BørsXtra: Oppgraderer laksesektoren, bull på tank, OCY


TANK: Analytiker Nicolai Hansteen i Lorentzen & Stemoco har ingen tro på at OPEC-kuttet vil senke inntjeningen i tankmarkedet. Han tror tvert i mot på et knallsterkt tankmarked både i 2019 og 2020. Med spotpris som ligger lavere enn forwardprisen har aktørene insentiv for å bygge lagre. Hansteen tror ikke at alle tanknybyggene som entrer markedet i 2019 vil påvirke markedsbalansen i særlig negativ grad og forventer snittrater for en moderne VLCC på henholdsvis 40.000 og 55.000 dollar dagen i 2019 og 2020. (FA)

OCEAN YIELD KOMMER: Ocean Yield ASA har en markedsverdi på Oslo Børs på knappe NOK 10 milliarder. De investerer i fartøy som igjen videreutleies på lange avtaler. Årlige utbyttenivå for 2019 estimeres p.t. å ligge på rundt 10% av dagens børskurs. Aker er største eier med drøye 61% av aksjene. Ocean Yield presenterer seg via vår løsning for børsnoterte selskap i morgen kl 13. Sendingen kan følges live på våre Facebook-grupper og inne i live kanalen på Xtrainvestor. Her https://www.facebook.com/AXExposure/videos/2101380936839494 kan du som Facebook-medlem registrere din interesse for sendingen slik at du også får melding like før meldingen starter.

LAKSEOPPDRETT: SP1M oppgraderer sektoren generelt fra nøytral til kjøp. Marine Harvest NOK 215 (210),Lerøy Seafood NOK 80, Grieg Seafood NOK 130 (125). Norway Royal Salmon NOK 230 (220), Scottish Salmon NOK 19 og NTS NOK 63 oppgraderes alle fra nøytral til kjøp. Bakkafrost forblir nøytral med kursmål NOK 450 (430) mens salgsanbefaling for Salmar opprettholdes med kursmål NOK 430 (420).

UKEPORTEFØLJER: DNB tar inn Europris. Arctic Fund tar ut Norsk Hydro, Kværner og DNO. Sparebank 1 Markets tar inn Aker, Norwegian Finans, Norway Royal Salmon og NRC Group – ut går AkerBP, DNO og Spectrum.

INVESTORPITCH: Spennende unoterte selskap på kapitaljakt kan nå 50.000 investorer via vårt konsept InvestorPitch. Her kan du se en presentasjonsvideo av hva vi leverte til Wiral Technologies – 6.000 visninger av en presentasjon fra et unotert selskap er svært bra https://www.youtube.com/watch?v=vq9Rmjr-DVc . Vil du bli orientert om nye spennende muligheter så legg inn din emailadresse her: https://bit.ly/2SbhCZT

FØLG DAGENS ACTION! Få med deg hva som skjer blant traderne og i de ulike selskapskanaler under dagens action på børsen . Vi blir stadig flere og du kan nå registrere deg under nickname om ønskelig https://www.xtrainvestor.com

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.
Redigert 19.01.2021 kl 00:13 Du må logge inn for å svare