Energiløsningen ?


Vil Hydrogen fra gassfelt i Nordsjøen både på volum og pris,
akselerere bruken av Hydrogen til brensel og drivstoff ?

Firma Reinertsen har patentert og testet ut et revolusjonerende palladium membranfilter, som fanger 100 % rein hydrogen fra Syntesegass/LNG.
Hevder å kunne levere hydrogen for 10-15 kr /kg. Vil det kunne prise ut elektrolyseindustrien samt bensin og diesel produkter ?

Oljenæringen kan da stå foran et gjennombrudd med leveranse av 100% rein Hydrogen fra gassfeltene i Nordsjøen.
Hydrogen blir da tilgjengelig i store volum for leveranse båt/bil
eller gjennom eksisterende rørsystem til Europa.
Restavfall Co2 beregnes lagret i tette formasjoner på havbunnen i Nordsjøen.
Verden venter på en Hydrogen revolusjon fra Norge !!!!

Nedkjølt flytende hydrogen gir øket energitetthet, er valgt i forprosjekter til skip/ferger
Svenske MAN Cryo hevdes å være de først til å levere system for å fylle flytende
hydrogen til maritim næring. ( ferger Fjord 1)
Hydrogendrift til Havila Kystruter får 104 mil i støtte fra Pilot-E
(samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge, og Enova)

Fra Kina hevder nå Qing Tao Energy Development Co. at de har startet prod.
av Faststoffbatteriet ? (mange har sagt det samme, grunn til å være skeptisk?.)
Egenskaper: lades hurtig , brannsikkert ,stor energitetthet over 400 Wh/ kg