Sivs oljefond har mistet 1062 mrd. SEK på 4 mnd.

exian
27.12.2018 kl 11:59 992

29 august sto fondet i 8716 mrd. NOK og SEK i 0,9130. Dvs. 9546 mrd. SEK.
Nå 8215 mrd. NOK. SEK = 0,9683. Dvs, 8484 mrd. SEK. Diff 1062 mrd. SEK
Det er mulig intradag 29 aug var 8738 med 0,9102. Isåfall 9600 mrd. SEK

Dette er betenkelig. Det nytter ikke å snakke om vinflasker og hytte med loppemarked møbler.
Her må ermene brettes opp, ellers er løpet kjørt snart for Siv. Hun må inn med bedre
operative regler for fondet. Fondet er hemmet i dag av surrealistiske regler. Og eiendom
på festet grunn bør gjøres forbudt.

Hun får 2 uker fra i dag. Da må vi høre noe i positiv retning.
Redigert 27.12.2018 kl 12:01 Du må logge inn for å svare
OZZY
27.12.2018 kl 14:34 936

BETAL VEIUTBYGGING MED PENGER FRA OLJEFONDET. DET KOMMER ALLE TILGODE. REF FRAKTING AV VARER OG TJENESTER ETC.

SLUTT MED Å FLÅ VANLIGE FOLK MED DETTE BOMPENGEVEITULLET. NÅ

TIL POLITIKERNE: slutt å krangl begynn å tjene det Norske folk istedet.

JA; DET ER HELT TULLETE AT VI SKAL BETALE BOMPENGER NÅR VI SER SÅNT SOM DETTE !!!
Nå har det blitt enda verre. SEK 0,9739 Fond 8191 NOK = 8411 SEK. Dvs. 73 Mrd. i tap til. Vi er på 1135 mrd SEK ned. Om det var 9600, så 1189 ned.
omans
27.12.2018 kl 18:18 852

Hvor mye er det tapt siden 2016?

Det er naturlig å være langsiktig inne, oljefondet kan ikke tømme aksjer når man tror en midlertidig topp er inne :)

Redigert 27.12.2018 kl 18:19 Du må logge inn for å svare
exian
28.12.2018 kl 09:21 747

Ja, fondet la på seg 1000 mrd. NOK i 2017 pga. at noen hjalp Trump med å vinne valget 08.11.2016. (Det omtales som Russiagate,
men var vikinggate eller kall det "Eirik Raude gate").
Oljefondet kan og bør NORMALT trimme aksjepostene litt ned og opp. Fondet skal selvfølgelig IKKE sitte all in opp og ned
hele tiden.

https://www.dn.no/utenriks/uro-i-markedene/kina/bors/verre-enn-under-finanskrisen-borsverdier-for-over-20000-milliarder-gatt-tapt/2-1-508657

Det er viktig å ha tørt krutt når gode anledninger byr seg.
Redigert 28.12.2018 kl 09:23 Du må logge inn for å svare
Hektar
28.12.2018 kl 09:42 717

"Sivs oljefond"...? Mener da vitterlig det var et annet parti som både opprettet og satte reglene for hvordan oljefondet skulle opptre...?

Det er helt spinnvilt at landets oljepenger skal brukes til å betale trygd, pensjoner og masseinvandring fra afrikanske land. Befolkningens og bedriftenes skattesedler hører ikke hjemme i et bistandsbudsjett eller noe som brukes utenfor landegrensene eller noe som kommer individer som ikke er etnisk norske tilgode.

Ellers er det bare rett og riktig at landets bilister og bedrifter faktisk betaler for sin bruk av og slitasje på landets veinett.
exian
28.12.2018 kl 10:10 667

Oljefondet sorterer under Finansdepartementet. Der er Siv p.t. finansminster. Således
er oljefondets regler for det salgsoperative, for tiden ; Sivs bord. Hun bør ta initiativ til
å gjøre noe med de tapsbringende reglene.
Når noe viser seg tapsbringende, er det en plikt å søke å avverge det.
exian
28.12.2018 kl 10:13 662

Landets bilister og transportnæring, har ikke akkurat betalt lite på dette området
over mange mange år. Norge har ligget i verdenstoppen i samlet avgiftstrykk på
område. Ellers enig mht. at oppsparte fondsmidler må komme det etnisk norske
tilgode. Slik tenker ethvert land rundt om i verden tenker om seg selv.
Redigert 28.12.2018 kl 10:14 Du må logge inn for å svare
Hektar
28.12.2018 kl 10:22 648

Dessverre er ramaskriket fra blodrød presse og sutrekopper i opposisjon sånn at alle endringer må ta minst ti år. Om styringsrutiner skulle endres tror jeg folket hadde støttet dette, men dette er på ingen måte "Sivs bord". Det er snakk om flere tiår med dårlige avgjørelser og indoktrinering fra inkompetent venstreside som har ført til denne situasjonen, du kan ikke bare påstå det hennes beslutninger som har ført til dette.

Personlig er jeg for at vi bruker opptil 1000 milliarder på å klargjøre Norge for fremtiden. Vi har knapt industri, vi har ingen ledende universiteter, vi har sykehuskøer lange som et vondt år, en skamfull eldreomsorg, kriminalitet som går ustraffet pga ressursmangel, og mange andre problemer.

Skal man sikre Norges fremtid burde man begynt for 20 pr siden.
exian
28.12.2018 kl 10:29 638

Siv har en initiativtager plikt i dette. Regelverket har antagelig vært sånn en god stund.
Mht. angivelige sykehuskøer, bør de om de fins, tas ned med vesentlig redusert etterspørsel.
Dette ved proaktive fastleger, som avdekker ting tidlig, bedre kunnskap og info om helse generelt til folket, og et friskere folk.
Etterspørselen kan taes enormt ned. Det er altfor mye buisness i helse i dag.
exian
28.12.2018 kl 19:01 581

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201812/NNFA56122818/avspillerhttps://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201812/NNFA56122818/avspiller

Oljefondet på Dax18 i dag.
Jeg er enig i at det er veldig viktig å kjøre safe. Risikoforståelse bør det jobbes mer med. Fondet bør være i Norges bank. Og ha forankring
i Stortinget. Men gode prosedyrer mangler.

Jeg tar til orde for at man skal kunne trimme aksjepostene litt. Dvs. gå ut når det er fare for nedgang. Og sitte med tørt krutt.
Eller bytte til et annet selskap, som man har funnet er lovende og trygt.
Ikke drive med timing og trading som kan være risikofylt. Det bør av risikodempende hensyn ikke være høyere aksjeandel enn 68 el. 70 %.

Å snakke om å time kjøp og salg kan være så mangt. Å trade fra time til time eller dag til dag, er en ting. Det er ikke det jeg snakker om.

Jeg snakker om mer treg timing. At man finner ut at nå bør vi vekte oss litt ned i aksje A. Så gjør man det. Og går enten til tørt krutt
eller begynner på en kjøpstiming i et annet selskap B man har funnet frem til.
Poenget er at det må gå an å selge en del om man ser farer. Og sitte med tørt krutt og vente på pent vær. Kanskje være i rentepapirer
i mens.

_________________________________________________________________________________________________________
Dette er det viktig å ta veldig seriøst nå, fordi fondet har mistet verdier tilsvarende 1200 milliarder svenske kroner på 4 måneder i høst.
Det er VELDIG mye penger. Og varsler om nedgang har det ikke manglet på. Det har vi ymtet om i sommer og august.
Og målt i dollar og euro har også fondet kommet lavere.
Handlingsregelen bør være sånn at det er margin mellom avkastning og uttak. Slik at det tas ut mindre enn avkastning, slik at fondet vokser.
Det er lettere å ta ut litt av fondet om fondet er en del større. La oss komme dit.

Norge må slutte å bruke så mye energi på å diskutere små fillesaker som vinflasker, plastposeavgifter osv. Oljefondet fortjener mer debatt.
Redigert 28.12.2018 kl 19:16 Du må logge inn for å svare

Du har et veldig godt poeng og jeg er helt enig med deg :-)

virker som fondet styres av en gjeng amatører og/eller spekulanter fordi det lønner seg (bonus hvis det går bra)

burde egentlig ha kvittet seg av de fleste forvalterne og holdt seg til indeksstrategi.

50% vektet i aksjer, 25% i statsobligasjoner inn/utland og kvalitetsselskaper og resterende 25% i fysisk gull!

typisk molboland som kvittet seg med all gullet i 2004/05 før oppgangen begynte for fullt.

Ja, hadde det nå bare vært veier man skulle betale, men i Bergen betaler vi også for bybanen. Kan ikke skjønne at vi bilister har ansvar for å betale for skinnegående fremkomstmiddel. Det burde vel strengt tatt dem som bruker bybanen betale for. Men da spår jeg det hadde vært langt mellom passasjerene på bybanen.

Hvorfor sammenligner man med SVK? Fondet skal da ikke benyttes til harryhandel over grensen. Fondet vil alltid variere mer eller mindre dersom man skal regne det om til en vilkårlig valgt valuta. Bruk NOK, dvs regn verdiene om til NOK og bruk det som sammenligningsgrunnlag.
For din info, Norge brøt ut av unionen med Sverige i 1905.
exian
28.12.2018 kl 20:25 528

Poenget med å trekke inn svenske kroner nå, hadde bare med å gjøre å illustrere størrelser her. Svenske kroner har steget, og det er vanskelig
å skue grunner til det. Annet enn oljeprisfall da. Det er et faktum at det har vært en differense på 1189 mrd. SEK, eller trolig ca 1200. Det er
veldig mye penger på 4 mnd. Alle bompengegjelden er ca 115 mrd.
I tillegg har det vært to "dalbunner" ned i høst. Dollar og Euro har også steget i høst.

Kinabørsene har gått ned 30 %. Et sted kommer bunnen der etterhvert. Da kan det være godt å ha tørt krutt.