Olje vs oppdrett


Når skal markedet ta realitetene inn over seg? Oppdrett er den nye oljen .....