Og media maler dette med bred pensel da de tror at dette viser at det er en bred folkelig støtte i Marokko som misliker halhalslakting.

Det står ikke til troende.
.777.
22.12.2018 kl 09:09 118

«drøyt hundre mennesker, flesteparten fra ulike organisasjoner innen turistnæringen...»