Sweraberene betaler ikke parkbøter eller bompenger


Svensk 33-åring eier 3800 biler
Myndighetene fortviler, klarer ikke å stoppe virksomheten.

Såkalte "bilmålvaktar" er blitt et stort problem i Sverige. Dette er personer som har et stort antall biler registrert på seg – biler som blir brukt av andre.

Bilmålvakten er som regel en person som offisielt ikke eier nåla i veggen – og som dermed ikke har mulighet til å gjøre opp for hverken parkeringsbøter eller bompasseringer.

Slik kan de som disponerer bilen parkere ulovlig og kjøre gjennom bomringer, uten å bry seg om å betale. Bøtene kommer uansett ikke fram til dem

https://www.side3.no/motor/svensk-33-aring-eier-3800-biler-4445292
Redigert 21.12.2018 kl 18:28 Du må logge inn for å svare