SBX - Estimat av inntekter for 2019


Jeg har sett litt nærmere på hvordan 2019 kan bli for SBX.

Man kan lure på hvorfor SBX kjøpte Eagle Explorer så lenge man har Aquila i opplag. Forklaringen tror jeg er enkel. Det har alltid vært tette bånd mellom TGS og SBX. TGS har ikke egne båter og er avhengig av SBX som underleverandør på 2D og source. TGS har derfor alltid brukt SBX til store jobber og har også vært med under diverse restruktureringer av SBX. Det er i TGS sin interesse at SBX tjener penger og kan ta oppdrag for TGS.

Når TGS nå snart skal levere seismikk til Trump fra østkysten, har de sikret seg 2D kapasitet gjennom SBX-opsjonen på 20 måneder. For SBX sin del betyr dette at de må sikre båter nok til kunne levere denne kapasiteten til TGS i tillegg til andre oppdrag. Jeg tror derfor at kjøpet av Eagle er en del av dette.

Selv for TGS er 20 måneder 2D enn stor jobb. Regner man for eksempel en rate på 50.000 usd/dag, vil 20 måneder tilsvare en omsetning for SBX på 30 mill usd alene på disse to båtene. Dette er betydelig når man tenker på at SBX for 2018 trolig vil ha inntekter på mindre enn 20 mill usd.
I tillegg kommer mulig arbeid for CGG på samme Trump-jobb. Jeg kan ikke forstå at CGG kan velge andre enn Eagle som en av båtene med mindre SBX ønsker å bruke båten til andre oppdrag. 5 måneder for CGG vil i så fall gi drøyt 7 millioner USD i tillegg + tilsvarende for jobben for CGG som nå starter i Mexico.
Hvis TGS får jobb både for TGS og CGG mener jeg man må ta Aquila ut av opplag. SBX har vel også tidligere uttalt de ønsker minst en båt i hver verdensdel, og jeg mener at når Harrier i disse dager er på veg mot Amerika, så blir det Aquila som må gjøre den utvidede MC-jobben med MCG i” North West Europe” som ble meldt 12. oktober.

”Best case” for 2019 kan da bli slik med 5 båter i drift:
1) Harrier Explorer: 10 måneder 2D for TGS og Trump på Østkysten + diverse mindre jobber begynnelsen av 2019. Inntekt 15mill usd.
2) Osprey: 10 måneder 2D for TGS på Østkysten. Inntekt: 15 mill usd.
3) Eagle: 5 måneder source jobb for CGG i Mexico (meldt 13. november) + 5 måneder 2D for CGG (preferert leverandør) på Østkysten, totalt 10 måneder. Inntekt: 15 mill usd
4) Voyager: Diverse 2D/3D/source i Asia. Inntekt: x mill.
5) Aquila ut av opplag til MC jobb + diverse annet i Europa. Inntekt x mill.

Myrseth mener det vil bli mangel på 2D/source båter som SBX har og "Trump-seismikken" vil uansett gjøre mange av disse båtene opptatt slik at det blir mindre ledig til havbunnsseismikk som er i en megatrend ifølge Myrseth/Rystad. Jeg mener derfor det vil bli høyere rater i 2019.

2019 kan derfor blir et hyggelig år for SBX. Lille SBX kan dermed bli største leverandør av seismikk til Trump fra Østkysten. Skal bli artig å se hva som skjer når norsk presse oppdager dette.
Redigert 21.12.2018 kl 00:54 Du må logge inn for å svare
Matsern
21.12.2018 kl 06:47 913

Du må stikke fingeren i jorden. Inntektene fra disse gamle båtene er minimale, hvis ikke hadde det vært mange konkurrenter til små skyteskip.

Havbunnsseismikk er i en megatrend ifølge Myrseth og Rystad. Myrseth anbefaler derfor både SBX og MSEIS som nyttårssraketter.
Magseis er avhengig av source båter som SBX har. Men for Trump-prosjektet på Østkysten er dessverre Magseis helt uaktuell mens SBX dominerer 2D segmentet for USA siden kinesiske BGP ikke får streame utenfor USA.

SBX er i dag priset som en opsjon, og kursen vil gå når kontrakter meldes. Listen ovenfor viser noen av de største triggerne som er ventet og omsetningen for SBX i 2019 kan dobles.

Megatrender skaper kapasitetsmangel. Kapasitetsmangel skaper igjen ekstrem lønnsomhet for dem som har kapasitet. SBX er så heldig at de har noe av verdens største kapasitet på 2D/source. Kombinasjonen av havbunnsseismikk i megatrend og Trump sin 2D seismikk utenfor USA vil til sammen løfte ratene og lønnsomheten for SBX.

Det er 5 seismikkselskap som vil drive 2D undersøkelser utenfor USAs østkyst. Av disse er det trolig i alle fall 2 selskap som vil bruke 2 båter samtidig. Vi snakker da om at kanskje 7-8 stk 2D båter til tider vil være opptatt med "Trump seismikken". Når total flåte i verden er på ca 20 slike båter, blir det ikke mye ledig kapasitet til havbunsseismikk og dette vil drive opp ratene og lønnsomheten for SBX.

Tillatelsene ventes over nyttår fra BOEM uavhengig av miljøprotester. Det er ingen som hittil har klart å påvise skader på marint liv av seismikk, så protestene ventes ikke å føre fram. Trump får det som han vil.

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/12/En-klar-nyttaarsrally-kandidat
https://www.hegnar.no/TV/video/8d6be231-00080348-947d6865
Redigert 21.12.2018 kl 08:50 Du må logge inn for å svare
Pilote
21.12.2018 kl 09:10 745

Ja, Trump får det stort sett som han vil, men han vil også ha oljeprisen ned - noe han ser ut til å lykkes ekstremt godt med. Dette vil også ha store utslag på ratene. Ser ikke bra ut dette om ikke oljeprisen snur opp igjen, og hvorfor skulle den gjøre det?

Det er helt ulike typer seismikk.
Havbunnsseismikk går på OPEX og ikke letebudsjetter (Capex). Mangel på båter gir høyere rater. En del av kostnadene til SBX er fuel som nå er blitt billigere.

Verken havbunnseismikk eller "Trump seismikk" er veldig avhengig av oljeprisen. Ved lavere oljepriser, blir det desto viktigere å bruke opex på presse ut mer olje av eksisterende felt som igjen gir økende etterspørsel etter havbunnsseismikk.
Men 3D/4D typisk som multi-client som for eksempel PGS kjører, er avhengig av letebudsjetter som igjen er oljeprisavhengige.

Kjøp SBX og MSEIS, selg PGS.
Redigert 21.12.2018 kl 09:36 Du må logge inn for å svare