Warp time?

Durham
20.12.2018 kl 08:43 6637

Hovedindeksen Oslo børs føder HS på oljetønner i bratt fallende trend med en fot under linjen som drar atter under i dag. Der halsen står brutt ned til brystet og flere brutt igjen kan 780 børspoeng nå komme svært raskt på. Men så er det spørs om det holder:

SPX har brutt halsen på en så ofte u-komplett HS i høyre skulder givende 2300. Det kan komme svært raskt på:

https://stockcharts.com/public/1172710

Tillitsindesken faller endelig synlig ut etter avsluttet T konstruksjon. Tilitten borte.

Graf 01: negativ test under ifra av fallende trend forteller om trendskifte.

Graf 02: HS formasjon matematisk givende 2300. Kan komme i et flashkrasj.

Graf 03: søker avslutning av EW 2.

Graf 03a: faller ut av trend søkende ny.

Graf 03b: gir en tydelig fundamental industriell pekepinn når fallende under halslinjen.

Graf 05: nederste trendlinje forseres på vei mot 2300 før 2100 før 1350. Fall under sistnevnte forteller om depresjonen, Dvs hardere falltakt der etter.

Essensielt:

Når verdensledende sentiment i gullprisen igangsetter sitt fallende EW 3 oppå dette...


Durham
23.05.2019 kl 16:15 2003

Det å være mest ops på nå er HS potensielt ved gullprisen, kortsiktig og mellom-langsiktig, og SPX som det står.

- og tenk samtidig på alle de utrolige positive innslag på Hegnar i går. Og hvor oljeprisen skulle. Nå står de samme skribenter avhengig av en positiv Tweet fra Presidenten. Mens EU står i fare for å få deng over helgen.
Redigert 23.05.2019 kl 16:21 Du må logge inn for å svare
Durham
23.05.2019 kl 18:27 1976


https://stockcharts.com/public/1172710

Om SPX nå faller under 2800 tennes HS formasjonen hvor 2650 kan komme raskt. Dette fordi vi trolig står ved en igangsatt EW 3 hvor EW 2 sto ved høyden nå nettopp. Bølge 1 av 3 da trolig til 2650 hvor om det treffer vi ser pågående fall sikte under desember sist.

Essensielt:

Graf 02 og 05 stiller da spørsmålet om dette igangsetter kun en større korreksjon eller om hele denne Elliott Wave konstruksjonen, med 5 bølger nedom noe under desember 2018 kun blir å telle som EW 1 i en enda større formasjon hvor markedet da velter over i det som først sto analysert på forum mars 2010.
Redigert 23.05.2019 kl 18:29 Du må logge inn for å svare
Durham
28.05.2019 kl 17:46 1834

Now what?!!

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: fra toppen i mai til bunnen i mai så langt er det enkelt å telle 5 EW nedom. Der Mfi dog ikke ser ut til å støtte videre fall ser EW 2 opp fra bunnen så langt likefullt veldig ut som en korrektiv sådan. Og hvor det videre fall derifra nå ser ut som 1,2., 1,2 i så tilfelle. Det sannsynliggjør effektiv EW 3 og fossefall rett under.

Essensielt:

Gullprisen tegner på tavla.
Redigert 28.05.2019 kl 17:49 Du må logge inn for å svare
Durham
28.05.2019 kl 23:30 1803

https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: grunnet EW ladningen på vei ned trengs det trolig ikke mange runder med bekreftelser når 2800 først brister. HS formasjonen kan gi 2650 i ett smell hvor lengden av EW 1 fra toppen sannsynliggjør at EW 3 blir et stykke lenger ned enn det. Mfi stritter men.

Graf 02. 2600 og 2350 lover dramatikk der man overvåker HS formasjonen av 2018/2019.

Graf 03: GLD truer å falle under trendlinjen. HS formasjonen tydelig nok. Man ser formasjonsdynamikken ved olje som kobber.

Graf 04 viser fond gå motsatt. Gullprisen, som mange fortsatt tror hedges mot likviditetsmarkedet leder heller nedom som man ser. Man husker historien til enkelte som hedget tungt i gull 2007/2008 men hvor metallet klasket ned. Det var først ved de aller tyngste salgsdager at gullprisen gitt stikk motsatt det brede fallende marked. Fond kan gå motsatt så lenge markedet holder seg frisk.

Graf 05: teller vi 5 EW her?

Essensielt:

Oljeprisen stritter imot. Sjanseløs. Som krig, prostitusjon, døden og skatt - gull er ekte vare og tar sentimentet på det som kan handles av det som er viktig. Alt annet kun derivat.Durham
01.06.2019 kl 08:05 1678


OSEBX:

HS formasjonen utløst. Gir vel rett over 826 som mest sannsynlig tas ut kommende uke. Når SPX faller mot 2650 der indeksen tilsvarende nå utløste egen HS blir det interessant til hva gjør gullprisen. Metallet har nå igjen gått i test av 1300 under ifra hvor om igjen negativ, og hvor råvaren faller skarpere ut i sikte mot bunnen herifra, markedet vi gå i fossefall forbi stolpene av pågående HS formasjoner. Da kommer 780 i effekt hvor Oslo møter større HS formasjon givende under 600. Man må tilbake til gamle analyser for å finne smertepunktet for depresjon eller ei ved pris ved SPX, men synker indeksen her hjemme under 525 vet vi å ta hintet.

Skal markedet unngå depresjon må det korrigeres slik at markedet finner styrke ved moment og volum til å sikte høyere retning slutten av året. Derifra vil det igjen falle kraftigere ut men hvor muligheter der etter økes for matematiske alternativer. Faller dog markedet nå heller igjennom flere åpenbare matematiske poster er det åpenbart at et tiårig bullmarked tar slutt før eller siden.

Om depresjon siktes gullprisen til 700 (400) dollar per ounce. Oljen til 15-10 dollar per fat. SPX/Nas/Dow til pris hyllen av 1974 hvor Oslo går i null. Fall under 180 (Durham), under 150/160 (Hegnar), og 100 (Oslo) gir interessante tider. Om da totalkollaps, bryr noen seg om Bitcoin?
Durham
02.06.2019 kl 18:19 1610

Så det var mai. Står artikkelen om å ikke selge i mai der fortsatt?
Durham
03.06.2019 kl 14:26 1552


Smått:

OSEBX - fra toppen ved 20 tallet mai sist - 3 bølger ned, i bølge 4 nå ( ferdig idag/imorgen), hvor vi vet det kommer en femte. Sikter 826+børspoeng.

Gullprisen gikk overmål men tester likefullt trolig negativ til 1300. Man ser nå effekten på oljeprisen. Dypere metallfall herifra drar SPX til HS formasjonens matematisk probabilitet av 2650, men også trolig til rett under 2600. Blir det pause derifra vil formasjonen ha mye å si for dynamikken til det videre fall (en motreaksjon før fall mot 2200/2100 SPX tyder på ingen depresjon mens en motreaksjon gående til rundt slutten av året sannsynliggjør langt dypere kommende fall. Er det snakk om avslutningen av bullmarkedet er det mange dager med fall før markedsdeltagerne blir noe klokere uavhengig.
Redigert 03.06.2019 kl 14:33 Du må logge inn for å svare
Durham
04.06.2019 kl 10:09 1500


Jeppsi peppsi - ser ut til at markedet nå tar en lenger bue ut i EW 2 fra toppen. Gullprisen varslet hvor vi så oljeprisen først løpe etter, USA gjorde det samme i går før begge møtt på EW mindre skala. Men der gullprisen bykset sterkt må det brede marked løpe etter og ser ut som akkurat dette nå skjer. Ved begge scenario, depresjon eller kun dypere korreksjon må markedet nedom etterhvert.

Ved gullet ser man til panikk til hvorfor et slikt kraftig byks, men undertegnede står ikke overbevist det var panikk. Heller en omvendt T konstruksjon man ikke fikk med seg - lenger konsentrert periode av fall under 1300 ble reflektert til det motsatte. For at gullpris analysen feiler (altså at metallet ikke nå lenger skal lede markedet nedom før reaksjon til oppsiden før splitt) må prisen overstige 1340 - for da eventuelt knekkes EW2. Logikken vil da være at Bitcoin tok ledelsen oppad (man husker om det er nok folk), som så skjedde fra toppen 2017, og hvor gullprisen da alt nå har igangsatt bykset mot 6/12/20 tusen dollars whatever pristopp slutten året 2020. Feiler dog metallet under 1340 er det på’n igjen.
Redigert 04.06.2019 kl 10:10 Du må logge inn for å svare
Durham
05.06.2019 kl 14:46 1434

Flere hovedindekser gikk etter gullprisens eksempel. Vi ser dog Oslo tvile og holde igjen, nogå. Oljeprisen ja men hvor man har rett å forvente at råvaren også den tar av etter metallet. Man får uavhengig bekreftelse at gullpris bykset ikke var panikk relatert.

Skulle gullprisen nå teste negativ til 1340 vil oljen ha rett i å sikte nedover hvor de brede marked kollapser etter. Skulle dog gullprisen verifisere positiv test av ikke bare 1300 men 1340 nå vil man måtte ta innover at metallet nå allerede har igangsatt prisbykset mot slutten av 2020. Og der kalkulasjoner fortsetter å illustrere større probabilitet for global markeds fall må man da i så tilfelle analysere på nytt til hvilken grad.

Per nå vil et negativ test av 1340 lede markedet nedom i skarpere fall. Et fortsatt byks over 1340 øker sannsynligheter for stigende børser mot nærmer slutten av året men hvor volatiliteten melder seg ofte nok på veien. Men uten av gullprisen krasjer ut i ledelse må man også akseptere at et globalt markedsfall fra slutten av året heller ikke da nødvendigvis lenger støtter depresjon. Til tross for at den fra den posisjonen likevel blir skarpt nok.
Redigert 05.06.2019 kl 14:50 Du må logge inn for å svare
Durham
11.06.2019 kl 16:20 1312


Enten bykser gullprisen nå tilbake til 1340 før igjennom for så å lede finansmarkedet videre oppad nærmere årsskiftet, ellers drar den videre ned og under 1300 som da-eventuelt blir et heftig negativ signal å ta vare på. Alt nå ligger råvaren negativ divergert siste dager etter tilbakefallet fra 1340 hvor det brede marked har først så steget etter. Et enda negativ test av 1340 fullt mulig givende skikkelige vibrasjoner ved grensen.
Durham
13.06.2019 kl 14:59 1235


OSEBX:

Teller 3 EW ned fra toppen i mai, 4 opp avsluttet hvor bølge 1 av 5 står sannsynlig avsluttet med bølge 2 av 5 søkende avslutning nå. Man kan argumentere at bølge 2 av 5 blir 61,8% av bølge 1 av 5, men som ansett av minibølger fra toppen k a n bølge 2 forholde seg meget kort ved ras. Uavhengig, 3 bølger er alltid de å se etter. Også 3 av 5.

- er som hovedindeksen vil men ikke får det til; utflating og med økende volum siden 13:30 signaliserer sannsynlig prisstigning. Treff ved sannsynlighetsberegning lenger opp i at indeksen ville teste negativt til fallende topper og trend, Rsi og S.T.O det samme og med indeksen tilbake under 50 Rsi som resultat sannsynliggjør at 3 av 5 ew kan effektivisere nedover når som helst. Avslutning av EW 5 skrevet lenger opp (under 830).

- følg også gullprisen nøye - den falt noen minutter siden nå - se da hvor lang tid det tar før US futures begynner å sige etter og hvor oljen gjør det samme. Har oljeprisen igangsatt negativ trend hvor siste byks opp kom av kontakt med nedre trendlinje i denne fallende trend? Og nå slår toppen av fallende trend igjen? Noen ganger er ett så enkelt som at Boris vinner dette. Av og til nei.
Redigert 13.06.2019 kl 15:29 Du må logge inn for å svare
Durham
14.06.2019 kl 12:16 1200


Jeg ser gullprisen. Den har hoppet ut av EW tellingen. Det betyr tellingen enten står feil eller hvor gullprisen faller straks tilbake. Jeg ser muligheten for at gullet i dette skrittet har mistet relevans. Oljen/USA/Oslo lystrer ikke. At oljen/USA begge viser sterk motstand før fall ifra siste dager støtter synet.
Durham
14.06.2019 kl 20:16 1179


OSEBX: En fot under halslinjen. Opp igjen, prøver å skramble vekk. Rsi på 45 under ifra. Sto på 50 under ifra.

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon sto helt kjørt til oppsiden.
Tillitsindeks avsluttet T konstruksjon fra 2013.
Graf 01: Fjellsiden til Eiger males sannsynlig. Mfi indikerer dog ikke.
Graf 02: Eiger til 2100. Omtrent slik det ser ut i Sveits. Toppene og det hele.
Graf 03: Om gullprisen står overstrukket og faller raskt under 1340, som den nå akkurat gjør - men kan fortsatt vises som positiv test - vil GLD her kunne falle bratt under midtre trendlinje kommende uke(r). Oljeprisgrafen viser råvaren står i teknisk trouble. Kobber hviler på flere måneders treføtter der råvaren falt tidlig, men lager spektakkel om fall under.
Graf 06: Kan argumenteres A/D linjen ligger positiv divergert.

Essensielt:

Man kan argumentere ‘Cup & Soucer’. Også A\D linjen. Og særlig om gullprisen gir positiv test av 1340 over ifra. Men det er kjekt å ha hjelmen i nærheten. Samt fallskjerm for de som mangler erfaring.

Redigert 14.06.2019 kl 20:17 Du må logge inn for å svare
Durham
17.06.2019 kl 14:14 1130


Tip-toe-ing ‘at’ the edge. Det kan alltids komme en plutselig motreaksjon så som skjer når balansen ryker, men det køes i begge retninger som realiteten viste seg på Everest. Bare at her er det ingen som holder seg når det først glipper. For dette er Eiger - og vi vet det er flere som ikke burde være her oppe en var tilfelle på Everest. Men, det er klart, som med førnevnte, det finnes mulige høyere topper rett bak som ikke er like glatte men også de krever fall først for å komme til.
Redigert 17.06.2019 kl 14:16 Du må logge inn for å svare
Durham
18.06.2019 kl 23:01 1083


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: gårsdagens indeks sto flat dagen lang. Vi vet flat indeks med oppbygget moment gir løft. Flat i dag også. Gapet ned til 2900 notert. Mfi løy ikke og signaliserte dagens motreaksjon.

Graf 03b: kobber kjemper for livet ved trippelbunn ved høyre skulder HS.

Graf 06: A/D linjen ga positiv divergens. Løy heller ikke.

Essensielt:

Det kunne komme en motreaksjon ved kanten. Så skjedde. Vi vet at når verdensledende sentiment indikator ved gullprisen indikerer så følger markedet etter - som regel. Så skjedde.

Durham
24.06.2019 kl 02:06 1018


Gullprisen bykset igjennom 1300 og 1340 hvor 1400 er virkelighet. Med bakgrunn i T konstruksjonen av årene 1980-2000 reflekterende til året 2020 har man kunnet gjennom EW og andre konstruksjoner sannsynliggjort veistrekningen innenfor refleksjonen så langt. Med hoppet over 1340 forkastes dog EW analysen hvor man må beregne på nytt. Relevansen ligger der metallet er verdensledende sentiment indikator hvor man forrige uke fikk demonstrert relasjonen atter en gang der hovedindekser som andre råvarer skøyt opp etter.

I dette finner man andre der ute skrive 1550-1600 som nærmere målgang om/når gullprisen eventuelt bykser gjennom 1400. En skriver at gullprisen samt markedet generelt krasjer hardt ut derifra hvor om så tilfellet vi er på sporet igjen. De skrevne analyser går dog da i 2 forskjellige rettinger; 1 dikterer gullprisen ned til 500 dollar hvor dette fosset krasjer ut kort og brutalt innenfor året. Der etter begynner visstnok gullpriseklatringen til 10,000 US deromkring retning året 2025. 2 dikterer fall fra toppen alá 1600 først inn i nestkommende år før gullet da leder det brede markedet langt lenger ned godt forbi slutten av 2020.

Essensielt:

Kortsiktig ser jeg ikke bort fra at gapet til 1900 SPX tar snarlig effekt.
T konstruksjonen av 1980-2000-2020 forteller gullprisen må ligge høyt slutten av 2020. Men - siden metallet gikk over 1340 må det innrømmes fleksibilitet hvor man ikke kan nekte gullet lede markedet videre i fall isteden for å gå motsatt som ved de verste dager resesjonen sist. Skulle gullet lede fallet hele veien og derved ende langt nede prismessig slutten av 2020, eller noe lenger ut, er det et par forhold å tenke på: a) det kan falle bratt i så tilfelle men blir ikke fullstendig lammende paniske alá valutakollaps, hvor det heller står lite sannsynlig i så tilfelle at markedet da faller helt ut til prishyllen av 1974. Da blir 1000 poeng SPX nærmere sannheten., eller 2100 som alt nettopp skrevet. Vi har opplevd bear T konstruksjoner før, skrevet en del om og brukt i 2010-2013 tiden, dvs konstruksjoner som faller av halvveis i refleksjonen opp: b) 500 dollar per ounce altså - jeg hadde vel 700 men hvor tid er kjernen ikke pris. 400 har vært nevnt hvor også 260/280 er vel hvor Gordon Brown ex UK PM men som finansminister solgte ut av BOE.

Gullprisen gikk ut av tellingsporet sist uke. Un-cool men virkeligheten never the less. Derved mange muligheten. En mulighet i klatring nærmer slutten av året, en not a chance. I dette blir det noe grumsete - men - indikatoren virker for det og lyser stien godt nok hvert fall noe rett foran oss.
Redigert 24.06.2019 kl 02:19 Du må logge inn for å svare
Durham
26.06.2019 kl 12:48 947


https://stockcharts.com/public/1172710

Graf 01: Rett under 2900 må fylles ut; >2883. Trendlinjen noe under kan bli attraktiv.
Graf 03: GLD har noen egne gaps å fylle skal den hoppe videre med god samvittighet. Fysisk gull finner støtte ved 1362 hvor 1340 da bekreftes eventuelt.

Durham
26.06.2019 kl 15:26 934


- akkurat nå har gullprisen markedet i en ‘holding pattern’. Faller metallet under 1400 går det sugasjon igjennom.
Durham
27.06.2019 kl 19:24 893

Bitcoin kollapser - litt. Interessant nok hva skjer om/når gullprisen detter under 1400.

Å forstå sammenhengen her i verden.
Durham
01.07.2019 kl 07:40 845


Bitcoin falt gjennom helgen og kom igjen forut gullprisen som nå varsler markedet faller. Tydeligvis ikke akkurat nå der Asia, USA futures og oljeprisen går motsatt - men husk - gullprisen er verdensledende sentimentsindikator. I dette sto muligheten for at SPX futures ville ta ut EW behovet men hvor selve indeksen ikke rakk. Det kan fortsatt skje men ser ut til å holde ut per nå. Periode toppen, om ikke annet, ligger her.
Durham
06.07.2019 kl 21:10 793

Vi fikk en god demonstrasjon sent forrige uke der Oslo fulgte gullprisens bevegelser tettere mens USA og oljen fortsatt motsatt før omsider hang etter.

https://stockcharts.com/public/1172710

Volumoscillasjon og tilltt virker til å indikere toppingsformasjoner i en eller annen format.

Graf 01: Bunnen i juni viser T konstruksjon hvor konstruksjonen virker noe avsluttet med negativ divergens ved Mfi rett under. Gapet ned til under 2900 blir tettet.

Essensielt:

Det virker som det bygges utoppingsformasjoner relatert til US hovedindekser. Det kan fortsatt kastes høyere der ledende sentiment i gullprisen økte sannsynligheter for 1600 per ounce der omkring. Men under 1400 igjen forteller dog det kan ha vært en falskt ‘break out’ og ‘bull trap’. Skulle gullprisen nå fortsette fallet, særlig om SPX fortsetter sidelengs eller stigende kommende uke, øker spenningen veldig til en negativ utløsning hvor gapet ned tas plutselig svært hurtig. Men faller markedet, hvor gullprisen finner 1362 før så å punktere 1400 på nytt, så virker 1600 og godt over 3000-4000 SPX til over nyttår stadig mer sannsynlig. Faller dog gullet under 1300 igjen virker 2100 SPX nærmere igjen. Det blir sånn etter 10 år med oppgang.

I dette ser man gjennom månedlig Rsi en svært tydelig negativ divergens ved Deutsche bank hvor en stor HS formasjon ligger under utforming. Man ser her hvordan Q1 2020 stemmer bra nok her. Skulle dette materialisere ser vi også hvordan et fall fra eventuelt 1600 Au der etter sikter inn slutten av 2020 til utbunning.


Durham
17.07.2019 kl 15:57 672


Avslutter tråden med disse tanker:

SPX 3000, Oslo 870, og gullet 1400. Avgjørende punkter tid og sted.
Med mange konstruksjoner givende negative vibber trengs disse punkter å holde og hvor gullprisen helst sikter nærmere 1600 herifra uten å vise til paniske bevegelser. Faller elementene under kan 2600 SPX tilfalle ganske så kvikt h or spørsmålet her hjemme blir om 780 da holder. I think not, hvor heller en større HS formasjon blir svært så interessant. Smasher SPX under 2600 kommer 2100 i sikte.

Essensielt:

Det ligger en topp og dyp fall ved våres nærmere fremtid. Det er dog få ganger mange treffer toppen før sykliske fall. Hvor at alle treffer skjer aldri. Nærliggende ser valget ut mellom ned til ca 2600 SPX før 3500-4500 Q1 2020 før 1000/1100 SPX, (eller om depresjonen inntreffer - prishyllen av 1974 likevel). Eller opp mot 3500 der omkring nå ifra med sikte okt/nov før 2100 og se - hva - som - skjer. Ser vi megafonen fra rett før 2018 alene gis 2100 SPX f.o.m årskiftet.
Redigert 17.07.2019 kl 16:07 Du må logge inn for å svare
Durham
18.07.2019 kl 10:17 633


- kunne ikke dy meg - bare en liten en - sitter med følelsen SPX i ferd med å klappe sammen til under 2900 for å tette gapet ned dit. Det kan skje på 1 dag. Oslo søker da 850 svært raskt. Sannsynligvis en motreaksjon der etter før videre sikt mot 2600. Det er dog ikke umulig med motreaksjon først hvor SPX da heller faller hardt under 2900 nærmere 2600 ved et flerdagsturer show. Siden markeder har dalt litt flere dager. Uavhengig, det bygges trykk her.