Kongen med fornuftige ord om klima.


Fra NRK.no
– Blir Kongen og Kronprinsen mer optimistiske med tanke på planetens fremtid i et klimaperspektiv?
– Dette fortsetter. Vi snakker om store bevegelser her. Noe er satt i gang, og selv om vi hadde kuttet alt som heter oppvarming
av jorden i dag, hadde likevel toget rullet videre en stund før det hadde gitt seg, sier Kong Harald.
– Jeg kan ikke si at det har blitt bedre. Jeg kan ikke si det, fortsetter han.
___________________________________________________________
En interessant måte å se det på. Altså, vi har på en måte på en varmeovn nå. Får vi skrudd den av, så kan det tenkes at temperaturen faller til ro der den var.
Men det er et godt stykke frem dit altså. Vi forbrenner i dag tilsvarende ca 37000 supertankere med råolje i året, om vi omgjør gass og kull til råolje. Og polhavsis
forsvinner. Solen varmer opp dette havet. Permafrost tiner, og opp stiger metangass. Som er 20 ganger verre enn CO2. Noen klimaeksperter sier at vi
kommer til å slippe ut like mye i 2050 som i dag. Noe sånt kan vi ikke tillate oss. Det kan bli ganske mye verre ekstremvær bare de neste 5 og 10 årene.
Det beste er å ta dette ordentlig seriøst nå med en gang.
Heldigvis virker det å være høy bevissthet om dette nå over hele kloden. Alle merker klimaendringene.
Det daglige oljeforbruket i verden har steget med over 50 % siden 1994. I 2018 har det vel vært bedrevet oppvarming mer enn noensinne. Så bedre kan
det umulig ha blitt. Snarere verre. Og det blir trolig kontinuerlig verre de nærmeste årene fremover.