Kjøper flere tomter.....og enda fler...


Solonkonsernet avslutter 2018 med flere strategiske tomtekjøp. De største
tomtekjøpene omfatter områder på Fløisbonn og Ås. Tomten på Fløisbonn er en
næringstomt med gode løpende kontantstrømmer og vil danne grunnlag for
virksomheten i Solon Næring AS, som er et nystiftet datterselskap av Solon
Eiendom ASA. På lengre sikt kan tomten ha et utbyggingspotensial innenfor
kjernen av Solons nedslagsfelt. Fløisbonntomten kan gi rom for utbygging av
nærmere 600 boligenheter. Tomten på Ås har et utbyggingspotensial på ca 450-500
enheter og vil utvikles i regi av Solon Eiendom AS. Innenfor sine lokalmiljøer
er tomtene blant de mest attraktive. I tillegg har Solon Eiendom også kjøpt to
andre tomter i det sentrale østlandsområdet med et potensial på ca 130 enheter
til sammen.

Som et resultat av kjøpene og den vekstfasen konsernet er i, så er vi også i
gang med rekruttering av etablerte prosjektledere.

Styreleder Thorsen i Solon kommenterer dette slik: «Solon har i dag en tomtebank
som strekker seg flere år fremover. Disse nye prosjektene er en naturlig
forlengelse av vår aktivitet, og er ideelle hva gjelder utviklingsprofil. Den
eksisterende leiestrukturen er akkurat passe lang sammenholdt med de kommende
offentlige prosessene.»

I tillegg kjøper Solon et mindre areal for bygging av et Solon-prosjekt midt i
den sentrale del av alpinanlegget i Hemsedal. Dette prosjektet som vil utvikles
i Solon Fritid AS er på det nærmeste byggeklart, og vil gjøre det mulig å
realisere en liten «Solon-kloning» i fritidsutgave. Thorsen gleder seg også over
denne muligheten: «Prosjektet i Hemsedal er et mindre prosjekt, men også med
liten risiko. Vi ønsker å gjøre dette for å teste vår kvalitetsmodell i en ny
setting.»
Redigert 20.12.2018 kl 09:08 Du må logge inn for å svare

Har du noe info om tomtene i Ås? Hvor i Ås?
Eankee
20.12.2018 kl 09:09 989

Solon Næring AS, som er et nyetablert datterselskap av Solon Eiendom ASA, har
inngått avtale om å kjøpe Icopal-tomten på Lørenskog. Selger av tomten er
Fjellhamar Bruk AS. Solon fortsetter med dette å styrke sin posisjon i
eiendomsmarkedet både geografisk og i formål.

Tomten er en næringseiendom på 110 mål med god løpende kontantstrøm, og
beliggenhet ved jernbanestasjonen på Fjellhamar. Solons styreleder Simen Thorsen
sier: «Tomten har en særlig god beliggenhet, midt i det viktige båndet mellom
Oslo og Lillestrøm. Den er et av områdets viktigste knutepunkt - med god
infrastruktur for næring og andre brukere. På lengre sikt kan tomtene ha et
utbyggingspotensiale innenfor andre deler av Solons kompetanseområder. Vi ser
frem til å bruke god tid på videre utvikling av eiendommen i nært samarbeide med
lokale myndigheter.»

Spennende!! Og opp i dag!!
Redigert 21.12.2018 kl 02:07 Du må logge inn for å svare

Aksjen har steget pent i lang tid og innsiderne fortsaetter å handle.