Solstad Offshore

SOFF 19.12.2018 kl 14:27 29794

Dette beviser vel at Solstad har rimelig god kontroll på situasjonen og kreditorer ?


Reference is made to the stock exchange communications of Solstad Offshore ASA
(SOFF) of October 22nd and December 5th, 2018.

As set out in the aforementioned communication, SOFF has commenced discussions
with inter alia the bondholders under SOFFs outstanding bond with ISIN NO 001
0713548 (the Bondholders) to improve the overall liquidity situation of the
SOFF-group and to create a robust long-term platform for the company.

On December 19th, 2018 the Bondholders accepted to suspend and defer payments of
interest falling due under the bond agreement in the period commencing December
20th, 2018. The Bondholders suspension and deferral is conditional on a
principal and interest suspension being agreed with the financial creditors of
relevant subsidiaries of SOFF and will be valid for the corresponding period.

Further information on such suspension will be provided in due course.
Redigert 08.05.2019 kl 15:58 Du må logge inn for å svare
marco83
07.02.2019 kl 18:43 3325

Hva kan rederiene gjøre for å få opp ratene? Utenom å skrape eller legge flere aktive båter i opplag....og de klarer de jo ikke å få til
20.02.2019 kl 17:15 3180

Fikk vi bra betalt av Equinor i dag ?
danm
20.02.2019 kl 17:22 3175

Ja, det er blevet nye tider :-)
eehgil
20.02.2019 kl 19:12 3111

Noen som vet hva Saphire, Prosper og Iceman gikk for? Marco83?
danm
20.02.2019 kl 19:55 3075

Det er ikke oplyst, men 3 skibe på en gang er en fornøjelse.
marco83
20.02.2019 kl 21:52 2993

KL Sandefjord sluttet på NOK 225k i dag, største båten av de. Så mye som tilser Equnior sluttet under det ratenivået. I så fall 50% ned fra siste sluttning i markedet og i følge Danm er jo det et tegn på at markedet framover går til helvete:)
Met1976
21.02.2019 kl 14:53 2873

En rate rundt 200k er vel ikke mye feil tror jeg. Kommet et par fine term-req idag, ligger litt der nå for oppstart neste månedene.
marco83
21.02.2019 kl 15:12 2844

Dog litt korte, bare over sommeren. Men for all del bedre enn ingenting!:) Det kommer flere short term og long term i den nærmeste framtid og
danm
21.02.2019 kl 15:40 2814

Netop den på 400000 blev brugt i fortællingen om 60% ratestigning først på året :-)
marco83
21.02.2019 kl 16:01 2789

Så kom det en 50% nedgang:)
danm
21.02.2019 kl 16:04 2786

De 60% var et gennemsnit og de 400000 blev brugt som eksempel på tendensen :-)
08.05.2019 kl 10:32 2493

Liten omsetning , men noen som er sultne på SOFF aksjer i dag. opp 10,7 % i skrivende stund.
danm
08.05.2019 kl 11:08 2445

Stor stigning på lav omsætning, den er farlig.

Håper det er gode nyheter, men i børsen likner det heller på "pump & dump".
Met1976
08.05.2019 kl 15:46 2316

Ingen overraskelse her på forumet men Normand Falnes tas ut av opplag, skal i første omgang på ca 3mnd kontrakt fra juni av.
08.05.2019 kl 19:06 2205

Noen som vet hvor mange PSV'er Solstad har i spotten? Ser ikke mange slutninger på dem for tiden. Ser ut som markedet ligger omtrent 70.000 kr høyere enn i fjor og har gjort det en stund.
Met1976
08.05.2019 kl 19:28 2175

Null PSV\er i spoten og de har vel ikke hatt mer enn en siste månedene, Normand Service som er på term nå. Tre båter på vei inn neste 4-5 ukene, Sea Spear, Supra og Surfer. Sea Trout var også på vei inn men forsvant av listene.
08.05.2019 kl 19:33 2168

Omformulerer spørsmålet , hvor mange PSV'er har Solstad som seiler på betydelig høyere rater nå enn i fjor ?
Met1976
09.05.2019 kl 06:20 2017

Tror det er vanskelig å vite på term-kontraktene men det er vel 2-3mnd siden flere gikk ut og sa at nå økte det også på term-kontraktene så vi kan nok anta at alle nye term-kontrakter som er inngått har bedre rater enn ifjor sålenge de er inngått eller forlenget. Samtidig er jo noen av båtene ferdige med kontrakter inngått for 2-3-4 år siden og de kan ha hatt enda bedre rater-det regnestykket må man sitte med interninformasjon for å svare på. Uansett bør Q1 være betraktelig bedre enn for Q1 2018
Redern
09.05.2019 kl 08:19 1960

19Q1 er nok ikke mye bedre enn i 2018. Hvorfor skal det være det?
Met1976
09.05.2019 kl 08:32 1930

Betraktelig bedre var nok å ta hardt i ja, men noe bedre bør det være ettersom både PSV og AHTS ratene i spoten var mye bedre i 2019 særlig for feb/mars og utnyttelsen var bedre og jeg ikke ser noen særlig grunn til at terminntekene skulle være merkbart lavere? men dette blir selvsagt synsing og egentløig irrelevant all den tid alt henger på refinansieringsløsningen som må komme.
danm
09.05.2019 kl 08:45 1900

Du har ikke fulgt særligt godt med, hvis ikke du ved, at belægning og rater har været betydeligt højere end i 2018.
09.05.2019 kl 09:16 1865

Rater for store PSV i spotten , 2019 vs 2018.
Jan - 11% , feb +96% , mar +132% , april +211%.

Det blir nok spesielt synlig i q2, da det også er mye høyere aktivitet enn i q1. Vil tro enkelte rederier vil gå med overskudd i q2 allerede. Kanskje spesielt DOF og SDSD. Ingen grunn til mer nedskrivinger nå, kanskje heller oppskrivinger da flere båter er blitt tatt ut av opplag for mange rederier. Da kan det plutselig se mye lysere ut. Havila, Olympic og SOFF må gjennom restrukturering men for andre kan det se lyst ut.
Redern
09.05.2019 kl 09:47 1811

Imponerende tall i %. Men lite imponerende i tall.
Mulig SDSD går i overskudd, men en belånt stor PSV drives ikke i breakeven på GBP11000 (Mars 2019 spot average).
Evly
09.05.2019 kl 10:30 1772

Raten var vel nærmere 12000 for de større, likevel ikke imponerende. hva er dine estimater på cash break even på disse skipene.
Redigert 09.05.2019 kl 10:38 Du må logge inn for å svare
09.05.2019 kl 10:34 1761

Det har du sikkert rett i , men average 2018 var 5700 GBP og 2019 var 13.300 GBP. hvis man tenker litt større enn et skip isolert sett , så bør x antall skip som øker inntjeningen med 7.600 GBP bør gjøre utslag på regnskapet.
Evly
09.05.2019 kl 10:37 1753

Om det blir betydelig bedre avhenger vel av de ekstraordinære nedskrivingene, men egenkapitalen er jo uansett negativ og de klarer ikke og dekke rentekostnadene så blir en restrukturering. Jeg kommer alltid tilbake til at den eneste løsningen er og dele opp siloene, men har vel de samme bankforbindelsene som låner til alle siloene. Bankene ønsker vel og holde gruppen samlet og de kan vel true med og slå alle siloene konkurs. Er det noen som har noen synspunkter rundt dette?
19.05.2019 kl 09:12 1478

Solstad hadde 47 skip i opplag ved utgang av q4. Er vel et par som er i drift igjen, men er det noen som har tallet pr dags dato ?
kontra
19.05.2019 kl 10:42 1410

I påvente av at du får eksakt svar, så kan vi i mellomtiden ta innover oss at arbeidsmarkedssituasjonen er svært stramt i bransjen. Det vil ikke bare være bare, bare å bemanne de skipene som fortsatt ligger i langtidsopplag. Sertifikatkravene i bransjen er målbart med hva som gjelder for fly. Dette er nok en erkjennelse som også oppdragsgiverne etterhvert har tatt innover seg. Derfor vil de spottratene vi ser i dag ikke være unntaket, men heller regelen, samt at disse vil danne grunnlag for bunnen i langsiktige avtaler.
kontra
19.05.2019 kl 11:00 1386

20 juni er vel datoen Solstad og forhandlingspartene har satt som frist til å komme med en "restruktureringsavtale". Jeg har tidligere ment at Røkke, Fredriksen og andre storeiere neppe vil gi ved dørene i disse forhandlingene, men derimot forsvare aksjonærverdiene så langt som overhode mulig. Den betydelige økningen i ratene den siste tiden kommer i så måte godt med.
Met1976
20.05.2019 kl 19:22 1103

JUpp- 3 PSV fra SOFF fikk lengre kontrakter/forlengelser idag- vil tro alt hjelper mtp refinansieringen...
20.05.2019 kl 19:40 1076

Håper selvsagt at de reflekterer markedet , men man kan vel anta at opsjonene er på et relativt lavt nivå?
Met1976
20.05.2019 kl 19:52 1060

Det er vel umulig for oss å vite-da spørs det jo igjen når de ble inngått- ble de inngått i 2018 er det nok labert, men tilbake i 2017 og ikke minst 2016 var det jo perioder med gode rater. Den 3.kontrakten er ny slik jeg forstår det og ikke opsjon og den er det nok meget god erater på-man sender ikke en stor ny PSV på kontrakt i 3mnd nå foran sommeren uten meget gode rater.

2016 og 2017 var ikke veldig sprekt for termforretning så om kontakten var inngått da kan en nok anta at opsjon som er erklært er langt under dagens markedsnivå.