Eidesvik - etterfølgende emisjon på 6 mill aksjer, ex-date

EIOF 09.01.2018 kl 14:29 5822

Spørsmål:
Jeg kjøpte en del EIOF aksjer før jul. Solgte disse i ila går formiddag, den 8 januar. Ser av børsmeldingen til EIOF utstedt idag tidlig så er det de som er selskapets aksjeeiere pr 8. januar 2018 (slik det fremgår av VPS 10. januar 2018) som vil motta allokeringsretter på disse 6 mill aksjene.

Jeg eide aksjer i EIOF ved børsåpning 8. januar, men altså ingen aksjer ved handelsslutt. Vil jeg likevel motta allokeringsretter? Eller er det de som eier aksjene ved handelsslutt som blir definert som aksjeeier den dagen?

Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
desirata
10.01.2018 kl 01:20 5690

Du får ikke bli med, men fortvil ikke; da jeg tror du kan kjøpe aksjer over børs neste kvartalet for 6kr.
Ser at dei 7 PSV dei har er bokført til 1530m. En er veldig liten, la oss si at dei 6 andre er bokført til 1500m, så tilsvarer det 250m per båt ! Riktignok er dei LNG, men markedet verdsetter ikke PSVer slik. Spetalen kjøpte like bra båter for +/- 100m. Dvs bokførte verdier er mulegt 1-en milliard for høy i Eidesvik flåten. Viking Neptun er 1/3 av totalen. Den har gjelda i US$124m som har gjort båten 30% dyrere. Den går nå på tapstater på 300k, når den har jobb. Muleg upside i seismikk, men ellers ser det ikke så bra ut, dei vil måtte kjempe for nye break-even oppdrag. Og i 2021 begynner bankene å mase om avdrag med re-finansiering og nye emisjoner. Gjerne Norsk Hydro er tryggere ?
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
10.01.2018 kl 08:09 5655

Takker for svar.

Ang bokførte verdier på båtene, hvis man regner veldig grovt på tallene ifra EIOF sin Q3-rapport, så er båtene oppført med totalt 3,1 mrd såvidt jeg kan se. Og EIOF har 22 båter, dog så er 2 av disse co-owned med CCG..så regnestykket blir ikke helt korrekt her. Men 3,1 mrd/22 båter = MNOK 142 i snitt bokført verdi pr båt (PSV, CSV og seismikk). Bokført verdi på PSV'ene er kanskje altfor høy, men på en annen side så er vel MNOK 142 for en CSV eller seismikk i laveste laget (?). Men mulig jeg tenker feil her..

Helt enig, Spetalen fikk god deal på PSV'ene sine. Vurderte å gå inn i SDSD, men følte meg usikker på driftsorganisasjonen som er rundt disse båtene og de langsiktige planene..så ble SOFF, DOF og EIOF istedet..rederier med lang fartstid, soilde navn og dyktige mennesker i organisasjen og på dekk.


Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
khers
10.01.2018 kl 08:56 5614

Hvor finner du at PSVène er verdsatt til 1530 mill?
Fant en intressant kommentar i q2 rapporten til EIOF. " Verdianslag på den konsoliderte delen av flåten innhentet fra tre uavhengige meglere anslår den konsoliderte flåteverdien i kontraktfri tilstand til MNOK 4.116 (MNOK 5.517). Dette utgjør en merverdi før skatt på MNOK 951 (MNOK 1.123) i forhold til skipenes bokførte verdi"
Dette betyr at EIOF mest sannsynlig regner for lav verdi av flåten sin. Kan dette være regnskaps triks, for å redusere skatt igjennom denne nedgangsperioden?
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
10.01.2018 kl 09:25 5639

Einig med deg khers, trur Eidesvik har bokført verdien på flåten sin ganske edrueleg i forhold til markedsverdier. Ellers, så eigde eg EIOF kun i ein kort periode, så har begrensa med kunnskap om rederiet.

Men sit på gjerdet no i etterkant av emisjonen og følger nøye med..planen er å prøve å kome inn igjen et sted på 6-tallet.

Var forøvrig ein i grunnen positiv artikkel om SOFF idag på Sysla, kor CEO melder om at nedbemanninga no er ferdig, og at den blei i eit mykje mindre omfang enn det tidlegare lå ann til, og at dette skuldes utelukkande at dei har vunnet fleire kontrakter og at det no er høgare aktivitet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
Kaksi
10.01.2018 kl 09:32 5613

Noen som vet når en kan tegne seg til rep emisjonen?
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
10.01.2018 kl 09:34 5624

I perioden 5 -19 mars, ifølge børsmeldingen 8 januar.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
10.01.2018 kl 13:00 5605

Ser forøvrig at DOF også kjører med samme prinsippet på bokføringsverdi av flåten sin som EIOF: Iflg emisjonsprospekt ifra november 2017 så står det at markedsverdi på båtene iflg meglere er 32,5 mrd. Mens i Q3-tallene så er båtene bokført med en verdi på 26 mrd, så dvs rundt 20% lavere enn vurdert markedsverdi.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
desirata
23.01.2018 kl 04:25 5364

EIOF begynner å bli volativ. Dei som fikk aksjer i siste emisjonen vil mulegt i februar begynne å selge seg ut for å sikre seg. Regn med at kursen vil gå ned på 6-tallet i første kvartal. Reperasjons emisjonen i mars til kr.5 vil også bidra til dette.

Bra aksje på sikt, da dei har vært flinke å skaffe jobber. Gjelda er heller ikke stor, men PSV flåten er bokført til 1530m og vil måtte nedskrives til 1 milliard, da dei begynner å dra på åra. Ellers er skipsverdiene bra nedskrevet. Uansett med familie eierandel på 2/3, dvs ikke oppkjøpscase, lite likvid, ikke nyeste flåte, så vil upsiden være begrenset.

Hva tror dere 10-15 kr ?
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
desirata
28.02.2018 kl 04:16 5020

Eidesvik med resultat for 4q.2017:
Omsetninga er nå 133m ,inkl termineringsfee. dvs ca 500m per år. Dei tapte ca 6kr per aksje bare siste kvartal !

vedr gjelda; Eidesvik opplyser hele tida nettogjeld på ca 2 mia, men bruttogjelda er 2,6mia som er samme som skipsverdiene. Alle rederier har megleranslag som lister båtene mye høyere enn markedet, en vet jo hvem meglerne jobber for. Som nevnt bokfører EIOF sine 9 PSV til 1500m som er altfor høyt. Det er opplyst det er basert på inntjeningsevne og ikke markedsverdi. Det var vel ikke uten grunn bankene krevde 120m mere i egenkapital.

Eventuell cash beholdning vil måtte brukes til å dekke framtidige underskudd + bank avdrag. I første omgang kan talla virke gunsige, men ved nærmere studie, så er det ikke mere enn båten flyter. OK, det er en upside dersom PSV og seismikk tar seg opp, men det kan ta noen år. Mye avhenger også av Viking Neptun som er 1/3 av skipsverdiene. dersom den kan få et lenge oppdrag over break-even vil det se bedre ut. Tror at aksjen vil ligge rundt 6-7 kr dette året. Med siste emisjoner av aksjer er upsiden sterkt begrenset, samt dominerende eier. EIOF har tross alt tapt en milliard kroner = 30kr aksjen siste åra. som er mere enn egenkapitalen. Det beste hadde vært å tatt selskapet av børs, det har jo ingenting å gjøre der.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
21.03.2018 kl 12:28 4780

Opplever at det kan være spennende å sjekke ut EIOF nå etter at refinansieringen er ferdig. Dette er en langsiktig refinansiering som virkelig gir selskapet ro. I tillegg har EIOF hovedfokus på PSV og seismikk, to spennende markeder for tiden. Jeg tror det vil være mulig for EIOF å få alle PSV på kontrakt ila sommeren, og kanskje også noen av de ledige seismikkbåtene. Dette vil gjøre selskapet til meget solid. Refinansieringen innebærer uansett at selskapet har en helt annen soliditet enn for eksempel Havila og Solstad. Gjelden og balansen er kraftig redusert de siste tre årene.

Sjekka Havila. De har en rentebærende gjeld på nesten 4,1 milliarder kroner, mens egenkapitalen er på beskjedne 423 mill. NOK. Dette innebærer etter min mening en helt annen risiko enn i EIOF. HAvila har justert for ekstraordinære avskrivinger også vesentlig større negativt resultat enn EIOF, og slik har det vært i mange kvartaler.

Kjenner også det vesentlig større selskapet SOFF. SOFF har en netto rentebærende gjeld på 27,3 milliarder kroner, der det er fare for at selskapet kommer til å slå deler av virksomheten konkurs. SOFF går også med faretruende store underskudd, anbefaler dere å se på resultat justert for ekstraordinære avskrivinger og agioposter, de gikk med mer enn 500 mill. i underskudd i 4Q 2017. Egenkapitalen i selskapet falt også faretruende mye i 4Q.

Egenkapital per aksje vil være ca. 27 kroner etter ferdig restrukturering med 62 millioner aksjer. Dersom en tar inn mulige merverdier (vet dette er usikkert) ligger reell egenkapital per aksje på 41 kroner.

Oppsiden er meget stor. Dette både ut fra hvordan situasjonen er i dag, men i enda større grad dersom en tar hensyn til at både seismikk, PSV og Subsea markedene er i klar bedring der det er ventet en god vår, sommer og høst. Etter restruktureringen vil netto rentebærende gjeld falle ytterligere til ca. 1,85 milliarder kroner. Gjeld per båt blir da helt klart blant de laveste i næringen.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
marco83
21.03.2018 kl 19:44 4694

Hvis du mener PSV markedet er et spennende marked innenfor offshore så må du begynne å lese deg opp på saker og ting. Av alle segmentene innenfor offshore så er PSV markedet det med de største utfordringen. Kommer til å ta år og dag før det snur der
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
22.03.2018 kl 10:41 4602

re marco83,

Jeg trodde mye som deg om PSV fordi det skulle bygges så mange nye båter inntil 2014-2015. Men les gjerne hva et stort selskap ssom SOFF sier, hva DOF og Hav skriver i sine siste kvartalsrapporter og presentasjoner. PSV-segmentet er det segmentet der de ser mest bedring og flest kontraktstildelinger.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
marco83
22.03.2018 kl 12:20 4575

Du kan ikke ta det SOFF, DOF og HAV skriver i sine egne kvartalsrapporter og presentasjoner for god fisk dessverre! Leser du alle dems de siste 5 årene så får du inntrykk av at tidenes værste nedtur i offshore aldri har skjedd!:) De maler sin egen kake selvsagt, helt naturlig det. Du må i så fall lese de som faktisk er realistiske der ute, slik som Siem. Lest et par av de og si meg hva du syns om PSV markedet da.

Selvsagt er det flest kontraktstildelinger i PSV markedet, det er uhorvelig mye større enn AHTS, seimsikk, subsea osv. Også det segmentet som ble truffet verst, så naturlig at den også har sett størst forbedring. Men det er årevis til vi ser PSV markedet i balanse og at ratene er nok til å tjene litt peng på. Husk at PSV'er er markedet enkleste og dummeste assets. De er sjøens lastebiler, alle kan opererer en PSV med suksess. Noe av grunnet til at offshore kollapset faktisk.

Det uttalige moderne PSV'er i opplag, det ligger enda flere rundt omkring på verft som har blitt utsatt eller stoppet. Nei det er mange år til ting skjer her

Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
desirata
22.03.2018 kl 21:02 4523

Marco83 har helt rett,. iom EIOFF har så mange som 9 PSV som er bokført til 1500m, så vil dei bli rammet lenge.
Seismikk vet jeg for lite om, og vet ikke hvor moderne flåten til EIOFF er. Men la merke til at partneren CGC har redusert fra 22 skip til 5 ! og alle EIOFF seismikker ligger still. En annen stor faktor er Viking Neptun som står for 1/3 av verdiene i rederiet og jobber på spot markedet. Den har heller ikke VLT (leggetårn for kabel) Alt ialt er dette hvorfor EIOFF aksjen er der den er.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
marco83
23.03.2018 kl 09:45 4444

Les hva Tidewater sier nå for eksempel...PSV markedet er enda i seriøse problemer
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
marco83
23.03.2018 kl 09:45 4444

Les hva Tidewater sier nå for eksempel...PSV markedet er enda i seriøse problemer
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
23.03.2018 kl 14:25 4389

Takker for innspill om denne. Og jeg er helt enig, alt ser slettes ikke rosenrødt ut i månedene fremover, for EIOF eller for andre supplyselskap. Men det er likevel en rekke karakteristika som er verdt å nevne og ta hensyn til med EIOF og som kan være attraktivt. Dette vil jeg gjerne komme tilbake til. Det går på kontraktsdekning, inntekter vs. utgifter, verdier av båter og gjeld og egenkapital.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
khers
23.03.2018 kl 20:56 4337

Kan nevnes her at 3 av eiof sine seismikk skip, som de eier på 50/50 basis sammen med CGG er i aktivitet i dette øyeblikk. Det er oceanic vega, oceanic sirius og Vantage. Eg trur at det tar lang tid før PSV markedet bedrer seg, men eiof kan ha en fordel av at de har gode skip, med god lastekapasitet og mer miljøvennlig drivstoff( LNG) Dette vil værtfall ikke være negativt når oljeselskapene skal ha mer varer fraktet ut.
Det er subsea og seismikk skipene som vil være største inntekt for eiof fremover, og med eit bedre marked, så vil det være desse to som kan drive opp inntektene mest. Eg har kjøpt mye aksjer i emisjonen som nettopp er gjennomført, og kommer til å sitte på desse en stund. Potensialet til eiof er stort om seismikk og subsea tar seg opp de neste 3 årene. Noen andre som har planer om å sitte på aksjene sine? evt har eit bedre selskap i denne sektoren som de har tro på?
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
24.03.2018 kl 15:36 4222

Har begynt å kikke på denne. Flere andre sider ved selskapet kommer jeg til å beskrive senere. Her er litt av det jeg tenker om kontraktsstatus og finansiell risiko i EIOF. Det betyr også at EIOF nå har ingen båter innen Subsea i opplag og bare en båt innen PSV. Det er glimrende, og det er nesten slik at hadde EIOF fått kontrakter for et par av båtene innen seismikk ville situasjonen sett meget lys ut.

Kontraktstatus for EIOF gir så absolutt muligheter. Basert på 4Q presentasjonen har EIOF 2 båter innen supply i opplag. Disse er: Viking Athene og Viking Lady. Kontraktsdekningen er altså god innen PSV og Subsea. Det bør videre være gode muligheter for EIOF å få de to siste båtene på kontrakt i løpet av en vår/sommer med vesentlig høyere aktivitet. Utsiktene er altså gode, og mulighetene for å sikre seg er gode.

Innen seismikk har EIOF 4 båter i opplag. Her er jeg mer usikker på mulighetene, men det er helt klart økt aktivitet og flere selskaper som PGS og PLCS har nesten utnyttet hele sin kapasitet. Kapasiteten i næringen har også falt betydelig den senere tiden. Mulighetene skulle derfor også være til stede i dette segmentet, og markedsforholdene er klart forbedret. Nye større kontrakter i dette segmentet kan være en stor trigger for EIOF.
Det er verdt å nevne kontrakten de fikk med Geosolution for et seismikk og subseaskip i slutten av januar, og som vil bidra med vesentlig økte inntekter for EIOF gjennom 2018.

Finansiell Risiko
Tallene jeg gjengir her er hentet fra 4Q 2017 resultatet.
Inntekter: 133,04 MNOK

Driftsres før avskrivinger: 33,33 MOK

Driftsres etter avskrivinger og netto rentekostnader: - 67,16 MNOK. Dette er resultat korrigert for ekstraordinære poster som ekstraordnære avskrivinger og agio. Dette ikke et veldig stort negativt resultat, og fritt tenkt ville selskapet kunne gå gjennom mange slike kvartaler fremover uten å få finansielle problemer. Og akkurat her ligger noe av poenget med EIOF, selskapet er nå etter den siste refinansieringen solid finansiert med liten finansiell risiko. Samtidig kan selskapet dra nytte av en forventet oppgang i markedet. Dette er en attraktiv kombinasjon for investorer.

Så er det viktig å huske på at dette var et kvartal med lave inntekter og lav kapasitetsutnyttelse. Kontraktstildelingene i 4Q og 1Q vil gjøre at inntektene vil stige betydelig, i tillegg må en forvente at det kommer ytterligere kontrakter. Det er slettes ikke usannsynlig at EIOFs nettoresultater i 2, 3 og 4 Q blir på plussiden, med betydelig netto cashflow. Ettersom selskapet har svært små investeringer i kvartalene fremover vil selskapet kvartal for kvartal redusere netto rentebærende gjeld og også total gjeld. Jeg tror netto rentebærende gjeld kan falle ned mot 1,5 milliarder kroner ila. 2018, og at egenkapitalen vil overstige netto rentebærende gjeld. Med den nye refinansieringen vil store deler av netto cashflow bli brukt til å nedbetale lån, noe som er svært fornuftig.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare

Viking Lady er tatt ut av opplag og oppererer i spotmarkedet.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
26.03.2018 kl 09:36 3995

Takk for info. Det betyr at SOFF har bare en PSV båt i opplag. Dette fordi Viking Queen akkurat i disse dager påstarter sin kontrakt for 2Q og 3Q 2018, ref. tidligere børsmelding fra EIOF.

Gjennom den nylig gjennomførte emisjonen har EIOF fått tilført ca. 160 mill. NOK i egenkapital. Ny egenkapital per i dag er derfor 1702 MNOK. Kortsiktig og langsiktig gjeld i EIOF var ved utgangen av 4Q 2017 på 2602 MNOK. Egenkapitalandelen per i dag ligger på noe over 38 prosent og er helt klart blant de sterkeste i næringen. Dette innebærer i seg selv at risikoen i EIOF er vesentlig lavere enn i flere av de andre større supplyselskapene som HAVI og SOFF.

I Havila er samme forholdstall ved utgangen av 4Q 2017 på 8,88 prosent, der HAVI har en beskjeden egenkapital på 423 MNOK mens summen av rentebærende gjeld er 4133 MNOK. HAVI har altså vesentlig lavere egenkapital sammenlignet med EIOF(423 MNOK vs. 1702 MNOK) og vesentlig mer rentebærende gjeld (HAVI har 4133 MNOK vs. EIOFs 2602 MNOK).

Mye det samme forholdet gjelder mellom EIOF og SOFF. SOFF er et spennende selskap som har en helt annen gearing mot markedet enn EIOF, men som også har veldig mye usikkerhet knyttet til seg, for tiden synes jeg den er for stor.

Selskapets bokførte egenkapital er på 4 963 MNOK, etter at den falt med ca. 1100 MNOK gjennom et veldig svakt 4Q. Jeg tror SOFF også kommer til å levere et svakt 1Q 2018 resultat, men at det forhåpentligvis og sannsynligvis blir vesentlig bedre etter det. SOFF har 29 216 MNOK i rentebærende gjeld.
Egenkapitalandelen i SOFF er på svake 13,63 prosent, noe som er så lavt at risikoen i selskapet må vurderes som meget høy.

Egenkapitalandelen i de tre selskapene er altså som følger:
HAVI: 8,8 prosent, meget høy risiko
SOFF: 13,63 prosent, meget høy risiko
EIOF: 38,00 prosent, dere får vurdere selv

Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
26.03.2018 kl 12:04 3963

fortsettelse fra forrige, prøver å unngå korte meldinger

I tillegg kommer mulige merverdier som ligger i skipene EIOF eier. I 4Q rapporten har EIOF fått vurdert disse av uavhengig meglerforetak til å utgjøre 892,8 MNOK utover bokførte verdier. Når disse tas inn i balansen øker egenkapitalen fra 1 702 MNOK til 2600,2 MNOK, samtidig som den totale balansen øker. Reell egenkapitalandel øker da fra 38 prosent til 50,1 prosent.

Som jeg har skrevet før utgjør egenkapital per aksje etter refinansiering (1702/62,15) = 27,4 kroner. Inkludert merverdier er reell verdi av hver aksje (2600,2/62,15) = 41,8 kroner. Begge disse tallene ligger skyhøyt over dagens børskurs på 5,9 kroner.

Og så spørs det da, om risikoen i EIOF er så høy at aksjekursen fortjener en så stor rabatt i forhold til bokført og mulig reell egenkapital. Rabatten i forhold til bokført egenkapital er (21,5 (rabatten i kroner)/27,4) = 78,5 prosent. Jeg mener risikoen er forholdsvis lav i EIOF nå (også på grunn av høy kontraktsdekning allerede og bedrede fremtidsutsikter) og at aksjekursen derfor slett ikke fortjener en så høy rabatt.

Sammenlignet med mulige reelle verdier er rabatten enda høyere (35,9:41,8) = 85,9 prosent. Som jeg også har sagt før er dette usikre og kanskje ikke reelle verdier, og jeg kjenner til innsigelsene mot slike megleranslag. Megleranslaget viser kanskje likevel noe om oppsiden i EIOF dersom markedet fortsetter å bedre seg og skipsverdiene øker. Verdien av offshoreskip er dratt veldig langt ned som følge av oljenedturen og det vil gå mange år før det igjen er lønnsomt å bygge nye offshoreskip.

Jeg vil tro det er mange som ser at EIOF nå tilbyr en meget attraktiv kombinasjon av høye verdier, gode fremtidsutsikter og lav risiko. Jeg tipper mange lokale investorer i Sunnhordland og Rogaland ser dette samt mange andre aktører som følger markedet tett.

EIOF vil nok også være en meget attraktiv konsolideringskandidat for offshoreselskaper med en langt mer gjeldstynget balanse, slik som både DOF og SOFF. Hvor fint ville det ikke vært å få tilført 1 702 MNOK i ny egenkapital og "bare" 2 755,5 MNOK i ny gjeld for både SOFF og DOF. Jeg tror imidlertid eierne i EIOF slettes ikke er interessert i noen slik konsolidering.

Ta en god kikk på EIOF, dette er et spennende selskap i dagens marked. Vurder alle sider av selskapet, inntekter, utgifter, verdi av båter, merverdier/mindreverdier av båter, egenkapital, gjeld, kontraktsdekning, kontraktsmuligheter, båter som går av kontrakt, fremtidsutsikter, kompetanse i selskapet m.m. Jeg tror ikke dere vil bli skuffet og vil stå igjen med selskapet som en åpenbart selskap å investere deler av porteføljen i.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare
kvirrevi
26.03.2018 kl 20:14 3902

Da kom det også en kontraktstildeling for EIOF for Viking Lady. Som noen andre poengterte ble denne nettopp tatt ut av opplag og får nå 4/10 måneders kontrakt.

Kontraktstildeling Viking Lady
Eidesvik har blitt tildelt en kontrakt på 4 måneder + 6 måneders opsjoner for Statoil for forsyningsskipet Viking Lady. Kontraktsoppstart er 2. kvartal 2018. Kontrakten har blitt gjort til gjeldende markedsvilkår.

Som sagt har EIOF nå bare 1 båt innen segmentene PSV og Subsea/Vind i opplag. Dette kombinert med at selskapet prises til 360 MNOK mens egenkapitalen etter refinansieringen er på 1,7 milliarder kroner vitner om et stort kurspotensiale. Risikoen reduseres ytterligere.
Redigert 21.01.2021 kl 00:17 Du må logge inn for å svare