Deadline for tegninsretten i dag !!!!


Aksjen står i 11 øre og tegningsretten i 0,0004 finns der håp !!!!???Konkursen er nær forestående eller blir det Rally / Oppkjøp snart eller ???

Konkurspriset Tegningsretten står i Null.....eller 0.0002 …..Er det Game over for Saxlund Goup eller blir De kjøpt opp----???

Nordea har fått røsket med seg nesten alle tegningsrettene gratis 0,0002 eller kjøpt for noen skarve 1000 lapper....Løp og kjøp ...Siste sjanse nå …!!!

15 minutter til børsen stenger....