5,7 for større oljeselskaper.

Øvrige punkter er vel ganske selvforklarende. En må ikke se bort fra enormt letepotensiale i både Tunisia og Gabon hhv 250 mill fat og 1 mrd fat om jeg ikke husker feil. Panoro har aldri boret tørt i Gabon på Dussafu.

Six reasons for looking at Panoro


Conclusion
Along with the recent months’ oil price decline and weak share price performance among peers, Panoro’s share price has also taken a significant beating. However, we believe there are several reasons for why investors should take a look a Panoro at the current share price. We see at least six reasons.

Six reasons for looking at Panoro:
1. 2020e EV/opcf of ~2.5x (majors 12 m fwd: historical average of 6.3x, current 5.7x)

2. 2020e P/E of ~4.5x (majors 12 m fwd: historical average of 14x, current 11x)

3. Production set to grow significantly (= diversification, increased cash flow and potentially lower discount rate)

4. Upside potential to base case production profile if Salloum and Ruche are added

5. Multiple expansion potential: Producers trade at higher multiples vs. developers

6. Ruche long-term exploration upside of NOK 10-35/sh

For det første må man være klar over at OPEC+ deal tar tid å implemetere, med hovedvekten som kommer fom. januar 2019. Som vi vet er det meldt at det skal kuttes med 1,2 mill fat per dag.

Først ut vil være saudiene som produserte 11,1 mill. fat per dag i november. Kuttes med ca. 500.000 fat i desember. Det store kuttet fra Saudi Arabia er ventet fra januar hvor prod. trolig vil være 10,2 mill. Dvs. ca. 1 mill. fat mindre i januar enn november fra Saudi Arabia. Fra før er drøyt 300.000 fat tatt ut i Alberta for ca. ett år.

Oljemarkedet er sammensatt og det er ikke nødvendigvis kun fysisk tilbud vs. ettersørsel som medfører nedgangen, men er av teknisk art. Vil kalle hva som skjer veddemål vs. short posisjoner, som kjører oljeprisen ned. Dvs. ved den tid saudiene kutter og fra januar vil oljeprisens basis som tilbud og etterspørsel merke at det skal kuttes med 1,2 fat per dag. Kanskje for lite, men det vet man ikke eksakt per i dag. Det vil uansett være mindre olje i markedet enn hva USA, Russland og Saudi Arabia pøste inn i oljemarkedet for oktober og november.

Vil selv uansett først få verifisert effekten av OPEC+ sine kutt-tiltak, før det vil være mulig å konkretisere om et kutt virkelig har tilsiktet effekt. Det skal tas ut 1,2 mill fat og reservekapasiteten vil følgelig bli meget utsatt for uventede hendelser.

Tåler man ikke at oljeprisen svinger periodevis, burde man ikke sitte med oljeaksjer. Det er jo nettopp det essensielle ved oljeprisen - den er i stadige svingninger. Skulle man da som aksjonær i et selskap som produserer olje kjøre sin portefølje ut og inn, alt etter om oljen svinger noen få prosent opp eller ned?

Kanske småeierene vil bli urolig og se lyset slukkes. men neppe de som har posisjonert seg for long og de på topp 20. For sitnevnte gruppe tenker mest på det fundamentale i selskapet, at PEN nylig er oppkapitalisert for nye investeringer og har sunn økonomi - uten behov for mer kapital for planlagt borepogram og produksjon frem til medio 2020.

PEN begynner å få problemer vs. oljepris? Vil her tro du tenker på at opex/tax/royalty minst må inndekkes. La meg på en enkel måte ta utgangspunkt i nettomargin for hvert asset basert på kveldens oljepris på $56 per fat:

Netto margin vs. oljepris $56 per fat:

Aje: $11

OMV asset: $14

Dussafu: $28

Bare for eksempelets skyld, så bør ikke oljeprisen gå særlig under $30-40, da blir det ikke mye til overs. Nå er det vel ikke gjengs oppfatning at oljeprisen vil festne seg over lengre tid på $50-tallet, men snarere svinge som den alltid har gjort. Har fremdeles tilgode å oppleve at en OPEC+ deal ikke vil kunne utgjøre en buffer på nedsiden.
Redigert 19.12.2018 kl 01:08 Du må logge inn for å svare
MC Axel
19.12.2018 kl 09:11 2874

Oil prices have fallen dramatically lately. I'm pretty sure this must be the bottom price for now.. This has been more like a panic than reason.

It can't fall for ever


Fluefiskeren skrev Men tid er penger, Juice
Er naturligvis klar over det flua. Å forsøke å time bunnen og selge nå er imidlertid ikke noe tema for min del. Jeg mener kursen kan bli hva som helst. Markedet der ute er i fullstendig villrede så dette kan gå både opp og ned. Jeg tar ikke sjansen på å misse en eventuell oppgang og blir derfor sittende. Det viser seg gang på gang at det fundamentale vinner til slutt, det handler bare om tid. I PEN sitt tilfelle mener jeg at det sjeldent har sett lysere ut rent fundamentalt med unntak av oljeprisen. Jeg tror olja må opp for nå tjener ikke shale penger og da vil nedgangen i produksjonen fra USA komme på toppen av OPEC+ kutt i tillegg til nedstengningen i Canada som Gunnar peker på. Skjer dette i morgen? På ingen måte. Skjer dette første halvår 2019? Med all sannsynlighet.

Har man dårlig tid og har investert lånte midler skjønner jeg at man sliter. Jeg har heldigvis god tid og investeringen består av surt opptjente grunker på bok.

Juice

Var bare ute etter å provosere litt, men mener jeg har dekning for påstanden. Jeg kjøpte mye PEN for en del år siden og hadde akkurat gått i break even hvis jeg hadde solgt på 23 kr.

Eller hadde jeg det? Selvfølgelig ikke. For det første har det vært inflasjon og jeg har gått glipp av eventuell avkastning på alternativ investering. Selv et indeksfond koblet mot hovedindeksen hadde gitt meg bra avkasting grunnet den kraftige stigningen på børsen i disse årene.
Redigert 19.12.2018 kl 10:53 Du må logge inn for å svare

Har ikke akkurat gjort noen kule selv heller med dagens aksjekurs. Bra i pluss, men hadde ikke 1/3 av beholdningen blitt solgt for NOK 23, for deretter å bli gjenkjøpt noe lavere - ville det ha sett bedre ut. Det er her jeg tror de fleste aksjonærene befinner seg. Mye rester fra gamle dager og longere som sitter inkl. disse nye investorene som minst må ha NOK 16,10 i første omgang. Ser ikke for meg så veldig mange villige selgere, med mindre oljeprisen og globale krasjer fullstendig. Men det er ikke det er dette som er tema i øyeblikket. Ser at Kina og USA skal snakke sammen i januar. Det er denne handelskrigen og våpenhvilen med utløp etter 3 mnd. som må klareres.

Som Spitzer og andre har vært inne på, har aldri sett Panoro i bedre stand og stilling enn nå. Vis meg et selskap og O&G knøtt med tilgjengelig cash rundt USD$40 mill, dog boreforpliktelser/utbygging, men som er ivaretatt via eksisterende kapital, produksjon og flow rate fra ~2.600 f/d, plenty av boring i 2019, samt wild card - Aje. For sitnevnte har allerede MXO meldt heftig nyhetsflom for Q4/Q1. Igjen, man kjenner dette selskapets nyhetsiver. men et snev av sannhet tror jeg likefullt er til stede.

KJUS OM OLJEPRIS: Ex DNB-analytiker og Vistin Trading sjef Torbjørn Kjus synes at fallet nå minner om 2008-kollapsen. - Det har vært den største reduksjonen i finansposisjoner i oljederivater noensinne på så kort tid. Vi er trolig allerede forbi det fundamentale gulvet for prisene, så gulvet blir nå et rent teknisk gulv, sier han. Han påpeker nå at det to uker på rad har vært en reduksjon i riggantallet i USA og tror stans i lagerbygging kan snu sentimentet over nyttår. Stemmer etterspørselsbildet med vekstanslag på 1,3-1,4 millioner fat per dag i 2019 bør oljeprisen komme opp 10 USD per fat. (TDN)

Da har WTI temmelig nøyaktig 10 dollar lavere oljepris pr. fat enn Brent. Litt rart da WTI har meget høy kvalitet. Lite svovel og lettolje så det holder (API=39).

For en del år siden var det faktisk
WTI som oppnådde høyest pris. Dette sier noe om skiferoljens fremmars. Men ti kroner lavere er veldig mye. Det må bety at mange selskaper i USA sliter allerede.
Redigert 19.12.2018 kl 13:12 Du må logge inn for å svare
Alby
19.12.2018 kl 12:21 2574

ff

Hvilke prisleie ligger Pen i med sin olje ?

Børen opp , oljen opp og Pen ned ?
Redigert 19.12.2018 kl 12:57 Du må logge inn for å svare

Alby

Aje har olje av chapagnekvaltet og prises med et lite påslag til Brent, men det er ikke mye.

Dussafuoljen vet jeg ikke hva de får for. Den er fri for svovel, hvilket er veldig bra. Imidlertid er den tyngre enn både Brent og Aje, men likevel karakterisert som lettolje.
Redigert 19.12.2018 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
Imprex
20.12.2018 kl 09:07 1986

Er det bare idioten meg som har dette synet, eller holder PEN seg ganske bra tross OSE stuper som forventet og olja er i minus? Trodde det vill bli en mye styggere skrell under 11 kroner. Håper dette markere bunnen.

Imprex

Du er da ingen idiot, men jeg synes at kursen ikke har holdt seg godt uansett hva du sammenligner med. Mye dårligere enn hovedindeksen, og mye dårligere enn de fleste andre oljeselskaper. Det finnes unntak som QEC og APCL, men disse har sine spesifikke problemer oppe på oljeprisen. Det har ikke PEN såvidt jeg kan skjønne.
Imprex
20.12.2018 kl 10:04 1856

Takk for det FF. Vi er ikke akkurat bortskjemt med pene fall. I dag virker det mye roligere. Olja ned over 3 prosent og OSE ned 2 prosent. PEN bare drøye 1,5 prosent verre enn hovedindeksen akkurat nå.

Sterk kjøperside.
Redigert 20.12.2018 kl 10:07 Du må logge inn for å svare

Er nok enig meg Fluefiskeren her.

BWO og PEN har fått særdeles hard medfart vs. f.eks. Aker BP. Trolig mye de samme folka som napper og drar både i BWO og PEN.

Man kan sikkert argumenrere - og det er innlysende at PEN også i dagens marked/oljepris skal falle som de øvrige O&G selskapene, men som investor må man ikke glemme hva som var utgangspunktet og hva som er blitt materialisert i de enkelte selskap siden selskapene var på topp rundt ultimo september i år.

Gitt naturlig fall for industrien generelt, det blir riv ruskende galt at PENs materialisering og oppkapitalisering, særlig OMV deal og frisk kapital, har medført halvering, mens flere andre "rene" O&G selskap har falt med en tredjedel.

PEN burde iallefall ikke falle mer enn f.eks. BP og andre rene O&G selskap, særlig pga materialiseringen og oppkapitaliseringen.

PEN står nå klar til å høste av ~ 2.600 fat olje per dag. Har tilgjengelig cash på rundt USD 40 mill, er tilstrekkelig oppkapitalisert til å ordne alt selv (capex), boreprogram og planer om økt produksjon opp mot netto 5.000 fat olje per dag innen H1 2020.

Det blir uansett feil om PEN skulle falle 1/2 mens bransjen generelt skulle ligge på 1/3 fall i respektiv aksjekurs.

Faktisk burde PEN - gitt verre marked og børs, ha steget vs. den øvrige O&G industrien - gitt den interne betydelige og positive transformasjonen.
Redigert 20.12.2018 kl 10:18 Du må logge inn for å svare

Da går vi for PEN som utbyttemaskin fra 2019:

Denne om BWO er fra 18/12:

BW Offshores lånebetingelser innebærer at selskapet i øyeblikket er avskåret fra å utbetale utbytte. Etter vårt syn ser imidlertid utsiktene for kontantstrømmen gode ut og fremover og vi venter at selskapet etter en kommende refinansiering etter hvert vil komme i utbytteposisjon. Dagens lånefasiliteter utløper i Q1 2020, men vi blir ikke overrasket dersom en refinansiering uten utbyttebegrensninger kommer på plass allerede tidig i 2019. Fra 2020 estimerer vi en utbyttekapasitet på USD 110-120 mill pr år, hvilket avhengig av kravet til direkteavkastning dermed vil kunne forsvare en kurs i intervallet NOK 56-79 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 31.85 pr aksje og vi har en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 66 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: (+47) 915 08940
E-post: ah.markets@dnb.no

abroker
20.12.2018 kl 10:52 1756

Men det skumleste er nok likevel at den har
halvert seg - sakte men sikkert?
Imprex
20.12.2018 kl 11:17 1698

abroker, årsaken til det er sammensatt. Leser du gjennom tidligere tråder er det mange forklaringer.

Kursen vil "normalisere" seg om PEN klarer å stikke hodet lenger ut og formidle potensialet og situasjonen i selskapet. Spesielt rundt den siste investeringen i Tunisia.

Hvor mange andre oljemygger ser like ryddig ut som PEN i dag?
bmw5
20.12.2018 kl 11:49 1626

CNBC: Saudi-Arabia kutter olje-
produksjonen mer enn ventet


https://aksjelive.e24.no/article/ddWzPz

Oljepris rundt $55 vil være katastrofe for saudiene. Også Russland og alle andre merker kjøret i oljeprisen nå. Derfor gjøres alt for å få oljeprisen opp igjen. Som den artikkelen bmw5 viser til, vil OPEC bli mer synlig i markedet for at kutt virkelig blir innfridd.

I tillegg har man det forhold at Russland viser vilje til stabilitet og en noe høyere oljepris vil være den garanti som trengs for at oljeprsien skal opp igjen. Så må man ikke glemme at kutt er beregnet fra januar 2019. Klart at oljetraderne utnytter oljeprisen max i et vakuum.

Russia to decrease oil production next year

https://www.energia16.com/russia-to-decrease-oil-production-next-year/?lang=en

Redigert 20.12.2018 kl 12:07 Du må logge inn for å svare
Imprex
20.12.2018 kl 12:15 3168

Men hvordan skal man klare å demme opp for den voldsomme økningen av skiferolje? Høyere oljepris øker boreaktiviteten i USA og enda mer olje ut i markedene. Kommer oljeprisen til å gå som en jojo fremover?
Stranger
20.12.2018 kl 12:27 3135

Alan Greenspan: Investors should prepare for the worst

Alan Greenspan says the party's over on Wall Street.

The former Federal Reserve chairman who famously warned more than two decades ago about "irrational exuberance" in the stock market doesn't see equity prices going any higher than they are now.
"It would be very surprising to see it sort of stabilize here, and then take off," Greenspan said in an interview with CNN anchor Julia Chatterley.

https://edition.cnn.com/2018/12/18/business/alan-greenspan-stock-market-party-over/index.html

Imprex, du spør:

"Men hvordan skal man klare å demme opp for den voldsomme økningen av skiferolje? Høyere oljepris øker boreaktiviteten i USA og enda mer olje ut i markedene. Kommer oljeprisen til å gå som en jojo fremover?"

Et virkelig godt spørsmål, ettersom alle snakker om all skiferoljen og at produksjonen stadig øker. Men veldig få spør om avkastningen og om kapital forventes bli fristilt, særlig pga. Fed´s renteøkninger og det generelle børsklimaet på Wall Street.

Registrerer at fracking selskap allerede er ute og varsler lavere investering for 2019 nettopp pga. mulig lavere oljepris og at $80 - 100 fatet krever helt spesielle og nærmest dommedagsprofetier for å bli innfridd. Bremsene er i ferd med å bli satt på for skiferoljen, men dette stopper neppe økningen i produksjon fremover. Decline for skiferoljen blir ofte påpekt som en faktor til generell - men ikke eksepsjonell produksjonsøkning.

Peter Hermanrud foretok en grundig analyse av skiferindustrien i USA og konkluderte at med 10% fortjeneste måtte selskapene ha ca. $77 per fat.

Denne konklusjonen til Hermanrud samsvarer bra med etterfølgende artikkel:

NINE-YEAR LOSING STREAK CONTINUES FOR US FRACKING SECTOR

Oil and gas output is rising but cash losses keep flowing

https://www.sightline.org/2018/12/05/nine-year-losing-streak-continues-for-us-fracking-sector/

Redigert 20.12.2018 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
Imprex
20.12.2018 kl 14:01 3003

Takk for linken Med andre ord vil høyere oljepris tvinge seg frem skal skiferoljeprodusentene ha en fremtid. Det kommer dårlig frem i bildet. Er vel en smertegrense som skal passeres før USA-markedet setter på bremsene.
Imprex
20.12.2018 kl 14:41 2942

Kan se ut som de kan klare å holde oljeprisen lav, men ikke lavere enn 50 tallet gjennom 2019. Selv om Saudierne mener oljelagrene vil begynne å minke mot slutten av 1.kvartal.
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Shale-Growth-Could-Slow-On-Oil-Price-Meltdown.html

Kan bli en liten oljepriskrig mellom USA og OPEC+ dette. Forhåpentligvis uten for store utslag.
Idar1
20.12.2018 kl 14:49 2926

gunnarius
Når jeg søker på nettet finner jeg stadig vekk spådommer om shale kollaps innen noen få år, jeg mistenker at det er mest grønne dommedagsprofeter som står bak disse artiklene. Er dette noe du har sett nærmere på?
Eksempel nedenfor.
https://srsroccoreport.com/the-coming-collapse-of-u-s-shale-oil-production/

Tja, jeg vet faktisk ikke hva angår de grønne og eventuelt manipulatorer.

Nå ligger jo EIA. EIA og OPEC inne konstant og monitorer, samt kommer med prognoser. Herav også ifm. skiferen. Så minimum oversikt har markedet. Forventer at OPEC kutter slik at overskuddet i oljemarkedet holdes på et tilfredsstillende nivå, slik at faktisk prissetting for 2019 vil samsvare best mulig med OPECs målsetting.

I denne sammenhenmg er det intertessant å vite at saudiene i sitt 2019 budsjett har lagt til grunn ca. $80 for oljen, mens landet i 2018 la til grunn $63. Når det i praksis er Sudia Arabia og Russland som styrer OPEC+ og oljevolumet, så bør dette love godt for 2019. Den tredje parten som holder omtrent samme takt som de nevnte to land er USA, med shale som wild card.

Forsøker å favne bredt for å fange opp signalene innen geopolitikken, børsene og oljeprisen.

President Trump har egentlig ikke annet valg enn å bringe handelskrigen med Kina til opphør, innen 90 dager slik han har bestemt våpenhvilen skal vare. Med rentebanen til Fed for 2019 og renteøkning unnagjort for 2018 - det er egentlig kun en avtale med Kina som kan hindre at det hele fortsetter å bli kortsluttet. Fortsetter elendigheten og børsene ikke stabiliseres - fortsetter uroen på børsene og kapitalforvitringen vil gjøre enda større skade. Dette vet Trump om og han kommer neppe til å la alt gå ad undas. Også presidenten måles på resultat.

Ser også lysning for oljeprisen og OPECs vilje sammen med Russlands vilje til å bevise overfor markedet at markedet fra januar 2019 og i ettertid vil bli balansert. Hermanrud skriver nå i sin ferskeste rapport om en oljepris på $65 og balansering av tilbud og etterspørsel før februar.

PENs aksjonærer bør følge med på den OPEC rapporten og hva hvert enkelt land skal produsere og som vil bli publisert før helgen. Egentlig helt spesielt at OPEC offentliggjør kvoter for respektivt land. Dette viser at OPEC+ har tatt tak i oljeprisen og mener den bør opp fra dagens prissetting.

Hva man tror spiller liten rolle, men nå øyner i alle fall denne skrotten en lysning.
Redigert 20.12.2018 kl 15:10 Du må logge inn for å svare
Stranger
20.12.2018 kl 15:09 2881

Er PEN på vej til under en 10'er?

https://invst.ly/9kv6f
Imprex
20.12.2018 kl 15:24 2849

Bra og informative innlegg gunnarius. Øyner en lysning her og, men det tærer godt på å sitte å se på. Vi venter på melding om forlenges av lisens denne måneden. Hadde ikke vært feil med en ørliten godmelding før helga.

Jeg tror hovedindeksen skal under 800 og ned til 780. Da tenker jeg den trekker PEN(og alt annet) videre ned litt til, jeg har derfor solgt deler av beholdningen. Jeg tipper 10 eller 9kr. Jeg gjorde det samme tidligere rundt 13.50., solgte og la meg på kjøp på 11.20/40/65, men så snudde den opp og jeg kjøpte tilbake på ca. samme kurs. Så snudde den ned til 11kr! Så nesten, men ingen sigar. Jeg er ingen trader, bare så det er sagt. Men jeg pleier å være bedre på å treffe i siste fase av en nedgangsperiode, så får vi se. Det kan like gjerne gå ått skogen :) Håper alle får noen innbringende dager snart.

Håper vel egentlig mest av alt at kursen holder seg lavt en stund så jeg får kjøpt masse flere billige aksjer. Tvi tvi 2021 :)
Redigert 20.12.2018 kl 15:30 Du må logge inn for å svare

Vel. Hovedindeksen er 802 nå så å tippe den under 800 er ingen risiko å ta. Da har den falt fra 942 på ganske kort tid. Egentlig er det bra med en slik korreksjon. Særlig om den lot «mine» aksjer være i fred. ?
bmw5
20.12.2018 kl 15:40 2801

Jeg tror børsen skal ned til 500 og pen til 5 kr. Alt tyder jo på det

Enig, under 800 er ingen bombe. Jeg har fortsatt tro på caset. Men denne høsten har ikke vært veldig gøy :)

Ikke bare vi som bommer. Denne Theodor Sveen-Nilsen fra Sparebanken 1 Marketing spådde QEC opp i 6 kr. Dette var en uttalse fra 9. november. Dengang var kursen på litt under 3 kr.

Oppsann det ble ikke en dobling likevel gitt. Derimot ble det en halvering. Pytt, pytt.

Er det mulig? Hvor mange har ikke tapt store beløp på dette? Samme person har også gått på smell på IOX som skulle raskt ned til 1 kr. Får denne personen lønn av arbeidsgiver? Skulle ikke forundre meg. Her kan han komme med profetier totalt uten substans. Og folk hører på han og andre tilsvarende spåmenn. Helt utrolig. Forstår det med ferskinger på børs, men dessverre er noen som aldri lærer. Kanskje godt å ha en hånd å holde i?
bmw5
20.12.2018 kl 16:16 2699

Der er du inne på noe vesentlig Fluefiskeren.
Idar1
20.12.2018 kl 17:13 2632

Det er begredelige saker.
Om/når Pen når ned til snittet mitt, kjøper jeg for et fast beløp for hver krone den synker.
Surt, men sånn er ståa.
Xito
21.12.2018 kl 03:35 2416

Gunnarius, fin analys. Oljeprisen kommer ta sig upp. Om den gör det om tre månader eller åtta spelar inte så stor roll för PEN och själva fremdriften i selskapet. Tippar att stora delar av oljan Q1-Q2 2019 från Dussafu och antagligen också Tunisien redan är såld på förhandskontrakt med pris betydligt högre än 55$. Det ska också finnas cash i selskapet till alla planlagda aktiviteter, mycket tack vare den fantastiska emien på 16,10!

Tror inte folk har förstått vad den emien faktiskt innebär. För någon som går in i PEN idag till dagens aktiekurs betyder det ju i princip att PEN i höstas fick en bonus på 100 miljoner NOK. I praksis; en fet rabatt på köpet av assets i Tunisia, eftersom många av emisjonspengarna går dit.

När det gäller geopolitik så hade jag en intressant diskussion idag med en politisk insatt person som inte kan någonting om finansmarknader eller oljeproduktion. Han var övertygad om att det kommer bli inbördeskrig eller liknande i Saudiarabien inom tre år. Demografiska spänningar (enormt stor andel frustrerade, rastlösa och arbetslösa unga människor av båda kön), islamiska fundamentalistiska krafter som hela tiden funnits i landet gömda i bakgrunden sedan 9/11 men som bara väntar på riktig tid att slå till. Nu också en statsbudget som inte henger på greip i det hele tatt- something's gotta give... I tillägg ett meningslöst, dyrt och humanitärt avskyvärt krig i Jemen. Öppen och full icke-väpnad konflikt med Qatar, ärkefienden Iran och Ryssland som nu vinner i Syrien efter att Trump bestämt sig för att ta hem amerikanska trupper (de facto ge makten i Levanten till Iran). Det hopar sig upp med bekymmer (och Kashoghi-incidenten har jag då inte ens nämnt). Och den som ska fixa allt detta och ta Saudiarabien igenom alla kriser är en inkompetent (bortskämd och omogen?) och högst oerfaren 30-årig prins? I tillägg till att deras viktigaste allierade, USA, för tillfället styrs av en kanske ännu mer inkompetent clown vars försvarsminister precis avgått i protest.

Det är såklart bara spekulationer. Men känns inte orimligt att Saudiarabia kan bli nästa stora black swan event, som då kommer skjuta oljepriset långt över 100$...

Takk for gode betraktninger fra din side også.

Nå gjenstår kun oljeprisen, så er det lift-off for PENs del. Så alvorlig er situasjonen for OPEC at pakten sammen med Russland bretter ut nyrer og lever hva angår kvoter og etterlevelse. En skjeldenhet i OPEC-sammenheng, som beviser alvoret. Saudi Arabia kan ikke vente et halvt år til neste OPEC møte, men trenger med sitt budsjettgrunnlag på $80 action nå. Ditto gjelder i praksis for alle andre også. Tar med essensen i den forbindlese fra en fersk Reuters artikkel, for alt se link:

December 21, 2018 / 2:49 AM / Updated 13 minutes ago

Oil prices rise as OPEC output cuts seen deeper than previously expected

BEIJING/SINGAPORE (Reuters) - Oil prices climbed on Friday after tumbling 5 percent in the previous session on signs OPEC’s production cuts that start next month will be deeper than expected

Crude prices have fallen along with major equity markets as investors fret about the strength of the global economy heading into next year. Further concerns were raised as the United States, the world’s biggest oil consumer, may have a government shutdown later on Friday.

The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)plans to release a table detailing output cut quotas for its members and allies such as Russia in an effort to shore up the price of crude, OPEC’s secretary-general Mohammad Barkindo said in a letter reviewed by Reuters on Thursday.

Barkindo said to reach the proposed cut of 1.2 million barrels per day, the effective reduction for member countries was 3.02 percent.

That is higher than the initially discussed 2.5 percent as OPEC seeks to accommodate Iran, Libya and Venezuela, which are exempt from any requirement to cut.

“The current oil prices will force OPEC to increase compliance with the production cut deals, supporting Brent prices,” said Wang Xiao, head of crude research at Guotai Junan futures.

“The temporary recovery in prices has been driven by short- sellers buying back,” said Wang, referring to investors buying futures to close out positions that profit from falling oil prices.

https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN1OK06R?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5c1c669804d301529fb6f592&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter

Redigert 21.12.2018 kl 07:04 Du må logge inn for å svare

Vil bare få nevne at sammen med saudiene er Russland selve maktfaktoren når oljeprisen skal bestemmes. Ifm. OPEC-møte i Wien nylig kjaset og maste OPEC for å Iran med i klubben om kutt. Fastlåst situasjon helt til Russland v/Novak landet fredag morgen i Wien. Kort tid etterpå var Iran med på laget. Hva dette betyr, skal oljeprisen bestemmes må Russland ville det. Derfor er Novaks ferske uttalelse meget viktig. Og vil trolig medvirke til at oljeprisen skyter fart oppover igjen. For man tar de midlene som finnes i bruk - også endre kvotene:

Novak: December oil prices not indicative

Russian Energy Minister Alexander Novak stated on Friday that the oil prices recorded in the last month of the year are "not indicative." He also noted that there is a possibility of revising the production quotas. His comments come after Russia agreed to cap its output alongside the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) members and other major oil producers earlier this month.

https://breakingthenews.net/novak-december-oil-prices-not-indicative/news/details/46164327
bmw5
21.12.2018 kl 12:24 2057

Nedgang i aksjemarkedet har det nesten vert hvert eneste år før jul og nyttår. Mange selger ned på grunn av skatt disposisjoner. Dersom man har tro på en oppgang i oljeprisen og Pen aksjen i 2019 kan kjøp på dette nivået legge grunnlaget for en pen fortjeneste. Pen er et spennende produkt som har muligheten til å stige mye i årene fremover.