IOX - TOP 10 Utfordringer, Muligheter og/eller Umuligheter 2019


Istedenfor å bruke opp plass på trådene gjennom å angripe hverandre så er det nok av ting man kan fokusere på når det kommer til selskapet sett under ett, deres ledelse og ikke minst performance og/eller non-perfrmance for bedre å danne seg et mer riktig bilde av hva man faktisk investerer i for det er vel det som har noen interesse og ikke hva man synes om hverandre...:)

Det er fakta at ting har tatt veldig mye lengre tid enn først antatt både når det kommer til boreplan, gas-boosterne og for ikke å glemme infrastrukturproblematikken for å nevne noe, men det isolert behøver ikke å være avgjørende for hvorvidt de en gang kommer til å lykkes - det er heller rekkefølgen av hva som faktisk skjer/ikke skjer som vil være avgjørende fremover.

-------------------------

(01) BOREPLAN - til stadighet utsatt av forskjellige grunner. Fortsatt mangel på partnerskap og kapital for å kunne gjennomføres.

(02) BANKGARANTI - det ble en verbal enighet om en kansellering ac COR-6 i juni og formelt i oktober, men det råder fortsatt en usikkerhet lnyttet til hvordan det vil slå ut på det eksisterende garanti kravet som vi kjenner til er blitt krevd økt av ANH.

(03) GAS BOOSTERE - skulle øke produksjonen betydelig og ble under store deler av 2017 meldt som både kjøpt, sjekket og sendt med både estimert ankomst -og installasjonsdato hvor det er nå er gått 1 år etter at de skulle ha vært installert uten at det er meldt noe som helst...

(04) INFRASTRUKTUR - Dette har vært en utfordring siden tidenes begynnelse og det er meldt om et utall ganger alt i fra betydellige fremskritt til at man er nesten i mål med Duya, men som fortsatt virker å være bare nesten også når det gjelder den alternative løsningen Norther Road selskapet har meldt at de har jobbet med over lang tid hvor siste estimering for godkjennelse fra myndighetene angående Northern Road er estimert til å komme rundt Q1-19.
Et andre alternativ som er meldt er å få til en avtale med Perenco om å få bruke deres pipeline.

(05) EGENKAPITAL - 2,4m/usd (tilgjengelig pr 29.11) + 4m/usd (låst til garanti). Ingen umiddelbar krise når det kommer til operasjonskost de neste 2 kvartaler, MEN langt i fra nok til å kunne møte forpliktelsene relatert til boreplanen hvor man i dag kun har 1 partner (SLS) for 1/3 av brønnene som er planlagt boret.

(06) PARTNERE - Selskapet vil være avhengig av å få inn nok 1 partner for å kunne gjennomføre boreplanen og det i nærmeste fremtid for ellers vil selskapet måtte foreta en betydelig kapitalinnhenting og da er nok emisjon det som er nærmest for hele eller i alle fall deler av det som må hentes inn.

(07) PRODUKSJON - Har vært mer eller midre jevnt og trutt stigende frem til Vikingo pumpeproblematikken med tilhørende suksessfull utskifting og workover hvor formasjon C5 poduserte, men langt mindre enn tidligere og med en heller mindre suksessfull oppstart av C7 hvor denne formasjonen ble stengt helt ned i påvente av at man fikk boret en vannavledningsbrønn noe som er planlagt å bli gjort i forbindelse med boreplanen (som til stadighet blir utsatt) og til slutt så ble også C5 formasjonen nå nylig meldt midlertidig stengt ned pga infrastrukturelle utfordringer.

(08) INNTEKTER - når vi så kjenner til under Q3 så var det mer eller mindre full produksjon og det på en gjennomsnittelig langt høyere oljepris enn dagens hvor man knapt endte i break-even så med det vi kjenner til så er det ikke annet å forvente at Q4 (28.02-19) vil bli langt svakere og som da vil gå inn i rekken som nok et rødt resultat. Dette igjen vil spise av EK som igjen vil fremskynde behovet for å øke egenkapitalen som til syvende og sist øker risken for en emisjon før en ny partner er på plass.

(09) LÅNEFORFALL - Ingen forfall av betydning før om 12mdr (jan-2020) - ser vi bort i fra en eventuell økning av garantikrav.

(10) LISENSENE - Likeså er det viktig å få en oversikt over diverse lisenskrav både når det kommer til levetid og ikke minst tidsbestemte progresjonskrav spesielt med tanke på at ting har tatt så mye lengre tid enn først antatt og at det fremover også er en reell risk for at ting vil ta tid.
Gjentagende forsinkelser og stadig nye behov for forlengelser er reelle riskfaktorer både når det kommer til usikkerheten om innvilgelse av forlengelse og om økte garantikrav.

LLA-47

Work program:

Commitment phases I and II unification:

Pending drilling of 9 exploration wells by 10 February 2020 (s8)


ALTAIR

Work program:

Commitment phases I and II unification:

Pending drilling of 1 exploration well by 31 January 2019 (s9)


https://www.interoil.no/?page_id=13&year=2017&PressReleaseID=1052520


GARANTI

Interoil's additional investment commitment for LLA 47 for the second segment of the current phase is US$24,000,000. Based on Interoil's interpretation of the provisions of the new resolution, Interoil would be required to provide a guarantee of US$4,800,000, equivalent to 20% of its additional investment commitment, to satisfy its guarantee obligations. Interoil has already provided guarantees totalling US$10,800,000 for LLA 47.

https://www.interoil.no/?page_id=13&year=2015&PressReleaseID=1827229


LLA - 47 phase 1 and 2 unification requires a guarantee increase

Following LLA - 47 exploration contract, the combination of the phase 1 and 2 requires the existing USD 4.8 million bank guarantee to be increased

Interoil is in constant conversation with the ANH aiming to structure a guarantee scheme that would fulfil the ANH requirement based on Interoil’s possibilities under current market circumstances

http://hugin.info/137537/R/2215923/865344.pdf

-------------------------

* Dette var kun en kortfattet oppsummering av rikets tilstand og får vi input av de som sitter på detaljene så vil det være til stor hjelp for den enkelte både for den som allerede er posisjonert og ikke minst for den som går med planer om å posisjonere seg.
Redigert 30.12.2018 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
qestador
29.12.2018 kl 21:34 6537

takk til ris. bra

Takk for for flott IOX status!
Pkt. 6 manglar og oppsummering og vurderingar er litt i overkant varsame, greitt det; lesarar bør sjølve trekkje sine slutningar om evt. kjøp/sal.
Skulemeistar Abu gjev sine beste karakterar for systematikk og god oversikt!

IOX leiinga indikerte borrestart i Q4, men hendingar utanfor kontroll som;
pumpe breakdown på Vikingo, meir intens enn venta regn og 20% ned for olja, gjorde at lutlaget laut omdisponere sine ressursar.

Det gode er at desse 3 er på kontoen hell/uhell og kan fort snu til IOX sin fordel.

Olja ligg der og blir henta opp seinare, kanskje til prisar litt fram i tid, godt over dei vi ser idag.
Snart tørkar vegar opp og kan reparerast og nord- ruta kan vere ein realitet tidleg i Q1. Ein rørleidning i området har ledig kapasitet, og her kan IOX forhandle fram ei god avtale. Då er transportproblema historie.

Columbia vil auke oljeproduksjonen, og vil derfor vere elastisk med betalingstidsfristar etc. for småselskap som IOX.(Cor-6)

Alt i alt er eg glad for å vere inne, og eg ser med spaning fram til året som kjem!
Godt nyttår til alle frå Abu!
bacrus
30.12.2018 kl 00:11 6365

ANH frafalt alle krav vedr. Cor6, ingen nye krav er stilt utenom å ha boret 9 brønner innen 01.01.2020 hvis jeg husker riktig
Redigert 30.12.2018 kl 00:14 Du må logge inn for å svare

Abu,

takk for input.

Ja, jeg skrev denne i hui og hast og hoppet visst over pkt 6.

Har korrigert det og lagt til alternativ nr2 for infrastruktur - Peremco pipeline.

rischioso - startinnlegget diit bærer preg av at du er velment men samtidig skjevt fordi du har aksjer her selv og av den grunn vil forsvar. Dermed gir du oss ikke inntrykk av å være objektiv og saklig, men sørgmodig opphengt i en aksje du har blitt fanget i og hittil lidd et stort papirtap i. Men husk : det kan snu. Always look at the bright side of life.

bacrus,

det er riktig at det ikke vil komme noen krav for COR-6, men det er kommet krav om forhøyet garanti noe selskapet selv melder både i sept presentasjonen (s10)

http://hugin.info/137537/R/2215923/865344.pdf

og i Q3 rapporten (s3) og som det nå forhandles om. Det er snakk om at garantikravet vil reduseres etter hvert som det drilles - men først må det jo drilles...)

http://hugin.info/137537/R/2227279/874376.pdf

ketle homeowner

jeg har ingen aksjer her pr nå ei heller har jeg lidd noe tap i denne til dato samlet sett så nå vet du det...)

Jeg er interessert i caset, men ser ikke helt at det er rette tiden til en inngang riktig ennå så jeg ser an utviklingen og av samme grunn ønsker jeg å holde meg selv oppdatert gjennom å etablere en tråd hvor det viktigste er samlet på en og samme plass noe alle vil ha glede av.
bokaj70
30.12.2018 kl 01:51 6237

(05) EGENKAPITAL - det bør vel nævnes at egenkapitalen er MINUS 7,6 mill USD og har været negativ de sidste 2 år.

IOX er reelt værdiløs. Eneste mulighed for aktionærer, selskab og obligationsejere er at IOX får tilført kapital på den ene eller anden måde og gennem LLA47 kan få skabt værdi over tid. Mulighederne er ret begrænsede, da det eneste, der retfærdiggør IOX eksistens, er en licens, som myndighederne er i sin gode ret til at tage frem, da de ikke kan opfylde forpligtelserne. Det har været ved at ske før, hvor Andes reddede dem på målstregen - men der er dog muligheder.

Obligasjonsrenter skal betales i januar med over 1 mill dollar. Så var der et mindre låneforfall i februar, som ble nevnt av en annen forumdeltager. Alt dette har ikke IOX kapital til. En eller annen finansiering må de skaffe senest i løpet av januar 2019.
oivindl
30.12.2018 kl 08:38 6071

Ketle:"rischioso - startinnlegget diit bærer preg av at du er velment men samtidig skjevt fordi du har aksjer her selv..."

Det mest åpenbare ved dette startinnlegget, etter min mening, var at nå er Rischioso ute igjen, noe han også har bekreftet ;-)
sebioslo
30.12.2018 kl 08:52 6049

Ris er ute og hodet hans er i full negativ modus etter et par uker med full positiv tolkning av alt. Imponerende hjernetilpasning!

Myndighetene er ikke nevnt ang Northern road, bare private landeierne, og ikke Q1 men very shortly siden bare signering av muntlige godkjent avtaler gjenstår. Så full svart maling der.
Ransen
30.12.2018 kl 09:29 6013

Ta det helt rolig.
Samme svartmalingen fra de samme skribentene som er ute, så vi før borekampanje 1. ble meldt og før Cor-6 løsningen ble meldt.
Også den gang var selskapet konkurs, en evneveik ledelse og uforståelige børsmeldinger.
Man kan allerede nå lese at her at obligasjonseierne så og si har overtatt hele selskapet på tross av punklige innbetalinger på rentene. Man kan også lese av de som er ute at alle kommende brønner er som vikingo-X1, altså det skal ta 2 år boretid/oppstart mellom hver brønn da forståelsen for at Vikingo bare er en letebrønn er helt borte.
Videre så sies det at myndighetene har dratt tilbake lisensene 14 mnd før tiden på grunn av at borekampanjen er utsatt fra Q4 til mulig Q1 pga regntiden og oppløste veier.
Vi leser at det er konflikt med SLS til tross for at dette selskapet legger opp sin eksistens etter hva som kommer opp av brønnene I fremtiden.

Ingenting av dette er børsmeldt, men kommer opp som en konspirasjonsteori fra tidligere aksjonærer som har solgt med tap og ikke har kapital til å hoppe på igjen før dette nå drar til 10-12 kroner I Q1.
Hurra for de som er inne med aksjer handlet langt nede på to-tallet på første børsdag I 2019.


Redigert 30.12.2018 kl 09:30 Du må logge inn for å svare

Det forbauser meg at du skriver «det har de ikke kapital til»
Har du 100% innsyn i kontoene til Interoil?
qestador
30.12.2018 kl 10:20 5891

Noe er det i hvertfall vi går å venter på . Slik er det bare:-)
Vi skal vel også se prisen Ann noe først.
Redigert 30.12.2018 kl 10:26 Du må logge inn for å svare

Vet du egentlig hva regnskap, balanse, kontantstrømanalyse og likviditet er???
Utrolig mye pjatt fra hypersåre "investorer".
Når man leser mange av inleggene, begynner man å lure på om det er samme selskap vi snakker om.
I tillegg er det enkelte som "siterer" andres innlegg med egne oppfunnede tulletall for å dra våkne investorer i søla med løgn.
Skjerp dere.
Ransen
30.12.2018 kl 10:56 5821

Utrolig mye pjatt fra hypersåre "investorer".

Det kommer mest av alt fra de som ikke er aksjonærer, men fullt inneforstått med at aksjen vil blomstre voldsomt i Q1-19.

Sebioslo,

skjønner ikke helt hva du har lest - kanskje lese igjennom 1 gang til...
bokaj70
30.12.2018 kl 11:39 5742

Sandheden er jo nærmere at mange af dem der nu er ude sidder i plus mens du Ransen som supplerede næsten dagligt på dobbelt niveau hver gang kursen faldt lidt sidder med kæmpe tab.
Du var selvfølgeligt fuld af løgn, så helt så skidt står det formodentlig ikke til.

Men fakta er at dine forventninger for 2018 ikke blev indfriet og at pessimisterne, så virkeligheden overgår deres bekymringer.

Jeg har så langt haft ret i mine bombastiske udtalelser. Ikke fordi det er gået som det er gået - jeg kan ikke se ind i fremtiden - men fordi jeg i det mindste har set en stor risiko på trods af en evig optimistisk CEO.

Kursen er hvad den er, status for 2018 er hvad den er, og optimisterne har taget fejl og tabt penge. Det er indiskutabelt,

Forhåbentlig bliver 2019 bedre - men lige nu er IOX mere presset økonomisk end de har været i årevis og der skal ske noget snart.
Gør der det kan alle der har lyst komme ind på fornuftigt niveau.
Redigert 30.12.2018 kl 11:44 Du må logge inn for å svare
bokaj70
30.12.2018 kl 11:43 5731

Og ja.. Rishioso er larmende useriøs. Alt er sort eller hvidt afhængigt var om han er inde eller ude.

Men TS indlægget er i det mindste rimeligt faktuelt.

bokaj,

det er den bokførte EK som er negativ (7,6m/usd).

Jeg snakker om EK som er tilgjengelig helt eller delvis (6,4m/usd) hvor 2,4m/usd er helt tilgjengelig og 4m/usd er pt begrenset pga garantien, men som vil bli gradvis tilgjengelig gjennom at det blir boret flere brønner.

Så dagens situasjon er at de har tilgang på 2,4m/usd legger vi Q3 til grunn.

Det at man ikke har fått satt C7 i produksjon etter pumpeskiftet og WO fordi det må bores en vannavledningsbrønn i tillegg til at man nå og midlertidig har stengt ned også C5 pga veiproblematikken så vil det ha en betydelig innvirkning på inntjeningen noe som vil føre til et negativt Q4-18 og mest sannsynlig også et negativt Q1-19.

Mao, det er ingen umiddelbar krise cash messig som skrevet innledningsvis, men får man ikke C5 og C7 opp å gå veldig snart så vil man måtte hente inn kapital i løpet av første halvdel av 2019.

Så gjenstår det og se hva de får til i løpet av Q1 og ikke minst oljeprisutviklingen.
Redigert 30.12.2018 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
Ransen
30.12.2018 kl 12:01 5739

Det virker ikke som om at du har tatt kontakt med IR for oppklaring på situasjonen, men tar forgitt alt som blir skrevet på dette forum.
Har et bitte lite papirtap i dag, men forholder meg helt rolig. Vi har sett hvordan aksjen bykser på f.eks Cor-6 og tidligere på boreplan 1.
Det er ingen ting som tilsier at ikke boringen starter opp i Q1-19. Det var tidligere meldt og bekreftet oppstart i Q4, men vi da har da fått grundige opplysninger om situasjonen. Veiproblematikken både ved Duya og regntid har skapt utfordringer.
Aksjonærene og børsen bryr seg lite om bakenforliggende krav som f.eks betaling av lån i 2020. Det er det som skjer nærtstående som er av betydning.
Nye av fallet i høst kommer av at det er lite informasjon fra selskapet som kommer via børs. Når ting begynne å skje. kommer kjøpsinteressen

Takk for den - men så er jo også TS innlegget mitt så da er det kanskje ikke så larmende allikevel...;)
bokaj70
30.12.2018 kl 12:05 5721

Jeg ved at de stadigt har tilgængelige likvider selv om Ek er negativ og generelt enigt i dit indlæg. Ser ingen konflikter med hvad jeg har skrevet
Bortset fra at jeg mener situationen er kritisk netop af de årsager du nævner.
bokaj70
30.12.2018 kl 12:24 5681

At IOX ikke når at fuldføre boreprogrammet i 2019 står for min egen regning. Tror dog de færreste er uenig i dette. Det er mange brønde og lige nu kæmper de for at få gang i Vikingo igen. Dertil kommer regnperioder infrastruktur mm.
Det er meget muligt at myndighederne er villige til at forlænge igen men der ligger en risiko.

Kommer der positive nyheder i forhold til dialog med SLS eller infrastruktur kan kursen stige voldsomt uanset øvrige udfordringer. Det udelukker jeg heller ikke. Der skal ikke så meget til før at IOX kan blive en vinder aktie i januar 2019.

Intet af dette er i modstrid med hvad jeg har skrevet.

Men samtidig er IOX et selskab hvor
Ek er negativ
Working kapital et i bund
Produktionen dækker knap udgifter..afhængig af olieprisen.. og er pt amputeret pga ødelagte veje.
Der er ingen afklaring på boreprogram som skulle starte nu for at opfylde forpligtelserne.
Obligationslån rykker nærmere og jo mindre styr på butikken der er ved forfald jo større bliver konsekvensen.

At fornægte at der er en betydelig risiko er i bedste fald naivt

Kanskje fortsetter IOX som going concern, kanskje ikke.

Blir helt irrelevant å sette opp en smørbrødliste om alle mulige scenarier, ettersom det kun er selskapets likviditetsproblem som burde bli diskutert. Og som trolig - føre eller siden - kommer til å rasere aksjekursen.

For å si det i sjakkterminologi - selskapet er egentlig hva funding angår i en sjakkmatt posisjon, med mindre aksjonærenes interesser totalt tilsidesettes.

Det er neste "takras" som kommer til medføre skuffelse eller en aha opplevelse - alt etter hvor oppegående man er.

Tenk som obl. eierne: Obl. lånet på USD 32 mill. forfaller 22, januar 2020 - hvordan skal vi best mulig få tilbake mest mulig av obl. lånet? Enn videre, har IOX assets som sikrer obl. eiernes fordringer? Uansett har aksjonærene lavere prioritet enn obl. eierne. Dvs. obl. eierne forsyner seg først, og blir det smuler, noe jeg absolutt ikke tror, tilbake til aksjonærene fordeles disse..

Aksjonærene burde uansett ta opp til vurdering, gitt ingenting synes medføre positiv progress om videre boring/materialisering, Argentina eller hvor selskapet ønsker å starte opp - hvem skal betale for kalaset -har IOXs assets verdi som overstiger obl. eiernes krav?

Hadde IOX sett muligheten til å forsere boring og materialisere verdiene og selskapet, hadde dette allerede blitt gjort. Selskapet svarer med all slags svada og setter aksjonærene på hold.

Sannheten er nok snarere at ledelse og styre arbeider febrilt med funding (capex) og kapital til drift, mens aksjonærene holdes på pinebenken. Dvs. først funding, deretter eventuelt boring. Ingenting vil bli meldt av boring og progress, før det finansielle/videre drift er på plass.

Selskapet trenger kapital - og det raskt.
Redigert 30.12.2018 kl 13:08 Du må logge inn for å svare
Funlight
30.12.2018 kl 13:49 5544

Det var et godt formulert innlegg som trekker frem en del av ståa i selskapet. Jeg vurderer også det slik at investering ikke er helt ønskelig ennå. Caset er utrolig spennende, men det er for mange baller i luften akkurat nå. De må lande noen av dem.
Ransen
30.12.2018 kl 13:56 5527

Nå har du messet om det samme i flere år i IOX. Når kursen er stigende og passert 5 kroner er du borte som dugg for solen. Når kursen faller er du på plass med pengeproblemene dine. Kom tilbake i 2020 når forfall på obl.lånet foreligger.
Ikke lev i den tro at obligasjonseierne som får sine renter til avtale skal gjøre grep ovenfor selskapet. Hvis dette går skeis, så er det nettopp obligasjonseierne som tar det største tapet. Det er i obligasjonseiernes største interesse at borekampanjen kommer i gang og at selskapet igjen kan operere etter planen.
Selskapet er godt innenfor sine forpliktelser ovenfor ANH. Det er foretatt ny og oppdatert seismikk og det er gjort endringer iht erfaringen med Vikingo på hvor de neste brønner skal bores. Dette i samråd og med godkjennelse av ANH. Det har vært noe helt annet hvis selskapet sto handlingslammet på feltet uten noen form for progressjon, slik som enkelte andre oljeknøtter på OB. Først da kunne vi snakket om brudd på forpliktelsene. Om ikke selskapet kommer i mål med boreplanen innen 02.2020 som er ihht boreplanen fra Paretokonferansen, så er de i såfall langt på vei og det skal mye korrupsjon til før et selskap som har igangsatt 50% av forpliktelsene innen tidsfristen mister lisensen.
ANH og IOX har åpenbart en god dialog og det er i myndighetenes interesse at ressursene blir tatt opp av bakken og nyttiggjort mens det ennå er mulig å få betalt for dette produktet.
Redigert 30.12.2018 kl 13:59 Du må logge inn for å svare
Ransen
30.12.2018 kl 14:10 5494

Den vanlige prosessen for kapiltalinnhenting for selskap som har møtt sine forpliktelser er:
Banklån
Rettet emisjon
Utvidet/forlenget obligasjonslån.

Selskaper som ikke har møtt sine forpliktelser ved forfall mm.
Svært vanskelig å få banklån
Kriseemisjon
Intet gehør hos obligasjonseierne.

Ta Norske Skog som et eksempel.
30.12.2018 kl 14:16 5475

Helt enig med Ransen, hadde jeg hørt på alle forumtrollene som har vært innom iox trådene siste 3 til 4 år hadde jeg tapt kansje så mye som 1 mill kroner, nå er gevinsten 1 mill kroner, og det er faktisk de samme baserne som har holdt på år etter år.

Ransen,

i følge selskapet selv så er den avtalte deadline 31 januar 2019 for å ferdigstille phase 2:

Work program (Utdrag fra s.8):

^ Commitment phases I & II unification:

^ Completed 3D seismic processing, 1 exploration well drilled

^ Pending drilling of 1 exploration well by 31 January 2019

https://www.interoil.no/?page_id=13&year=2017&PressReleaseID=1052520

Likeså betyr jo alt fra 0 til 99% at man er kommet i brudd med forpliktelsene, men selvfølgelig vil det kunne være en forskjell på 10% og 90% avhengig av ANH som da skal ta stilling til søknaden om forlengelse etter at de er kommet i brudd. Uansett prosentvis brudd så er det et brudd som igjen er en risk for at man ikke får innvilget forlengelse og ikke minst at det kan bli avkrevd forhøyet garanti noe som blir en utfordring med dagens cash kasse og disse 2 riskfaktorene vil naturlig nok legge en demper på kursutviklingen frem til en avklaring foreligger og det er kun knappe 31 dager til deadline...
Redigert 30.12.2018 kl 14:41 Du må logge inn for å svare
bokaj70
30.12.2018 kl 15:07 5367

Hvis de havde en partner og finansiel afklaring på boreprogrammet, ville jeg i og for sig være enig i dit indlæg.

Men der er vi ikke endnu.

Mit bedste bud på et positivt udfald er:
Løsning på infrastruktur og hurtig aftale med SLS om de næste brønde (2-3 stk)
Partner på resterende brønde i løbet af H1
Positive forhandlinger i forhold til forpligtelser - fornyet deadline på brønde og refinansiering af obligationslån

Men intet af ovenstående er en selvfølge, og økonomisk balancerer de lige nu på et knivsæg, hvilket kan forcere tiltag.
Redigert 30.12.2018 kl 15:14 Du må logge inn for å svare
sebioslo
30.12.2018 kl 16:41 5271

Deadline du referer til var for Altair feltet og nevnt i news fra 2017 og ikke LLA47

Interessant å se at været var også grunn til forsinkelser i 2017 (news linket her)
Redigert 30.12.2018 kl 16:43 Du må logge inn for å svare

Ja, og ikke bare i news fra 2017, men også senest og sept 2018:

https://www.interoil.no/?page_id=13&year=2017&PressReleaseID=1052520

Deadline for LLA-47 er 10.02.2020 så til sammen for å ikke komme i brudd så betyr det rundt regnet boring av 1 brønn hver måned fremover.

Uten ny partner i sikte og uten tilførsel av frisk kapital så tror jeg nok de fleste kan si seg enig i at det blir det mildt sagt utfordrende...

Redigert 30.12.2018 kl 16:52 Du må logge inn for å svare
Ransen
30.12.2018 kl 16:51 5237

Nøyaktig iht oppsettet som ble presentert på paretokonferansen i 2017 for de som husker.
Borestart 01-19 og fortløpende boring til 02-20
sebioslo
30.12.2018 kl 17:01 5220

•Farm out agreement with partner SLS for Altair
• Capex: 10% IOX, 90% SLS
• Working Interest per well: 60% IOX, 40% SLS

Mangler iox cash har tidligere SLS blitt enig å ta mest parten av borekostnader. Det er ikke utenkelig at rammeavtalen for resten av borekampanjen tar tid med tanke på en andre oppsett enn den nåværende for LLA47 som er
Capex: 40% IOX, 60% SLS
• Working Interest per well: 78% IOX, 22% SLS

Mindre capex for iox, høyere working interest for SLS, da med olje på 50usd og ikke 30.
Og hvorfor ikke 0% capex IOX for de neste 2 brønn med 40% inntekt for SLS og så tilbake til noe mer lønnsomt for resten av scope? Det koster å være fattig men det betyr ikke at man er ferdig/konk

Edit : og som jeg har etterspurt før: har SLS en eneste drilling rig? Eller har de flere? Trenger ikke være 1 brønn I mnd med en rig, men kunne blitt 2 i parallel (takk være ny høy Kvalitet 3D seismikk på plass) og vips ferdig om 6 mndr...
Redigert 30.12.2018 kl 17:04 Du må logge inn for å svare
stark
30.12.2018 kl 17:05 5208

Slap nu for pokker af allesammen. At i gider!
Ingen af os aktionærer (eller kommende) ved jo noget som helst om noget som helst vedr. disse spørgsmål, eller evt. hvad der måtte foregår bag kulisserne - takket være PM's fra IOX der jo ikke gør os klogere.
Gæt, gisninger og forestillinger er hvad der skrives om her, det eneste vi ved er, at det regner 'cats and dogs' i regnskoven - ja, big surprise!
Nu er det bare at læne sig tilbage og nyde nytåret i morgen. Tirsdag er det Panodil, cola, chips og skihop i tv - så onsdag.........

Godt nytår alle.
Stark
Ransen
30.12.2018 kl 17:19 5184

Usikker på om SLS eier rigger selv, men Petroland har vært innleid til SLS for boring på Turaco og Vikingo...
Ransen
30.12.2018 kl 17:27 5139

Kan ikke se at det er nevnt noe sted fra selskapet om hverken emisjon eller øvrige utfordringer.
Imidlertid er meldingene at de er godt fornøyd med wo på Vikingo, fornøyd med framgangen i prosjektet "Northern road" og en generelt optimistisk tone.

Det samme er gjengitt i latinamerikanske medier, hvor folk er mer "tett på" så usannheter fra ledelsen vil fort bli avslørt.