Hvordan blir Q4


Noen gode estimater på hvordan det ligger an?

Hadde vært deilig med en samling aksjer som har en lønnsom drift.