Avocet Mining Del 11.


Alle !


4. faktorer som påvirker gullprisen

1. Sentralbankenes reserver
Sentralbankene tilbakeholder både papirpenger og gull som en reserve. The World Gold Council har uttalt at sentralbankene har I de siste årene begynt å kjøpe mer gull enn de selger. Dette er første gang dette har skjedd på flere tiår. Ettersom sentralbankene diversifiserer sine økonomiske reserver ved å redusere papirvalutaer så stiger prisen på gull. Mange av verdens nasjoner har reserver som hovedsakelig består av gull. Blant annet:

USA
Tyskland
Italia
Frankrike
Kina
Russland
Sveits
Japan
Nederland
Norges gullreserver ble solgt av Norges Bank I 2004. Norge som en nasjon har tapt store penger på dette da prisen fra 2004 og frem til 2016 har firedoblet seg. Vi fikk på den tiden 3.1 milliarder for gullreserven vår.

2. Verdien av Amerikanske Dollar (USD)
Prisen på gull dels påvirket av dollarkursen. Dersom dollaren er sterk er ofte gullprisen lav, og motsatt, dersom dollaren er svak blir gullprisen høy. Dette er fordi folk har en tendens til å investere og handle i dollar når dollaren er sterk. I tider med økonomisk usikkerhet, og når dollaren er svak, foretrekkes det å investere i gull.

3. Tilbud og etterspørsel
I 2015 kom ca. 51 % av verdens gulletterspørsel fra smykkebransjen. India og Kina er de største forbrukerne av gull for smykker. I Q2 2016 var forbrukernes etterspørsel i Kina på 143 tonn gull.

GULLPRIS SIDELENGS. ?

5. feb tirsdag Kinesisk nyttår Nasjonal høytidsdag
6. feb onsdag Spring Festival Golden Week holiday Nasjonal høytidsdag
7. feb torsdag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
8. feb fredag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
9. feb lørdag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
10. feb søndag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
19. feb tirsdag Lantern Festival Merkedag.


Gullpris opp. :-)12% av etterspørselen kommer fra medisin- og industribransjen. Gullprisen kan bli påvirket av tilbud og etterspørsel; dersom etterspørselen etter varer som smykker og elektronikk øker vil den totale prisen på gull stige.

4. Økonomisk ustabilitet
I tider med økonomisk usikkerhet vil flere vende seg til å investere i gull på grunn av gullets varige verdi. Gull er ofte betraktet som en trygg investering i usikre tider. Når avkastning på obligasjoner, aksjer og eiendom faller øker interessen for investering i gull. Dette øker etterspørselen etter gull, noe som fører til at gullprisen øker.


"Jeg tror at en posisjon i gull, så vel som å velge gullgruvedrift aksjer vil overgå generelle aksjer i årene som kommer"

https://www.facebook.com/StockTalkno/photos/a.10150746285471208/10156545276136208/?type=3&theater


Forvent gode ting av gull i begynnelsen av 2019

Gull har mindre konkurranse fra andre eiendeler inn i dette nye året.
Etter å ha opplevd noe alvorlig turbulens i 2018 har gull siden bunnet og lansert en meningsfylt gjennomslag i de siste månedene av året. Investorer bør forvente en fortsatt gjenoppbygging av metallets formuer i de første månedene av det nye året.

Gulll opplevde en nedgang i 2018 - sin første årlige nedgang på tre år - avsluttet det gamle året på et bullish notat. Gullprisen var nede på nesten 2% i 2018, men har økt mer enn 6% siden bunnen i august. Dette solide årsresultatet er enda mer bemerkelsesverdig når du sammenligner det gylne metallets nylige gevinster med det underutøvende amerikanske aksjemarkedet.Et uavhengig prosjektgjennomføringsstudie ble gjennomført og avsluttet i juli 2018. Dette har vist at
Tri-K-malmavsetninger kan utnyttes mer effektivt ved bruk av open-pit-metoden (tyngdekraft / CIL-teknologi ) den har en årlig kapasitet på 2,3 millioner tonn per år.

Hovedtekniske resultater av studien for Tri-K gullprosjektet:

Sum mineralressurser: 2,3 millioner unser,
Sum reserver: 1,15 millioner unser,
Behandlet innhold: 1,85 g / t gull,
Levetiden til gruven: 9 år,
Årlig gullproduksjon: 120.000 unser gull.
Tri-K-prosjektet markerer en ny fase i utviklingen av Managem-konsernets aktiviteter på
Afrikansk kontinent, og bidrar betydelig til å konsolidere konsernets strategi for å være regional leder med en
bærekraftig og ansvarlig vekst.

Om Managem
Managem er en industrigruppe for gruvedrift med 90 års erfaring
opererer med en balansert portefølje av metaller. Konsernet dekker hele
verdikjeden til gruvedrift, som spenner seg i fra leting til
markedsføring av produkter. Med 5,660 ansatte, Managem
opererer i 9 afrikanske land, inkludert Marokko. Managem blir styrt
hovedsakelig av AL-MADA, et panafrikansk privat investeringsfond.

Om Avocet Mining PLC

Avocet Mining PLC er et gullgruve- og letingfirma. Med 30% eierskap i Mandiana Minings (Tri-k)
Hovedaktivitetene i selskapet er leting etter
gull i Vest-Afrika.
Twin Center, Tower A, Corner Boulevards Zerktouni og Al Massira Al Khadra, BP 5199, Casablanca
Tlf. : 05 22 95 65 65 - Faks: 05 22 95 64 64 - E-post: managem@managemgroup.com - Nettsted: 
Litt fakta om gull 1 unse gull er 31,1 gram. En gullbarre er på 400 unser og veier omtrent 12,5 kilo.
- Gullet skal skinne når Washiton snubler.
- "Sats på gullets diversifiserende egenskaper i stedet for politisk stabilitet"
- Realrater flater ut og øker politisk ustabilitet.


- "For min del vil det være å holde fast til gullet nå. 9år med opptur går på tryne nå. (Ta ut penga og invester i gull)
- USAs gjeldsloftproblem er sviktende som konkursen treffer USA's $ 20 billioner i gjeld
- Investorer vil igjen vende seg mot gull.


Tri-K, Managem og Avocet Mining
Det som synes å være en av de mest lovende prosjekt som vi har er Tri-K i Guinea, som Managem har gjennom et av sine datterselskaper, 40%, sammen med Guineas og det britiske selskapet Avocet Mining.Byggingen av gruven vil begynne i år 2018 med oppstart 4 kvartal 2019.

Melding i fra "The Company" 1 Oktober 2018..


1. oktober 2018 Avocet Mining PLC ("Avocet" eller "Selskapet") kunngjør i dag sine ureviderte foreløpige resultater for halvårene avsluttet 30. juni 2018. Disse resultatene er omtalt under avsnittet driftsresultat og finansielle resultater for første halvår endte 30 Juni 2018 på side 3. I første halvdel av 2018 fortsatte ledelsen å forfølge sitt primære strategiske mål: refinansiering og restrukturering av konsernet. Avslutningen av salget av Avocets datterselskaper i Burkina Faso 8. februar 2018 og avhendingen av den heleide norske enheten Wega Mining og dets datterselskaper 16. mars 2018, er en del av denne større restruktureringsarbeidet, og fant sted mot bakgrunn av pågående diskusjoner mellom selskapet og dets eneste kreditor Elliott Management ("Elliott") om restrukturering av forfalte lån. Etter disse transaksjonene er selskapets eierandel i Tri-K-utviklingen den eneste aktiva. I lys av Avocets styrets gjenværende ansvar og sin fortsatte satsing på å minimere kostnadene, ble styrets størrelse ikke lenger ansett som hensiktsmessig, og den ble redusert fra fem til to medlemmer 19. mars 2018. Selskapet har den 5. september 2018 overført ytterligere 30 prosent av sitt Tri-K gullprosjekt i Guinea til Managem SA ("Managem"), en marokkansk gruvegruppe oppført på børsen i Casablanca, i løpet av oktober 2016-avtalen hadde Avocet inngått med Managem. Utsikter På bedriftsnivå forblir lånene på 29,9 millioner amerikanske dollar per 30. juni 2018 fra Manchester Securities Corp (et datterselskap av Elliott), selskapets største aksjonær) en uholdbar gjeldsbyrde. Elliotts lån har forfalt siden 2013. Diskusjon med Elliott om restrukturering av Avocets gjeld fortsetter. Et mulig utfall av disse diskusjonene kan være at Avocet-konsernet blir brutt opp på en ordentlig måte og til slutt avsluttet. Hvis dette skjer, forventes det at, gitt mengden av gjeld som Avocet skylder, vil det være svært minimal eller ingen avkastning til Avocets aksjonærer. For øyeblikket har Avocet tilstrekkelig midler i minst de neste tolv månedene fra datoen for underskrivelsen av rapporten, til nåværende og forventet utgiftsgrad, forutsatt at kapitalen og renter på Elliotts lån ikke må betales i den perioden. Styret vurderer at selskapet ved underskrivelsen av rapporten er et løpende selskap. Deres hensyn blir nærmere forklart i note 1 til regnskapet.


https://www.tapatalk.com/groups/aksjeforum/index.php (Forum for AVM)https://www.ka-rasmussen.no/investering/kurser/www.usagold.com (Gullpris-Kjøp av gull-Nyheter)

http://www.forexpf.ru/quotes/commodity/ (Gullpris)


https://www.youtube.com/watch?v=Gbrf7nCDCpA (kan du dette)?

www.avocetmining.com (The Champ)

www.managemgroup.com/Activites/Portefeuille-produits (Investor og Partner)

www.africaintelligence.com (Avis i Africa)

www.zealllc.com/2017/gmq416fn.htm
(Forklaringer på kostpriser til gullgruver og salgspris på gull i fra gullgruver)

www.lse.co.uk/markets/shareprice/? share=AVM (London Børs)

www.bloomberg.com ( Nyheter)

Link: https://earth.nullschool.net (orkaner)

Økt pengemengde = høyere inflasjon
Økt inflasjon = stigende gullpris!

Den tekniske analysen er - gull på vei opp.


Redigert 08.02.2019 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
Joffe3
05.02.2019 kl 21:26 3638

Alle !

De hadde penger til 12mnd drift,1. oktober 2018.

Les hva selskapet skriver i siste melding på x-antall sider.

Konklusjon : Slutt å spør, les dere opp. Takk.
Joffe3
05.02.2019 kl 21:33 3597


Alle !
FØLG MED PÅ DENNE.

http://www.usagold.com/mobile/pricegold.html

FØLG MED PÅ DENNE.

Når Gullprisen er "Høy" =(selg)
Når Gullprisen er "Lav" =(Kjøp)
Hvor jævlig vansklig er det. ?


Joffe3
05.02.2019 kl 21:33 3573


Alle !
FØLG MED PÅ DENNE.

http://www.usagold.com/mobile/pricegold.html

FØLG MED PÅ DENNE.

Når Gullprisen er "Høy" =(selg)
Når Gullprisen er "Lav" =(Kjøp)
Hvor jævlig vansklig er det. ?


Joffe3
05.02.2019 kl 21:54 3529

Alle !

Legg papiret i skuffen, om du ikke vil surfe på bølge toppen.
(Snitte ned) enkelt veldig enkelt ,denne tar av i 4 Q.

"JA" Avocet Minging har penger frem til da. :-)


Redigert 06.02.2019 kl 00:39 Du må logge inn for å svare
Joffe3
06.02.2019 kl 00:38 3450

Glemte at sist gang sto kursen i Kroner 250,- hva blir den nå..... 2 kroner...... ?
Joffe3
07.02.2019 kl 00:56 3248

Alle !

Dette blir fatastisk spennende,blir nok en enda lavere kost pris på utvinning av gullet i 4 q 2019......Det glades....


Et uavhengig prosjektgjennomføringsstudie ble gjennomført og avsluttet i juli 2018. Dette har vist at
Tri-K-malmavsetninger kan utnyttes mer effektivt ved bruk av open-pit-metoden (tyngdekraft / CIL-teknologi ) den har en årlig kapasitet på 2,3 millioner tonn per år.
Joffe3
07.02.2019 kl 01:01 3226

Alle !

Inita gruven tjener penger om dagen ,og det er jo bra. :-)
Kansje at det er muligheter for at de kan betale de 25 mill som de skylder Avocet Mining før tiden som er satt til rest 4 år...
abroker
07.02.2019 kl 11:07 3113

Du burde ikke tro på alt du ser i media?
Da kan du fort gå på en smell vettu.
Lurt å bruke penger her som du kan tape med et stort smil?
Da går alt så meget bedre. (i følge div. politikere)
abroker
07.02.2019 kl 11:10 3096

Greit nok!
Men husk samtidig at gull ALDRI MER blir noe "Safe heaven" som i gamle dager.

Dessverre.
HP17
07.02.2019 kl 14:10 3018

Da ser det ut som realitetene er i ferd med å ta igjen AVM og at denne boblen sprekker?
Det var jo rimelig forutsigbart. AVM gikk fra 0,50-0,60 til 2,90 uten noen nyheter eller substans, da pleier fallet deretter å bli ganske hardt.
Ned under kr 1 igjen?

eh... du HP17... du vet at gullprisen har litt å si for en gullgruve? Avocet Mining svinger med den, samtidig har det ikke uventet vært mye gevinstsikring av dem som mangedoblet innsatsen sin over noen dager. Gullprisen er - som jeg før har redegjort for - laber grunnet 14 dagers børsstenging i asiatiske land som eller er kjent som de største gullforbrukerland i verden. La oss se om en drøye 14-21 dager fra nå av om ikke gullprisen og Avocet Mining har tatt seg opp igjen.

Mon tro om gullprisen skal opp og teste først $1320 så $1325 før helgen kommer, da?
Møre75
08.02.2019 kl 17:00 2547

Stopper på 1,8 i dag... skal se vi raser over 2 kr igjen veldig snart
Joffe3
08.02.2019 kl 22:12 2492

Fri- og merkedager i Kina, 2019
Endre årstall | Andre merkedager | Endre land

Bla mot høyre for å se mer
Dato Ukedag Merkedagens navn Hva slags merkedag
1. jan tirsdag Første nyttårsdag Nasjonal høytidsdag
2. jan onsdag New Year's weekend Lokale høytidsdager
4. feb mandag Spring Festival Eve Nasjonal høytidsdag


GULLPRIS SIDELENGS.
5. feb tirsdag Kinesisk nyttår Nasjonal høytidsdag
6. feb onsdag Spring Festival Golden Week holiday Nasjonal høytidsdag
7. feb torsdag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
8. feb fredag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
9. feb lørdag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
10. feb søndag Spring Festival Golden Week holiday Lokale høytidsdager
19. feb tirsdag Lantern Festival Merkedag


GULLPRIS OPP.

8. mar fredag International Women's Day Merkedag
8. mar fredag Zhonghe Festival Merkedag
12. mar tirsdag Arbor Day Merkedag
21. mar torsdag Vårjevndøgn Jevndøgn / solverv
5. apr fredag Qing Ming Jie Nasjonal høytidsdag
6. apr lørdag Qing Ming Jie holiday Nasjonal høytidsdag
7. apr søndag Qing Ming Jie holiday Nasjonal høytidsdag
1. mai onsdag Arbeidernes dag Nasjonal høytidsdag
4. mai lørdag Youth Day Merkedag
1. jun lørdag Children's Day Merkedag
7. jun fredag Dragon Boat Festival Nasjonal høytidsdag
21. jun fredag Sommersolverv Jevndøgn / solverv
1. jul mandag CPC Founding Day Merkedag
11. jul torsdag Maritime Day Merkedag
1. aug torsdag Army Day Merkedag
7. aug onsdag Chinese Valentine's Day Merkedag
15. aug torsdag Spirit Festival Merkedag
10. sep tirsdag Teachers' Day Merkedag
13. sep fredag Mid-Autumn Festival Nasjonal høytidsdag
23. sep mandag Høstjevndøgn Jevndøgn / solverv
1. okt tirsdag Nasjonaldag Nasjonal høytidsdag
2. okt onsdag National Day Golden Week holiday Nasjonal høytidsdag
3. okt torsdag National Day Golden Week holiday Nasjonal høytidsdag
4. okt fredag National Day Golden Week holiday Lokale høytidsdager
5. okt lørdag National Day Golden Week holiday Lokale høytidsdager
6. okt søndag National Day Golden Week holiday Lokale høytidsdager
7. okt mandag National Day Golden Week holiday Lokale høytidsdager
7. okt mandag Double Ninth Festival Merkedag
8. nov fredag Journalists' Day Merkedag
22. des søndag Vintersolverv Jevndøgn / solverv
25. des onsdag Første juledag Merkedag
Redigert 08.02.2019 kl 22:14 Du må logge inn for å svare
Joffe3
19.02.2019 kl 19:05 2227

Alle !

Enda mer fantastisk. Dette er bra for AVM.

Sjekk gullprisen....... :-)

Nå er kina ferdig å smelle kinaputter for en stund.... ?
Møre75
19.02.2019 kl 19:29 2201

Snart på 1342 no .. ditta e gulle godt
Joffe3
20.02.2019 kl 00:39 2119

Fint!

Børsene i New York steg
De amerikanske børsene endte marginalt opp.

"Krampetrekning "som en død fisk "


Og gullprisen oxo,hvorfor det. ?
Møre75
20.02.2019 kl 10:13 2040

Ville tro kursn ville gå oppi dag,,, men stille foreløbig
Joffe3
27.02.2019 kl 01:05 1919

Nyheter på Managem.com !

Managem satser mer...

Og gullprisen går videre sidelengs oppover. :-)
Joffe3
27.02.2019 kl 01:06 1916

Alle !

Dette ser lyst ut. :-)

And up we go.
Joffe3
27.02.2019 kl 01:22 1891

Alle !

Gullprisen stiger.

Trump i møte med kim. Hva skjer'a.... ?
Joffe3
27.02.2019 kl 01:30 1885

Alle !

Nå bikker vi snart $1330
Møre75
27.02.2019 kl 06:50 1827

Hadde hvert kjekt om den prøvde seg på 1350 igjen