PHO-NYTTÅRS RAALLLYYYY


5 - Som en følge av denne studien har Photcure fått en refusjonsordning som gir sykehusene ca. $ 1.200 for hver undersøkelse/kit, mens PHO får $ 1.000.

6 - Photocure fikk først refusjonsordning til undersøkelse (TURBT), og fra 01.01.2019 er det full refusjon også i overvåkning/oppfølging (Surveillance-markedet).

Beste case på OB for tiden,her kan komme kurs over 500 kr,uten bud,med bud/flere...kan vi snakke over 2-3 tusen kr

gunlove
17.01.2019 kl 21:06 2027

Har ikke pho vært særdeles forsiktige eller konservative når det gjelder guiding og det meste annet egentlig? De vet jo at de har et bulletproof produkt og tilby blærekreft markedet, men man har på mange måter aldri helt tatt av. Einarsson har jo uttalt at pho er et så sikkert case som det kan bli, liten risiko her. Ny ceo vil sette sitt preg på pho fremover, ting vil sette seg og flere investorer vil begynne og forstå. Hvis jeg var usikker på hvordan selskapet vil utvikle seg fremover så hadde jeg funnet noe annet og investere i. Nå er jeg innom DNO med jevne mellomrom og har et øye til flere selskap, men fokuset mitt ligger på the bladder cancer company. Reprising kommer, gi det noen kvartal så ser vi. Hvor står vi på samme tid i 2020? Høyere kurs enn idag, gi dere selv tid til å få med dere det som kommer, og tid er en vanskelig faktor for mange.
onuk
17.01.2019 kl 21:20 1994

Tja, eksisterende guiding viser seg å ikke være særlig konservativ. De skal løpe veldig fort, hvis de skal klare den. Og nå inkluderes det et markedet på 3/4 ganger opprinnelig størrelse av den guidete TURBT markedet.
Redigert 17.01.2019 kl 21:21 Du må logge inn for å svare
kreinh
17.01.2019 kl 21:25 1976

Hei Elvoquest, slik som det ser ut nå vil den store interessen på kort sikt komme først ved bud på selskapet sannsynligvis av noen amerikanere som ser det store potensialet i Photocure. På lang sikt vil utbytte gjøre susen for interessen. Oslo Børs forstår seg først og fremst på Energi, Fisk og båt...
17.01.2019 kl 21:25 1974

Så har de vel også flere ganger henvist til akselerende vekst, så får vi sette vår lit til at det nettopp er det som foregår nå.
Vanskelig å si, men en pekepinn kommer i q4 og q1 mens de for alvor må vise markedet fra q2 og utover.
17.01.2019 kl 21:27 1966

Akkurat det jeg føler en viss frykt for, et oppkjøp på hundrelappen, nesten "for free".
gunlove
17.01.2019 kl 21:49 1907

Jeg tror det kommer, gi det tid og vi vil smile av guidingen som er gitt. Noe jeg frykter mer er at pho kjøpes opp for en altfor lav sum og at vi aksjonærer og faktisk de som eier selskapet blir sittende igjen med en skammelig liten del av hva selskapet blir verdt i fremtiden. BP kan kjøpe dette opp for et svært lavt beløp og slippe forskning selv. Så kan nye eiere flytte selskapet over på den amerikanske børsen og virkelig høste fruktene av det arbeidet norske pho har lagt ned i flerfoldige år. Det hadde vel vært ganske typisk, vi får betalt, men blir egentlig ranet.
thepower
17.01.2019 kl 21:52 1899

Focuss, I am not so sure that the guiding of 20 to 25 MUSD by 2020 is just TURBT.

If you look at the Q3 presentation it mentions the reimbursement for surveillance and yet it still clearly states that the guiding is USD 20-25 mill.

I think it includes the surveillance market. Remember we are talking about 2020, not 2022. That's why in the updated guiding I would like to see them outline some numbers for further down the line.

If the guiding was just for TURBT then there is virtually no way they would ever get to USD 20 to 25 mill by 2020. No way at all, not with the frequency of usage they have and the current sales figures. They are way off this number for the TURBT market as of now.

I dont think that They will increase the guiding for 2020 at all and may in fact scale it back.

Question is how will the market react? If , like you, they are expecting increased guiding for 2020 then they will be massively disappointed and this will hit the share price hard.

However, from my side, if they DO hit 20-25 million by 2020 then the stock price should be good deal higher than it is now, possibly over 100.

That is the irrationality of the market and the danger of too high expectations. Stocks are massacred not because they don't do well, but because they do worse than expected.
Durable
17.01.2019 kl 22:36 1827

Jeg forventer absolutt at guidingen oppjusteres, i aller høyeste grad!

Noe annet virker nesten utenkelig, i og med at den nye guidingen også bør ta høyde for surveillance-markedet.

Når det er sagt, så håper/tror jeg at guidingen blir mer nyansert enn tidligere.
Både med tanke på markeder (surveillance/turbt), geografi og tidsmessig.

Jeg ser det som meget sannsynlig at tidsperspektivet i guidingen blir flyttet fremover, kanskje mot 2022/23, eller i noen slags etapper/milepæler.
m73102
17.01.2019 kl 22:50 1791

Thepower - jeg tror ikke guidingen, når den kom i Q3 2017, hadde tatt med muligheten for tilgang til Surveillance. Når guidingen ble "gjentatt" i Q3 2018 tviler jeg på at en hadde tatt en ny selvstendig vurdering ift guidingen - hvilket etter mitt syn underbygges ved at en ønsker å komme med en ny guiding senest ved Q4. For øvrig tror jeg ikke det ville vært helt urealistisk med 20 MUSD i 2020 kun i TURBT - skal ikke mye større vekst i 2019 og 2020 (i prosent) enn for 2018 før det målet oppnås.

Jeg er derimot enig med deg i at selv om den nye guidingen for 2020 opprettholder 20-25 MUSD - bør kursen ligge betraktelig høyere enn i dag. Markedet har derfor (slik jeg ser det) i dag, gitt dagens kurs, allerede lave forventninger til den nye guidingen og det som vil skal fremover. Jeg har derimot forventninger, basert på tilgang til Surveillance (4 ganger større market) og den nye refusjonsordningen, at guidingen for 2020 bør ligge noe høyere enn 25 MUSD (og betraktelig høyere for 2021 og 2022). Men selv om den opprinnelige guidingen blir opprettholdt, vil det som du påpeker være en stor trigger for kursutviklingen. Jeg tror derfor det denne gangen er liten risiko for at kursen vil falle etter Q4, snarere tvert imot, siden forventningene virker å være lave.

Lykke til!
Redigert 17.01.2019 kl 22:52 Du må logge inn for å svare

Hvis vi ser på kun turbt, så vil man ved 20 % omsetningsvekst for hvert kvartal fremover oppnå en omsetningen på mellom 20 og 25 musd i 2020. Med en kombinasjon av f. eks 10% økt brukerfrekvens og 10 % økt antall skop pr kvartal ville dette være oppnåelig. For Q4 ville det bety 13 nye rigide skop (omtrent samme som q2), og at bruken økte fra ca 1,2 g pr uke til 1,3. Poenget mitt er at jeg ville ikke kategorisk sagt at dette ville være umulig. Veksten er allerede sterk og vi er blitt lovet en akselerasjon. Blir spennende å se
pafo
18.01.2019 kl 04:27 1641

Som eg har oppfattet det er guiding på 20-25 mil usd enbart turbt. Men med bruk av flexiscope i poliklinisk behandling. Og det
er meget konservativt om Medicare og forsikringsselskap får det som de vil. Vi skall vare klar over att reden i dag er nok scope
utplassert, for att behandle 10 ganger flere pasienter en de gjør idag. Men det krever att myndigheter gjør alvor av att tilby
alle NMIBC pasienter BLCC behandling Vilket eg faktiskt trur de kommer att gjøre. De vil att folk skall bli friske.

Og nær det gjeller surveillance undersøkelser er de ikke medregnet i guidingen, da de visste for lite om godkjenning og
refusjoner. Så de sa att de skulle komme tilbake med det nær de viste mer.. Men de vet att jo tidligare de finner kreften.
Jo enklare og bedre blir det att behandle den.Og da er det BLCC som gjeller......

Jeg trur det globale salget er minst 50 mil usd vid utgangen av 2020.. Og eg har forklart hvorfor eg trur det.
Og samtlige scopetilverkere og myndigheter er enige om att blåhvite scope er de beste om en vil finne kerft
og destruere den. Og sykehus og urologer har nok innsett det og.
ITinvest
18.01.2019 kl 06:49 1571

ja, potensialet til PHO er godt beskrevet her i denne tråden.
Men det er jo helt utrolig att BP faktisk nå kan kjøpe opp dette selskapet for ca 100,- pr aksje.
Trist men sant
Computum
18.01.2019 kl 09:58 1403

Har British Petroleum lagt inn bud på 100 kr,- pr aksje?
Daniel
18.01.2019 kl 10:02 1394

BP i denne sammenhengen er Big Pharma, altså de store legemiddelselskapene.

Edit: Og nei, ingen bud enda.
Redigert 18.01.2019 kl 10:03 Du må logge inn for å svare
Computum
18.01.2019 kl 10:11 1365

Bare et forsøk på å være morsom på bekostning av et av ITinvest's mange merkelige innlegg. (når man må forklare en spøk så har den trolig ikke vært så vellykket :-)
Daniel
18.01.2019 kl 10:17 1344

Haha. Man vet aldri her på forumet.
ITinvest
18.01.2019 kl 10:18 1344

her skal vi jo vri og vregne på alt.
Det har ikke kommet inn noe bud på selskapet, men hvis en har vært med på børsen en stund, vet en følgende.
Hvis det legges inn bud nå på kr. 100,- , dette er over 100 % over dagens kurs.
Hvis en ser ser på histirikken på OB , er det stor sannsylighet for att de får tilslag.
håper dette ikke skjer

BP er nok heller Biotec Pharmacon
Et svært foroverlent, vellykket og suksessrikt selskap med bugnende pengekiste som flyter over.
Oppkjøp av selskaper som Pho, kan være en grei strategi for å unngå alle problemene som følger av overflødig kapital.
Computum
18.01.2019 kl 10:26 1307

At det legges inn bud eller at de får tilslaget? Over 100% ville nok fristet de fleste på nåværende tidspunkt.

Kanskje du burde stille deg i bresjen for en aksjonsgruppe mot oppkjøp av PHO? Det har jo vist seg å være vellykket før. (ref. Biotec Pharmacon)
Redigert 18.01.2019 kl 10:30 Du må logge inn for å svare
bravi
18.01.2019 kl 10:33 1277

ITinvest, du kjenner godt til aksjonsgruppa i Biotec Ph. mot oppkjøp under 50 kr og hvordan det gikk. Den aksjonen viste seg å være totalt unødvendig.

I Photocure har jeg ikke hørt noe at det har kommet noe offisielt bud på selskapet, da er det vel meldepliktig. At noen tar uformell kontakt med Egberts for å sondere muligheten for bud på selskapet vil vi ikke få høre noe om. Akkurat på det punktet vet jeg ikke hvilken agenda Egberts har, han er jo selv ledende partner i Veritas Investment som har spesialisert seg på å kjøpe opp nettopp slike selskaper som Photocure. Kan dette ligne bukken som passet havresekken?
Computum
18.01.2019 kl 11:07 1218

Ethvert forsøk på oppkjøp er meldepliktig, bravi. Men hvorfor dette temaet kommer opp nå når det knappt er interesse for selskapet er vanskelig å forstå.
Hardly
18.01.2019 kl 11:20 1190

Noe skal man jo skrive om i disse agurk tider.
Daniel
18.01.2019 kl 11:33 1157

Nå flyr vi forbi 70kr folkens. Hold dere fast.

Du mener vel 47,70 og mulighet for 48 iløpet av dagen?

Foreløbig ned 1% - hvis man sammenlignere med totalindeksen. Blir egentlig ikke overrasket enten den stiger eller faller frem mot kvartalsresultatet. Har nok uansett støtte hvis den skulle nærme seg 40 kr. Oppover er det vel ikke så mye motstand å snakke om. Passeres 50 så er det kanskje ikke så mye teknisk motstand før 64 kr. Minst lovende er det lave volumet - akkurat som i NANO.
Daniel
18.01.2019 kl 11:42 1132

Det var egentlig en spøk på hvordan intradag-kursutvikling diskuteres her på forumet. Det er for lite interesse til at det betyr noe som helst, dessverre.
thepower
18.01.2019 kl 11:50 1106

Less volume than the price of tesla so far today.
thepower
18.01.2019 kl 12:37 1018

There is resistance at 48kr. Need to get past that first. I thought today would be a chance but doesn't look like it yet, bounced straight back from it when it touched 48kr
Redigert 18.01.2019 kl 12:37 Du må logge inn for å svare