PHO- Er kurs 1000+ utopi?


Hvis du tenker det så er du neppe alene. Et velment råd. Do the math.

P/E på 20 blir vel høyt for et selskap som kun hadde mottatt royalties og ikke ville vært et vekstselskap. Tvertimot er grunnlaget for royalties fra Ipsen patenter som snart utgår. Ipsen kan vel også selv kunne ønske å løsrive seg fra PHO og levere en kloning når patenttiden er omme.

Hvorfor skal det være lettere for konkurrenter å penetrere det amerikanske markedet enn det er for Photocure som får refusjon ?
focuss
31.12.2018 kl 11:10 2860

Stockmann
5% direkte avkastning var konkurranse dyktig sist jeg sjekket.

WJoda, dersom man ønsker å svartmale PHO mest mulig så kan det vel hende at konkurrenter velger den desidert vanskeligste vei inn i markedet. Vanskeligst fordi dersom de skal primært gå mot sykehus det PHo allerede er inne, så snakker vi om sykehus som allerede har kjøpt inn dyrt utstyr, lært personellet sitt opp på det og mottar refusjon fra Medicare for hver pasient de behandler med dette utstyret.
Når enkelte av dere mener at PHo i sin posisjon, skal ha enorme problemer med å ta 20% markedsandel med verdens beste teknologi og med de beste refusjonsordninger, så finner jeg det nesten komisk at er. Ytt selskap med en kopi skal plutselig ha den enkleste jobb i verden med å utkonkurrere PHO fra sykehus de allerede er inne i.

Vel, hva kan jeg si? Må bare ønske konkurrentene lykke til, for jeg tror de vil trenge det så vanskelig det skal være for PHO å erobre skarve 20% i sin posisjon. Selv sitter jeg godt med mine PHO aksjer og skal nyte året vi snart går inn i. Så er det jo bare å håpe at norske farmasiselskaper som ligger flere år bak PHO vil lykkes og unngår tilbakeslag. Er selv aksjonær i PCIB, så håpet er i høyeste grad reelt.

Har man ikke bedre motargument mot PHO sin forestående suksess, så er det den slags ulogiske argumenter man gjerne tyr til. Det pussige er jo at flere av skeptikerne til PHO sitter slkklastet med aksjer i norske farmasiaksjer som ligger flere år bak PHO i utviklngsløpet.
Tydelig at det ligger mange frustrerte og forbannede eks-aksjonærer i kjølvannet av PHO. Og har man gått på en smell i PHO så er det tydeligvis en innstilling om at heller ingen andre skal tjene penger på PHO. Jeg tror nok mange av disse ville gjort smart i å stikke fingeren i jorden og innse at PHO i dag er i en helt annen og bedre posisjon, enn det selskapet noen gang har vært. Men evner men ikke å innse det, så vil 2019 ganske sikkert åpenbare det.

Det kan være casinoet OB som jo er et slags pyramidespill.

Selv har jeg sterk tro på at en kurs på kr 10 000 er oppnåelig. Hvorfor? Jo,fordi,: Tro kan flytte fjell.
(Ble kanskje litt euforisk)
Hayen
31.12.2018 kl 12:30 2630

Jeg etterlyste igår reelle argumenter mot enorm suksess for PHO i USA.

Så langt har tilbakemeldingene vært av typen 'magefølelsen sier det er umulig'.
Finnes det virkelig ingen som kan dra frem mulige showstoppere?

LM
"WJoda, dersom man ønsker å svartmale PHO mest mulig så kan det vel hende at konkurrenter velger den desidert vanskeligste vei inn i markedet. Vanskeligst fordi dersom de skal primært gå mot sykehus det PHo allerede er inne, så snakker vi om sykehus som allerede har kjøpt inn dyrt utstyr, lært personellet sitt opp på det og mottar refusjon fra Medicare for hver pasient de behandler med dette utstyret."

PHO har vel siktet seg inn mot 20% av markedet så langt. Det betyr på ingen måte at de allerede har dekket denne delen av markedet med "dyrt utstyr" osv. Litt lengre på den stien er man kanskje kommet når patentet utgår. Litt avhengig av konkurrenten så kan det jo godt være at de primært vil velge seg ut de områdene hvor PHO ikke er til stede. Men det kan jo også være at konkurrenten er en storleverandør som allerede er inne overalt med andre produkter. Å ha en allerede etablert rolle på den måten er en fordel PHO ikke har. Å se muligheter er offensivt og fruktbart, men å fortrenge risiko og mulige kjelker i løypa ville være naivt. Sikre suksesser eksisterer vel strengt tatt ikke i det hele tatt.
31.12.2018 kl 12:42 2599

Hayen,

Tidlig oppkjøp kan kverke drømme avkastning.

Selv blir eg skuffet om vi ikke kommer over 100 i 2019.

Hayen
Du skjønner sikkert at det alltid vil være mange mulige "showstoppere". Ofte vil "showstopperne" være de ingen hadde tenkt på eller hadde hørt om. Først og fremst gjelder det å vurdere validiteten til argumentene som tilsier suksess. Da kan du danne deg et (riktignok ufullstendig) bilde av sannsynlighetsgrader for at forskjellige kursmål kan oppnås. Ingen grunn til å holde seg borte fra et godt case fordi om de heftigste kursmålene er relativt urealistiske.
Hayen
31.12.2018 kl 12:56 1837

Stockman,

Dette blir for luftig.
Kom med noe konkret.

Til info:
Jeg har tatt en langsiktig posisjon i Pho. Svarene her vil ikke medføre verken økning eller reduksjon i beholdningen.
liang
31.12.2018 kl 13:00 1828

Hvem bestemmer , egentlig om blålys skal brukes eller ikke?

Har myndighetene i US noe de skulle ha sagt?
Dersom staten tjener store summer dersom en går over til bruk av blålys , ville det ikke da være naturlig å sette en dato for når hvit-lys teknologien som er utrangert ikke vil motta refusjon lenger?
Eller er de for glade med å kaste penger på sjøen?

Det å velge favoritter i aksjemarkedet er ingen enkel sak.
PHO er kanskje en av de enkle favorittene å velge?

Stor oppside , fase3 resultater , beste teknologi og refusjon.
Ser en dette i sammenheng med dyp misstro fra markedet pga historien så sitter en igjen med en sterkt rabbattert aksje , altså , selve oppskriften til suksess.
Psykologien enndres hurtig og sterkt i aksjen med gode meldinger og en vil kanskje se tilbake på denne epoken som har vært med billige aksjer med overraskelse og vanntro.
Blir spennende å se den nye CEO'n in action i 2019


Du vet like godt som meg at det er Storz som leverer scopene. Dette er ikke akkurat noen liten aktør i det amerikanske sykehusmarkedet, men snarere en storleverandør og således en god alliert for PHO. Men skal scopene få resultatene de selges inn med, så må Cysview på plass. PR i dag er det kombinasjonen av BLscope og Cysview som gjør susen og fremstår som verdens beste teknologi for påvisning av blærekreft. Det er også denne teknologien som har blitt bifalt av såvel FDA som Medicare. Dette vet både ledelsen i PHo såvel som i Storz og begge parter er klar over hvilke enormt marked som ligger åpent for dem.
Denne kombinasjonen gir også sykehus sommhar teknologien i bruk konkurransemessige fordeler i markeder.
Jeg finner der vanskelig å tro at der skal være noen lett sak å utkonkurrere denne teknologien når den først er tatt i bruk og leverer de resultatene den gjør.

At det kan komme andre aktører på banen er jeg inneforstått med, men anser ikke det som noen overhengende risiko. Som Dan Schneider uttalte så sent som i inneværende måned er der ingen konkurrenter i overskuelig fremtid. Og selv fra det tidspunkt de dukker opp i horisonten vil det fortsatt være lenge til de utgjør noen reell trussel mot PHO. Tror ikke vi skal gjøre dette til noe større enn det egentlig er. Spesielt ikke med tanke på hvilke enormt marked det her er snakk om. Det er plass til flere aktører. Og sant og si fra dagens kursnivå på kr 48 er det en voldsom oppside i PHO. Man skal ikke være rakettforsker for å skjønne det.

Vel, da er du som meg når det gjelder porteføljen. Har verken økt eller redusert siden inngangen. Men har like fullt en fleksibel holdning i forhold til antall aksjer, og tar inn over meg både det som skrives her og det som fremkommer på presentasjoner. Følger med her kun for å øke egen innsikt, og har ingen interesse av å forsøke å påvirke andre til å kjøpe eller selge. Men har gjort det klart at min mening er at PHO burde høre hjemme i de flestes portefølje, og for min egen del utgjør den endog en vesentlig del.

Høres jo tilforlatelig ut, men en nylig analyse som PHO til og med betalte dyrt for problematiserte vel dette en smule (for å si det mildt) og hadde vel også et kursmål som ikke var all verden.
Jadaok
31.12.2018 kl 13:18 1768

Hvorfor er guidingen utsatt og hvorfor kjøper ikke ledelsen med begge hender i selskapet hvis de tror på 70 % andel i USA????? Patentet i Europa er vel dessuten ikke knyttet til en device, om jeg ikke tar feil. I så fall er det fritt fram her for konkurrenter nå snart. Når ledelsen kjøper så lite, da er ikke alt så grønt.
Redigert 31.12.2018 kl 13:19 Du må logge inn for å svare

De fleste har vel også fått med seg en tidligere PODCAST fra Radforsk, husker ikke nummeret på denne i farten, men der uttaler Einarsson at PHO har søkt om utvidet/forlenget patent for Csysview , og det begynner å bli en stund siden nå.
Photcure har tradisjonelt vært gode på regulatoriske prosesser, så jeg blir ikke overrasket om vi får en positiv melding om dette før nåværende patent utløper,
.
Hayen
31.12.2018 kl 13:40 1691

Stockman,

"Ingen grunn til å holde seg borte fra et godt case fordi om de heftigste kursmålene er relativt urealistiske."

Jeg har problemer med å se kurs på 2-3000 som urealistisk.
I 2019 kan vi se at pho virkelig får opp farten. Det vil utløse en situasjon der dominobrikkene faller riktig vei veldig raskt for selskapet.

Uten sammenligning, men i likhet med deg så var jeg med på oppturen i Opticom. De rimeligste aksjene ble kjøpt 1998 for 48,-.
2,5 år senere stod kursen i 2455,-


Såvidt jeg har skjønt er heller ikke du noen ung mann og jeg mener du har lang erfaring fra aksjemarkedet. I så tilfelle vet du like godt som meg at analytikere har en agenda og at de skjelden kommer ut med de tall analysen virkelig viser. For blir tallene for høye blir de ikke tatt på alvor. Og at analytikerne og de meglerhus de representerer blir tatt seriøst er langt viktigere enn å komme ut med en reell analyse.

Så sant og si så er det lenge siden jeg la mye vekt på analyser. Velger å vurdere andre kilder og gjøre opp min egen mening. Ikke dermed sagt at jeg har rett. Jeg har en mening, men slett ikke sikkert at den vil vise seg riktig inn i fremtiden. For her er det mange faktorer som ikke noe menneske kan forutse vil utvikle seg. Vi treffer på enkelte og bommer på andre. Derfor blir det så vanskelig å forutsi fremtiden, både på den ene og andre fronten.

2019 blir uansett et spennende år PG jeg velger å tro at det er i dette året vi vil se PHO gjøre sitt virkelige gjennombrudd.
ITinvest
31.12.2018 kl 13:55 1643

Tydelig mange inne her som er nye i farma aksjer.
Har ikke fått med seg att det tar utrolig lang tid å få ett produkt klar for markedet.
Tar ofte lenger tid enn forventet, 2 år er lite tid i denne sammenhengen
Tenker på dette att det kan komme inn konkurenter , når patenter går ut
31.12.2018 kl 13:57 1658

Mange som mener det bare er svada som spys ut av en datamaskin, men vil likevel anbefale folket å gå inn på simply og lese litt hva de legger til grunn for deres kursmål på Nok 134

AMSC gikk for noen få år siden 60X på 2 år og 4 måneder.

Panfish gikk bananas på 90-tallet, og i tillegg fikk aksjonærene hele datterselskapet PAN PELAGIC i utbytte fra morselskapet.
På et tidspunkt hoppet kursen så raskt oppover at selskapet så seg nødt til å splitte aksjen i 7, og selv etter splitten gikk aksjen i en periode flere kr om dagen X7.

Det er mange eksempler fra nyere tid om aksjer som har gått til himmels før de har falt bratt, så når momentumet er ute, så er det om å gjøre å komme seg ut mens volumet fortsatt er høyt.
Egentlig bør man gå helt eller delvis ut av en aksje som går bananas når oppgangen saktner farten og volumet faller tilbake, men ikke før et visst antatt potensiale er tatt ut.


OK
Det er bare et lite problem, når vet man at toppen er nådd? For såvidt meg bekjent går aldri en aksje fra bunn til topp i jafs, men i flere stepp. Det er derfor et fåtall som treffer med å komme seg ut på siste legg. Mange hopper ut alt for tidlig. Men det er forsåvidt OK, for sa har du fått med deg en pen opptur. Men jeg vet av erfaring at det er surt å måtte se at man gikk ut for tidlig og at man kunne fått langt mer. Men jeg har også erfaring fra å sitte til toppen er passert og som sådan bli med på deler av nedturen. I GOGL kjøpte jeg meg inn på kr 3,60 og var med opp til kr 44,-, der den toppet ut. Jeg solgte på kr 28 i januar 2008. Rett nok hadde den en ny opptur og snudd ned i mai 2008. Med da krakket bulksegmentet fullstendig og såvidt jeg skjønner er det fortsatt ikke blitt friskmeldt etter at rederne kontrahert bulktonnasje over en lav sko i gullalderen.

Skal bli artig å se hvor høyt PHO vil gå. Frykter at selskapet blir kjøpt opp og at vi aksjonærer på et eller annet tidspunkt blir tvangsutløst. Forhåpentligvis til en grei pris.

Jeg tror det er lettere for en stor aktør å kjøpe opp Photocure enn å konkurrere med et lignende produkt som Cysview.
Jeg er egentlig ikke redd for noen av delene, men en oppdatert guiding og en langt høyere kurs hadde vært kjekt før evt. bud.
Fordelen med oppkjøp er at man ikke trenger å ta stilling til når man skal selge. Jeg var med Algeta til mål. Tandberg Televisjon også, for de av dere som husker den.
Redigert 31.12.2018 kl 14:32 Du må logge inn for å svare
31.12.2018 kl 15:04 1511

AFM has been around for more than 30 years, but this is the first time it has shown promise for clinical diagnostics," said Sokolov. "The accuracy appears to be better than the current clinical standard for bladder cancer diagnosis, but we will need to test the method on a larger cohort of patients before it can be introduced into clinical practice. We are hopeful that AFM could ultimately be applied to the detection of other tumor types, such as gastrointestinal, colorectal and cervical cancers."
Computum
31.12.2018 kl 15:17 1491

Nå er vel en slik AFM urindiagnostisering ikke helt klar for markedet, slik Cyswiev er. Men om den fungerer slik som artikkelen beskriver, vil den bli både rimeligere og mer behagelig for passienten. Hvor lang vil veien til markedet være? Det vil være av vesentlig betydning for vurderingen av PHO's potensiale.

Panfish gikk til >70, dvs ca 500 når man regner splitten på 7.

Jeg solgte aksjene for sent fordi jeg hadde for liten erfaring.
Begynte ikke å selge før aksjen hadde ramlet ned til 58, og de siste gikk på 48-49.
På topp var volumet huge, men når jeg solgte var det under middels volum.

Men en ting gjorde jeg riktig mens jeg var i Panfish:
Jeg solgte min andel av PAN PELAGIC dagen etter at min andel kom inn på VPS-kontoen, og tjente en liten formue på det, for deretter gikk PP rett ned til omtrent ingenting i løpet av få uker.

Panfish ga imidlertid grunnlaget for at jeg kunne begynne med aksjer på heltid fra mai 2002 etter å ha gjort det middels bra i andre aksjer noen år.
Til og med kona kunne slutte med lønnet arbeid, vi forsørget oss selv med det jeg tjente på aksjer og bufferkapitalen.

Slutten på historien var at JF tok over Panfish for en spottpris, og dannet dermed grunnlaget for Marine Harvest.

Den mannen har nese, og ikke det spor merkelig at han er Norges rikeste mann med en margin vi ikke har sett i noen andre land vi kan sammenligne oss med.

"The accuracy appears to be better than the current clinical standard for bladder cancer diagnosis, but we will need to test the method on a larger cohort of patients before it can be introduced into clinical practice."

Forskjellen mellom denne metoden og BLCC er at BLCC er godkjent av FDA, er i markedet, har den beste refusjonsordningen og vinner stadig nye markedsandeler, uke for uke. PHO kommersialiseres mens den nevnte metoden fortsatt befinner seg på forsøksstadiet og er således ikke ferdig utviklet. Da blir det umulig å sammenligne. Vi må ta den sammenligningen når den tid kommer, dersom den kommer. Her er mange hinder som skal forseres før det blir aktuelt. På vegen av blærekreftpasientene får vi ønske dem lykke til.
focuss
31.12.2018 kl 15:36 1453

Når vi snakker om first diagnosis så snakker vi om et marked som ikke engang er inkludert i verdivurdering av Cysview. Det kan komme som en voldsom oppside utover hva vi normalt har snakket om og regnet på.
focuss
31.12.2018 kl 15:44 1426

Den beste drivkraften vi kan ha er pasientene og de er på vår side.

"Customer and Patient demand has resulted in a robust pipeline
of potential flex accounts and rapidly working to close those
accounts"
focuss
31.12.2018 kl 15:50 1395

Det er vel egentlig selvforklarende hvorfor BLC Cysview er best i first diagnosis. Nå har det jo aldri vært kjørt kliniske studier med formål om godkjennelse for first diagnosis. Fase 3 studiet godkjente imidlertid BLC Cysview for gjentatt bruk så da bør veien ligge åpen for first diagnosis, noe som kan doble markedet for Cysview.
focuss
31.12.2018 kl 15:56 1378

Dersom vi hadde tall på hvor mange "falsk frisk" diagnoser per år grunnet at BLC Cysview ikke brukes i first diagnosis så ville vi hatt et tall på hvor mange søksmål mot sykehus/urologer som kan forventes per år.
thepower
31.12.2018 kl 16:02 1417

1000kr is wishful thinking. PHO would be sold well before it reached such numbers. No doubt about it.

The one question I ask myself is whether I and the orher people who spend their time on a forum like this are smarter than professional investors feom around the globe.

The answer to that is "No". Thus the fact that these investors are not buying up big blocks of shares at these give away prices tells me something.

If we get to 117 by end of next year That would be great for me. It would mean within 18 months I would have first doubled my money and then tripled it again. I would think that 99% of investors worldwide would be over the moon with a result like that.

Redigert 31.12.2018 kl 16:02 Du må logge inn for å svare
thepower
31.12.2018 kl 16:08 1405

Like other are saying on here, if I GENUINELY believed PHO would be at 1000kr in say the next 5 years then I would sell my house, my hytte, my cars etc and just buy up PHO shares.

I would live in rented accommodation for the next 5 years.

I really don't think the people on here who are so convinced about 1000kr or more are doing that, which tells me thatbitnis simply wishful thinking.

You either put your money where your mo7th is or you cannot be taken seriously.
focuss
31.12.2018 kl 16:15 1383

thepower
Imponerende argumentasjon. Not.

Thepower: «The one question I ask myself is whether I and the orher people who spend their time on a forum like this are smarter than professional investors feom around the globe.
The answer to that is "No".»

Hvis dette hadde vært riktig kunne ingen aksjer gått til himmels.
Så, for å si det på godt norsk = Bullshit !

Man trenger ikke være smartere. Det er noe som heter flaks også. Ingen evner å følge med på alle aksjene på OSE. De færreste følger alle segmenter. Og aktørene på OSE har primært sitt fokus på selskaper relatert til olje, shipping, fisk og finans, kun et fåtall bruker tid på farmasiaksjer. Noe som delvis skyldes at norske myndigheter har vært svært passive mhp å legge forholdene til rette for en norsk farmasiindustri, i motsetning til våre naboland Danmark og Sverige. Det er trolig også årsaken til ar f.eks. en person som Trygve Hegnar, en smart oppegående norsk investor, selv sier han ikke har peiling på farmasiaksjer. Vi har tidligere i høst fått se hvor uvitende personer som kaller seg investeringsøkonomer er mhp farmasiaksjer.

Så jeg tror ikke vi nødvendigvis et smartere enn andre, men vi har fattet interesse for et segment som større seriøse aktører skyr til fordel av selskaper med relasjon til de tidligere nevnte segmenter. Så jeg anser det som flaks at jeg er kommer meg inn i PHO før allmuen fatter interesse.
focuss
31.12.2018 kl 16:23 1344

thepower
Kan du vise meg den investor i verden som kan gi en solid forklaring på hvorfor BLC Cysview ikke vil få 10-15 %markedsandel i USA.

Dette selge hus og bil sludderet ditt.

Du bør vite at i aksjemarkedet er ingenting 100% sikkert. Derfor selger man selvfølgelig ikke hus og bil. I aksjemarkedet disponerer man i forhold til hva man tror mest på. Garantier deles ikke ut.