Avocet Mining Del 11.

Joffe3
AVM 29.12.2018 kl 03:36 22947

Alle !


4. faktorer som påvirker gullprisen

1. Sentralbankenes reserver
Sentralbankene tilbakeholder både papirpenger og gull som en reserve. The World Gold Council har uttalt at sentralbankene har I de siste årene begynt å kjøpe mer gull enn de selger. Dette er første gang dette har skjedd på flere tiår. Ettersom sentralbankene diversifiserer sine økonomiske reserver ved å redusere papirvalutaer så stiger prisen på gull. Mange av verdens nasjoner har reserver som hovedsakelig består av gull. Blant annet:

USA
Tyskland
Italia
Frankrike
Kina
Russland
Sveits
Japan
Nederland
Norges gullreserver ble solgt av Norges Bank I 2004. Norge som en nasjon har tapt store penger på dette da prisen fra 2004 og frem til 2016 har firedoblet seg. Vi fikk på den tiden 3.1 milliarder for gullreserven vår.

2. Verdien av Amerikanske Dollar (USD)
Prisen på gull dels påvirket av dollarkursen. Dersom dollaren er sterk er ofte gullprisen lav, og motsatt, dersom dollaren er svak blir gullprisen høy. Dette er fordi folk har en tendens til å investere og handle i dollar når dollaren er sterk. I tider med økonomisk usikkerhet, og når dollaren er svak, foretrekkes det å investere i gull.

3. Tilbud og etterspørsel
I 2015 kom ca. 51 % av verdens gulletterspørsel fra smykkebransjen. India og Kina er de største forbrukerne av gull for smykker. I Q2 2016 var forbrukernes etterspørsel i Kina på 143 tonn gull.

GULLPRIS SIDELENGS. ?

5. feb tirsdag Kinesisk nyttår Nasjonal høytidsdag
6. feb onsdag Spring Festival Golden Week holiday Nasjonal høytidsdag
7. feb torsdag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
8. feb fredag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
9. feb lørdag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
10. feb søndag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
19. feb tirsdag Lantern Festival Merkedag.


Gullpris opp. :-)12% av etterspørselen kommer fra medisin- og industribransjen. Gullprisen kan bli påvirket av tilbud og etterspørsel; dersom etterspørselen etter varer som smykker og elektronikk øker vil den totale prisen på gull stige.

4. Økonomisk ustabilitet
I tider med økonomisk usikkerhet vil flere vende seg til å investere i gull på grunn av gullets varige verdi. Gull er ofte betraktet som en trygg investering i usikre tider. Når avkastning på obligasjoner, aksjer og eiendom faller øker interessen for investering i gull. Dette øker etterspørselen etter gull, noe som fører til at gullprisen øker.


"Jeg tror at en posisjon i gull, så vel som å velge gullgruvedrift aksjer vil overgå generelle aksjer i årene som kommer"

https://www.facebook.com/StockTalkno/photos/a.10150746285471208/10156545276136208/?type=3&theater


Forvent gode ting av gull i begynnelsen av 2019

Gull har mindre konkurranse fra andre eiendeler inn i dette nye året.
Etter å ha opplevd noe alvorlig turbulens i 2018 har gull siden bunnet og lansert en meningsfylt gjennomslag i de siste månedene av året. Investorer bør forvente en fortsatt gjenoppbygging av metallets formuer i de første månedene av det nye året.

Gulll opplevde en nedgang i 2018 - sin første årlige nedgang på tre år - avsluttet det gamle året på et bullish notat. Gullprisen var nede på nesten 2% i 2018, men har økt mer enn 6% siden bunnen i august. Dette solide årsresultatet er enda mer bemerkelsesverdig når du sammenligner det gylne metallets nylige gevinster med det underutøvende amerikanske aksjemarkedet.Et uavhengig prosjektgjennomføringsstudie ble gjennomført og avsluttet i juli 2018. Dette har vist at
Tri-K-malmavsetninger kan utnyttes mer effektivt ved bruk av open-pit-metoden (tyngdekraft / CIL-teknologi ) den har en årlig kapasitet på 2,3 millioner tonn per år.

Hovedtekniske resultater av studien for Tri-K gullprosjektet:

Sum mineralressurser: 2,3 millioner unser,
Sum reserver: 1,15 millioner unser,
Behandlet innhold: 1,85 g / t gull,
Levetiden til gruven: 9 år,
Årlig gullproduksjon: 120.000 unser gull.
Tri-K-prosjektet markerer en ny fase i utviklingen av Managem-konsernets aktiviteter på
Afrikansk kontinent, og bidrar betydelig til å konsolidere konsernets strategi for å være regional leder med en
bærekraftig og ansvarlig vekst.

Om Managem
Managem er en industrigruppe for gruvedrift med 90 års erfaring
opererer med en balansert portefølje av metaller. Konsernet dekker hele
verdikjeden til gruvedrift, som spenner seg i fra leting til
markedsføring av produkter. Med 5,660 ansatte, Managem
opererer i 9 afrikanske land, inkludert Marokko. Managem blir styrt
hovedsakelig av AL-MADA, et panafrikansk privat investeringsfond.

Om Avocet Mining PLC

Avocet Mining PLC er et gullgruve- og letingfirma. Med 30% eierskap i Mandiana Minings (Tri-k)
Hovedaktivitetene i selskapet er leting etter
gull i Vest-Afrika.
Twin Center, Tower A, Corner Boulevards Zerktouni og Al Massira Al Khadra, BP 5199, Casablanca
Tlf. : 05 22 95 65 65 - Faks: 05 22 95 64 64 - E-post: managem@managemgroup.com - Nettsted: 
Litt fakta om gull 1 unse gull er 31,1 gram. En gullbarre er på 400 unser og veier omtrent 12,5 kilo.
- Gullet skal skinne når Washiton snubler.
- "Sats på gullets diversifiserende egenskaper i stedet for politisk stabilitet"
- Realrater flater ut og øker politisk ustabilitet.


- "For min del vil det være å holde fast til gullet nå. 9år med opptur går på tryne nå. (Ta ut penga og invester i gull)
- USAs gjeldsloftproblem er sviktende som konkursen treffer USA's $ 20 billioner i gjeld
- Investorer vil igjen vende seg mot gull.


Tri-K, Managem og Avocet Mining
Det som synes å være en av de mest lovende prosjekt som vi har er Tri-K i Guinea, som Managem har gjennom et av sine datterselskaper, 40%, sammen med Guineas og det britiske selskapet Avocet Mining.Byggingen av gruven vil begynne i år 2018 med oppstart 4 kvartal 2019.

Melding i fra "The Company" 1 Oktober 2018..


1. oktober 2018 Avocet Mining PLC ("Avocet" eller "Selskapet") kunngjør i dag sine ureviderte foreløpige resultater for halvårene avsluttet 30. juni 2018. Disse resultatene er omtalt under avsnittet driftsresultat og finansielle resultater for første halvår endte 30 Juni 2018 på side 3. I første halvdel av 2018 fortsatte ledelsen å forfølge sitt primære strategiske mål: refinansiering og restrukturering av konsernet. Avslutningen av salget av Avocets datterselskaper i Burkina Faso 8. februar 2018 og avhendingen av den heleide norske enheten Wega Mining og dets datterselskaper 16. mars 2018, er en del av denne større restruktureringsarbeidet, og fant sted mot bakgrunn av pågående diskusjoner mellom selskapet og dets eneste kreditor Elliott Management ("Elliott") om restrukturering av forfalte lån. Etter disse transaksjonene er selskapets eierandel i Tri-K-utviklingen den eneste aktiva. I lys av Avocets styrets gjenværende ansvar og sin fortsatte satsing på å minimere kostnadene, ble styrets størrelse ikke lenger ansett som hensiktsmessig, og den ble redusert fra fem til to medlemmer 19. mars 2018. Selskapet har den 5. september 2018 overført ytterligere 30 prosent av sitt Tri-K gullprosjekt i Guinea til Managem SA ("Managem"), en marokkansk gruvegruppe oppført på børsen i Casablanca, i løpet av oktober 2016-avtalen hadde Avocet inngått med Managem. Utsikter På bedriftsnivå forblir lånene på 29,9 millioner amerikanske dollar per 30. juni 2018 fra Manchester Securities Corp (et datterselskap av Elliott), selskapets største aksjonær) en uholdbar gjeldsbyrde. Elliotts lån har forfalt siden 2013. Diskusjon med Elliott om restrukturering av Avocets gjeld fortsetter. Et mulig utfall av disse diskusjonene kan være at Avocet-konsernet blir brutt opp på en ordentlig måte og til slutt avsluttet. Hvis dette skjer, forventes det at, gitt mengden av gjeld som Avocet skylder, vil det være svært minimal eller ingen avkastning til Avocets aksjonærer. For øyeblikket har Avocet tilstrekkelig midler i minst de neste tolv månedene fra datoen for underskrivelsen av rapporten, til nåværende og forventet utgiftsgrad, forutsatt at kapitalen og renter på Elliotts lån ikke må betales i den perioden. Styret vurderer at selskapet ved underskrivelsen av rapporten er et løpende selskap. Deres hensyn blir nærmere forklart i note 1 til regnskapet.


https://www.tapatalk.com/groups/aksjeforum/index.php (Forum for AVM)https://www.ka-rasmussen.no/investering/kurser/www.usagold.com (Gullpris-Kjøp av gull-Nyheter)

http://www.forexpf.ru/quotes/commodity/ (Gullpris)


https://www.youtube.com/watch?v=Gbrf7nCDCpA (kan du dette)?

www.avocetmining.com (The Champ)

www.managemgroup.com/Activites/Portefeuille-produits (Investor og Partner)

www.africaintelligence.com (Avis i Africa)

www.zealllc.com/2017/gmq416fn.htm
(Forklaringer på kostpriser til gullgruver og salgspris på gull i fra gullgruver)

www.lse.co.uk/markets/shareprice/? share=AVM (London Børs)

www.bloomberg.com ( Nyheter)

Link: https://earth.nullschool.net (orkaner)

Økt pengemengde = høyere inflasjon
Økt inflasjon = stigende gullpris!

Den tekniske analysen er - gull på vei opp.


Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
02.01.2019 kl 21:05 14796

DAGLIG MARKEDSRAPPORT Ons.2.januar

Gull setter sin beste fot fremover for å starte det nye året - handler opp 3,50 dollar på 1285 dollar i dagens tidliggang. Sølv, ikke helt så begeistret for årsskiftet, er ned 6 ¢ på $ 15,41. Når dollaren styrker natten over på rapporter om en økonomisk nedgang i Kina, ser den positive starten på gull på overflaten litt tynn. Med det i betraktning, vil mange kalle det en god start for året hvis gull ganske enkelt holder grunnen i positivt område innen slutten av dagen. Råvaremarkedene generelt slipper av med olje over 2,5% på dagen.

Dagens oppside legger til et rally som begynte i midten av november på $ 1200-nivået. Som det er, ferdiggjorde gull 5% for desember, men ned 2,6% for 2018. Sølv, alltid mer volatilt enn gull på både opp- og nedsidene, gikk opp med 8% i desember, men ned 9,3% for 2018.

Dagens sitat

"Sentralbanker er coy om gullets betydning som et monetært metall. Tidligere Fed-leder Benjamin og presidentkandidat [Legg merke til] Bernanke, på et av våre høringer, hevdet flatt at gull ikke var penger. Da jeg presset Bernanke på hvorfor, så holder sentralbankene gull, han erklærte etter en lang pause at det bare var 'tradisjon'. Han hadde ingen interesse i mitt forslag om at gullet kunne bli solgt til det amerikanske folk hvis det ikke var penger. Poenget er at på grunn av dagens krise kommer mange regjeringer nå til å samle mer gull - mens andre holder fast på hva de har med forventning om at det igjen vil bli brukt i det monetære systemet. "- Ron Paul, tidligere kongressleder og presidentkandidat [Lagt vekt på]

"Studenter av monetær historie bør huske på at den globale veksten gikk ned i kjølvannet av Smoot Hawley Tariff Act fra 1930, og USA ble tvunget til å devaluere dollaren mot gull i januar 1934, med det resultat at gullprisen økte med 70% ( fra $ 20,67 til $ 35,00). "- Kilde: Martin Murenbeeld, Gold Monitor nyhetsbrev.

Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
ProxyC
03.01.2019 kl 12:42 14694

@Joffe jeg har ikke noe imot at du har en grunnholdning til å være Bullish på gull. Snarere tvert i mot.
Problemet er hvordan man skal gå inn i markedet i forhold til dette. Jeg har i det siste forsøkt å lese meg litt opp på Avocet.
Inntrykket er negativt. Det blir litt som dersom du er bullish mot olje- hvorfor da velge Fred Olsen Energy m m man er tvangsgambler
og håper på det store scoopet? Avocet virker for det første lite informative-og trenden er omvendt proporsjonal med finansieringsbehovet.
Den siste infobolken i juni bekrefter de lakonisk at (som følge av press fra kreditorer og obligasjonseiere) den eneste eierandelen de nå
har igjen er ca 1/3 av rettighetene i Tri-K gruven i Guinea. Alt annet er borte pga negativ kontanstrøm og kontinuerlig finanstrøbbel.
Dersom gullprisen skulle gå litt så er det gjengen som kontrollerer Managem som først og fremst vil profitere.
Alt av gamle bjellesauer er vel også ute for lengst, som Haussemann og andre. Jeg kan ikke nok om gull men jeg liker ikke Avocet som case.
Går man inn i f eks Boliden her i norden som har en mye bredere eksponering mot metall er man i en mye mer likvid og trygg aksje
hvor ikke minst nedsiden er begrenset
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
giocomale
05.01.2019 kl 21:16 14601

Er dette fakta eller gammel copy/paste? "Byggingen av gruven vil begynne i år 2018 med oppstart 4 kvartal 2019."
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
05.01.2019 kl 23:24 14573

Har også dårlig inntrykk av AVM.
Se over denne listen http://www.goldstockdata.com/companies.html
Eller kjøp
gdxj VANECK VECTORS/JR GOLD MINERS ETF
gdx VanEck Vectors Gold Miners ETF

(av gull selskaper notert i Norden tror jeg Lundin Gold er en mulighet)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
08.01.2019 kl 00:54 14382

Alle !
Bare til info på hva som blir investert i Guinea, gjelden til AVM er bare peanøtter i forhold .
Avocet Mining har penger tilgode av selskapet som driver Inita Gullgruve( Mye kan skje her)

Etter oppdagelsen og søket etter pålitelige partnere har AVOCET Mining PLC som eier 30% og MANAGEM SA 70% gått med på å drive gruven ved å opprette et selskap under guineansk lov, kalt Mandiana Mining Corporation (SMM). TRI-K

Operasjonen vil være åpen og gir en investering på om lag 120 millioner dollar på over 3 år for 550 jobber, sa kommisjonens leder.

Den ærverdige Sinkoun er opptatt av å styrke samarbeidsnivået mellom de to landene. "Dette viser de utmerkede forholdene mellom Marokko og Guinea på alle sosioøkonomiske områder," sa han.

"Katten med 9 liv" (Avocet Mining)
Går Gullprisen bananas er denne Aksjen "veldig veldig spretten"

(Ikke invester mer en du har råd til å tape)

Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
16.01.2019 kl 22:18 14115

Alle !


Jøss .........er det noen som har fått opp øya....... merkelig det der.

...............Smil.............

Husk: ikke mer enn du har råd å tape.... :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
23.01.2019 kl 01:32 13969

Alle!


Fantastisk.


Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
26.01.2019 kl 00:27 13787

Alle !

Gruven bygger seg opp mot 4 Q.


:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare

3 mnd +80%
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare

3 mnd + 134%
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
29.01.2019 kl 11:30 13565

Har et hårete mål at AVM slutter over 2 nok denne uken :)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
29.01.2019 kl 12:05 13518

2 kr? Hvorfor så blyg? :-) Hvorfor sette et tak på noe som kommer til å vokse seg ut av sine proporsjoner og sprenge det?

Minner om at Avocet Mining diskuteres på norsk også her:

https://www.NoNamed.Network
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
29.01.2019 kl 12:08 13514

He,he....Plutokrat..... Ukesmålene er ofte blyge...,;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
29.01.2019 kl 12:45 13465

En dobling av aksjeverdien de siste 14 dagene, og det er den spede begynnelsen - kast all blyghet over bord, slå deg uvøren, det er tirsdag :-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
30.01.2019 kl 15:20 13143

De 2 kronene dine er for lengst slått, Blygen: 2,20 kr står aksjene i i skrivende stund :-)

Aksjeprisøkningen på Avocet Mining har vært den/de siste:

1 mnd.: 254,84%
3 mnd.: 304,41%
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
annette
30.01.2019 kl 15:48 13087

Går bra dette helt til de fleste ikke helt skjønner eller ser noen grunn til denne kraftige stigningen. Da skal som vanlig alle ut.
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
31.01.2019 kl 12:00 13063

Alle !

:-)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
HP17
31.01.2019 kl 15:44 12970

Vurderer en ny inngang nå på dippen ned til 2.35?
Blir nok en sterk avslutning og kanskje mellom 2.50-3 i morgen før videre oppover?
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
abroker
31.01.2019 kl 18:43 12842

Husk: ikke mer enn du har råd å tape.... :-) med et stort smil?
Husk at den står på leire-føtter foreløpig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
31.01.2019 kl 23:22 12697

Morgendagen blir gull.....:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
01.02.2019 kl 05:45 12587

Alle ! (1.02.2019)
Gold held firm today near nine-month highs. Spot gold was steady at US$1,321.14 per ounce. Prices climbed to US$1,326.30, their highest since April 26 on Thursday.

U.S. gold futures were little changed at $1,320.10 per ounce, Reuters reports

Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
R1S1K0
01.02.2019 kl 11:41 12463

Noen som vet hvorfor denne går ned i dag, er det gevinst sikring det går i eller?
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
01.02.2019 kl 11:54 12433

Yepp, for selv om gullprisen stiger, så er det mange som har gjort sykt mange raske penger denne uken og som nå gevinstsikrer seg før helgen - typisk fredag.
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Møre75
01.02.2019 kl 12:06 12412

Bare å kjøpe på nytt ,, får sikkert en fin opptur videre i dag
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
01.02.2019 kl 12:25 12380

Jeg tør ikke spå noen ny fantastisk oppsving i dag; svært mange kortsiktige ønsker å være ute av aksjer innen børsslutt/helgen, men om gullprisen holder seg eller fortsetter å stige, vil Avocet Mining blomstre igjen fra børsåpning på mandag og fortsette å klatre mot og over 3 kroner utover uken. Etter all sannsynlighet ville det være smartere og mer økonomisk å sitte i aksjen over helgen eller kjøpe flere nå. Men vi investerer alle på forskjellig vis.
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 02:15 12618


Det er en Bull Trap, Selg The Rally

4. februar 2019 15:47

Sammendrag :

Det amerikanske aksjemarkedet slo en vegg i september 2018, og det er flere grunner til at dette tiår lange opptrenden har stoppet.

Jeg tror at denne siste oversold-sprettingen i SPY er en oksfangse, og selge rallyet er den beste avgjørelsen.

GLD vil fortsette å dra nytte av denne kommende, lange konsolideringen i generelle aksjer, da det ikke bare er overbevisende verdi i edelt metall, men grunnleggende er forbløffende gode.

Jeg fortsetter å tro at det siste rallyet i de store amerikanske indeksene er rett og slett en oversold sprett, og desember 2018-nedturen blir testet.

Jeg tror også en posisjon i gull, så vel som å velge gullgruvedrift aksjer vil overgå generelle aksjer i årene som kommer.

Nedenfor diskuterer jeg resonnementet mitt.

En Classic Bull Trap
Det amerikanske aksjemarkedet slo en vegg i september 2018 - etter å ha gått på en fenomenal 10-års løp siden den store finanskrisen avsluttet. SPDR S & P 500 Trust ETF ( SPY ) har sett tocifret avkastning i hver påfølgende toårsperiode vist nedenfor. Siden begynnelsen av 2018 har SPY imidlertid brukt ubesvart tid på negativt territorium. Bare i de siste dagene klarte det til slutt å komme seg tilbake til det grønne.
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 02:46 12611


Alle !
Kontrakten mellom Mandiana,Managem,Avocet og Guinea.

Datert Des 2016.

Lykke til med lesningen,da dette er på Fransk. :-)
https://www.contratsminiersguinee.org/contract/ocds-591adf-1880406409/view#/
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Møre75
05.02.2019 kl 06:59 12583

Noen som kan oversette de mest viktigeste her
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 09:00 12558

Pluto !

Kan de oversette ? :-)

He he....(sender over noen smørbukk) Ja ja, jeg vet at jeg er irriterende.......
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
05.02.2019 kl 12:17 12651

Etter en Google Translate fra fransk til norsk, har jeg kommet fram til at det der ikke er en kontrakt mellom Avocet Mining og Managem, men derimot den historiske befalingen om å sende Marie Antoinette til skafottet og giljotinen.

:-)

...antar jeg må klare meg uten de Smørbukkene :-(
Redigert 21.01.2021 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Møre75
05.02.2019 kl 12:18 13009

Ser ut som en rolig dag igjen Her
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Plutokrat
05.02.2019 kl 12:18 13047

Kinesisk nyttårsfeiring, da står alt stille - blir mer liv om 14 dager igjen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 20:36 12960

P !


:-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 20:44 13059

Møre 75 !

Overhodet ikke rolig,de må snitte ned mens du kan unge mann,denne kommer, og det noe så jævlig.

Spørsmålet er bare når.?

Som Hamlet "To" Beers "our not to Beers bla bla.......

"Kanskje konkurs spøkelse kommer og tar oss" :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
HP17
05.02.2019 kl 20:52 13049

Når spekker denne boblen?
Har gått 4 gangen på kort tid uten nyheter, da er Avm boblen sprekkeferdig (0,50-1.95).
Når må Avm ha ny tilførsel av kapital?
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 20:59 13039

Alle!

De trenger ikke noe tilførsel av kapital i løpet av 8- 10 mnd. :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 21:00 13034

Søk deg opp på Managem.com
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 21:00 13033

De skal betale
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 21:08 13026

Alle !

Avocet Mining ga Inita gruven ( Ny eier) 5 år til å betale resten av beløpet på 25 mil for kjøp av den gamle gruven , som ikke er tom,men de ser Tri-k som litt mer verdifull å investere i ,det er klart at dette er langsiktig ( 9 år), i all den grad at de har 3 styremedlemmer,og at en fantastisk restrukturering av selskapet (liten kost)som nå kommer til å bære frukter . (Hatt av)

Avocet Mining venter bare på at Tri-k blir sparket i gang i 4 Q...... :-)

"Tommel Opp"
Redigert 21.01.2021 kl 07:27 Du må logge inn for å svare