Misvisende om at arktiske sjøisen vokser raskt.


https://www.nrk.no/nordland/sjoisen-i-arktis-vokser-raskere-enn-for-1.14354746

Det avsløres stadig at de liksom gilde klimainstansene kommer med misvisende fremstillinger.

Det er forsåvidt riktig at den arktiske sjøisen nå i høst over en serie med dager har vokst raskt.
Men dette må sees med de rette brillene. Sommerisen har minket mye de siste 40 år. Dermed
blir det når høsten kommer, mye polhavsoverflate som skal fryse til. Da ser det ut som isen fryser raskt.
I polområdet er det mørkt døgnet rundt i den spissede del av vinterhalvåret. Dermed blir det
kaldt der. Og havvannet fryser således der. For eksempel i Longyearbyen er det mørkt fra 26 oktober
til 16 februar hvert år. Trømsø : 27 nov - 13 jan.
Vi har også eksempler på dager hvor sjøisen vokser lite pr. døgn.

Trenden er helt klar. Sjøisen i arktis minker. Både i utstrekning og volum. Mye tyder på at 2019
kan bli et rekordår mht. lite sjøisvolum. Inngangsverdiene for 1 januar blir nær rekordlave.
Og rekorden kan skapes i løpet av året. Fordi de øvrige drivkrefter er i sterkere posisjon enn noensinne.
Redigert 26.12.2018 kl 21:43 Du må logge inn for å svare

Arktisk sjøis er ikke konstant. Det var avsmelting 1920-1955, tilfrysing 1960-80 og avsmelting igjen etter det. Driveren ser ut til å være sykliske variasjoner i havstrømmene i atlanterhavet. Det har ikke noe å gjøre med AGW.

https://youtu.be/AR97X0n7FMY

Men Ignatius da, du tar "livsløgnen" fra Fronybar'n! Han har "invistert" i tørrbulkaksjer.

Det er ren villedning Ignatius kommer med her. Å se på ting før 1970 har liten verdi her. Utslipp å snakke om kom i gang først etter 1950 og 1960. Og virkningen av det tok litt tid før ble merkbar. Det er satelittobservasjoner av polisens utstrekning de siste 40 år. Dvs. fra 1978.

Fornybar'n holder forøvrig på med sine egne regnestykker over hvor mye sjøisen i Arktis har minket i utstrekning i prosent de siste 40 år. Samt volum i prosent, for det samme tidsrom. Hvorvidt resultatet skal publiseres her, gjenstår å se. Ting tyder på at 2019 kan bli et nytt rekordår for liten utstrekning over kalenderåret, samt mindre volum enn noe år tidligere i nyere tid. Det er former for selvgenererende drivkrefter også, som virker her. Derfor haster det med å få utslippene under
rimelig kontroll. De må bringes ned.
Redigert 26.12.2018 kl 21:58 Du må logge inn for å svare

"Velkjent" er velkjent for sin menneskeskapte klimaendrings ; fornektelse.

Jeg henviser ihvertfall til internasjonale observasjoner/forskning i motsetning til deg, som tydeligvis bedriver din egen.

Nye tall (målinger) viser at linken fra nrk var ekstra misvisende. Nå vokser isen meget sakte.
Utgangsverdien til 2018 (og således inngangsverdien til 2019) blir den nest laveste i historien.
Og laveste verdi var i fjor, og meget nær årets verdi.
2019 ligger med sin inngangsposisjon og forventede modus av en rekke grunner, an til å bli
et nytt rekordår hva lite sjøis angår. Og dermed sannsynlige nye ekstremværsrekorder.

Den bratte veksten med isvekst var bare noen dager det. Og helt irrelvant utifra totalbildet.