NANO: Historisk utvikling - utsikter videre


NANO har så langt utvist et klassisk farmamønster:
- Noteringsfamling
- Prematurt rally
- Korreksjon
- Etablering av mer fundamentalt basert leie mens man venter på mer data (som er dagens status før endelig prosessutfall foreligger)

Dette har skjedd slik:
1. Børsnotering med famlende kursutvikling i trendrom 37- ATL12-37 mens markedet etablerte sine vurderinger
2. En kraftig prematur oppgangsfase fra 37 i sept-16 som kulminerte i desember 16 på en median rundt 121 (intradag helt opp til 129 men her snakker vi statistisk mediannivå; emisjon gikk på 114 dvs. svært heldig timing)
3. Volatil men fallende trend til 81 i løpet av 2017
4. Samme fallende mønster og volatilitet i 2018 har pr. dato gitt fall til ca. 55.

Framskrivning av fallende trend
En ren teknisk framskrivning av hovedtrend tilsier rundt 40 ved utgangen av neste år. Dette forutsetter da at selskapet leverer som markedet allerede har begynt å prise inn der guiding ikke tilsier nye effektbrytende data det neste året (først tidligst i 2020, kanskje først i 2021), samt en del normalt forventede rekrutteringsforsinkelser (som man allerede ser tegn til, jfr. bl.a. Bravos siteuttalelser ifm ASH).

En slik framskrivning kan til dels forsvares opp mot de historisk registrerte melding-mot-kurs-faktorer: Den klare overordnede falltrenden har foregått parallelt med periodiske meldings- og presentasjonsbilder som ikke har gitt et klart mønster for kurseffekt:
- Noen ganger har meldinger gitt kursløft (NB: det ene premature løpet som ble blåst like raskt som det kom er i det store bildet en statistisk utligger siden oppgangen ikke kom på reelle framdriftsnyheter men på innholdsløse/generelle forventninger pumpet fram av en markedshype), mer interessant er det at meldinger flere ganger har gitt betydelige kursfall (med Lugano og årets ASH som svært tydelige eksempler) - dvs. at markedet har blitt skuffet over det som ble levert på disse tidspunktene.
- Hovedtrend kan likevel ikke sies å styres så veldig mye av enkeltstående meldingsbilder
- Selskapets framdrift og utvikling synes å bli vurdert i et større bilde av at ting vil ta lengre tid + ikke lenger er så ensidig lovende som man trodde under det store premature rallyet høsten 2016. Omtrent der står vi nå.

Så, kan dette benyttes til å gjøre seg også noen andre tanker om den videre utvikling?
Eller: Kan man også få en god oppgang i 2019, dvs. et brudd med foreliggende hovedtrend?

Først, realiteter om kursnivåer: Opprinnelig prisingsvilje ved notering var faktisk ganske høy. Utlagt: Over 40 er fremdeles ikke noe "nederlag" for en slik selskapstype i faser før man vet sikrere om det blir medisin.
Kursnivåer rundt 40 kan faktisk være et signal på at selskapet har kommet seg noe videre over markedsforventningene for 3 år siden, da aksjen duppet ned mot 10 kroner (man må her se helt bort fra det illusoriske kurstøvet som i årevis har blitt servert her på forumet, det har ingen ting med reelle markedsforhold å gjøre).

Tekniske påvirkningsfaktorer
Selskapets styrke nesten hele veien har vært god likviditet i aksjen, slik at markedet har opprettholdt interessen for caset selv i sterke nedgangstider. Dette er en viktig forutsetning for å kunne oppnå nye sterke oppgangsbevegelser på relativt forsiktig optimistiske nyheter.
Samtidig skal det noe mer negative nyheter til enn hva som er framkommet hittil for å skrelle selskapet så mye under de nivåer (50-65) som nå er støtteteknisk solid fundamentert.

Det er altså litt for tidlig å trekke for sterke konklusjoner om 2019 mht. sterk fallrisiko videre. Flere forhold tilsier at aksjen har sterkt støttemoment i tidligere teknisk historikk.

Videre: All erfaring tilsier at markedet ikke trenger å bry seg overdrevent mye om spesifikke medisinske detaljer for å vurdere prisleie. Mye leses ut av selskapets leveringsevne ifht det de guider på. Hittil har det vært stort samsvar mellom guiding og avvik og tilhørende kurs. Det er ingen grunn til at den rettesnoren ikke skal fortsette i 2019.

For 2020 er utfallsrommene derimot vidåpne, da vil det være langt viktigere å holde falkeblikket på helt konkrete medisinske variable, som derfra må antas å styre kursen mye sterkere ut fra egne forutsetninger.

Dette et første forsøk på å skissere de mest sannsynlige utfallsrom og spennvidde for neste år.

PS: Håper dette kan diskuteres på saklige, børstekniske premisser uten unødvendige besvergelser og personangrep. Må her nevne at mitt kursmål 60 for årsslutt faktisk kan se ut som litt for optimistisk. Det bør kanskje noteres før utskjellingen summarisk starter om "baissing" osv. Årets besvergelser om "baissing" og "idiot" og "blokker ham!" er kommet i et merkelig lys etter hvert og bør mane til en viss bedring i dette debattnivået?
Redigert 17.12.2018 kl 11:41 Du må logge inn for å svare

Greit nok, men du kommenterer aldri det underliggende faktum at de store/utlendingene kjøper og de små (norske) selger, og eventuelt hvilke konsekvenser det har for fortsettelsen.
Korsar
17.12.2018 kl 12:29 6261

dr.,
kapitalen har intet fedreland, det foreligger den samme investeringslogikk for alle. Det er ingen som er dummere eller smartere enn andre i det store bildet. Og utfallet vil uansett avhenge av casets godhet til slutt. Ikke rot deg bort i uvesentligheter - det du snakker om er heller ikke statistisk signifikant for saken - fordi det kanskje gir deg litt bedre tro på caset. Vurder nøytralt, det er å anbefale! :-)
Redigert 17.12.2018 kl 12:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.12.2018 kl 13:18 6132

Turen nedom 53-tallet så langt i dag tyder på at markedets innregning av lang ventefase uten klare oppsidetriggere i månedene framover - og nødvendigvis en økt pessimistisk holdning til framdrift og siteutvikling - slår hardere og raskere enn man faktisk kunne frykte. Aksjen ligger med det og bryter ned gjennom støtten midt på 50-talllet. Jeg håper ikke det blir nødvendig å teste neste støttenivå, som er sjiktet 48-50. Da vil også mitt årssluttmål på 60 framstå som altfor optimistisk.

For kvikkashandlerne:
Jeg hadde håpet jeg kunne sagt at 54-tallet nå er en god anledning til bunnfiske, men situasjonen er foreløpig for uavklart til at man bør satse penger man ikke liker å tape. Førjulsstress osv. er heller ikke sikkert vil dra opp et slikt case nå, selv om mange tror vi skal ha julerally på OSE i år også.
Redigert 17.12.2018 kl 13:19 Du må logge inn for å svare

Fordel å være synsk i aksjemarkedet,da er det lettere å time swingen,dette gjelder uansett sektor?
Korsar
17.12.2018 kl 13:34 6036

Så analyse er egentlig bortkastet?
17.12.2018 kl 13:35 5993

Alle typer aksjer har sin epoke. Og farma ligger nå i sin avsluttende fase av epoken. Prisene på behandlinger faller etter hvert som det har dukket opp flere alternativer for behandling for de aller fleste sykdommer. Derfor vil farmasiaksjer bli mindre lukrative.
En generell betraktning...
Korsar
17.12.2018 kl 13:44 5955

hartvigsen,
mulig du har mye rett i det der, i alle fall i det overordnede bildet: Det er ikke lenge selskaper får være eksklusive med sitt produkt i dagens industrispionasjetid og lynraske elektroniske infoutvikling. Kopiprodukter utenfor regulativ kontroll er ethvert farmaselskaps mareritt.
Samtidig vil det nok fremdeles komme fram selskaper med knock-out produkter som vil glede aksjonærer fremdeles. Men som jeg har sagt mange ganger før: Det må utvises mer edru realisme rundt verdiforhold enn det som preger dette forumet.
Korsar
17.12.2018 kl 14:25 5822

Huff, nå er vi på 53-tallet.
Og nå blir jeg derfor llitt usikker på hva markedet legger til grunn for dette kræsjet?
Det var i alle fall korrekt av meg å mane til forsiktighet med bunnfiske på 54-nivået.
Jeg ser samtidig med en viss uro at de faste hausserne, bl.a. Merlin, begynte igjen idag på langt høyere kursnivå å anbefale folk å kjøpe inn mer. Her må det i anstendighetens navn utvises noe mer beskjedenhet om egen forstand, dette er "råd" fra folk som bevislig har vært helt på vidotta om kursutviklingen i minst de siste 2 år.
LinPiao
17.12.2018 kl 14:25 5796

Korsar - jeg har før gitt deg kreditt for at ditt kursmål på 50 - 65 for dette året ser ut til å stemme bra. Men jeg er ikke helt sikker på hvor mye dyktighet og hvor mye flaks dette er. Det er vel en miks for deg som for oss andre. Hvorfor jeg skriver dette er at jeg leste akkurat et innlegg du skrev 26.november da kursen lå på 84:

"Foreløpig er det bare å henge på, ingen spesielle negative trekk i det tekniske handlemønsteret fra start idag.
Så får vi se hvordan ting utvikler seg rundt ASH og resten av året:
- Først må vi unngå en generell resesjon som flere internasjonale analytikere mumler om
- oljeprisen bør stabilisere seg godt over 60 for ikke å stresse OSE altfor mye
- og så bør NANO og BGBIO begge levere bra saker til ASH. som er selskapsspesifikke forhold vi bare må avvente. Ikke lett å si hvor mye ASH-forventning som er bakt inn i NANO-kursen hittil. Uansett er det neppe Lugano-dompeditti potensial i dagens kurs. Det får holde med mitt 65 som bånn i det negative utfallsrommet der...
- så skal året avsluttes - og vi får se hva som skjer"

Altså: "Uansett er det neppe Lugano-dompeditti potensial i dagens kurs." Altså uansett vil det ikke skje det som har skjedd de siste 14 dagene, mente du da.

Jeg kan ikke se at du skriver så mye om hvorfor vi ikke ville få et slikt fall i dine analyser høyere opp her? Du har rett og slett helgardert ved både å fastholde et kursmål på 50 - 65, samtidig som du ikke trodde på et større fall da vi lå på 80-tallet.
Redigert 17.12.2018 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.12.2018 kl 14:32 5764

LinPiao,
du lager stråmann, du siterer en kommentar som var ment til tradingvurderinger, altså gjaldt intradagssits ("Foreløpig er det bare å henge på, ingen spesielle negative trekk i det tekniske handlemønsteret fra start idag". Derfra kobler direkte til mine mer langsiktgie vurderinger. Det er tendensiøs bruik av stråmann.
Jeg har nemlig vært kosnistent på mitt overordnede trendrom for høsten og ditto kursmål. Har faktisk fått kreditt av flere for det, så du må ikke prøve å vrenge på det.

Videre roter du sammen situasjonen ved Lugano der fallpotensialet var større rent teknisk enn for ASH, som jeg også var klar på den gangen. Lugano ga 50-70% fall alt etter regnemåten, mens ASH foreløpig ikke har passert 40%. To ulike fall-utgangspunkt.

Så litt redelighet om hva du siterer er på sin plass.
Redigert 17.12.2018 kl 14:33 Du må logge inn for å svare

Uten meldinger og ingen store sultne investorer så kan 40 tallet fort bli en realitet. Svisker og kanel er halvert i pris før jul, dette tilbudet gjelder vist også Nano..

Korsar, jeg må bare få gratulere deg. Du er virkelig en mester ! :-)
Jeg bøyer meg i støvet av beundring.
Hvordan er det mulig å produsere så mye bullshit uten å nevne med et eneste ord det som teller, nemlig om Nano vil lykkes med å nå markedet med en kreftkur ?

Imponerende :-)
Redigert 17.12.2018 kl 14:38 Du må logge inn for å svare
LinPiao
17.12.2018 kl 14:39 5677

Korsar - glem stråmann - jeg siterer hva du faktisk skrev. Hele sitatet. Du skriver kortsiktig om trading - det er riktig - men du skriver også om noe mer langsiktig om at vi ikke vil få en gjentagelse av Lugano. Det fikk vi - og du bommet. Vi tar alle feil av og til, men det er lurt å innrømme det.
Redigert 17.12.2018 kl 14:47 Du må logge inn for å svare

Det er to ting man skal ha i hodet samtidig når man er investert i et selskap.
1. Det fundamentale.
2. Hvilket idioti er det som styrer kursen. Her er det mye og sette seg inn i.
Skjønner man begge punktene da har man knekt koden.
Det er selvsagt enklere å sitte rolig når man skjønner punkt 2. Samtidig som man kan tjene mye penger på å utnytte småsparerne.

Redigert 17.12.2018 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.12.2018 kl 14:58 5599

Vi har (foreløpig) IKKE fått en gjentakelse av Lugano. Det er to usammenlignbare case både kursteknisk og medisinsk.
Selv om jeg advarte om fall begge gangene. Men det har du visst glemt? Når det er så viktig for deg å hevde at jeg "bommet"?
Hvordan kan du si jeg bommet når vi nettopp er tilbake på kursnivået jeg sa FØR ASH? Som alle idioterklærte... Hehe.
Redigert 17.12.2018 kl 15:01 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.12.2018 kl 15:06 5542

Scoop,
du begynner å få tragikomiske dimensjoner, og har selvsagt ingenting faglig å komme med her heller annet enn din vanlige "ekspertise"; personangrep, selv om jeg eksplisitt ber om seriøs debatt i trådstarten. Og legger inn en grundig vurdering for å oppmode til seriøs debatt fra ndre også.
Men det verste er at det du etterlyser med din stråmann er noe jeg omtaler hele tiden, også i trådstarten her, der jeg skriver:
"For 2020 er utfallsrommene derimot vidåpne, da vil det være langt viktigere å holde falkeblikket på helt konkrete medisinske variable, som derfra må antas å styre kursen mye sterkere ut fra egne forutsetninger."
Dette går nemlig på hvilke forhold som skal vektlegges til ulik tid/ulike faser. Prøv igjen :-)

PS: Men vi forstår at du har bedre kunnskaper om det endelige utfall enn både meg og markedet her?
Redigert 17.12.2018 kl 15:13 Du må logge inn for å svare

Jeg synes også dette er tragikomisk.
Jeg finner absolutt ingenting av betydning, bare bullshit.
Det virker ikke som du innser at aksjekursen vil avhenge av om det blir medisin eller ikke.
Lykke til videre

Man kunne selvsagt ønske seg et rasjonelt marked, men må vel innse at det er langt fra virkeligheten. Kanskje nettopp vi som har vært lenge i markedet har vanskeligheter med å tilpasse tankegangen til de nye lover som gjelder som en følge av robothandel, massiv shorting, fordekt manipulasjon osv. Kan godt være at det er en ulempe å ha fått aksjene så billig fordi det gjør det litt for enkelt å bli sittende med dem. Hadde de vært kjøpt på 85 kr så ville jeg ikke blitt sittende og sett på hvordan de falt dag for dag.
LinPiao
17.12.2018 kl 15:56 5362

Jeg skriver du helgarderte. Du opprettholdt kursmålet, samtidig som du avskrev at vi skulle få et kraftig fall fra 80-tallet som så langt er på 40 prosent.

Nå har jeg presisert dette noen ganger, og jeg har sitert deg ordrett lengre opp. Du klarer sikkert å misforstå dette enda en runde, men her setter jeg endelig strek.
Lotepus
17.12.2018 kl 17:28 5232

Synes det er rart at de som nå selger på lavt 50 tall ikke solgte på 80 tallet . Hvorfor gi bort penger ?
Korsar
17.12.2018 kl 17:28 5229

LinPiao,
trodde ikke du måtte ned på det nedrige stråmannsnivået for å prøve å få inn et poeng. Faktum er jo at jeg var omtrent alene her på forumet med å varsle nedgang ifm. ASH (mens du og andre hauket om oppgang, som er den stygge bommen her), og jeg skrev da om det antatt kommende fallet bl.a. det du har kopiert inn "Det får holde med mitt 65 som bånn i det negative utfallsrommet der." Og det var nettopp til ca. 65 det første fallet landet på, før vi nå er i gang med en fallrunde 2, som er mer relatert til kommende uro. Men ut fra min advarsel om fall til 65 haglet det med personangrep her. Som altså ble veldig rett. Og som du nå prøver på en pinlig ussel måte å vrenge bort. Uten at vi lar ossforundre over nivået på sånt hver gang NANO stuper.

Nå spørs det bare om jeg har vært for optimistisk med årets sluttskurs, for nå regner markedet inn nye uromomenter om neste års antatte utvikling allerede. Jeg hadde håpt/antatt at denne uroen ikke ville slå inn før nyttår. Men vi får se, det kan jo bedre seg litt ennå selv om inneværende bunn ikke er lett å lese foreløpig.

Redigert 17.12.2018 kl 17:30 Du må logge inn for å svare
Korsar
17.12.2018 kl 17:51 5175

Ikke glem det jeg har påpekt flere ganger:
Med dette fallnivået er det nok en del som blir tvangssolgt nå. Omfattende tvangssalg - i tillegg til selvsagte SL-skrell - er derfor ikke rart i det hele tatt på disse fallnivåene.
De som tullprater om at kursnivået ikke betyr noe fordi de VET at aksjen blir sky high en gang (som de ikke har de ringeste forutsetninger for å vite noe om) utviser en useriøsitet og ignorans om reelle børsforhold som knapt er verdt å kommentere.
Spør heller de som er blitt tvangssolgt hva de syns!
Short1
17.12.2018 kl 18:34 5088

Vurderer ny inngang, men avventer til kursen ligger mellom 10-20 kr.
Panis
17.12.2018 kl 19:33 4965

Det er vel ikke noe mer synd på de som er tvangssolgt, enn de som sitter med i både opp og nedturer. Flaks at jeg fikk solgt 10% på 72,20, men skulle som Dr.Stockman sier solgt 50% på 85,-. Men gjorde ikke det, så nå er det bare å holde ut noen år til i minus... Utrolig kjedelig!
Redigert 17.12.2018 kl 19:34 Du må logge inn for å svare
Jimmi
17.12.2018 kl 20:56 4812


Jeg mistenker at du har blitt tvangssolgt flere ganger Korsar. Du virker veldig bitter på Nano:) jeg tror ikke på noe av det du kommer med når det gjelder tradingen din...

Jeg er en av de som sitter med mine 35K aksjer både opp, og ned. Jeg har ikke belåning, og føler meg helt avslappet m.t.p kursen uansett hvor den ligger. Men jeg skal innrømme at det er mer hyggelig når kursen er høyere enn nå. Mine aksjer er ikke til salgs før noen betaler flere hundre kroner for dem:)

Vi kan våkne opp til en melding en morgen, som sender kursen opp til tresifret beløp, og kursen kommer aldri tilbake til tosifret igjen. Da er jeg inne med hele potten min:) Trading taper de fleste på i lengden så her er det bare å sitte stille, og bli rik! Bare vent ;) Jeg har rett..
Det er mange som meg litt opp på aksjonærlisten. Halvorsen er en av de som sitter bom stille med sine nesten 5%, han kommer til å bli milliardær på Nano, og det unner jeg han.

Jeg tror Nano kommer med en fin førjulsgave til oss i år :)

Ha en fin aften

Jimmi

17.12.2018 kl 21:18 4762

Generika eller generiske legemidler er som regel billigere , og gjør også at orginalproduktet oftest blir billigere, din neanderthaler ;)
Panis
17.12.2018 kl 21:25 4745

Neandertaler?... det er steinalderen harvigsen.
Det vi snakker om her er HighTech innen medisin!

Kanskje Korsar jobber for et meglerhus for å lure noen kyllinger til å trade for å skape kurtasjeinntekter til meglerhuset :-)
Korsar
17.12.2018 kl 21:45 4680

Når jeg ser en del av kommentarene her, undres jeg på hvorfor jeg brukte energi på å utarbeide et gjennomtenkt startinnlegg :-)
Uansett, morradagen kan bli tung for flere enn NANO-hausserne, for akkurat nå rakner USA og er på vei til et nytt skrell.

Kjøpsanledning i morgen mener du ?
Jimmi
17.12.2018 kl 21:51 4644


Du hører jo ikke etter Korsar. Regner med du ser på meg som en Nano-hausser. Det blir ingen tung dag i morgen fordi mine aksjer ligger trygt og godt i safen min uansett hva som skjer med kursen i morgen...

Sjekk mailboksen i morgen tidlig! Nanonissen kommer tidlig i år :)
Panis
17.12.2018 kl 22:12 4600

Spennende Jimmi!
Jeg sjekker alltid mailboksen hver dag jeg våkner... :-)
bel68
17.12.2018 kl 22:28 4568

Rart Korsar har ikke kommentert BGBio en enste gang på dagesvis en aksje han sitter tungt i selv patetisk kar dette Bgbio har falt som en stein siden toppen.........
Korsar
18.12.2018 kl 00:01 4443

Fascinerende hallingkast i USA nå; etterhandelen har snudd fra nesten 3% ned til pluss på et blunk.
Ikke lett å få noe fornuftig ut av dagens makrovolatilitet.
Men hvis Asia går bra i natt og oljeprisen karrer seg litt opp igjen, kan vi ha håp om å unngå en stjernesmell på OSE i morgen.

Sjekk mailboksen i morgen tidlig! Nanonissen kommer tidlig i år :)

Tøv og haussing, hvor mangen ganger har du kommet med dette melding tøve ditt?
Redigert 18.12.2018 kl 06:28 Du må logge inn for å svare