Index norsk boligmarked prisutvikling

uej.no
19.12.2018 kl 22:17 960

hei,

er det en index som representerer norske boligpris utviklingen? det jeg er interessert i er å lage en teknisk analyse av den.

Eiendom Norges index er ikke godt egnet til beskrivelse av boligprisutvikling over tid. Da er SSBs index bedre.

Eiendom norges indeks (og dermed Norges banks, iogmed at den er den samme) gir en overdrevet høy prisvekst på grunn av at den er omsetningsvektet istedenfor beholdningsvektet. Jeg lenker til SSBs redegjørelse i innlegget her: https://forum.hegnar.no/thread/17036/view/282850/0