Panoro oppdatering fra Sparebank 1 fra fredag. Billig!


Seks grunner for å se nærmere på Panoro:

Pkt 1 EV/opcf: Markedsverdi ((aksjeverdi og gjeld= EV)) (svært lite gjeld) delt på kontantstrøm fra drift er lik 2,5 mot 5,7 for større oljeselskaper.

Øvrige punkter er vel ganske selvforklarende. En må ikke se bort fra enormt letepotensiale i både Tunisia og Gabon hhv 250 mill fat og 1 mrd fat om jeg ikke husker feil. Panoro har aldri boret tørt i Gabon på Dussafu.

Six reasons for looking at Panoro


Conclusion
Along with the recent months’ oil price decline and weak share price performance among peers, Panoro’s share price has also taken a significant beating. However, we believe there are several reasons for why investors should take a look a Panoro at the current share price. We see at least six reasons.

Six reasons for looking at Panoro:
1. 2020e EV/opcf of ~2.5x (majors 12 m fwd: historical average of 6.3x, current 5.7x)

2. 2020e P/E of ~4.5x (majors 12 m fwd: historical average of 14x, current 11x)

3. Production set to grow significantly (= diversification, increased cash flow and potentially lower discount rate)

4. Upside potential to base case production profile if Salloum and Ruche are added

5. Multiple expansion potential: Producers trade at higher multiples vs. developers

6. Ruche long-term exploration upside of NOK 10-35/sh
techking
17.12.2018 kl 09:08 7741

Oppsiden på Ruche alene er opp mot 35 kroner.

Panoro skal kjøpe ca 166000 aksjer i dag og i morgen, jfr. BMW link. Litt rart at det ikke bidrar til et lite løft..
Imprex
17.12.2018 kl 09:37 7563

Enten har de ikke startet ennå eller så gjennomfører de så forsiktig at det ikke vil merkes.
Redigert 17.12.2018 kl 09:37 Du må logge inn for å svare
techking
17.12.2018 kl 09:38 7536

En må også huske på at selskapet har en eierandel i Aje-feltet som kan ha stor strategisk verdi pga str på gassforekomsten og nærheten til West African Gas Pipeline.

I fbm kjøpet av DNO Tunisia fikk de også nesten alt utstyret som trengs for å bore dette klart for produksjon. Brønnen bores fra land og her snakker vi også om svært grunt vann. Dette er billigere å bygge ut en shale. Rør og all infrastruktur er på plass.

Selskapet har ubetydelig gjeld. Det tjener penger på dagens oljepris (se over) og det har enorme vekstmuligheter.

Reservene kan 10 dobles de neste to årene om de finner mer olje i Tunisia eller Gabon.

Panoro er en gratisopsjon på potensielle megafunn i Dussafu og nye funn i lavkost Tunisia.

AkerBP steg fra 20 kroner til 350 kroner til toppen etter Johan Sverdrup ble funnet. Det samme gjelder jo for Lundin.

Panoro er også heldig å ha sentrale Lundin-folk i styre og stell.

Lundin og Aker BP er i dag verdsatt til hhv 80 mrd sek og 85 mrd nok.

Hvis Panoro går 5x til 60 kroner så er hele selskapet kun verdt 3,7 mrd NOK.

Om de skulle være like heldige som AkerBP så ville aksjen gått til 1400 kroner.

Nå er prospect b og a kun på 500 mill fat til sammen (ikke boret p.t.). Johan Sverdrup er på 2,6 mrd fat (bekreftet). 5 ganger større.

AkerBP eier rundt 11% mener jeg. 1/5 del av 2,6 mrd fat er lik ca 500 mill fat.

1400 / 5 så runder vi ned er 250 kroner for Panoro. Dette er lek med tall. Men det er viktig å skjønne at dette kan bli stort om Dussafu en Elefant! :-)

Prospect a og b må bores før vi kan se dette, men selskapet har også mange andre spennende brønner på Ruche, Salloum, Walt Whitman m.m. som er interessante.

Dette er en aksje en bør vurdere å legge på kistebunnen.

Lite gjeld, små kapitalforpliktelser, oppside på oljepris, stor leteportefølje, eksepsjonell ledelse og styre.
rek1
17.12.2018 kl 12:16 7341

Nå har jo Sparebanken 1 vært moderate til PEN.. dvs holdt seg i underkant av flere . men tror at di også har sett lyset :)
Dysan
17.12.2018 kl 12:41 7266

Puh, Her er det mye fakta feil. At det går an...
Alby
17.12.2018 kl 12:48 7221


Dysan
Da kan vel du føre opp det som er riktig, ikke bare komme med en påstand.
piff
17.12.2018 kl 12:49 7204

Ved en produkjson på 2600 boe pr døgn med dagens oljepris på ca usd 60 . Forsvarer dette en aksjekurs på ca nok 20.
Legger til grunne en nett til Pen på ca usd 20 pr boe. Etter redusert eienandel på Dussafu.
mimsa
17.12.2018 kl 14:02 7063

Alby du har vel aldri bidratt med noe som helst informativt eller fornuftig på PEN tråden, så da burde du holde deg for god for å be andre om å gjøre det. Jeg har i over et år klaget på synsere, gladkristne og drømetenkere (tidligere var det Helloween som ledet an) på PEN tråden. Når Techking kommer med så mye usaklig pjatt og tullprat som dette her om dersom sån og sån skjer ville PEN være i 1400kr. Kom dere ned på jorda igjen. Vi ligger i dag på 12tallet og forige uke var vi på 11tallet. Ja, dvs med dette tempoet, og dersom vi er heldig vil vi bruke 1388 uker (ca 27 år) før vi når kr1400. Å holde på sån er bare tull.
1)Aje er å blir ei katastrofe, det sitter fortsatt folk å snakker om at Lekoil var villig til å betale USD30mil. for 4-5 år siden for PEN sin andel, men hadde ikke penger. Nå snakker noen om enda mer. Det kommer ikke til å komme noe ut av Aje med dagens eiere som New Age, Yinka etc. Null, nada, zero tillitt. (vi er heldige om vi får 10million $)
2) Hvordan kan man si at vi nesten ikke har gjeld og forpliktelser? Så vidt jeg vet fikk vi inn ca $30milion på emisjonen, OMV sin anndel kostet $65 milioner, DNO kostet vel også noe, og så har vi også forpliktelser overfor BWO på Dussafu.
3) Techking snakker kun om upside, upside potesial, expansion, multiple expansion osv, vi kan jo bare bruke negasjonene istedet, downside og retraction. Det er jo det som har vært tilfellet siste fire mnedene.
4) Tunisia investeringen har jo skjedd på verst tenkelige tidspunkt med global uro og et fall i oljeprisen på 30%. Jeg tviler sterkt på om Sannes, Hamilton, Julian etc har lagt dette inn i sine kalkyler når de kjøpte seg inn i Tunisien. De har mest sansynlig basert seg på videre vekst og oljeprispå USD 80+.
5) Nå ser vi at det blir gjentatt til det usmakelige at de nye kjendis-investorene vil være et positivt bidrag i denne prosessen. Styre og stell har vel siden sommeren når den hemlige OMV dealen startet hatt et mål å squiiiiize ut plagsomme småaksjonærer å få inn større mer bemidlede som Sveaas, Midelfart etc. Vi ser nå tydlig hvordan det har gått pga styre og ledelse ønsket å spise kirsebær med de store. Det var vel bare Fluefiskeren og meg selv som var nogen lunde edruelige når vi ved sommertider spådde aksjekursen der den nå er, ved års-slutt.
Vaya con Dios Amigos
Alby
17.12.2018 kl 14:35 6982


mimsa

Du sier mye rart :-) Jeg har aldri påstått at jeg er en vitende mann, men fortsatt vil jeg etterlyse begrunnelser. Du skjønner, Tassen at jeg er av de som slenger med og håper :-)
bmw5
17.12.2018 kl 14:59 6896

Panoro skal nå kjøpe aksjer og har overlatt kjøpet til et meglerfirma som vet hvordan man kjøper aksjer i disse tider. En vinn vinn situasjon for Pen og for oss, dersom aksjen løfter seg over 14 kr før jul. Slik jeg ser Tunisia kjøpet samt lest det som har kommet av info mener jeg det er et godt kjøp og kan bidra til betydelige verdier for Pen. Men, det er en del ting som må i orden før vi kan høste grøden.
Fortsett med å skriv og spør på Pen strengen Alby (mosing) Det er få som kan alt innen denne industri.
Imprex
17.12.2018 kl 14:59 6889

Fint om vi kan holde oss til sak og PEN. Hvem som bidrar med hva får være opp til den enkelte. Vi har alle varierende
evne og mulighet til analyse og innhenting av informasjon. Det må være høyde for å kunne etterspørre grunnlag for en påstand, selv om man ikke er i stand til å ettergå gå den selv. Kursen er der den er. Midt på 12-tallet. Greit å forholde seg til det som er sannsynlig og innenfor rekkevidde. Der er jeg enig med mimsa. Kanskje vi ser 15 til nyttår. Kanskje blir vi her nede til godt ut på nyåret. Kurseksplosjoner er sjeldnere i dagens marked. Nå er tålmodighet viktigere enn noen sinne. Klarer vi bygge tillit dag for dag siger kursen sakte, men sikkert oppover mot emisjonskurs og mer enn det. Nervøsitet i markedene er nok vår største fiende akkurat nå.

mimsa forsøker på en forklaring, men unnlater å nevne sakens kjerne: Børsene og makro inkl. oljeprisen har medført at O&G segmentet har fått seg en skikkelig trøkk.

Selv tror jeg det er en viss link relatert PEN vs. BWO vedrørende aksjekursfallet. Mye de samme folka som er involvert. Faktisk kun Dussafu som er felles. Utover dette er BWO direkte eksponert i olje v/Catcher feltet. Øvrig kjernevirksomhet for BWO ligger fast.

Både BWO og PEN har halvert seg, mens for eksempel Aker BP har falt 1/3 for samme periode.

Er en halvering for BWO og PEN for mye vs. andre oljeselskap?

Tja, synes noe vel for dramatisk. Et markant fall vil uansett kunne forsvares. Imidlertid blir det feil å vurdere alle selskap over samme lest, fordi selskapets individuelle forutsetninger forandres vedvarende. For PEN har man fått nye assets med produksjons potensial, oppkapitalisering og en forsterket eierstruktur. Vil faktisk hevde at markedet burde ha belønnet PEN individuelt for i tiltakende grad å bli en større produsent. Fra januar 2018 med 400 f/d til januar 2019 med 2.600 f/d, er for et knøtt ala PEN bare fenomenalt. I tillegg å ha cash og så god nettomargin i assets at dagens oljepris vil kunne gi god cash flow samlet sett.

Det er nettopp her at SpB1M sin grundige analyse med kursmål NOK 20 og buy må hensynstas. Analytikeren mener altså at PENs aksjekurs på NOK 12,40 avviker vesentlig fra kursmål på NOK 20. Dette sier meg at det skal ikke mye økning i oljepris, før dette slår positivt ut i aksjekursen.

Markedet tenker ikke i utstrakt grad individuelt, men i s/h.

Hva betyr dette for PEN?

Børsene må stabiliseres, USAs handelskrig med Kina og annen usikkerhet i makrobildet - og ikke minst oljeprisen - må få markedets tillit.

mimsa, dette med PEN angår ikke primært assets eller cash, men alt annet. Kan ikke se at mimsa har forfektet et syn som går på oljepris og det generelle børsklimaet, men snarere har forektet sitt syn basert på interne anliggende forhold/assets for selskapet. Han har virkelig hatt og har sine kjepphester som Tunisia etc. men det er ikke dette som har kullkastet det hele.

I tilleg til hva jeg omtaler i det ovennevnte må PEN i langt større grad bringe visshet rundt sine assets. Tenker da særlig på Aje og Salloum. Med løse tråder samlet, vil trolig markedet belønne dette med økt aksjekurs. Det er nettopp her at markedet må forvente news rimelig raskt, for begge assets og prosjekt.
Redigert 17.12.2018 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
polion
17.12.2018 kl 15:16 6809

Du nevner hvem som eventuelt har bidratt med hva på PEN-trådene. Her er det ingen tvil, det er mimsa som bidrar mest. Han forutså kursnedgangen i PEN, noe han for øvrig er meget stolt av og gnåler om kontinuerlig. Dvs. at han også i stor grad klarte å forutså oljeprisfallet. Og et annet avsindig godt argument som han har benyttet er at PEN allerede hadde gått såpass mye at selskapet var nødt for å ……. Fort gjort å argumentere seg inn i sitt eget rævh…, men det får nå så være.

Spørsmål til den fremsynte mimsa Hva blir oljeprisutviklingen fremover? Hva blir kursutviklingen i PEN fremover?
mimsa
17.12.2018 kl 15:25 6772

Du må ikke være så sur for at du taper penger. Det snur!!! Jeg anbefaler deg å fortsette å bruke sparepengene til barna, muligens spe på med et lite lån fra Bank Norwegian. Jeg tror at alle Techking sine synsinger vil slå til og vi vil ganske snart får se kr 1400,-. Løp å kjøp. Barna dine vil takke deg.

Re bmw5

Nå har det seg slik at det kun er snakk om å kjøpte drøye 160.000 aksjer. Disse aksjene skal benyttes som betaling ifm. fasilitering av lånet som PEN har tatt opp i forbindelse med det siste kjøpet i Tunisia. Det er derfor ingen oppside eller nedside for PEN ved å kjøpe disse aksjene da de skal gis til långiver. Tipper at aksjene i stor grad allerede er ferdigkjøpt. Derfor ingen videre støtter fra ytterligere kjøp her.

De sier at de har en stor opsjon fra GF på at de kan kjøpe mer, men det er floskel informasjon som de legger på for å vise at muligheten er åpen, noe den i realiteten ikke er da de ikke har cash til å kjøpe egne aksjer for å ha disse å bok. De trenger alt de har av cash for å betale cash calls, produksjonslån, lønninger osv.
mimsa
17.12.2018 kl 15:52 6681

JUICEitUP
Her har du helt rett. Vi vil nok snart se dem i en cash-skvis. Tror nok ikke oljeflowen er stor nok på lenge enda til å betale løpende utgifter. Ser vi en ny emisjon under 10kr om ikke så lenge?

Fokus mimsa, fokus. Vis meg regnestykket ditt som beviser din påstand?

Slike uttalelser fra din side beviser bare ditt uvett i aksjen.
Imprex
17.12.2018 kl 16:11 6604

Jeg tolker deg slik at du har tatt betydelig tap i PEN. Kanskje har du vært belånt og sliter med å betjene gjelden i tillegg. Da kan jeg lett forstå frustrasjonen din. Du virker å ha kapasitet nok til å lese deg opp, analysere prospekter og ta egne valg. Derfor undrer jeg meg over harmen din. Eller har du vært helt avhengig av innspill fra forumet for å tolke materialet og føler deg villedet av haussing? Er harmen på vegne av andre kanskje, noen som står deg nær?

Re Imprex
Regner med at ditt siste innlegg var myntet på Mimsa. Hvis ikke bommer du stort.

Re mimsa
Vi er ikke enige i noe som helst som har med Pen å gjøre. Liker dårlig å få lagt ord i munnen. Jeg har ikke snakket om pengeskvis i det hele tatt. Jeg skriver at de ikke har råd til å foreta støttekjøp da de trenger pengene. Stor forskjell på dette og pengeskvis. Får de likviditetsutfordringer så har de nå en lånefasilet som de kan trekke fra. Pengeskvis og emisjon må du derfor dra lenger ut på landet med. Helt bak mål å hevde dette nå. Les deg opp og kom med begrunnede påstander eller er du bare støy.
Redigert 17.12.2018 kl 16:27 Du må logge inn for å svare
Imprex
17.12.2018 kl 16:30 6539

Beklager trådrotinga. Det var til mimsa ja.

Trådutydelighet er vel mer riktig...
Redigert 17.12.2018 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
mimsa
17.12.2018 kl 16:54 6467

Jeg har ikke nok tall og informasjon til å bevise det jeg sier om cash-skvis. Her er det mange variabler og mye usikkerhet.
1)Foreløpig er det bare Dussafu som produserer, og intektene der trengs til å dekke kostnader og videre utvikling relatert til Dussafu, tilbakebetaling BWO.
2)Beløp-størrelsen på Tullow sitt tilbakekjøp er fortsatt svært usikkert, samt at intektene til PEN vil gå ned når de kun sitter igjen med 7.5%.
3)Regner med at en oljepris på rundt $60 ikke var noe som lå i beregningene når de ble enig om oppkjøp av OMV sin portefølje i Tunisien i August.
4)PEN har også store lønnsforpliktelser i Tunisien, de har heller ikke erfaring som operatør, og jeg har liten tro på at vi vil se en tilsvarende profesjonalitet i Tunisien og ting vil gå på skinner som vi har sett i Gabon under BWO.
5) Det er heller ingenting som tyder på at den geopolitiske eller globale økonomien kommer til å gå som det suser med det første.

I all hovedsak er det dette jeg baserer mine anntagelser på om at PEN vil trenge mer penger snart, men jeg kan ikke legge fram bevis.
Det er jo litt påfallende at du som har sagt siste to månedene at kursen skulle tilbake til 20tallet i desember, ber meg om å bevise mine påstander, som er antagelser da jeg bruker utrykk som "vi vil nok" og "Tror nok ikke". Jeg ber deg derfor om å bevise hvorfor vi skulle se 20tallet en gang til i løpet av 2018. Jeg vil minne deg på at vi er ned 5.8% til 11.80 i dag. Det er svært lite her som gjør meg optimistisk for tiden. Da blir din, Na-polion, Jajaja med flere sine gjentatte repitisjoner om hvor bra det skal bli nesten sån at mann får gnagsår i lesemuskelen. Så langt, selv om Polion ikke liker å høre det, er det for øyeblikket jeg som har vært mest edruelig om hvor vi vil ligge når det gjelder aksjekurs på slutten av året. Angående Tunisien sa jeg fra første øyeblikk ved DNO inntredenen, at dette var en feil-investering. Dette var før den store nedturen begynte. Jeg forventer nå din bevisførsel for hvorfor den skal over 20 før årets slutt.

mimsa
17.12.2018 kl 16:58 6472

P.S. glemte å legge til at der er en liten nesten ubetydelig produksjonpå Aje.

mimsa, kan ikke helt se at du svarer med annet enn synsing og tallfester ingenting.

Du har fått med deg at jeg i det korte tidsaspektet tillegger aksjekursen to generelle forhold: Det første angår det generelle/globale børsbildet og handelskrigen. Det andre gjelder oljeprisen. For sistnevnte har jeg også sagt at en retur til NOK 20+ primært bygger på at oljeprisen ikke krakket ved den tid mitt indre kursmål på NOK 20 ble satt. Men oljeprsen har krakket videre. Det er nettopp derfor at mitt mantra stort sett dreier seg om oljepris og atter oljepris.

Det beste for deg mimsa er om du går inn i Teodors (SpB1M) analyse og ser hvordan han kommer opp til buy med NOK 20. Det er en grundig og bra dokumentert materie på rundt 25 sider. Hvert enkelt eiendel brytes ned og tillegges verdi osv.

I et mellom/ lengre tidsaspekt må også henses mulighet for økning i produksjon og da snakker man trolig om for Salloum Q2/Q3 2019. For Dussafu Fase 2 tidlig 2020. Dette representerer den potensielle økning i produksjonen som PEN ser for seg. Annet kan tilkomme, men er ikke konkretisert.

Tenker her først og fremst på boring av en Turonian brønn på Aje, med indikativt samlet rundt 7.500 f/d på Aje inkl. eksisterende. Optimal fremdriftsplan, boring og ny prod. medio 2019. 2 slots i manifold ledig og øvrig infrastruktur på plass. OPEX Aje inkl. en ny brønn $20-22 per fat.

Som jeg nevner i mitt innlegg ovenfor. Det er for mange løse tråder som må samles for Aje og Salloum. Prosjektene må bli meldt med plan og progress.

Hva alt koker ned til produskjonsmessig og cash flow, potensialet for vesentlig økning i prod., faktisk innen Q3 2019 for Aje og Salloum, er tilstede.

Sitter man med en aksje ala PEN må første bud være at man er villig til å se på de aktivtetene som selskapet holder på med. Se disse i et tidsperspektiv og tillegge en mulig verdi.

Min vurdering av selskapet medfører en slutning, som uten ny M&A aktivtet fra selskapets side, at produksjonen trolig kan økes så betydelig i volum basert på Aje og Salloum medio/ultimo 2019, at nåværende assets vil generere nok cash flow til å holde det gående til den tid, samt ha mulighet for ytterligere vekst. Å gå noe ytterligere inn i materien enn dette har ingen hensikt.

For først må lisensen forlenges for Tunisia assets og virkelig boreplan bli meldt. For Aje må først simuleringsstudien foreligge og boreprogram og funding for Aje bli meldt.

Det har således ingen hensikt å konkretisere investeringene etc. før PEN vet mer detaljert hva som det skal investeres i og tilhørende tidsaspekt.

Markedet bør snarlig forvente utfall av Tullow eierskapet. I tilfelle du er så bekymret for cash mimsa, kan du kanskje se hva selskapet har per i dag og legge til cash fra Tullow-forhandlingene. Håper du er enig i at det ikke er fair å tillegge meg krumspring som selskapet måtte finne på av M&A, men ser ikke helt noe umiddelbart her. Ellers hadde neppe selskapet kunne kjøpt og har nevnt muligheten for å kjøpe egne aksjer - se melding i ettermiddag:

The Company has purchased 166,162 shares today at an average price of NOK
12.5265 per share.

Following this purchase, Panoro will have remaining authority to buy back
4,083,838 of its own shares until the AGM in May 2019.
Redigert 17.12.2018 kl 18:18 Du må logge inn for å svare
Jajaja
17.12.2018 kl 19:22 6178

Mimsa, du er ikke i stand til å finne en eneste tråd hvor jeg bedriver "gjentatte repetisjoner om hvor bra det skal bli"! Det jeg har gjort er å påtale din mangel på etterrettelighet og likeså din utprega mangel på folkeskikk. Du opptrer som alltid; med løgnaktig dritt!

BTW! Jeg vurderer igjen å kjøpe! Det har forresten lønt seg godt ved flere anledninger etter at du har vært innom med baissingen din. Og det har du også tenkt å gjøre?
Redigert 18.12.2018 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
mimsa
17.12.2018 kl 20:00 6085

Gunnarius, du er ihvertfall pålitelig å grunngir dine svar på en ordentlig måte. Jeg har ikke lest Teodors analyse. Den er sikkert god den. Det er sikkert flere som også har analysert og brukt informasjon fra andre kilder som f.eks Sveaas. Så langt ser det ut som de har truffet dårlig. Som du sier er oljepris viktig, så er geo-politiske hendelser, men dette må jo være en del av ligningen. Jeg regner med at Teodor legger inn flere senarier på forskellig oljepris, framdrift etc.
Det jeg har prøvd å si over lang tid og har fått lite gehør for er at det virker som det er en svak risikovurderingen gjort rundt oppkjøpet av DNO og OMV i Tunisien. De fleste av oss har vår egen mening om hva og hvordan ting bør gjøres utifra at vi er aksjonærer i selskapet, samt den informasjonen vi har tilgjengelig. Med dette som bakgrunn hadde jeg mine kritiske innspill til styre å ledelse bruk av penger dvs.kontorer, lønninger, bonuser etc for 2 år siden før Dussau kom drivende på ei fjøl. Om det ikke hadde skjedd, hadde PEN mest sansynlig vært histrie i dag og jeg vil ikke tillegge så mye av æren for dette til styre og ledelse. Dussafu/BWO ga et voldsomt oppsving for PEN og BWO var stort sett garantisten for at ting skulle gå på skinner, å det gjorde de så til de grader. Det er her våre veier skilles og uenigheten begynner. (Ok, jeg har svært liten tro på at noe skal matrialiseres på Aje de neste årene, der har ting gått rett i dass gang på gang pga en håpløs lokal operatør samt tvilsome partnere). Jeg har sett alle argumentene for, men jeg kan fortsatt ikke forstå at styre og ledelse var villig til å utsette PEN for den risikoen det var å gå inn i Tunisien, etter at selskapet hadde vært på konkursens rand og kun sett elendighet i mange av de fåregående årene. For at PEN skulle få problemer med Dussafu måtte prisen falle under $40, noe som gjorde at PEN ville være istand til å møte stort sett ethvert oljeprisfall. Dvs at i dag kunne vi allerede sittet å høstet med en produksjonsandel til PEN på nesten 1500 fat per døgn (Aje innkludert) og kun 42 millioner aksjer utestående og kun 5 annsatte som sikkert kunne vært redusert til 3. Så kom Tunisien, alt blei snudd på hodet, kursen raser, usikkerhet råder. Hvorfor, klart oljepris har stor del av skylden, og dette ville ikke vært så utslagsgivende om vi holdt oss unna Tunisien. Å så vil dere si, hvorfor faller BWO tilsvarende som PEN, jo fordi 80% av deres aktivitet er ikke Dussafu relatert. Det er lite noen kan gjøre med dette nå, og dere kan si at jeg er etterpåklok og burde solgt meg ut og holdt kjeft. Det er den argumentasjonen jeg har hørt fra Polion og Jajaja i lang tid. Jeg er av den oppfatning at styre og ledelse har tatt en dårlig beslutning og tatt uforholsvismessig stor risiko ved å gå inn i Tunisia og satt mine og mange av oss aksjonærers investeringer i fare, noe vi i dag ser et utslag av. Styre og ledelse har etter mi mening sett seg blind på vekst, samt et ønske om å spise kirsebær med de store. Dette svir, å det vil komme til å svi enda mer framover.
Det som muligens kan være med å redde oljeprisen litt framover,er om Tyrkia går inn å lager kaos i de Kurdiske omerådene.
Jeg forstår ikke heilt hva du mener om at jeg tillegger deg noe vedrørende M&A, men det sagt grunnen til at jeg ikke har solgt meg heilt ut er at jeg fortsatt håper at noen vil legge inn et bud på PEN med et premium på 40%. At vi vil se 20-25kr på lang tid enda har jeg liten tro på. Jeg har heller ikke stor tro på meglere heller, så Teodor og resten av bøtteballetten får komme fram til det de vil. De har somregel innflaterte kursmål når det passer dem.
P.S Mens jeg fortsatt holder på var det ikke meningen å tillegge JUICEitUP ideen om at PEN ville snart komme i en cash-skis. Den er mitt utsagn, noe jeg tror kan komme fortere enn vi aner. Penger kommer til å bli betydelig dyrere i den nære framtid. Mitt råd selg nå, cash will be king very soon.
Imprex
17.12.2018 kl 20:36 6003

Du håper noen vil kjøpe opp PEN. Altså, om jeg forstår deg rett. Du mener egentlig ikke det er noe galt med assets, men de som forvalter de. For ingen vil vel kjøpe et selskap uten at det er oppside i investeringen? Altså noen andre ville gjort jobben bedre.

Du vil ikke selge fordi du håper på et oppkjøp. Men anbefaler alle andre å selge. Så det du sier er at du er har null tro på selskapet, men sitter med en liten pott tilfelle det skjer et "mirakel". Penger du har råd til å tape. Så om mange andre nå selger seg ut, med påfølgende kursnedgang, fra hvilken kurs er det du håper på 40 prosent premie? Dagens?
d12m
17.12.2018 kl 20:53 5946

Hold på strømpebuksen, techking. AkerBP er "litt" mer enn bare Sverdup. Sammenligningen din er søkt og minner om drømmerier. Du kommer nok lengre med en mer realistisk tilnærming.
mimsa
17.12.2018 kl 21:20 5872

Imprex,
Er ikke særlig optimistisk på vegne av PEN lenger. Det burde vel komme fram ganske klart. Derimot virker det som om mange andre er. Muligens er det noen andre, som tenker og mener som dere, at den har stort potensiale og derfor kunne vært interesert i å legge 16kr på bordet per aksje, og by på heile selskapet. Det er som sagt ikke sikkert jeg har rett. Om ikke folk er villig som meg til å gamble på oppkjøp, er det nok ikke så dumt å selge seg ut, om mulig lenger på rundt 12.50.
Ja, jeg snakker om dagens kurs, så 16+ ville vært svært tilfredstillende.

mimsa, ettersom du fokuserer vel mye på Tunisia - basert på produksjonen ifm. OMV deal genererte dette asset USD 10 mill. free cash flow i H1 2018. PENs andel 60%. Det er ikke noe dårlig eiendel, men igjen - det vil være oljeprisen som bestemmer faktisk cash flow.

Dussafu, Fase Fase 2 er indikert inntil til 25.000 f/d. Dvs. 1.800 f/d netto til PEN.

Synes du krever vel mye av både ledelse/styre som allerede har fattet vedtak og økt produksjon fra 400 f/d j januar 2018 til ~2.600 f/d i januar 2019 - med netto marginer som vi kjenner til og dagens oljepris, blir dette bra uansett.

La meg sette opp et høyst uformelt og teoretisk estimat som viser selskapets potensial for PEN - innen en periode på ca. 15 mnd. fremover. Dvs. hva respektivt asset er i stand til gitt optimale forhold - kun som illustrasjon:

Produksjon og netto til PEN innen tidlig 2019:

Aje: Boring to brønner i 2019 inkl. eksisterende ~1.200 f/d (1.600 f/d ved å øke fra 12% til 16% - ref. Yinka - skjer trolig medio 2019)

Dussafu: Fase 1 & 2 m/7.5% eierandel ~ 2.600 f/d

Tunisia: OMV deal pluss 1 brønn Salloum ~ 2.200 f/d

Samlet innen tidlig 2020: 6.000 f/d netto PEN ( basert på 12% Aje.)

Selvfølgelig må ikke dette gestimat, uten decline og gitt alt stemmer max, benyttes til annet enn å skissere samlet potensial innen en tidsperiode på ca. 15 mnd.

Poenget mitt er at PEN har assets med enorme verdier. Nå gikk selskapet fra 400 - 2.600 f/d i løpet av ett år v/div. transaksjoner. Det viktigste nå er i løpet av disse 15 neste mnd. vil trolig ikke PEN være så avhengig av tredje part, men om alt klaffer skape verdiene selv. Dvs. grunnlaget er lagt.

Igjen, rimeligvis vil neppe PEN klare 6.000 f/d i H1 2020, men det er faktisk hva selskapet har potensial (utgangspunkt) til - om slik strategi velges. Noe som trolig ikke vil være endelig case, trolig ikke minst pga. Aje - salg?

Mitt soleklare råd til PENs styre: Sitt nå endelig rolig i båten og forvalt de assets og ressurene dere har. Det er plenty å ta av og plenty å gjøre ved å sikre fremtiden til selskapet og aksjonærene. Man må nesten forvente at denne veksten til PEN nå ikke aspirerer til uendelig mye mer, men stillingen i 2019 konsolideres. Kanskje det blir noe mer og av mindre karakter (M&A) i Tunisia, men neppe mer. For all del selskapet kan bli gjenstand for all slags dragning som oppkjøp, fusjon etc. Dette kan man aldri vite på forhånd. Konsentrerer selskapet seg om å vokse slik potensialet tilsier, så betyr endringen fra 8.33% ned til 7.5% på Dussafu forsvinnende lite.

Blikket må rettes fremover og ikke dvele ved fortiden. Oljeprisen vil svinge slik den alltid har gjort. Med sine assets og produksjon ligger PEN godt an til å kunne takle det meste - også en oljepris ala dagens.

mimsa, mener du aksjekurs er for høy/lav må du nesten fremsette konkrete tall og verdier, som underbygger ditt syn - ellers blir det kun innspill uten annen relevans enn at det tillegges deg en agenda.
Redigert 17.12.2018 kl 21:46 Du må logge inn for å svare
d12m
17.12.2018 kl 21:32 5813

Ser forøvrig at det spilles inn endel synergier personmessig i Magnora (tidligere Sevan Marine). John Hamilton, pluss Kistefos. Kan være bra det. Da får de impulser og innblikk hos andre.
Imprex
17.12.2018 kl 21:58 5746

Mimsa. Det har du klart å formidle veldig tydelig nå. Ingen tvil hva ditt syn på caset er pr i dag.

Det er et ruglete marked som skjelver i buksene for hva FED vil foreta seg på onsdag. Dette utnyttes maksimalt av de som kan. Avventer FED å heve renten onsdag pluss meldinger fra PEN(Ref https://forum.hegnar.no/thread/17440/view/292142/0) blir det kanskje en hyggelig avslutning på uka.

Lykke til! mimsa, kanskje du kan selge deg ut, uten at det må et oppkjøp til i nær fremtid.
mimsa
17.12.2018 kl 22:21 5702

Takk for god oversikt. Som sagt i tidligere innlegg er vi stort sett enig fram til inntredenen i Tunisia. I mine øyne burde konsolideringen skjedd allerede med BWO i Gabon.
(i mine øyne, er problemene at med Tunisien kommer stor risiko/usikkerhet, stort personalansvart og mangel på operatør-erfaring inn. Med 150-200 på lønningslisten blir enhver forsinkelse kostbar)

mimsa, la meg ta en aller siste: Selv med oljepris som i kveld og nettopp pga. Tunisia så genererer OMV deal cash flow på ca. USD 2 mill. per Q. Dvs. om oljeprisen gjennom et helt Q lå på $58.70. For oss som har vært med en stund, velkjent hva som skjer på børsene, men like irriterende for det. Dette går over og snart blir det en annen tilstand. Pendelen pleier svinge tilbake. Det blir vel atter en gang småeierene som skriker opp i affekt. Hang in there!
Redigert 17.12.2018 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
TyCooNy
17.12.2018 kl 22:46 5638

Etter dno dealen hadde de ca. 19 mill usd? Så kom emi av 30? 18 ut?8 igjen= 27?+8 junior tilgj.kap=35+ evt.buy back+7=42? Aje null ut. Dussafu null ut 2018. Tunsia 200 ansatte×0.5×0.6=60? Trekker fra 100 vaskekoner=30? Mye billigere med sugerør fra land:)
Jajaja
18.12.2018 kl 00:04 5499

Mimsa. Hva i himmelens navn er det du har diktet opp nå.... Jf ...."dere kan si at jeg er etterpåklok og burde solgt meg ut og holdt kjeft. Det er den argumentasjonen jeg har hørt fra Polion og Jajaja i lang tid". Du finner ingen link el tråd hvor dette skjer fra min side. Men likevel kommer du med frekke og løgnaktige påstander. Alt er som før med deg. Hva er det som feiler deg?
Redigert 18.12.2018 kl 00:08 Du må logge inn for å svare
mimsa
18.12.2018 kl 01:09 5448

Jajaja, alder og alkohol går dessverre ikke så godt sammen. Det ser ut som om hukomelsessvikten blir stadig hyppigere. Ta deg noen timer på øra nå. Morgendagen blir blodrød, så du kan trenge noen timers god søvn for å være klar til å takle 10 tallet. Muligens kunne du spørre Polion om hans telefonnummer så dere kan trøste hverandre litt utpå morgenkvisten. Jeg kunne jo prøvd å være støttekontakt for deg selv, men er usikker på om jeg er den rette.
God natt og lykke til.Imprex
18.12.2018 kl 08:51 5191

Lykke til alle. Blir humpete i dag. Alt er ned. La oss håpe FED ikke hiver bensin på bålet i morgen. La det komme noen gladmeldinger fra PEN i tillegg. Noe ytterligere tilbakekjøp av aksjer tror jeg ikke skjer. Vil neppe ha stor effekt i disse tider uansett. Gårsdagens store tilbakegang kom på lavt volum. Mye frykt er allerede priset inn nå. Det er algorimetradere og andre kortsiktige som rir markedene sammen med mediene nå. Sammenligninger med den store depresjonen på 1930 tallet dras frem. Uansett olja er ned sammen med alt annet. Vi kan havne på 10 tallet som mimsa predikerer. Bare å holde seg fast den som tør. Verden står til påske. Selv uten et julerally.
Imprex
18.12.2018 kl 08:51 5189

Lykke til alle. Blir humpete i dag. Alt er ned. La oss håpe FED ikke hiver bensin på bålet i morgen. La det komme noen gladmeldinger fra PEN i tillegg. Noe ytterligere tilbakekjøp av aksjer tror jeg ikke skjer. Vil neppe ha stor effekt i disse tider uansett. Gårsdagens store tilbakegang kom på lavt volum. Mye frykt er allerede priset inn nå. Det er algorimetradere og andre kortsiktige som rir markedene sammen med mediene nå. Sammenligninger med den store depresjonen på 1930 tallet dras frem. Uansett olja er ned sammen med alt annet. Vi kan havne på 10 tallet som mimsa predikerer. Bare å holde seg fast den som tør. Verden står til påske. Selv uten et julerally.