Elkem. Les dere litt opp på hjemmesiden.

Barbro
28.12.2018 kl 14:02 3207

Det kan være lurt å gå inn på Elkem sine sider.
Se på kvartalsresultatene for 2018.
Selskapet skriver at 30-50% av dette skal gå som utbytte.
Det vil bli fastsatt på generalforsamlingen i April.
Elkem beveger seg over til å bli et utbytteselskap fra 2019.
Aksjer under dagens prising vil gi et utbytte på rundt 10% i årene framover.
Klar kjøps kandidat.

Helt riktig, en fantastisk mulighet. Får man en løsning på handels konflikten er denne rett opp til 40,-
Vikpat
28.12.2018 kl 14:44 3139

Remember, Now US and China both are seeking the solution for trade war now. And everyone knows this trade war will not last forever it will end someday.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-26/u-s-team-said-to-travel-to-china-for-trade-talks-in-early-jan-jq5ns3wy

Handelskrigen tar snart slutt, det begynner å tære på for Kina og for USA. Trump skal snart begynne å tenke valgkamp og må ha dette på plass
milk
28.12.2018 kl 15:23 3085

Kjøperdybden er nå dobbelt så stor som selgerdybden! Fin oppgang på bra volum. Virker som et solid verdipapir dette ;-)

blitt kunstig tradet ned av pirathusa og deres medsammensvorne men når ser det ut til at det ikke lenger er mulig

ELK kommer til å gå over 40kr neste år :D
Barbro
28.12.2018 kl 19:55 2937

– Elkem har halvert seg fra toppen for noen måneder siden basert på nedjusterte inntjeningsestimater og at konjunkturene og råvareprisene stopper opp litt. Men vi tror at selv om inntjeningen skulle bli borte i året som kommer, fremstår aksjen fortsatt som et godt kjøp. Når sentimentet snur tror vi Elkem er en god aksje å være investert i, sier han.

Dette er en av flere som har vektet seg opp i Elkem.

Elkem vil ha en inntjening pr aksje på rundt 6,20 - 6,50 nok for 2018.
Hadde kursen stått i 38 nå ville det fortsatt vært billig.

Les dere litt opp.
milk
28.12.2018 kl 21:02 2879

Jeg er ferdig lest og ferdig kjøpt :-)

:-)
Barbro
29.12.2018 kl 13:38 2768

https://investing24h.com/2018/08/27/analyse-av-elkem-august-2018/6/

Dagens pris per aksje er rundt 45 NOK, noe som med utgangspunkt i tabellen over kan tyde på Elkem er underpriset. Underprising kan realistisk være på 15-20 NOK per aksje.

Den største risikoen vil være knyttet til usikkerheten rundt de fremtidige marginene til selskapet. I analysen har vi forutsatt at marginene reduseres forholdsvis mye i forhold til hva marginene var for de siste fire kvartalene, noe som er naturlig siden selv ledelsen erkjenner at markedsprisene har vært unormalt gode den siste tiden.

På nedsiden vet man at man ikke skal mer enn et par år tilbake i tid for å finne nettomarginer på rundt 6%. En nettomargin på rundt 6% i årene fremover, vil i dag gi et selskap som omtrent er rettferdig priset (muligens litt lavere), noe som gir en oppside om man faktisk tror at selskapet klarer å levere relativt gode marginer i årene fremover. Selskapet fokus på spesialprodukter vil kunne gi ha en positiv effekt på marginene, og motvirke en del av effekten som følge av svakere priser.

Mange vil nok som nevnt tidligere være skeptiske de kinesiske eierne, noe som gir en lavere prising enn mange sammenlignbare selskaper. De kinesiske eierne kontrollerer i realiteten hele selskapet, men utviklingen har faktisk vært meget bra siden Bluestar kom inn i 2005.


Det kan være en god investert tid å lese hele analysen ovenfor. Jeg tror at hvis noen vurderer en eierandel i Elkem så bør det ligge en litt langsiktig tanke bak.
Aksjen er klart underpriset.
Bruker man utbytte til å reinvestere så kan dette bli riktig bra.
Barbro
29.12.2018 kl 13:49 2756


https://investing24h.com/2018/10/29/analyse-elkem-og-kursfall-hva-skjer/3/
Salgsprisene sin påvirkning på resultatene (sensitivitet)Fra Q3/2018-presentasjon
Rettferdig prising av Elkem?

Med tanke på at verdifallet de siste månedene i stor grad må sies å være koblet til usikkerheten rundt handelskrigen, så er det åpenbart at det vil være ens vurdering av hvor lenge handelskrigen vil vedvare, som vil ha størst innvirkning på hva man vil mene at er selskapet sin verdi i dag. La oss vurdere en situasjon hvor handelskrigen er langsiktig, og en situasjon hvor handelskrigen kun vil vare en kort periode (noen kvartaler).

Langsiktig handelskrig. I dette tilfellet er det åpenbart at Elkem sine resultater, og dermed også verdsettelse vil bli rammet hardt. Spørsmålet er hvor lenge landene kan fortsette handelskrigen før en partene må kaste kortene? Det er åpenbart at konsekvensene for eget lands arbeidsplasser og produksjon vil være avgjørende i vurderingen. Lave konsekvenser eller liten vilje til å kaste kortene, vil åpenbart kunne føre til at handelskrigen vil vedvare en lang periode. For Elkem sin del, så bør man ikke overvurdere den langsiktige virkningen av en handelskrig som trekker ut i tid, siden selskapet også har produksjon og kunder i en rekke land. En mulighet er også at produksjonen man har i Kina gradvis vil kunne tas opp av økt kinesisk etterspørsel.

Kortsiktig handelskrig. I dette tilfellet velger en eller begge partene å kaste kortene, noe som vil kunne skje om man vurderer kostnadene med en videreføring av krigen som for store. For Elkem sin del, så vil man i dette tilfellet oppleve at resultatene rammes i et kortsiktig perspektiv, men dette bør ikke ha en for stor innvirkning på verdsettelsen til selskapet.

*

Vår vurdering er at en kortsiktig handelskrig er mest sannsynlig, og dermed vil ikke de langsiktige konsekvensene for resultatene være for store. Skulle handelskrigen mot formodning likevel trekke ut, så bør selskapet på sikt kunne tilpasse seg den nye situasjonen, slik at de langsiktige konsekvensene blir begrenset.

Rent verdsettelsesmessig så er det klart at fremtiden er litt mer usikre enn den var tilbake i august, men en svært kraftig nedjustering av tidligere kursmål bør ikke være nødvendig. Uten noen nærmere analyse, så mener vi at et kursmål rundt kurstoppen kan være fornuftig i dagens situasjon (45 NOK/aksje)
karlman
29.12.2018 kl 14:17 2730

@Barbro
Takk for du oppdaterer, ikke mye snakk om ELKEM her på HO. Jeg har tatt en posisjon i ELKEM seden den bratte fallet og sitter med en snitt på ca 24 kr. Hva tror du om utbytte? det ble sagt 30-50%. ELKEM burde jo ha en del muligheter pga elbil satsning i Kina.
Barbro
29.12.2018 kl 14:47 2697

Det står på hjemmesiden til Elkem hvis man går inn på investor siden at utbytte skal være 30-50 % av netto resultat.
Det vil bli betalt utbytte så det er kun størrelsen som skal diskuteres på generalforsamlingen i April. Jeg tipper det vil ligge på i underkant av 2 kroner.
Eller ca 8 -9% av dagens kurs.
Hvis de legger det rundt der tror jeg det vil være en enorm plattform for aksjen. Dvs at de har allerede tatt valget om å bli en utbytte aksje.
Og for investorene som sitter langsiktig vil det være uaktuelt å la aksjen gå under 30 nok. Da vil alle hamstre. Det finnes knapt noe bedre en å ha i et fond.
Markedet for EL biler er stort. Det er produkter med høyre kvalitet som også Elkem får bedre betalt for. Mener at jeg leste nå nylig at en El bil har ca 19 kilo av Elkem sine produkter.
milk
29.12.2018 kl 15:49 2652

Fin å saklig tråd dette! Lets keep it that way :-)
Barbro
29.12.2018 kl 16:01 2630

Jeg har ikke tatt hensyn til at Q1 skal være med i utbyttet. Hvis det kommer med vil det utbetales over 1,5 milliarder noe som gir opp mot 3 nok pr aksje.
Hvis aksjonærene er fornøyde med en utbetaling på 6% så kan man bare regne seg til hva Elkem burde ha vært priset til på børsen.
Til neste år vil Q1 bli tatt med. Så om så men om at resultatet til Elkem går ned vil kun 3 kvart tall i år veie opp for en god del av det.

Håper jeg gjorde meg forståelig.
hstray
29.12.2018 kl 17:05 2585

Hei, skal Ekem betale utbytte hvert kvartal? Tror også mange fond og andre vil sitte i denne aksjen ved utbytte utbetaling. En løsning på handelskrigen vil også være en enorm trigger for aksjen
Barbro
30.12.2018 kl 13:55 2377

Elkem har et ekstremt fokus på R&D, med 1200 patenter og 20 nye produkter til markedet hvert år. Av de 6.000 ansatte i konsernet jobber over 450 av dem på de 11 forskjellige forskningsanleggene i Kina, USA og Europa. Av den totale omsetningen til Elkem kommer 20% fra produkter som er mindre enn 5 år gamle – et testament på at dette er en stor suksess. På grunn av fokuset på teknologi og forskning har Xinghuo Silicones fått status som «teknologi bedrift» i Kina, skattesatsen for 2018 frem til 2020 er redusert fra 25% til 15%.

Det er forventet utbytte fra Elkem H2 2019. Med en solid direkteavkastning på 6%Over er utdrag fra en analyse gjort på Nordnett. De har regnet seg fram til et utbytte på 6%.
Det var den 3.10.2018. Da sto kursen i 45. Hadde den vært laget i dag ville utregningen på utbytte vært 12%.lBarbro
30.12.2018 kl 13:58 2371

Etter flere års fravær kom Elkem igjen tilbake på Oslo Børs i mars måned og IPO kursen ble satt til 29 kroner. Kursen utviklet seg sterkt til slutten av august hvor den endte på 45 kroner. Aksjen har korrigert ned i forbindelse med den siste tids uro og handles nå til omkring 33 kroner. Selskapet nyter for tiden godt av sterk utvikling i silikonmarkedet. Kepler Cheuvreux tok opp dekning av selskapet tidligere i måneden med et kursmål på 46 kroner. De fremhever at lite investeringer i silikonkapasitet de siste årene har gjort markedet strammere. De forventer et stramt marked til 2021-22.

Aksjen prises til <5 x forventet 2018 og 2019 EPS noe som virker rimelig. Samtidig er multiplene så lave at man fort kan mistenke at estimatene er for høye.

Elkem skal du kjøpe når den koster det samme som en halvliter sa den gamle meglernestoren Dagfinn Sundal på den tiden da en halvliter kostet rundt 30 kr.
milk
30.12.2018 kl 14:49 2329

Handles ELK til ca 33??
nucleus
30.12.2018 kl 19:50 2188

Hei!
Hvorfor har Elkem tatt opp obligagonslån 10/12, på 215 miljoner euro fremover? Motsvarer jo drøyt 2,15 miljarder nok.
Blir jo noe tvetydelige signaler..
Stor uro angående handelskrig mellom USA og Kina, javel.. Elkem er vel norsk, med kinetisk stort eierskap muligens.
Burde vel ha mange flere handelspartner, en kun de to nevnte..
Har ikke kjøpt ELK aksjer selv ennå, men vurderer..
Yngvis
30.12.2018 kl 19:51 2185

Selskapet er vel nå priset til litt over bokført egenkapital og for et selskap som tjener penger roper vel dette kjøp, kjøp. Problemet er vel de litt vage uttalelsene om redusert inntjening fremover. Hvis dagens børsklima fortsetter inn i 2019 vet vi hvor lite "skuffelse" som skal til før kurser raser om de nå allerede er aldri så lave. Når det er sagt så akkumulerer jeg litt forsiktig i tilfelle vi er rundt en bunn.
Barbro
30.12.2018 kl 20:10 2155

nucleus
Lånet er brukt til å innløse lånene i Kina som de brukte til å betale de to fabrikkene de kjøpte tidligere.
Dvs at de har ikke mere gjeld,bare bedre renter.
nucleus
02.01.2019 kl 09:48 1789

Etter oppfodring fra Barbro m.m ..
Har nå lest igenom de forskjellige kvartalsrapporter fra år 2018, for Elkem.
Det som imponerer meg muligens mest, er sterke tall på Q2-Q3 rapporten.
Veldig mye egenkapital og stor inntjening. Forventet et svakere Q4 kvartall..
Javel!? Handelsuro og lavere salgspriser står nevnt.
Men jisses.. bokførte gjeld er redusert fra 8111miljoner kr (årsslutt år 2017). Til 3788 miljoner kr, som ska refinansierers står det.
Ble utført 27/11 med 1750 miljoner kr og 10/12, 215 miljoner euro, gunstige obligasjonslån med gunstige renter. Enden på visa, ble at jeg kjøpte meg en aksjer i Elkem idag. Oppfatter ELK aksjer som sterkt underpriset og har hvertfall trua på selskapet for år 2019, Blir spennende fremover.. Godt nytt år forøvrig!
Barbro
08.01.2019 kl 15:41 1476

Jeg mener bestemt at Elkem er rett sted å være nå. Trumfern sier nå at handelsavtalene med Kina går veldig bra.

burde gå over 40kr meget snart!

utbytte på 2,5-3kr er bare gull :-)
Barbro
08.01.2019 kl 15:48 1461

Gleder meg virkelig nucleus at du traff blink.
nucleus
08.01.2019 kl 18:38 1331

Takker Barbro!
Gleder meg fremover, kjøpte en større post, en hva vad jeg egentlig tenkte i utgangspunkt. Lett å bli gira.. men ELK ser veldig bra ut.
Barbro
09.01.2019 kl 09:31 1196

Elkem kan fort gå 30% nå. Sterk kjøp.

40 nok +++ here we come :D
Record
09.01.2019 kl 09:55 1141

Pent ?
At Elkem ikke er shortet men allikevel har fått slik medfart på OB forteller vel hva som styrer denne , kanskje dette kan endres om børsen blir solgt å kommer på seriøse hender ?
Heldigvis er jeg så optimistisk fundamentalt at jeg bare har handlet på veien nedover , kanskje jeg også kan begynne å høste litt , snart ?
Ikke i denne da, den har mye å gå på før jeg vurderer salg ?
Barbro
09.01.2019 kl 20:01 1008

Elkem har brutt den fallende trendkanalen på kort sikt, noe som i første omgang indikerer svakere falltakt. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 24.00 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk svakt positiv på kort sikt.
Anbefaling en til seks ukers sikt: Svak kjøp .

For den som liker teknisk analyse.
Jeg mener det fundamentale her ligger i handelskrigen, overskudd og utbytte.
Sterk kjøp på 1 til 12 uker.