NattoPharma: Natto i 2019- Analyse


Etter mange år med håpløs guiding, ser det nå ut for at selskapet nå faktisk leverer i henhold til guiding. Veksten i 2018 har vært på ca 50%, og vi kan håpe på at den fortsetter på dette nivået også i 2019. Marginene har vært under litt press i 2018 på grunn av kapasitetsproblemer, men det er indikasjoner på at produksjonskapasisten nå har bedret seg vesentlig. Akkurat hvor stor kapasiteten er i forhold til etterspørsel er vel noe vi bør få litt mer info om i forbindelse med q4 rapporten i februar.

Når det gjelder utvidelsen av ingrediensporteføljen, er selskapet flere år bak skjema. Det er dog grunn til å tro at selskapet vil lansere en ny ingrediens i løpet av Q1 og at denne vil gi vesentlige inntekter fra 2020. Denne ingrediensen vil være sentral i å bidra til at veksten kan opprettholdes på et høyt nivå også i 2020 og 2021.

Når det gjelder IR, er Natto et eksempel på hvordan et selskap kan prises med en ekstrem rabatt fordi de gjennom mange år har hatt en total forakt for sine aksjonærer og fordi sentrale aksjonærer ikke har ansett en positiv kursutvikling som et prioritert område. Det er dog grunn til å merke seg at styreformannen har kjøpt aksjer for ca 20 mill kroner utenfor børs de siste årene. CEO har vel handlet for ca 2 millioner-også dette utenfor børs. På sikt kan vi jo anta at alle har en felles interesse i å få fart på kursen. Det har dog vært en positiv utvikling hva gjelder IR de siste par årene. Spesielt kan det virke som om Ramsøy og Sjur Thorsheim har hatt en positiv påvirkning i den sammenheng. Nå får vi kvartalspresentasjonene tilbake, og selskapet skal etterplanen snart "under lupen" fra en eller flere analytikere fra anerkjente meglerhus. Selv om vi ikke har sett noe vesentlige innsidekjøp i det siste, er det jo grunn til å tro at ledelsen og styret jobber iherdig med å "pynte bruden" før nevnte analyser slippes. I den sammenheng vil jeg tro at det jobbes aktivt med å få på plass både en ny ingrediens og en eller flere prestisjekontrakter.

Når det gjelder Nattos Pharma strategi, har dette vært en særdeles pinlig affære de siste årene. Det har virket som om selskapet har famlet i blinde, og at de systematisk har undervurdert kompeksiteten. Det er dog positivt at de har skilt ut et eget selskap (Kaydence Pharma) som skal videreføre denne satsningen, og kompetansen de har klart å tilltrekke seg er svært imponerende. K2 som legemiddel bør være svært aktuell i forhold til en rekke indiaksjoner hvor det i dag er få eller ingen produkter på markedet. Det må dog sies at det er trist å se hvordan styret i Kaydence på kort tid har klart å påføre selskapet betydelige riper i lakken bare gjennom en klønete og uprofesjonell håndtering av opsjoner, kapitalutvidelse og børsnotering. Som kjent bevilget de seg selv et betydelig antall opsjoner på 5 kroner med den begrunnelse at dette var markedspris. Deretter gjennomførte de en emisjon på 17.50 uten at selskapet har nådd kursdrivende milepæler. Å ansette et advisory board og å sette sammen en dossier er i svært liten grad kursdrivende. Dette virker svært tvilsomt i den grad 17.50 må kunne anses å ha vært en rimelig markedspris fra selskapet ble etablert. Emisjonen på 17.50 er også en historie i seg selv. I stedet for at den ble garantert via de største aksjonærene og kontaktnettet til tilrettelgegger og styremedlemmene, blir adm dir sendt til Sverige i et forsøk på å hente kapital. Det hele endte med et mageplask, der de etter flere måneder ikke klarte å hente nevneverig kapital fra eksterne investorer. I denne prosessen sendte selskapet ut en melding til potensielle investorer hvor de påpekte at interessen for emisjonen var overraskende stor, mens sannheten var en helt annen. Midt oppe i dette har selskapet guidet at de vil på børs i slutten av desember eller begynnelsen på januar. P.t. er det ingenting som tyder på at dette vil skje, men jeg tror styret har lært av det som har skjedd. Jeg spekulerer i at de klarer å hente inn ca. 10 mill kroner utover de 10 som ble hentet internt før jul. Videre spekulerer jeg i at de vil presentere gode nyheter i løpet av de neste 3-6 ukene, og at de ført da våger seg på børs. Selskapet er helt avhengig av en stigende børskurs i et år hvor de skal hente ytterligere kapital.

Når det gjelder NattoPharmas finansielle prestasjoner, spekulerer jeg i følgende:

2019: Omsetning: 150 mill, Bruttomargin 45%, Ebidta: 18-25 mill
2020: Omsetning 225 mill hvorav ca 25 mill fra ny ingrediens , Bruttomargin: 45%, Ebidta 45-50 mill.
2021: Omsetning: 337 mill,hvorav ca 60 mill fra ny ingrediens. Bruttmargin: 45%, Ebidta: 70-80 mill.

Strategisk:
I den grad selskapet fortsetter den positive utviklingen samtidig som de ikke klarer å skape vesentelige aksjonærverdier, bør salg eller fusjon vurderes.For øvrig har selskapet liten eller ingen belåning, og kan i løpet av 2019 antagelig sikre seg betydelig lånefinansiering (bank/obligasjonslån) hvis de ønsker å gjennomføre oppkjøp av et mindre selskap eller aktuell teknologi/IP. Utbytte forventes fra 2020.

Kursmål: NattoPharma burde etter min oppfatning prises med en P/S på ca. 4 i forhold til omsetning i 2018, men prises med en rabatt på over 60%. På 12 mnd sikt burde kursen bikke 30. Den faktiske kursutviklingen er umulig å spå i dette selskapet.
Redigert 30.12.2018 kl 17:00 Du må logge inn for å svare

Herman,
Thanks a lot for your good summary!
My humble guess is that 2019 will be a very rewarding year to shareholders of NattoPharma.
Happy new year and best wishes to everyone on this forum!
trendi!
31.12.2018 kl 15:43 7651

kursmål 30, dere skrek 250 for minst 4 år siden, det har ikke skjedd.

jeg tror ikke det blir den store kursutviklingen i 2019. ledelsen fortsetter i det samme tempoet som de har gjort tidligere og tenker kun på seg selv. skal det skje det noe med kurs eller i selskapet,må visse personer vekk i fra selskapet
Herman*
31.12.2018 kl 18:48 7591

Trendi: Som du kan lese, skriver jeg hva jeg mener en fair prising vil være i løpet av 2019, gitt visse forutsetninger. Dette betyr ikke at dette vil skje, vi kan jo risikere at den gigantiske rabatten fortsetter inn i 2019. Alt er avhengig av hvor mye energi selskapets styre og ledelse legger i å øke intereressen blant potensielle nye aksjonærer. Kvartalsrapportering og analydekning er en god begynnelse, eventuelle investorpresentasjoner mot en rekke institusjonelle aktører vil være enda et skritt i riktig retning.
Redigert 01.01.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
Herman*
02.01.2019 kl 10:33 7449

Selskapets styreformann har brukt romjulen til å lete frem en hel samling videoer på youtube som omhandler probiotika og tarmhelse. Jeg antar at denne spillelisten er ment for internt brukt, og det er jo lett å spekulere i at det kanskje kan relateres til den kommende produktlanseringen. Men så er jo vedkommende aktiv i flere selskaper, så sikker kan en ikke være. Uansett, mye interessant her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnWrZC08BpAEu46ArupqMRM3wb3kj4Qbi&app=desktop

Takk for en god oppsummering og realistiske perspektiver for 2019! Klarer de nå å fortsette samme veksten videre inn i 2019, kan ikke lenger markedet overse NATTO. En ny bekreftelse på vekst og god utvikling i Q4 - rapporten i februar tror jeg er det som skal til for at markedet skal våkne. Blir det i tillegg meldt om ny ingrediens, kan 2019 bli vendepunktet. Minner også om denne:

"Etter mandagens opptur verdsettes selskapet til 168 millioner kroner. Det virker i utgangspunktet ikke spesielt mye for et selskap med så høy vekst. I siste regnskap er den bokførte egenkapitalen i selskapet, som er uten gjeld, på vel 100 millioner kroner. Man kan trygt mene veksten ikke har slått ut i urealistiske forventninger i aksjemarkedet. Klarer Nattopharma å fortsette veksten, er det ganske tenkelig at de også vil kunne prestere løpende overskudd på et nivå som gjør at dagens aksjekurs vil fremstå som rørende billig."

- På 8,00 kroner verdsettes i dag NATTO til 145,5 mill. -

Nå må vel snart nok være nok!

Nåkkernåkk.
trendi!
03.01.2019 kl 11:11 7242

dere kan verdsette så mye dere orker, men det er markedet som bestemmer verdsettelsen av et selskap. markedet vil ikke betale mer enn 8-9 kronestykker for aksjen, og skal natto lykkes må det hardt skyts til. per dd sitter det feil folk i hele selskapet
trendi!
04.01.2019 kl 12:57 7252

ose flyr avgårde, markedet er ikke intr. i natto. kjøp 8,10, salg 8,30. må være bittert og se at ose flyr avgårde mens natto står igjen på perrongen?
kanskje ikke så rart at loversen blir stående igjen på perrongen, når det skinnene ble fjernet for mange år siden
Herman*
04.01.2019 kl 17:36 7195

Den operasjonelle utviklingen i Natto er relativt tilfredsstillende. Aksjekursen er en stor vits og reflekterer på ingen måte de finansielle resultatene. Selskapets styre har et hav av virkemidler de kan iverksette for å støtte opp om aksjekursen, dvs sørge for at selskapet prises normalt ut fra standard parametre. I tillegg til alt som er blitt nevnt tidligere, kan selskapet til og med ta opp 20-30 mill i lån for å finansiere et omfattende tilbakekjøpsprogram som kan gjennomføres over f eks 18 mnd. Ved å kombinere gode operasjonelle resultater med å gå løs på "selgersiden", vil en kunne etablere en kurs som er langt over dagens nivå. Deretter kan selskapet gjennomføre kjøp i markedet hvis aksjen faller under et viss nivå/gulv. Sammen med positive resultater og kjøpsanbefalinger fra meglerhus, vil et slikt konsept skape trygghet for kjøperne, økt likviditet i aksjen og større interesse fra nye investorer. Aksjene som selskapet sitter på kan først beholdes, og senere eventuelt brukes i forbindelse med oppkjøp eller til og med slettes hvis det vurderes som hensiktsmessig.
trendi!
04.01.2019 kl 17:41 7185

h.mann, det er ikke kompetente ansatte inatto. bohan kan ikke kjøpe aksjer over børs men må snuske bakveien, det forteller veldig mye om de ansatte. den samme veien har de fleste andre i selskapet gjort i årevis
Herman*
04.01.2019 kl 17:45 7181

Du kan ikke dømme alle de ansatte fordi du ikke har sans for selskapets styreformann.
trendi!
04.01.2019 kl 17:49 7172

så du synes de andre i selskapet gjør en god jobb og opptrer riktig overfor markedet og aksjonærene?
det er en årsak til at det ikke er noen interesse for aksjen og selskapet.
Redigert 04.01.2019 kl 17:54 Du må logge inn for å svare
Herman*
04.01.2019 kl 18:10 7160

Det er styret og CEO som opptrer "ovenfor markedet og aksjonærene". Øvrige ansatte har ikke noe med IR/markedet å gjøre. Min personlige mening er at CEO gjør så godt han har innenfor de begrensningene som styret setter. Som du vet har jeg vært svært negativ til styrets manglende fokus på IR, men registrerer nå en viss bedring.
trendi!
04.01.2019 kl 20:16 7108

da er du enig med trendi at de gjør en elendig jobb
oxion
05.01.2019 kl 14:33 6978

Nattopharma har bygget opp et utrolig bra team.
Særlig i USA, hvor de nå mangler en til å styre lager pluss en ekstra selger, Pga explosiv utvikling.
Hogne og bohan kunne jeg med stor glede ofret!!!
Redigert 05.01.2019 kl 14:34 Du må logge inn for å svare
trendi!
05.01.2019 kl 17:18 6931

oxi, selskapet har hatt oms økning, men det vises ikke så veldig.
de to du nevner, ødelegger mer enn de er til nytte. når noen ikke kan handle aksjer over børs men alltid går inn bakdøra, da lukter det ikke troverdighet
Jono
05.01.2019 kl 23:56 6860

Takk, og mener å huske at jeg etterlyste noe tidligere i kveld i en annen tråd, men er trett og legger meg nå, men som en veldig gammel aksjonær, ønsker å følge med, og som sagt, har forsøkt selv med K2, men merker ingen ting selv, men vet at jeg trener vitamin D, og DET er eneste jeg tror på, etter at jeg selv har vært aksjonær fra dag en!
Jono
06.01.2019 kl 00:18 6850

Beklager, men klarer ikke å legge meg, selv om jeg burde gjort for lenge siden, som jeg burde gjort med mine NATTO aksjer da de var i pluss, solgt med en gang, men også lett å være etterpåklok eller?, men DET er mange 10-år siden! :-)
Selv har jeg ikke noen planer om å selge, men for meg en stor taper aksjer, og om jeg ikke husker feil, og kjøpte noen flere av i fjor på 7 og 8 tallet, ikke mange og bare via mitt AS, og som også har noen aksjer, men dette har vært et stort tap for begge parter, vel -- er noe usikker ettersom jeg ikke har tallene for meg nå!
Jono
06.01.2019 kl 00:22 6847

oxion, og håper du har rett -- at jeg kan sove godt i natt, men kan drømme om NEL -- angrer bare for ikke kjøpte flere av, framfor dumme THIN! :-)
Jono
06.01.2019 kl 00:36 6844

Herman, og hvor lenge har du vært aksjonær -- hva er din inngang, og hvor mange aksjer har du?

Nei, du trenger ikke å svare meg på dette, og synes selv _det_ er både dumt og feil -- at noen "skryter" om hvor de har kjøpt i ditt og datt, på kurser og så mye penger som mer enn en enebolig, og da burde kanskje noen følge med, selv om jeg ikke lar meg påvirke, så kan dette være en bløff, og i andre sammenhenger veldig skadelig for andre aksjonærer, det være seg NEL, THIN eller bare "lille" Natto -- eller trenger jeg å legge til 10-15 flere aksjer på OB, og som jeg også har interesser av å følge! ... :-)

Selv, har jeg ingen planer om å kjøpe NATTO billig på mandag, ikke har jeg penger til heller, men bare skrevet om hva jeg mener, og takker for at noen er optimister, og som jeg håper får rett, at Herman er inne på noe, men som jeg heller ikke kjenner, og bare hva jeg mener!
trendi!
06.01.2019 kl 16:50 6672

jonos, 'Selv, har jeg ingen planer om å kjøpe NATTO billig på mandag ' det skjønner jeg veldig godt. for er natto så veldig 'billig ' ?
oxion
06.01.2019 kl 19:47 6607

Trendi. Der er vi helt enige..
Nå går jo ikke bohan bakveien, men omøblerer heller snarere, for å få skattefradrag..
Men vi må ikke la oss lure av luringene!!!

Godt nyttår alle
Jeg gleder mig til, at vi skal slippe at blive mobbet daglig av Trendi, hans 6 år av glory tror jeg snart er slutt. Han har jo haft rett i mye de siste 6 år, og det er begredligt hvor seint ting har skjet i dette selskap, og måten mye er skjet på.
Jeg vet jo at mange av aksjonærerne her stadig sitter med aksjer, både her og i det nye selskap, og stadig har troen på, at vi på et tidspunkt vil se helt andre kurser. Det er jeg også sikker på, spørgsmålet er bare, når stigningen begynner....men en dag vil også vi der har snitt godt over 10,- kunne se at vi har doblet eller tredoblet vore penger på grund av starhet og overbevisning om, at Natto faktisk har noe at fare med. Gratulerer på forhånd.
Trendi, du sitter igjen med, at du har været med til at holde en del potensjelle investorer borte fra Natto, jeg tror også at du personlig har en ekstrem opplevelse av store tap i aksjen, med stort personlig tap, og det er jo ekstrem kjedelig, og jeg kan forstå du er forbannet på ledelsen.
Men kanskje din mission her snart er uttspilt, jeg tror du roligt kan begynne at laste, og sitte som en sjikkelig vinner med flere 100% gevinst ila et par år, og litt utbytte kan også fort begynne at renne inn. Eller du kan glede dig over hvor utrolig rett du har haft i mange år, og stå tomhendet tilbake, men med bitterheten, at du ikke klarte at hive dig på, som aksjonær, på det absolutte rette tidspunkt, som nok er akkurart nu.....Lykke til alle, mvh Vandregutten, som bare har ca 20K, på grunn av mange andre dårlige investeringer ila de siste 6 år+, men trods alt har en plan om at vente på 30,-
trendi!
06.01.2019 kl 20:32 6573

vandreboy, mobbing er feil ord, fakta er mer riktig. det er dere loversen som har hatt for høye forventninger, og drømt dere langt inn i himmelen om fantasikurser. det er der problemet ligger.
så lenge en har bohan i styret og en del andre som ikke har rent trav, tror jeg det vil bli vanskelig at aksjen skal så mye opp. men hvis bohan & co legger om kursen og begynner med rent trav, kan en nok se andre sider av selskapet. men dithen er det dessverre en lang vei og gå kan det se ut som.

hvis du tror trendi har personlig tap og forbannet på den flotte ledelsen, har ikke du skjønt mye. jeg advarer andre med å investere sine grunkere i natto, nettopp pga at dere loversen sprer deres fantasidrømmer. dere må våkne, ta tapet i aksjen og komme dere videre. for det er nettopp det som er problemet. mange av dere har kjøpt dere inn på en høyere kurs, og har vært med hele veien ned, prøvd og snittet dere ned, men aksjen har falt videre.

alle som investerer sine grunkere ønsker fortjeneste, men når en ledelse ljuger til sine aksjonærer og opptrer urent, da er det en haug med ........ folk.
husk at natto for en del år siden fikk 'kjeft' av ose, og det flere ganger
ha en trendi aften
trendi!
06.01.2019 kl 20:52 6552

oxi, hvis det var ment som skattefradrag, var det for sent for året 2018. det var nok helt andre årsaker at snusken snusket

Helt ok at advare, og på sin plass på en måte.
Men der finnes jo mange 10-tals selskap på OSE man kan advare om????
Men et selskap der tjener er ikke så farligt, så lenge de ikke ønsker emisjoner på 8,- Den verste ulykken var nok emien i Sverige, og efterfølgende manglende oppfølgning. Men kanskje også hele redningen for selskapet.....
Det er mobning at kalde mig loversen, for jeg er rimelig neutral, men ser muligheter her....
trendi!
07.01.2019 kl 00:56 6455

vandreboy, du er blandt loversen. muligheter har du og resten av loversen skreket i årevis. aksjen har falt og falt fra den dagen dere begynte og skrike. er det noen som er blitt mobbet, er det trendi. jeg er ikke hårsår. natto kan begynne og levere den dagen ledelsen er på laget med sine aksjonærer og ikke motarbeider dem. men jeg har vanskelig og se at det vil skje så lenge enkelte fortsetter i det samme sporet som de har gått i årevis. blir som om du går bak din kompis og tråkker i hans fotspor, du kommer ikke noe fortere frem
Redigert 07.01.2019 kl 01:01 Du må logge inn for å svare
trendi!
08.01.2019 kl 11:30 6221

ser ut til at det kan gå mot nok en elendig børsdag for aksjonærene. flere selgere på 8-tallet enn tidligere
holmes
08.01.2019 kl 14:24 6177

Er man langsiktig betyr IR ingen ting, det som betyr noe er fremtidig cash flow, om ikke markedet ønsker å betale for fremtidig cash flow er bare å vente selv til pengene renner inn.

“In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.”
Herman*
08.01.2019 kl 14:41 6160

Det er ikke alle som kan vente mange år på at et selskap får en fair prising.

nesten ufattelig at det går an å være så sløv når man har ett selskap på børs. De kan umulig ha fått med seg at det er aksjonærer I selskapet. Fullstendig klin umulig å få kjøpere opp over 8 tallet.
holmes
08.01.2019 kl 15:57 6114

Er vel ikke selskapets feil at investormassen består av fjols som gir bort aksjene sine gratis.
trendi!
08.01.2019 kl 16:40 6085

holms, tror ingen gir vekk aksjene sine, aksjene er ikke verdt noe mer enn dagens kurs.
karamell
08.01.2019 kl 16:44 6080

trendi,
Natto fosser frem idag, og knuser OSEBX ;-)
(viktig å ta med de blå dagene også)
holmes
08.01.2019 kl 16:52 6070

Trendi: "aksjen fortsetter å falle", men det er alltid til/fra samme nivå hehe
trendi!
08.01.2019 kl 17:04 6054

karamell, det er sant det. loversen lever nok lenge på dette. skal ikke så mye til for at loversen svever på noen rosa skyer
donolini
08.01.2019 kl 22:44 5964

aksjen reddes av to støttekjøp. trenden er fortsatt full fart nedover. dead money. selg og finn et bedre case.
Jono
10.01.2019 kl 01:27 5844

Godt svar Trendi!:-) Helt enig med deg, og liker hverken ord som "gratis" eller "billig", for prisen gjenspeiler som regel hva noen er villig til å betale for en vare eller en aksje som NATTO, og som i dette tilfellet.

Bare å håpe at vi kan få noen gode nyheter snart, men har selv et inntrykk av at -- alt for mange har gjort ting for seg selv, og ikke for selskapet NATTO, fra dag 1-en!, og som jeg dessverre har vært med på en dårlig reis, heller ikke har noen problemer med å være med "skuta" ned til 5 eller mindre kroner, men noen har tro på dette, men disse vet også alt så mye bedre enn oss andre, som ikke vet -- bare kan vente og håpe på at de har klart å øke med mer enn 40% f.eks. fra 4K 2017, noe som ville vært gode nyheter, om ikke de kan vise til mer enn 10-20%, kanskje vil vurdere min tid er over, og selge meg helt ut?, men tviler på det!
holmes
10.01.2019 kl 09:15 5789

Hvis man ikke tror enkelte aksjer er billige eller dyre er det ikke noe poeng å plukke enkeltaksjer, bare å kjøre på med indeksfond

Dersom markedet alltid hadde rett, har vi enkelt og greit ikke behov for noe børs.
trendi!
10.01.2019 kl 10:29 5741

godt observert troll. markedet skyr selskaper der ikke alt er på stell, ref natto