Dof - ny kontrakt, ny tråd.


60-dagers kontrakt meldes i dag. Blir det opp eller ned i dag?

Huff nei, da blir det over 50 milliarder i gjeld, det er helt bommert. Bedre om Dof slår seg sammen med olympic subsea.
danm
22.12.2018 kl 09:57 1668

Man skal slå sammen DOF og SOFF, så bliver strategien nemmere.
Dofulf
22.12.2018 kl 01:01 1799

Takk for at du reagerte på RØLP K221P.
Enig

Selvfølgelig skal de ikke skrape skip på kontrakter. Men spør du dem, tror jeg de vil si at markedet er ganske mettet på skip. Derfor blir det ikke bygd nye og kanskje mer fremtidsrettede skip. Når/om markedet tar seg opp, vil det føre til problemer. Jeg mener Subsea 7 gjør rett i å ta ut skip nå, og heller få inn nybygg litt frem i tid. Når det gjelder "vrakpant", er du inne på det jeg nevnte tidligere. Fartøyene har nullverdi ved vraking. Mange skip som nå ligger i opplag, ligger der for å få regnskap til å se bedre ut. Tanken er å ta de ut når markedet blir bedre, og det er regnskapsmessig rom fro det. Problemet er at mange kan bli fristet til å i stedet sende dem ut i markedet. Er heller ikke smart å selge til andre, som kjører fartøyene tilbake til markedet man prøver å stabilisere. Så noen må snart begynne å gjøre grep, og eneste grepet er å vrake slike skip.

Når det gjelder kompetanse og skip, og "grei å ha" når markedet snur, tror jeg alle selskap tenker likt. Å da vil ingenting skje. Jeg skjønner tankegangen, men mener at 2018 viser problemet. Alle ventet en ny vår for bransjen, meg inkludert. Problemet var at for mye skip gjorde at det ikke tok av. Å som tidligere nevnt, ratene i spotmarkedet er med på å sette ratene for lengre kontrakter. Man blir presset til å gi lavere pris enn nødvendig. Jeg frykter innstillingen fører til at man ser ett nytt 2018 i 2019. Å at det ikke skjer endring før ny restruktureringsprosess, og banker som krever fartøy sendt til vraking for å sikre et fremtidig sunt marked. Handlingsvegring fra bransjen, Alle skjønner hva som må til, men ingen tør å gjøre grep. Derfor slik kursutvikling.
Regina
21.12.2018 kl 20:13 1922

Har siste to veker kjøpt DOF jamnt og trutt, har trua
Egard
21.12.2018 kl 20:00 1940

Mye sånt i det som skrives i der gode innlegget. Det er for de fleste rederiene muligheter å skrape skip, det vil gi en sognaleffekr ut i markedet at en tilpasser seg markedet og kundene vil da se på anskaffelse av fartøy på en annen og mer langsiktig måte. Nå trenger de knapt tenke for det er mer enn nok båter. Kjørte gjennom Rio i dag og såg alle båtene som var der. Der var 3 Dof båter som låg ved kai eller var på vei ut i havet under oppdrag. Kunne bare se en som låg for anker på innsiden av broen. Tyder på at det er mye godt arbeid som gjøres for å holde båtene i arbeid der nede. Låg 14 - 15 stk for anker og ventet på oppdrag . Håper det blir skrapet ett 20 talls båter det neste halve året, dette sammen med den økte etterspørselen på grunn av flere rigg er neste år vil skape en bedre balanse i markedet.
gbulk
21.12.2018 kl 19:31 1964

Hei K221B

Takker for et flott innlegg fra en som tydeligvis vet hva han snakker om

Det hadde vært spennende å høre hva du tror om ratene som de siste båter er sluttet til på kntrakter
21.12.2018 kl 19:18 1983

Å skrape ett fartøy kun med begrunnelse i alderen på skroget blir for lettvint.

Ta f.eks. SUBSEA fartøyet fra 1983 som du snakker om. Dette var opprinnelig en PSV (Design: TMV 4000) som i 2009 ble ombygd til ett SUBSEA fartøy (Fartøynavn: Skandi Hav). Fartøyet har i lengre tid vært i arbeid for Petrobrás og i 18Q3 fikk fartøyet en forlengelse på sin eksisterende kontrakt med Petrobrás på 226 dager (minimum). Dette betyr at Skandi Hav er sikret arbeid til 8. juni 2019 (minimum).

Ett annet av fartøyene fra eldre årgang, er Geosund. Ett PSV fartøy fra 2001 som ble konvertert til SUBSEA fartøy i 2006. Dette fartøyet er på arbeid i den engelske sektoren i desember 2018 og har også fått en kontrakt i perioden 19Q2 (se Oslo Børs "NewsWeb").

Videre har du Skandi Admiral. Ett Brasil flagget AHTS fartøy fra 1999. Dette fartøyet har vært på kontrakt med Petrobrás i lengre tid og fikk i 17Q4 en forlengelse, med oppstart 9. juni 2018. Dette sikrer fartøyet arbeid til 28. februar 2019 (minimum).

Videre benyttes Skandi Neptune, bygd i 2001, innenfor den fornybare industrien i Nordsjøen og påvirker derfor ikke ratene i spot markedet o.l.

Dette er 4 fartøyer av eldre årgang som alle er attraktive i de markedene de opererer, noe som vises ved at de stadig får nye kontrakter eller forlengelser av eksisterende kontrakter. I mine ører blir det feil å skrape fartøy som tjener penger.

Det neste da er AHTS fartøyet Skandi Giant fra 2002 som ligger i opplag i Singapore. Fartøyet med sine 2X6000 kW maskiner er av medium størrelse (mellom 15-18 tusen BHP). En kan argumentere for å skrape fremfor å ha liggende i opplag, men en må også ta med at selskapet ønsker å ha en tilstedeværelse i Asia og hvis du skraper fartøy så vil dette kunne føre til at DOF ikke kan tilby sine klienter det de ønsker når Asia markedet kommer tilbake. Det er også spørsmålet om lønnsomheten med å skrape fartøyet (Stålprisene opp i mot stålinnholdet i disse fartøyene gjør at det koster mer å skrape dem enn å la dem ligge i opplag).

En kan se fra Westshore at 3 PSV fartøy fra 2002 eller eldre er å finne i spot markedet (engelsk sektor) fra DOF sin side. Dette er Skandi Buchan, Skandi Foula og Skandi Rona alle fra 2002. Men disse fartøyene hører til store PSV-er med dekksareal på 912 m2 noe som gjør dem mer attraktive i nordsjømarkedet og de har en forholdsvis høy utnyttelsesgrad (selv når du sammenligner med andre PSV-er i sektoren).

Vi vet at store PSV-er er mer attraktive i dagens marked. Disse fartøyene kan ta mer nyttelast pr. tur og blir derfor billigere for selskapene som leier fartøyene inn. Enkelt sagt: Skal du ha ut 2.700 m2 med last, så vil ett fartøy på over 900 m2 kunne få dette ut på 3 turer, mens ett fartøy på 700 m2 eller mindre må bruke minst 4 turer. Det er de som leier inn PSV-en som vanligvis står for drivstoff utgiftene så du får ikke bare en ekstra tur men også høyere drivstoff kostnader med å velge nyere mindre PSV-er fremfor større eldre PSV-er. Her må en selvfølgelig også ta med i regnestykket hvilke type fremdriftsmaskineri som brukes (eldre fartøy kan f.eks. ha gjennomført batterioppdateringer men normalt sett er nyere fartøy mer drivstoff besparende), propell, baug, skrogdesign mv. (moderne stort sett alltid bedre økonomi enn eldre, hvis ikke det eldre fartøyet har gjennomført oppdateringer som utligner dette).

Drivstoff kostnadene er veldig viktig i Nordsjøen (sør for 62 grader Nord og Øst for 004 grader Vest) pga. at dette er ett område klassifisert som ett ECA område ihht. MARPOL Annex VI. I disse områdene er utslippskravene av SOx satt til 0,1 prosent svovelinnhold. Noe som allerede i dag er langt under de kravene som fullføres i 2020 (0,5 prosent svovelinnhold i resten av verden utenfor ECA områdene). Dette betyr at Nordsjøen har måtte bruke renere og dyrere drivstoff allerede (kravene kom fra 1. januar 2015). Så fartøy med lavest mulig drivstoff forbruk er av stor interesse, men det sier seg selv at det å spare en eller flere turer skal det mye til å spare inn igjen på drivstoff alene, spesielt hvis det eldre fartøyet har oppgradert maskineri og/eller installert batteripakker mv.

Ved siden av at DOF sine fartøy er forholdsvis attraktive i markedet, så er det også viktig for DOF å beholde den kompetansen rederiet har bygd opp. Ved å legge for mange fartøy i opplag eller også hugge dem opp vil mye viktig kompetanse kunne forsvinne. Dette er ikke ønskelig innenfor PSV og SUBSEA segmentet som DOF selv sier de forventer vil bli bedre allerede i 2019. I forhold til AHTS så er det enda viktigere med erfaring og kompetanse så her er det nesten av vital viktighet å få beholde kompetansen som er bygd opp over år. Se bare tilbake til alvorlige ulykker på sokkelen og hva som er grunnen til at ulykkene har skjedd.

Så når det kommer til fartøy som bør og må skrapes så må en se på mer enn alder alene og det er heller ikke nok å se på selve fartøyet. En må se på tilstedeværelse og muligheten til å betjene sine klienter til enhver tid. Kostander ved å miste kompetanse både i forhold til tapte kontrakter og i forhold til å bygge opp igjen kompetansen. Dette er en helhet som DOF (og også andre rederier) må tenke på og jeg har ingen grunn til å tro at DOF ikke vet hva de gjør i forhold til dette pr. i dag.

Har forresten pratet med DOF om salg og/eller skraping av fartøy og det er ikke det at DOF ikke ønsker å kvitte seg med fartøy som ikke er ansett som formålstjenlig å beholde. Problemet er at de ikke får nok igjen for å selge fartøyene og derfor ikke ser seg tjent med å selge fartøy til tap (og de har økonomiske muskler til pr. i dag å ikke måtte selge). Det DOF ønsker å selge er pr. i dag ikke interessant for noen (i hele verden), men når markedet tar seg opp igjen så kan dette endre seg. Ett av de fartøyene DOF er villig til å kvitte seg med er Skandi Texel, en 2006 bygd PSV med ett dekksareal på beskjedene 620 m2, men som de sa hvis jeg visste om noen som ville ha den (til rett pris) så…. (Fartøyet ligger i opplag pr. i dag).
danm
21.12.2018 kl 17:36 2043

Når vi i det nye år får brexit overstået og Trump bliver kørt ud på et sidespor, så får vi et rebound, specielt indenfor olie.
10PS
21.12.2018 kl 14:51 2133

Fikk via bank et godt tips og tok noen lodd nettopp 3 k a 3,13 i snitt. Håper og tror men med lite volum her.
21.12.2018 kl 14:33 2158


Inngangsvegg til 3.115 og 3.120 for å unngå rallyet mens den profesjonelle manipulatoren akkumulerer nye tiltak for de som blir sliten ... Jeg rørte for å kjøpe disse veggene i sin helhet andre ganger, jeg vil gjerne om noen annen investor med penger tilgjengelig kan gis Telle intensjonen og slå ned den veggen, montert vegg må slås ned! Samarbeid ....
21.12.2018 kl 14:04 2202

Da kan prisen være veldig høy! Det er smart å kjøpe nå at det er ekstremt billig å sikre at minst 20% øker fra bunnen! Den billigste handlingen er hva som vil gjøre forskjellen når den begynner å stige ....
10PS
21.12.2018 kl 13:58 2215

Begynner å bli møkka lei oljeaksjer. Lurer på å satse for fullt på XXL (nå etter fallet) og ikke minst SSC lakseaksje ????
Kanskje lurt å kjøpe seg inn i olje igjen når oljeprisen begynner å stige igjen
kanskje en gang på nyåret etter at alle emisjons varslene er over ????
21.12.2018 kl 13:41 2238

Etter en sterk nedstigning kommer en tid for forliksavtale hvor de mest levende av denne delen samler posisjoner ... Fire dager siden denne opphopningen begynte, tror jeg at for øyeblikket kommer en annen vampyr ut av hulen deres ....
21.12.2018 kl 13:05 1742

DOF går inn i et konsolideringsstadium hvor de som solgte kort begynner å sikre stillinger ... Vi håper at manipulatorene vil finjustere algoritmen til oppsiden.
kvirrevi
21.12.2018 kl 12:44 1771

Tankene mine har gått litt rundt hvilke synergier Subsea 7 eller en av de andre hovedkonkurrentene til DOF Subsea vil kunne ha av å erverve kontroll eller inngå fusjon med selskapet. Prøver å rangere disse etter hva jeg tror er de største synergiene.
1. Tilgang til en betydelig ekspertise og kompetanse som de ansatte i DOF Subsea sitter på. Selskaper som Subsea 7 har svært mye kompetanse selv, men vil trolig bli tilført svært verdifull kompetanse fra DOF Subsea.
2. Mulig betydelig Inntektssynergi gjennom at markedet blir vesentlig mer strukturert.
3. Erverv av en svært attraktiv flåte som har en verdijustert alder på bare 6,2 år, dette selv nå etter at det knapt nok har blitt bygd nye skip de siste tre-fire årene. Det er sannsynlig at Subsea 7 kan benytte denne flåten enda bedre enn Dof Subsea klarer i dag og dermed få høyere inntekter og EBITDA.
4. Muligheter for å redusere rentekostnadene vesentlig ettersom Subsea 7 har en meget sterk balanse som enkelt absorberer gjelden til DOF Subsea (som heller ikke er veldig skremmende)

Alt i alt, et spennende case med sannsynligvis helt sinnsykt store synergigevinster

Det er i det hele tatt bortimot uforståelig at ikke Subsea 7 sikrer seg en solid minoritetseierpost i DOF Subsea som kan benyttes strategisk til å øke sannsynligheten for en strukturering og til å fremskynde den.
Redigert 21.12.2018 kl 14:33 Du må logge inn for å svare

Drekker champis til frokost hver dag jeg, skjønner ikke hva du maser om. Forfallene i 2019 og 2020 er håndterlige med cashflowen. I 2021 derimot ser det værre ut, men det er fortsatt lenge til. Da kan det hende markedet har bedret seg så de kan utstede obligasjonslån for å dekke inn det med forfall i 2021. Hvis det eventuelt kniper litt i 2019, så er DOF såpass solid at de kan nok får avdragene utsatt. De betaler jo i motsetning til de andre rederiene ned på lånene sinde. Solstad betaler vel hverken på renter eller avdrag fremover nå.
really
21.12.2018 kl 11:05 1883

En ting er break even på portefølgenivå for shale selskapene, noe helt annet er hva som styrer mer kortsiktige beslutninger. De har mye sunk cost i rettigheter, infrastruktur og utstyr som gjør at BE for et enkelt hull ikke er særlig høy, sannsynligvis godt under dagens oljepris. Og siden mesteparten av utbyttet fra hullet er tatt ut allerede første året er det begrenset risiko å bore et hull til. Overhead'en har de uansett. Derfor vil de fortsette å bore til kassen er tom fordi hvert enkelt hull gir positiv cashflow til å dekke indirekte kostnader.

Over tid vil tilgangen til kapital begrense prooduksjonen fordi investeringene begrenses. Men det skal ikke mer enn et blaff oppover i Oljeprisen før selskapene klarer å skaffe mer kapital og så er vi i gang igjen. Det kan jo være lønnsomt for store forbrukere av olje å investere i shale industrien, det holder kostnaden nede med et lite tap på investeringen. Slik sett er shale industrien en skikkelig pain in the ass for resten av oljeindustrien.
really
21.12.2018 kl 10:56 1891

Har du drukket den allerede?

Se på likviditetsituasjonen og avdragsprofilen så ser du at de trenger penger i 19.

Om det ikke er tilfelle opplyser de noe annet i rapporteringen sin enn det som er realiteten. Det er ikke umulig.
JALLA
21.12.2018 kl 10:41 1918

Ser no at de siste dager har det blitt markant flere kjøpere en selgere og det er jo bra det:)
21.12.2018 kl 09:39 1993

Hva gjør manipulatorene som er stille i dag? Vil de kjøpe?
Contigo
20.12.2018 kl 16:14 2263

Har ligget hundretusenvis på kjøp siste halvdel av dagen. Ca. 250.000 fra 3,11-3,13 nå.
danm
20.12.2018 kl 16:10 2272

SOFF har fået udsættelse på renter og afdrag. Et klart signal om tro på bedring i 2019. Hvorfor er alle de gode forudsigelser omkring DOF hen over efteråret pludselig blevet vendt helt rundt? Ren og skær spekulation. Køb med arme og ben nu, efter nytår er det for sent.
JALLA
20.12.2018 kl 15:07 2355

Er det dette man kaller Wash out :) ser no dårlig ut med osb på minus 2,8%
mikael33
20.12.2018 kl 13:49 2453

Jeg advart lenge siden alle her om at DOF skal langt ned! De som hørte på Ruperto har stor tap og håp om at det blir bedre..desverre.. DOF trenger ny Emi snart og utsiktene for 2019 see veldig dårlig ut! Det kan være en liten tur opp men på sikt blir det stygt.. hold dere unna aksjer som DOF, Soff.. det er bedre å avvente litt når Emi kommer og da blir det god tid å komme inn i aksjen :) lykke til til alle som sitter fast med aksjene! Jula blir sikkert ikke pen i år...
JALLA
20.12.2018 kl 13:33 2488

I allefall ser det no ut som kjøpesiden er sterk i dag og overvekt på kjøpssiden. Bare å håpe at det blir slik ut over dagen og i morgen :)

Enig med JALLA. Er ingen her inne som sitter på fasit. Hadde man vært proff, hadde man vært på Aker Brygge og drukket kaffe og hentet tips, ikke på forumet til HO. Fornuftig med ulike syn, da blir man mer kritisk til egne investeringer. Det må være lov å være optimistisk, og med dagens utvikling er optimisme en utdøende art. Vi er nok alle optimistisk til fremtiden, eller så hadde man forlatt børsen.

Jeg tror alle oss uproffe søker tips fra andre. Hadde ikke giddet bruke tid på å følge Dof, om jeg ikke hadde tro på selskapet. Så er vi litt uenig om veien videre. Jeg tror de må gjøre noen grep ang. flåten, før man ser bedring. Men som sagt, er ikke proff. Kan like godt hende det er bare å kjøre på i samme spor som nå. Men syns det er viktig for folk som kanskje ikke følger Dof like tett som oss, å få forespeilet ulike syn. Viktig for de som tenker å investere, for å kunne ta egne valg. Da får man kanskje mer stabilitet, og folk som tenker mer langsiktig. Får bort de som kjøper ene dagen, og selger med tap noen dager senere. Det er dette, sammen med roboter som er vår store fiende. Ikke andre investorer som har ulikt syn. Hvis du velger å ta juleferie, ønsker jeg deg en riktig god jul Kontur.
danm
20.12.2018 kl 12:17 2589

Nu meddeler DaudiArabien, at de vil sænke mere end aftalt. Det kan blive et bidrag, der for alvor giver stigende oliepris meget hurtigt.
https://aksjelive.e24.no/article/ddWzPz
danm
20.12.2018 kl 12:11 2608

Jeg tror ikke på, at olieudbuddet i USA vokser. Vi er langt under den pris de skal have for at tjene penge. Det er ikke mange måneder siden man forudså 100$ og der er ikke ændret meget siden, ud over stigende pessimisme. Brexit og handelskrigen får ende i begyndelsen af 2019 og så vender bøtten.
JALLA
20.12.2018 kl 12:06 2619

Kontur: synes ikke du skal ta en pause om de har noe problem så kan de lese andre innlegg og ikke lese dine. Synes du er en frisk pust men litt mye til tider men jeg synes det er bra med lett gode og dårlig synspunkter og derfor er det greit med dine oppi alt annet.
Kontur
20.12.2018 kl 11:53 2645

Ok, forstår
Tar meg en pause fra forumet
God jul

Det er en generell negativ stemning på børs. Knyttet til handelskonflikter, problemer innen varehandel, og at siste års børsoppgang har vært basert på for høye forventninger til fremtiden. Denne korreksjon har vært varslet lenge. Korreksjon er nødvendig. Forhåpentligvis hindrer det et større krakk. For de som har et langt perspektiv, spiller slike endringer liten rolle. Kortsiktige tradere derimot taper ofte store penger i slike marked. For de som ønsker en god inngang, lønner det seg å vente til markedet tar seg opp. Vanskelig å treffe bunnen, ofte tar man feil og blir sittende med i videre fall.

Det var 16 færre rigger denne uken. Må nok se et betydelig større fall før det får særlig betydning. Mer bekymringsfullt er det at prisen på amerikansk lettolje går opp mens prisen på tungolje faller. Det betyr at det vil gå lengre tid før de trenger å kutte i produksjon av skiferolje. Når det gjelder lagerfall, var det mye mindre enn ventet. Å bidro til ytterligere fall i oljeprisen. Når det gjelder å investere i oljeservice, må man huske på at mange selskap har store lån, og går med store underskudd. Uten velvillige banker, hadde mange vært konkurs. Mitt ankepunkt mot Dof, er at de ikke bidrar til å få markedet i balanse. De har prosentvis få fartøy i opplag, i forhold til alle andre selskap. De sender ikke skip i opplag, enda de har klart høyeste prosentvise andel fartøy i spot-markedet. Det betyr også at pengene renner ut på dagens rater. Å så er det mye sprøyt angående moderne flåte. De har subsea-fartøy fra 1983 i drift. Nytter ikke at man får noen nybygg, når man ikke tar ut gamle fartøy. Disse drar ned snittalderen til selskapets skipsflåte. Jeg gjorde en rask telling på siden til Dof, og de hadde 14 fartøy eldre enn 2002. Har blitt sendt mange fartøy på ca. 10 år til skraping for å prøve å skape bedre balanse i markedene. Her ligger også min tro på ytterligere kursfall. Når man kjører hele markedet inn i en ny restruktureringsprosess, vil bankene kreve å få ut eldre skip. Disse eldre skipene vil da få null verdi, fordi vekt gjør at de ikke oppnår salgspris som f.eks oljetankere. Nå står disse eldre skipene i regnskapene til Dof med betydelig skipsverdi.
Dofulf
20.12.2018 kl 11:13 2566

Mye rølp her inne nå, hvor ble det av kanarifugelen?
really
20.12.2018 kl 10:38 2603

Hvorfor er DOF kommet urimelig langt ned?

Kortsiktige svingninger som julefeiring har selvfølgelig ingen betydning. Verden er overforsynt med olje etter at Donald lurte Opec til å øke produksjonen og deretter unnlot å få 1,7 mbod ut av markedet da han ved å gå med på unntak fra eksportnekten for Iran. Det har pågått en stund og tar noe tid å rette opp i, slik at oljeprisen kan bli lav en stund.

En annen sak er at det er en lang vei fra høy oljepris til bra resultater for DOF. Veredn renner over av supply og ahts skip. Nesten ingen skrapes siden det er billig å la dem ligge. Det vil koste litt å få dem i gang igjen, men de vil ligge som et vått teppe over markedet i lang tid. Der dof har størst potensiale for rask inntjeningsvekst er om de får PSV og AHTS flåten i gang på greie rater, men det er skjøvet langt ut i horisonten nå, kanskje ikke før 2022. Subsea går rundt, men ratene er lave og kontraktene lange, så noen rask oppgang kommer ikke der heller, selv om de nye skipene de har satt i drift i år vil hjelpe.

Utfordringen ligger på likviditetssiden, får de refinansiert seg slik de trenger i 19 gitt den lavere oljeprisen og lavere ventet aktivitet i 19 og kanskje 20. Dette kan potensielt dra dem mye lenger ned.
danm
20.12.2018 kl 10:18 2641

Nu skal man passe på, ikke at blive påvirket af den dårlige stemning og baissernes mange negative indlæg. Olieprisen er kommet længere ned end den burde. Som Kjus også skriver vil vi se en ændring i det nye år. Der er kommet lavere rig tal de sidste 2 uger og vi ser et fald i lagrene, noget som vil blive større hen over julen, hvor der skal transporteres gods og mennesker. Hold på aktierne ind i det nye år og glem al snak om, at offshore aktier burde komme længere ned, de er kommet urimeligt langt ned.
JALLA
20.12.2018 kl 10:18 2641

Og der var Olja ned snart 4%, er vi på vei til $45 fatet?