NattoPharma: Natto i 2019- Analyse


Etter mange år med håpløs guiding, ser det nå ut for at selskapet nå faktisk leverer i henhold til guiding. Veksten i 2018 har vært på ca 50%, og vi kan håpe på at den fortsetter på dette nivået også i 2019. Marginene har vært under litt press i 2018 på grunn av kapasitetsproblemer, men det er indikasjoner på at produksjonskapasisten nå har bedret seg vesentlig. Akkurat hvor stor kapasiteten er i forhold til etterspørsel er vel noe vi bør få litt mer info om i forbindelse med q4 rapporten i februar.

Når det gjelder utvidelsen av ingrediensporteføljen, er selskapet flere år bak skjema. Det er dog grunn til å tro at selskapet vil lansere en ny ingrediens i løpet av Q1 og at denne vil gi vesentlige inntekter fra 2020. Denne ingrediensen vil være sentral i å bidra til at veksten kan opprettholdes på et høyt nivå også i 2020 og 2021.

Når det gjelder IR, er Natto et eksempel på hvordan et selskap kan prises med en ekstrem rabatt fordi de gjennom mange år har hatt en total forakt for sine aksjonærer og fordi sentrale aksjonærer ikke har ansett en positiv kursutvikling som et prioritert område. Det er dog grunn til å merke seg at styreformannen har kjøpt aksjer for ca 20 mill kroner utenfor børs de siste årene. CEO har vel handlet for ca 2 millioner-også dette utenfor børs. På sikt kan vi jo anta at alle har en felles interesse i å få fart på kursen. Det har dog vært en positiv utvikling hva gjelder IR de siste par årene. Spesielt kan det virke som om Ramsøy og Sjur Thorsheim har hatt en positiv påvirkning i den sammenheng. Nå får vi kvartalspresentasjonene tilbake, og selskapet skal etterplanen snart "under lupen" fra en eller flere analytikere fra anerkjente meglerhus. Selv om vi ikke har sett noe vesentlige innsidekjøp i det siste, er det jo grunn til å tro at ledelsen og styret jobber iherdig med å "pynte bruden" før nevnte analyser slippes. I den sammenheng vil jeg tro at det jobbes aktivt med å få på plass både en ny ingrediens og en eller flere prestisjekontrakter.

Når det gjelder Nattos Pharma strategi, har dette vært en særdeles pinlig affære de siste årene. Det har virket som om selskapet har famlet i blinde, og at de systematisk har undervurdert kompeksiteten. Det er dog positivt at de har skilt ut et eget selskap (Kaydence Pharma) som skal videreføre denne satsningen, og kompetansen de har klart å tilltrekke seg er svært imponerende. K2 som legemiddel bør være svært aktuell i forhold til en rekke indiaksjoner hvor det i dag er få eller ingen produkter på markedet. Det må dog sies at det er trist å se hvordan styret i Kaydence på kort tid har klart å påføre selskapet betydelige riper i lakken bare gjennom en klønete og uprofesjonell håndtering av opsjoner, kapitalutvidelse og børsnotering. Som kjent bevilget de seg selv et betydelig antall opsjoner på 5 kroner med den begrunnelse at dette var markedspris. Deretter gjennomførte de en emisjon på 17.50 uten at selskapet har nådd kursdrivende milepæler. Å ansette et advisory board og å sette sammen en dossier er i svært liten grad kursdrivende. Dette virker svært tvilsomt i den grad 17.50 må kunne anses å ha vært en rimelig markedspris fra selskapet ble etablert. Emisjonen på 17.50 er også en historie i seg selv. I stedet for at den ble garantert via de største aksjonærene og kontaktnettet til tilrettelgegger og styremedlemmene, blir adm dir sendt til Sverige i et forsøk på å hente kapital. Det hele endte med et mageplask, der de etter flere måneder ikke klarte å hente nevneverig kapital fra eksterne investorer. I denne prosessen sendte selskapet ut en melding til potensielle investorer hvor de påpekte at interessen for emisjonen var overraskende stor, mens sannheten var en helt annen. Midt oppe i dette har selskapet guidet at de vil på børs i slutten av desember eller begynnelsen på januar. P.t. er det ingenting som tyder på at dette vil skje, men jeg tror styret har lært av det som har skjedd. Jeg spekulerer i at de klarer å hente inn ca. 10 mill kroner utover de 10 som ble hentet internt før jul. Videre spekulerer jeg i at de vil presentere gode nyheter i løpet av de neste 3-6 ukene, og at de ført da våger seg på børs. Selskapet er helt avhengig av en stigende børskurs i et år hvor de skal hente ytterligere kapital.

Når det gjelder NattoPharmas finansielle prestasjoner, spekulerer jeg i følgende:

2019: Omsetning: 150 mill, Bruttomargin 45%, Ebidta: 18-25 mill
2020: Omsetning 225 mill hvorav ca 25 mill fra ny ingrediens , Bruttomargin: 45%, Ebidta 45-50 mill.
2021: Omsetning: 337 mill,hvorav ca 60 mill fra ny ingrediens. Bruttmargin: 45%, Ebidta: 70-80 mill.

Strategisk:
I den grad selskapet fortsetter den positive utviklingen samtidig som de ikke klarer å skape vesentelige aksjonærverdier, bør salg eller fusjon vurderes.For øvrig har selskapet liten eller ingen belåning, og kan i løpet av 2019 antagelig sikre seg betydelig lånefinansiering (bank/obligasjonslån) hvis de ønsker å gjennomføre oppkjøp av et mindre selskap eller aktuell teknologi/IP. Utbytte forventes fra 2020.

Kursmål: NattoPharma burde etter min oppfatning prises med en P/S på ca. 4 i forhold til omsetning i 2018, men prises med en rabatt på over 60%. På 12 mnd sikt burde kursen bikke 30. Den faktiske kursutviklingen er umulig å spå i dette selskapet.
Redigert 30.12.2018 kl 17:00 Du må logge inn for å svare
Herman*
14.01.2019 kl 20:22 4993

Det finnes tre selskaper på Axess som leverer ingredienser til helsekost og/eller kosmetikk markedet. Det er litt interessant å se litt på deres nøkkeltall og deres prising. Da Q4 tallene ikke foreligger, har jeg måtte gjøre noen estimater. HBC: Omsetning 2018, ca. 66 mill. Prising 738 mill. P/S: 11. Middels vekst, svært store tap. . ABT: Omsetning i 2018, ca. 2 mill, prising ca. 33 mill + over 4 millioner warrents på 2.50 forventet innløst. PS= 16. Sterk vekst forventet i 2019, men høy grad av usikkerhet. Store tap i 2018. Natto Prises i disse dager til ca 160 mill, men aksjeposten i Kaydence bør trekkes fra. Denne er nå verdt 33 millioner. Videre skyldes Kaydence NattoPharma over 40 mill, men dette har jeg holdt utenfor. PS blir da 1.27. Veksten er sterk og selskapet har et positivt driftsresultat. HVis vi tar utgangspunkt for estimater for 2019, vil ABT antagelig prises med en P/S på 5-6 basert på innløsning av warrents og en omsetning på 8-10 mill. HBC prises i beste fall ut fra en omsetning på ca 100 mill, noe som gir en PS på 7.38. Natto prises ut fra en omsetning på ca 150 og en prising på 127, noe som gir en PS på 0,85!! Disse forskjellene sensasjonelt store! Å eie Natto aksjer er som å veksle inn en krone for 10-20 øre, og det mest oppsiktsvekkende er at så langt har Nattos styre ikke ansett dette som et stort problem. For å sette dette litt i perspektiv. Hvis natto hadde like stort tillit i aksjemarkedet som HBC (basert på 2018 tall), ville kursen i Natto vært 77 kroner. Dette er selvsagt helt urealistisk og en forenkling (da det finnes mange prismodeller), men det sier allikevel utrolig mye.
14.01.2019 kl 21:23 4960

Før eller siden må jo Natto aksjen stige kraftig, for jeg går ut fra at omsettningen også vil fortsette å øke.
holmes
14.01.2019 kl 21:46 4947

2019 vil bli det første året selskapet går skikkelig i pluss så det blir spennende å se om det kan gi økt interesse for aksjen. Jeg tror på reprising her i år.
Herman*
14.01.2019 kl 22:14 4925

Finnes det noen andre selskaper på OSE som er like lavt priset? (alt hensyntatt)

In addition to that that, I think that during 2019, the market will start to realize the value of Kaydence Pharma.
Given the new and experienced proposed board for Kaydence, I believe that an IPO will happen and the following market valuation will be significant.
Redigert 14.01.2019 kl 22:18 Du må logge inn for å svare
Herman*
14.01.2019 kl 22:38 4900

Svensson: I am very happy about the new board members, but not at all impressed about how the current board has managed things. For the IPO to be a success I belive we need some good news, and I choose to belive that its right around the corner.
Herman*
18.01.2019 kl 20:56 4732

Ser at TGM er ute med villedende markedsføring, noe som selvsagt er trist da dette selskapet i mange sammenhenger assosieres med Natto. De går relativt tungt ut sin siste kampanje, og hevder at " Som kunde hos oss får du inkludert helseforsikring til en verdi av 25 000 kr i abonnementet ditt etter andre leveranse. Forsikringen gir deg en ekstra økonomisk trygghet". Å si at en forsikring har en verdi av 25000 kr fordi en på visse vilkår kan få en forsikringsbetaling på 25000 ved sykdom, er like usakelig som å si at et flakslodd er verdt 1 million eller at en bilforsikting er verdt 5 millioner (f eks Utbetaling ved ulykke som medfører uførhet/medisinsk invaliditet). Selskapet har fått kritikk for sin markedsføring tidligere, la oss håpe at dette bare er en glipp fra Norges største selskap innen direktesalg av vitamin K2.
karamell
18.01.2019 kl 22:12 4692

Denne forsikringen har de hatt lenge.
Tenker som så, at det er slik det må gjøres idag, for å få kunder til å skjønne at man har troen på sitt produkt.
25000 er en liten sum, men kanskje overbevisende for noen. Poenget er å vise kunder at dette produktet er så bra at om du skulle f,eks, få brudd forårsaket av påvist benskjørhet etter at du har vært bruker av produktet, utbetales en sum på 25000,-
Jeg mener dette må være "innafor" .
Herman*
18.01.2019 kl 22:28 4676

Jeg tror du misforstår meg. De må gjerne tilby en gratis forsikring til sine kunder, men å si at verdien av forsikringen er 25000 er jo så langt fra sannheten som en kan komme-ref mitt innlegg ovenfor.
Jono
19.01.2019 kl 21:02 4581

Ja, hvorfor ikke, men alt for kjedelig for meg dessverre. Liten omsetning, men positivt at kursen har lagt seg over 9 kroner, god helg!
23.01.2019 kl 14:23 3897

Hvem vinner til slutt denne seigpiningen? Blir det oppgang i februar?

virker klin umulig for kjøperne å bevege seg opp på 9 tallet. På tide at selskapet får ut en analyse av selskapet med ett kursmål.
livsstil
23.01.2019 kl 15:05 3857

Etter noen dager uten omsetning faller Natto som vanlig tilbake og igjen har vi selger under 9,0. Det bygger seg opp stadige større volumer på selgersiden og det er naturlig i et selskap som ikke akkurat er veldig offensive med nyheter.
Herman*
23.01.2019 kl 16:14 3829

Enig, Livsstil. I lys av selskapets finansielle prestasjoner, hadde vært enkelt for styret i Natto å få kursen opp mot 20 kroner-uten at den hadde falt vesentlig tilbake. Det virker dog som styret inntil videre er halvhjertet. Kommer det ikke konkret info den 13.2 om tiltak for å øke interessen for aksjen, bør det legges maksimalt press på styret. Et annet moment her er at det ville vært fornuftig om Natto får seg en ny styreformann- en høyt kompetent person utenfra som kan komme inn med friskt blod og en stor grad av integritet.Jeg mener ikke at dagens styreformann er inkompetent, men han har ikke lykkes i å skape aksjonærverdier i sine syv år i denne posisonen. Han vil fortsatt kunne være den kreative drivkraften i selskapet.
livsstil
24.01.2019 kl 14:38 3751

Fra vondt til verre, nå omsettes det aksjer på 8,10 og ledelsen reagerer med et gjesp. Det er trist at både ledelsen og styret er så lite aksjonærvennlige ved at ikke bryr seg om utviklingen i aksjen. Hvis de virkelig er fornøyde med dagens utvikling bør de snarest mulig av-notere hele selskapet av børs for da har det ingenting der å gjøre. Formålet ved å være børsnotert er nettopp å skape/synliggjøre verdier for aksjonærene. Nå håper jeg virkelig at dagens aksjonærer presser på et svar fra Kjetil Ramsøy hva som egentlig foregår. Nå må det bli slutt på tausheten fra selskapet.
Redigert 24.01.2019 kl 14:45 Du må logge inn for å svare

har sendt mail og klaga. Maken til likegyldighet skal man lete etter.

Kursen presses mye ned. Det er vel på tide å dele ut opsjoner igjen.
Sukiyaki
24.01.2019 kl 20:23 3647


Hva skjedde i dag? Hvorfor denne nedgangen?
Aksjen har blitt omsatt over 9 kr noen dager, så nå var jeg sikker på at vi skulle opp, og at det var noen nyheter på gang.

vestavind, har du fått noe svar på mailen du sendte?


ingen svar. Var sikkert litt krass I tonen. Presses ned på 7 tallet på minivolum nå. At de ikke er flau over utviklingen
Sukiyaki
25.01.2019 kl 14:40 3526


vestavind, Jeg ble ikke overrasket at du ikke fikk svar. Vi får håpe og krysse det som krysses kan, at selskapet kommer med en god nyhet ved Q4 den 13 februar.
pips
25.01.2019 kl 17:45 3471

Hadde vurdert å kjøpe noe ytterligere, før kvartals rapporteringen.
Men, jeg får meg ikke til å gjøre det. Ledelsen er fatalt håpløs til det motsatte er bevist.

Setter også et SÆRDELES stort spørsmålstegn til hvorfor Katarzyna Maresz solgte 75000 aksjer til 8 kr til Bohan fra børsmeldingen fra 2 januar i år : At the same time, Bohan & Co AS has bought 75 000 shares at a price per share of
NOK 8.00 from Katarzyna Maresz. Katarzyna Maresz is a primary insider and a
member of the Board of Directors in NattoPharma ASA. After this transaction
Katarzyna Maresz control 25 000 shares and 100 000 options in NattoPharma ASA

donolini
25.01.2019 kl 18:29 3435

aksjen støttekjøpes av noen desperate aksjonærer.
trenden er ned.
ned, som er den riktige veien for kursen i dette surrepapiret.
Sukiyaki
25.01.2019 kl 19:44 3399pips, Jeg har kjøpt på nedre del av 8 tallet. Hadde ikke tenkt at jeg skulle kjøpe mer, men tar en sjangs på at det kommer noe som sender kursen opp snart.
Ledelsen er et kapittel for seg. Hvorfor de ikke informerer noe ut i markedet, er en gåte. Var sikker på de var intr. å få kursen opp, og litt mer interesse for selskapet.

Den triksingen og miksingen til Bohan, er jeg lite imponert over. Hadde han og diverse andre kjøpt aksjer over børs, kunne det ha vært kursdrivende. Men nei, vi viser ikke utad at vi har troen på selskapet, og ønsker en høyere kurs.
pips
26.01.2019 kl 12:18 3281

Jeg har tenkt samme tanken som deg. Men jeg er faktisk usikker på om de har fått orden på produksjonsproblemene.
I tillegg frykter jeg at vi kan bli liggende i dette kursleiet i let halvår til.
Jeg kan ikke fatte hvorfor Katarzyna som kjenner Natto inn og ut skulle selge en slik post på 8 kr.
Eller tenker du at det var Bohan som eide dem i utgangspunktet, gjennom henne?
livsstil
26.01.2019 kl 12:52 3260

Det kan være så enkelt at hun ikke hadde cash til å løse inn disse opsjonene og at Bohan derfor kjøpte disse.
Ja, alle disse opsjonene som er utstedt er jo ikke verdt mye i disse dager, det får være en liten trøst.
Sukiyaki
26.01.2019 kl 18:03 3202


pips, Produksjonsproblemene burde snart være løst. Jeg synes det har går smått, det samme med hvor lite interessert selskapet er med informasjon. Jeg skjønner ikke hvorfor de er så redde for at aksjen skal ta fart.
Når det gjelder aksjesalget, er jeg rimelig sikker på at Bohan som har eid aksjene. Det hele har vært en formalitet.

livsstil, tror neppe det har vært at hun ikke hadde cash. Dette er vel triksing og miksing som vanlig. Selskapet har ikke løftet seg så veldig mye de siste årene. Kommunikasjonen burde vært løftet flere hakk, men jeg regner med at de har en plan og at det blir sluppet en bombe snart som tar aksjen til nye høyder.

Fikk svar på mailen til Nattopharma.
Beklager sen tilbakemelding. Jeg er på reise i USA, og har dessverre ikke fått tid til å komme tilbake på din epost før nå.

Vi, hverken ledelsen eller styret, er tilfreds med volumet, eller kursen, aksjen handles i for tiden. Som allerede annonsert så kommer vi med kvartalsvis rapportering igjen fra og med 1. kvartal 2019. Vi håper dette skal bidra til en bedre synlighet for investorer på Oslo Børs samt andre som er interessert i aksjen,

Vi har også annonsert at vi jobber med å få en analysedekning av aksjen. Jeg kan ikke gå i detaljer på dette uten at vi informerer alle aksjonærene, men det foreligger ingen grunn til at meldingen vi delte med markedet i November skulle endres på dette punktet. Mer informasjon vil komme den 13. februar når vi kommer med 4. kvartal 2018.

Jeg ønsker deg en fin helg.

Mvh
Kjetil
holmes
28.01.2019 kl 11:52 3034

Det er lovende med tanke på forventet sterk fundamental utvikling i 2019 og bedre IR. Da begynner det nok å bli på overtid å få lastet seg opp her om man ønsker å være med når det smeller.
Redigert 28.01.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
Sukiyaki
28.01.2019 kl 17:10 2965


vestavind, jøss har Ramsøy og co endelig skjønt at de må gjøre noe. Jeg tror det ikke før jeg får se det. Hittil har det vært mange store ord, men med lite handling.
Bare den siste transaksjonen fra Katarzyna til Bohan, var unødvendig. Hvis de skal forbedre seg, må det skje med alt selskapet foretar seg. Tdilgere når selskapet har meldt avtaler og gode nyheter, har aksjen tatt av. Men når det er stille fra selskapet, kan ikke investorer gjette seg til hva som skjer.
Som nevnt tidligere har jeg kjøpt litt ytterligere nede på 8-tallet, for jeg regner med at det ville skje noe den næremeste fremtiden.
Blir det gjennomført det som står i mailen, vil nok mange stå igjen og se at raketten blir fort ute av syne.
Den artikkelen som var om Natto for en tid tilbake, burde vært publisert på nytt hvis selskapet gjennomfører sine planer.

Redigert 28.01.2019 kl 17:25 Du må logge inn for å svare

Looking forward to the 13'th of February!
However, personally I hope that NattoPharma does not start paying money to get analyst coverage. Waste of money in my view.
Much better to start paying a dividend in that case + work on getting coverage from analysts without paying for that.


forsatt stadig Nye som ikke klarer å vente 14 dager, men må dumpe ut på 8 tallet.
Sukiyaki
29.01.2019 kl 12:04 2772


Her er det noen som bevisst holder kursen nede. Det var en svenske for noen år siden som manipulerte kursen. Har en følelse at det samme skjer nå også.


Herman*
29.01.2019 kl 14:29 2720

Svensson: How are they going to be able to pay dividend in 2019?

Well, I did not say in 2019, did I ? :-)
But given the relative low number of outstanding shares (18,2 Million) , instead of paying 180.000 NOK for analyst coverage per year (that cost is just a rough guess from my side) they can pay the shareholders an extra 1 öre in dividend, every Year.
Redigert 29.01.2019 kl 22:00 Du må logge inn for å svare
Herman*
29.01.2019 kl 22:46 2632

Svensson: I think 200 000 (or whatever it costs) is a good investment. Without analyst coverage or major innsider purchases, the stock will be traded with an enourmous discount for years to come. We had analyst coverage and lost it. We had quarterly reporting and we lost it. We had a certain newsflow (at times quite pathetic but thats another story), and we lost that as well. At the same time the management/board has given many assurances that they are not happy with the share price or the liquidity, but we know better. Sooner or later all major shareholders would like a higher share price, and when this happens they will do what is necessary to boost it to a level that reflects the financial performance of the company. If not, there will be shareholders in yellow vests parading outside their office..:-)
pips
30.01.2019 kl 08:10 2578

Jeg er i og for seg enig med Svensson. Et utbytte på et øre tror jeg ville sendt et sterkere signal enn en analyse. Jeg mener å huske at tidligere analyser hadde lite effekt. Og også få tlbake meldinger om avtaler.
donolini
30.01.2019 kl 08:37 2560

er dere helt tomme i toppen?
et taperselskap som lever av emisjoner kan ikke betale utbytte.
Herman*
30.01.2019 kl 12:59 2508

Utbytte på ett øre?Da er det mange som ville fått seg en latterkule på Oslo Børs. De bør i det minste vente til de kan utbetale 1 Krone. Hvis de klarer å opprettholde veksten samtidig som de legger litt bånd på nyansettelser, vil de kunne betale utbytte på NOK 3 fra 2021 så fremt de ikke betaler ut utbytte før dette.