Panoro oppdatering fra Sparebank 1 fra fredag. Billig!


Seks grunner for å se nærmere på Panoro:

Pkt 1 EV/opcf: Markedsverdi ((aksjeverdi og gjeld= EV)) (svært lite gjeld) delt på kontantstrøm fra drift er lik 2,5 mot 5,7 for større oljeselskaper.

Øvrige punkter er vel ganske selvforklarende. En må ikke se bort fra enormt letepotensiale i både Tunisia og Gabon hhv 250 mill fat og 1 mrd fat om jeg ikke husker feil. Panoro har aldri boret tørt i Gabon på Dussafu.

Six reasons for looking at Panoro


Conclusion
Along with the recent months’ oil price decline and weak share price performance among peers, Panoro’s share price has also taken a significant beating. However, we believe there are several reasons for why investors should take a look a Panoro at the current share price. We see at least six reasons.

Six reasons for looking at Panoro:
1. 2020e EV/opcf of ~2.5x (majors 12 m fwd: historical average of 6.3x, current 5.7x)

2. 2020e P/E of ~4.5x (majors 12 m fwd: historical average of 14x, current 11x)

3. Production set to grow significantly (= diversification, increased cash flow and potentially lower discount rate)

4. Upside potential to base case production profile if Salloum and Ruche are added

5. Multiple expansion potential: Producers trade at higher multiples vs. developers

6. Ruche long-term exploration upside of NOK 10-35/sh
Imprex
18.12.2018 kl 09:08 4754

...og vi straffes hardest av alle i dag også.
Daggers
18.12.2018 kl 09:08 4798

Vi fikk se 10-tallet et øyeblikk før det snudde opp igjen
RT 11,40 minus 0,40
MC Axel
18.12.2018 kl 09:15 4764

It falls on fumes! It's annoying
Falco1
18.12.2018 kl 09:30 4705

Hvor langt skal vi ned egentlig tro? 7-8kr? Begynner å bli en håpløs aksje i min portefølje.
Jajaja
18.12.2018 kl 09:30 4704

Mimsa, hva er det du babler om? (hukommelsessvikt, barnevakt, støttekontakt "bodrød børs mv. Som vanlig prøver du å snakke deg vekk, det hjelper lite på din anseelse. Hvor er omtalte tråder?

Øretrilling og trend som tidligere. Topp 20 sitter og det gjør nok flere av de gamle longerne også. Dvs. en del av de ferske i aksjen er ute. Det er uansett intet skred så langt med ca. 0.35% av utestående aksjer omsatt. Blir egentlig mest interessant å følge med på volumet.

Noen som har link til oppdatering fra Sparebank 1 ?
Redigert 18.12.2018 kl 09:44 Du må logge inn for å svare
Imprex
18.12.2018 kl 09:53 4621

Ikke voldsomt volum ennå nei. Så ut som et par mindre aksjonærer kastet kortene i åpningen. Det gikk styggfort unna med posten på 55000 aksjer.

Virker relativt enkelt å manipulere kursen. Er nok noen som tjener til livets opphold ved å trille ører i denne. Da er det eneste som betyr noe svingninger underveis. Opp eller ned på lenger sikt av mindre betydning.
Redigert 18.12.2018 kl 09:56 Du må logge inn for å svare
Imprex
18.12.2018 kl 10:06 4562

Og får vi melding om forlenges av lisens pluss melding om partner i morgen blir det et hakk artigere enn i dag;)
bmw5
18.12.2018 kl 10:09 4705

Takk for den, fluefiskeren. Tunisia kan bli en god investering for Pen og investorene.

Pen ned 6% BWO opp 0,6 %. Blir mer og mer overbevist over PEN får ekstrajuling pga. Tunisia. Oljepris burde ikke virke mer for PEN kursen enn sammenlignbare selskaper. Heller tvert om.

Det er ogå helt klingende klart at de nye store investorene ikke har bidratt til stigning i kurs. Børsfloskler rett og slett.
Redigert 18.12.2018 kl 10:19 Du må logge inn for å svare
rek1
18.12.2018 kl 10:24 4645

Tror på det siste,Flua....
har kjøpt meg ferdig nå i PEN..
ganske frustrerende men "markedet" overreagerer alltid,-- :)

Hvor ble det av Risch sitt betonggulv på 12,5? ?

Oljeprisen sprutet inn så mye vann i gulvet at det bare ble suppe som rant ut i sanden :-)
oivindl
18.12.2018 kl 12:27 4468

Rischioso har nok tatt forbehold om at bunnen kun gjelder om kursen ikke faller lavere.:-)
Å vise til det han bastant har påstått tidligere, er selvfølgelig å ta ting ut av sin sammenheng.

Egentlig er jeg imponert over hvor godt hovedindeksen OSEBX har holdt seg. Kun 8 % ned siste måned. Nei, OSE er slett ingen oljebørs lenger.
Redigert 18.12.2018 kl 12:49 Du må logge inn for å svare
bmw5
18.12.2018 kl 13:05 4359

Det vil gå seg til i Tunisia som alt annet som Pen er involvert i, også AJE kommer til å bli en god investering. Pen har mange ansatte i Tunisia, men det er for det meste Tunisiere og lønna er der etter. Pen bør og må vise litt interesse for landet med stor arbeidsledighet og av den grunn kreditt hos myndighetene.
Alby
18.12.2018 kl 13:25 4310


Men skulle ikke Pen påbegynne et tilbake kjøp ? Kan ikke se at det er begynt,
Spitzer
18.12.2018 kl 14:07 4235

Alby.
Bare å lese børsmeldinger.
De gjorde unna hele tilbakekjøpet (kun ca 166.000 aksjer) i går.

PEN har gjort sitt og er klar med salg av netto ~2.600 fat olje per dag fra nå og videre i 2019.

Med god cash og ikke behov for ytterligere oppkapitalisering i denne runde, blir det kun å lene seg tilbake og vente på at oljeprisen vender tilbake. Så enkelt er PEN som case nå. PEN har gjort sitt og venter på å høste, bra jobba internt i kompaniet.

Å øke pruduksjonen på over 2.000 fat per dag på ett år, er det virkelig ingen som ser det fantastiske i dette?

Omsatt hittil i dag 0,09% av utestående aksjer. Folk sitter tydeligvis rolig.
Spitzer
18.12.2018 kl 15:13 4108

En liten oversikt over cash-situasjonen for PEN slik jeg har oppfattet det. Dere må gjerne etterprøve dette i prospekt og presentasjoner.

En må skille mellom PTP (Panoro sitt Tunisia-selskap) hvor PEN har 60 % eierandel og PEN sin øvrig virksomhet. Beender eier 40 % av PTP.
PEN sin Q3 viser vel 19 MUSD i cash. Av dette utgjør ca 8 MUSD cash i PTP (før Beender). Dersom en trekker ut disse 8 musd sitter PEN med 11 MUSD i cash før en tar hensyn til PTP.

Over til PTP: Cash før OMV-transaksjonen ca 8 MUSD hvorav 2 musd går med til tilbakelevering Hammamet. PTP tar opp lån på 27 MUSD (PEN hefter for 60 % av dette). Beender spytter inn 12 musd og PEN spytter inn 18 musd = 8 - 2 + 27 + 12 + 18 = 63 Musd.
PTP kjøper OMV. De betaler cash 57 musd (65 musd - 14,5 i kjøpsprisjustering grunnet produksjon i 2018 + 2 musd i WCA og 4,5 musd i kontanter). Cash i PTP etter kjøpet bør da være 63 musd - 57 + 4,5 (overtatt kontanter fra OMV) = ca 10 musd. Av dette "eier" PEN 60 % = 6 musd.
PEN sin 60 % andel av langsiktig lån på 27 musd utgjør ca 16 musd. I tillegg kommer kort og langsiktig forpliktelse i Tunisia på 11 musd hvorav PEN hefter for 60 % = 6,6 musd.

Så over til PEN. Som nevnt ovenfor ved å holde PTP utenfor har PEN ca 11 musd. Netto i emisjonen gir PEN 28 musd hvorav PEN overfører 18 musd til PTP for OMV-dealen. Dette gir ca net cash i PEN på 11 +28 - 18 = 21 musd. I tillegg "eier" PEN 6 musd av cash i PTP - se avsnittet over.
PEN har i tillegg mulighet å trekke på et juniorlån på opptil 8 musd ved behov. Så samlet tilgjengelig cash blir ca 29 musd + 6 musd i PTP.

Ser en på låneforpliktelser så ligger det kortsiktig gjeld på 3 musd vedr. Tunisia og 8 i langsiktig forpliktelse. Dette trolig inkludert Hammamet. Disse må regnes som en del av PTP og holdes således utenfor selskapet PEN sin gjeld.
Vi sitter da igjen med non-recourse loan (BWO-gjeld) på ca 12,5 musd + forpliktelse AJE (utløses ved videre utvikling på AJE) på 6,8 musd. I tillegg kommer decommisioning liability på 3,6 musd.
Vi sitter da grovt igjen med en gjeld på 12,5 + 6,8 + 3,6 = 23 musd.
BWO-lånet spiser ikke på kontantbeholdning da betaling utelukkende tas av cost-oil ved produksjon fase 1. AJE-gjelden kan utløses om/når de går i gang med neste fase i utviklingen av feltet. Siste delen (3,6 musd) er en forpliktelse som blir liggende i regnskapet til de trekker seg ut/avslutter produksjon i Gabon og Nigeria.
I tillegg til disse 23 musd kommer PEN sin andel av PTP-gjelden = 16 + 6,6 = 22,6 musd.

PEN har selv hevdet at med siste emisjon er selskapet fullfinasiert Dussafu fase 2 og planlagte brønner i Tunisia for 2019.
Det meste av gjelden PEN har er langsiktige lån og/eller som betales ved produksjon - mao lite som vil spise av cash.

PEN vil nå ha produksjon både i Nigeria, Gabon og Tunisia.
Flere er negative til Tunisia, men vi har nå overtatt produserende brønner som gir PTP 2000 fat per dag og en stabil produksjon (liten decline). Dette sikrer fri cashflow som kan reinvesteres. Det må også påpekes at med partnerskapet med Beender så har PEN redusert både risiko og capex for videre utvikling i Tunisia.

Fundamentalt fremstår PEN som et veldig godt case nå etter min mening - bedre enn noen gang.
Vi påvirkes alle av oljeprisen og det negative setimentet i markedet forøvrig, men selskapsmessig ser ting veldig bra ut. Det er nå min mening.

Med mindre PEN planlegger ytterligere M&A så bør ikke PEN ha behov for å hente kapital i markedet. Vi er fullfinansiert til 2020 hvor da planlagt produksjon er ventet å øke betydelig (både fra Gabon og Tunisia).

Da har jeg stikket hodet frem, lagelig til for hogg - så hogg i vei :)
Spitzer
18.12.2018 kl 15:17 4091

Ser jeg glemte å ta med at PEN kan vente seg noe cash fra Tulip/Tullow ved at de må redusere sin eierandel fra 8,33% til 7,5 %. For dette venter jeg at PEN skal motta ca 5 - 7 musd. Dette er bare et gestimat da jeg ikke kjenner til historisk kost for feltet. Husk at PEN skal ha 10 % av kostnader knyttet til sin 33,33% eierandel før BWO kom inn i bildet. Deretter blir det 10 % av 8,33% eierandel. BWO på sin side må gi fra seg betydelig større eierandel (9,17 %-andel) for betydelig lavere cash (forholdsmessig sml. med PEN).

Gunnarius
Det er kanskje slik at «man trur det ikke før man ser det».
Aje-fadesen er nok ikke helt glemt.

Vi får bare håpe at det er Dussafu som har satt videre standard.

Spitzer

Tusen takk for et flott oppsett. Til og med jeg uten særlige regnskapskunnskaper greide stort sett å følge resonementet dit. Dette har du nok brukt et god del tid på og flott at du deler.
Redigert 18.12.2018 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

Skal se litt næremere på dette, men min foreløpige reaksjon er at hva du her har stilt opp viser den faktiske ståda. Utmerket Spitzer, slik skal det gjøres og ikke kun synsing ala ... m/flere.

Du oppsummerer tilgjengelig cash:

"PEN har i tillegg mulighet å trekke på et juniorlån på opptil 8 musd ved behov. Så samlet tilgjengelig cash blir ca 29 musd + 6 musd i PTP."

Dvs. tilgjengelig cash på samlet USD 35 mill, samt hva du nevner om Tullow min USD 5 mill. Salmlet sett har PEN etter dette en tilgjengelig cash på ~USD 40 mill.!!

Riktignok vil mye av dette få bein å gå på via capex forpliktelser, men likevel og sammen med cash flow et utmerket utgangspunkt for selskapet.

PENs aksjekurs, til tross oljeprisen, som normalt svinger - basis er uansett inngått OPEX deal, fremstår etter dette som latterlig lav med NOK 11.40.

SpB1M med buy anbefaling og kursmål NOK 20, synes etter dette å være fornuftig og riktig prising av PEN i dagens børsklima.
Alby
18.12.2018 kl 16:45 3906


Spitz

Beklager, det hadde jeg glemt. Jeg satt og ventet på en oppgang :-)

mcaxel
18.12.2018 kl 16:56 3887

A lot of shares was sold/bought here: 16:11:57 248.487 shares 11.40 Official

https://www.netfonds.no/quotes/tradelog.php?paper=PEN.OSE

$OSLO$
18.12.2018 kl 17:37 3809

Panoro produserer 2 200 fat olje i Tunisia pr dag.TOTALT 4200 fat på 15 brønner ditt fittehaue!
$OSLO$
18.12.2018 kl 17:42 3801

Det vil si 2200 fat i Tunisia + ca 1100 fat på tortuo Gabon med ruche kommer du glatt opp i 2300 fat pr dag i midio januar.adje produserer ca 500 fat olje til PEN.
til og med jeg som er blind og dyslektisk kommer da til 5000 fat olje et sted ut i januar 2019.
hver hilsen alle apekatter.
Spitzer
18.12.2018 kl 17:55 3789

Vet ikke hvem du sikter til med dine karakteristikker.
Tror du bommer på tallene. Ifølge PEN presentasjonen fra November vedr OMV-dealen overtar PEN net produksjon på ca 2000 boed, men dette er inkl Beender sin 40%-andel.
PEN vil nå ha ca 2600 boed totalt slik Gunnarius har nevnt flere ganger. Bare å lese det selskapet har kommet med selv av info ved presentasjoner, børsmeldinger og prospekt.

Med Dussafu fase 2 og et par brønner i Tunisia er vi nok nærme 5000 boed første halvår 2020

Edit: Håper du ikke regner med Ruche fra januar 2019, da JV hverken har tatt FID, sikret rigg og annet som må til, men om du tenker fra 2021 så kanskje er og Ruche i produksjon.
Redigert 18.12.2018 kl 18:01 Du må logge inn for å svare
Imprex
18.12.2018 kl 18:32 3731

Om ikke olja gjør et come back snart blir det traurig på sikt. Verden er nær sagt samstemt om dårligere tider. Så å si alle venter på den store nedturen. Bekymret for at det ender med selvforsterkende mekanismer som fremskynder prosessen. Skal ose falle mer, feks 40-60 prosent fra toppen, forundrer det meg ikke om kursen er tilbake på 5-6 kroner. Forutsatt at oljen ikke klarer å hente seg inn. Nå er OSE "bare"13 prosent ned. Det er høyst usikre tider. Bildet har endret seg radikalt de siste dagene spør du meg.
Imprex
18.12.2018 kl 18:32 3727

Om ikke olja gjør et come back snart blir det traurig på sikt. Verden er nær sagt samstemt om dårligere tider. Så å si alle venter på den store nedturen. Bekymret for at det ender med selvforsterkende mekanismer som fremskynder prosessen. Skal ose falle mer, feks 40-60 prosent fra toppen, forundrer det meg ikke om kursen er tilbake på 5-6 kroner. Forutsatt at oljen ikke klarer å hente seg inn. Nå er OSE "bare"13 prosent ned. Det er høyst usikre tider. Bildet har endret seg radikalt de siste dagene spør du meg.

10 rigger ned forrige uke og WTI olje nede på $47-tallet roer virksomheten til skiferen noe. Selv Russland vil ikke være fornøyd med oljepris under $60. Langt verre er det stilt for saudiene som i budsjett i fjor la til grunn $63, men i år med $80 er listen lagt langt høyere. Se denne fra twitter som viser til artikkel i Bloomberg:

Nayla Razzouk‏ @nayrazz

Saudi Arabia estimates oil to average about $80/bbl in 2019 assuming production continues at 10.2m bd & Aramco won’t increase allocations to government. Oil needs to trade above $95/bbl to balance its #budget #OPEC #OOTT
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-18/saudi-arabia-makes-rare-bullish-call-on-oil-in-its-2019-budget … @msergie @ZiadMDaoud

Saudi Arabia må føle seg grundig lurt av Trump. Om ikke lurt, så iallefall har saudiene deltatt i et spill som favoriserte Trump. Både med hensyn til mellomvalget i USA og Iran sanksjonene, hvor trump med sine waivers tok rotta på alt og alle - meg selv inkludert. Saudiene ga max gass og pøste ut olje sammen med Russland og USA. Nå får vi bare avvente og se om saudiene kommer ned på 10.2 mill., som er siktemålet fremover.

Det eksisterer en OPEC+ deal og den kommer til å fungere etter hensikten om alle følger sine avtalte kutt. Om 1.2 mill. er nok, er vel nettopp markedet sier i fra om, men det skal som sagt kuttes. Og så får man bare se om det blir $60 eller $70-tallet som blir fasit basert på kutt med 1.2 mill fat om dagen. Har veldig liten tro på at $50-tallet vil vare lenger enn ut året.
Redigert 18.12.2018 kl 19:02 Du må logge inn for å svare

Som kjent var det Norve som ble benyttet ved boringene på Dussafu tidligere iår. Borr Drilling har nå lagt inn navnet på de som tidligere hadde betegnelsen undisclosed.

Nå er navnet på den som skal bruke den etter Perenco, nemlig Royal Gate Energy med kontraktstart i mai. Etter det er det undisclosed igjen.

Da har vi ;
Perenco : september 2018
RoyalGate Energy : mai 2019
Undisclosed: juli 2019

http://borrdrilling.com/wp-content/uploads/2018/11/Borr-Drilling-Fleet-Availability-21-Nov-2018.pdf


d12m
18.12.2018 kl 20:00 3603

En kurs på 5-6 kroner hadde vært toppers, for da ville man vel fort kjøpt en krone for en neve tiøringer.
6 Mack
18.12.2018 kl 20:18 3607

Fluefiskeren
Har sett på denne pdf filen fra Borrdrilling før for rigg Norve

Stemmer bra med Q3 presentasjonen til BW OFFSHORE der er det forespeilet ca 32000 bbl/d i mai 2020
Og ca 26000 bbl/d fra januar 2020
Redigert 18.12.2018 kl 20:25 Du må logge inn for å svare
Falco1
18.12.2018 kl 20:33 3576

Kjøper nok litt mere går den under 10kr i morgen. Satser på at 8-9kr er bunn. Har tapt mye nå.

Jeg bryr meg ganske enkelt ikke om aksjekursen lenger. Det er psykologi og forventninger om krise i hele verden som styrer markedet nå. Kursen på PEN er etter min mening galematias. Om den da går til 10 eller 5 eller 1 krone spiller således ikke noen rolle så lenge man sitter stille og har et langsiktig perspektiv. Det er det fundamentale som kommer til å vinne på sikt.

Jeg tenker nesten at det hadde vært en fordel om børsen hadde korrigert 50%. PEN har allerede korrigert 50% fra toppen og 50% til betyr således mye mindre for oss enn andre selskaper som nesten ikke har korrigert i det hele tatt. Som sagt - sitt stille og ta tiden til hjelp og vi vil før eller siden uansett se 20+ igjen. Det er bare spørsmål om tid.

Men tid er penger, Juice

Så hvor langt ned skal olje prisen før PEN begynner å få problemer?