Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017


Limer inn en tråd fra det gamle forumet som gir litt informasjon, da jeg er usikker på hvor lenge det vil være tilgjengelig:

Innlegg av: Garderobemannen (29.12.17 23:41 ), lest 1303 ganger
Ticker: FLNG
Endret: 03.01.18 11:25
Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Ser at det er litt usikkerhet rundt ratenivået på tidscertepartiet Flex meldte i går. Flex er ganske så kryptisk i sin børsmelding, og unngår å gi utfyllende informasjon om avtalen, og heller ingen opplysninger om ratenivået. Jeg ser også at enkelte meglere ikke ser poenget heller, blant annet DnB, som Volf har vært så hyggelig å legge ut på en annen tråd i dag.

Siden ingen av de øvrige skribentene har klargjort noen viktige poenger med denne avtalen, kan jeg gjerne bidra.

Gjennom en inngående tidscerteparti-avtale med Woodside Energy Shipping Singaporte Pte Ltd, har Flex siden 15.3.2017 leid inn LNGC-fartøyet "Woodside Rees Winthers", et TFDE-fartøy på 173,400 m3 gjennom et tidscerteparti på 180 dager + opsjoner på ytterligere hhv 180 og 90 dager, til en rate på ca USD 32 000 pr dag.

Samtidig hadde Flex tidlig i 2017 inngått en avtale om et utgående tidscerteparti med en annen aktør - Uniper Global Commodities SE - for fartøyet "Woodside Rees Winthers" i en periode på minst 365 dager, med opsjon for Uniper på ytterligere 426 dager.

Denne utgående TCP-avtalen har hittil blitt oppfylt fra Flex ved å benytte det innleide fartøyet "Woodside Rees Winthers". Men i den utgående TCP-avtalen har Flex forbeholdt seg retten til å kunne erstatte bruken av dette fartøyet med et av de nybygde MEGI-fartøyene.

Denne informasjonen er ikke tydelig kommunisert fra Flex, verken opprinnelig ved avtaleinngåelsen, gjennom kvartalsrapporteringene, eller ved børsmeldingen 28.12.2017. For de interesserte står dette omtalt i prospektet av 8.5.2017 på side 32:

"LNGC TCPs out:
TCP with Uniper Global Commodities SE:
FLEX LNG Shipping Limited is party to a time charter party with Uniper Global Commodities SE for the LNGC “Woodside
Rees Withers”. Delivery of the vessel is scheduled in Q2 2017 for a firm charter period of 365 days with an option for
further 426 days. At the date of this prospectus, definitive date of delivery is not yet agreed. In the event that Uniper
Global Commodities SE chooses to exercise the option period, the Company may substitute the vessel with one of the new
build MEGI-type LNGCs under construction."

Avtalen som definerte ratenivået med Uniper ble inngått i begynnelsen av 2017, da ratenivået var en god del lavere enn nå. Med den kraftige tilstrammingen i ratenivået for LNGC-fartøyene som har skjedd særlig i 4Q-2017, er det liten tvil om at Uniper vil ønske å benytte opsjonen fullt ut, dvs hele 426 dager. Den faste delen av det utgående TCP'et løper frem til 15.3.2018. Legger en til ytterligere 426 dager kommer en frem til 16.5.2019.

For å oppnå en tilstedeværelse i LNGC-markedet valgte Flex å chartre inn 4 TFDE-fartøyer på kortsiktige 180 (fast) + 180 (opsjon) dagers tidscertepartier i begynnelsen av 2017. Denne kortsiktige virksomheten viste seg jo å skape en minimal negativ inntjening i 2Q- og 3Q-2017, men den ga Flex et solid fotavtrykk i LNGC-markedet, samtidig som Flex etablerte viktige kontakter med potensielle fremtidige kontraktspartnere.

Gjennom publiseringen av 2Q-2017-resultatene den 25.8.2017, ble det kjent at Flex forlenget TCP-avtalen for kun 2 av disse 4 innleide TFDE-fartøyene. De øvrige to ble tilbakelevert. Ett av de to fartøyene hvor tidscertepartiet ble forlenget var "Woodside Rees Winthers". Det andre som ble beholdt var Pskov.

Tidscertepartiet for dette innleide fartøyet løper frem til 20.3.2018. Flex vil enten la dette innleide fartøyet gå i spot-markedet i perioden fra januar til tilbakeleveringstidspunktet, eller straks tilbakelevere det. Flex har meldt (2Q-2017) at ratene fartøyet har gått med gir et godt positivt bidrag.

Et ikke uvesentlig poeng i denne forbindelse er at dette byttet er lukrativt for Flex og befrakteren på flere områder:

- for det første er MEGI-fartøyet vesentlig mer drivstoffeffektivt enn det innleide fartøyet. I forhold til TFDE-fartøyer snakker vi om 30 % større fuel efficiency.

- for det andre sparer Flex visse initialkostnader (bunkering av fartøyet, og innledende nedkjøling av tankene) og unngår tapte inntekter i form av den nødvendige rimeligere "in business first voyage", samt går tidligere i oppdrag

- for det tredje slipper de å leie inn en nytt LNGC-fartøy fra 20.3.2018, i et meget opphetet marked. Et kortsiktig tidscerteparti ville ganske sikkert kostet FLNG en dagrate på minst USD 100.000.

Det er altså rene rasjonelle økonomiske grunner til dette.

Når DnB får seg til å spekulere i strategier etc for Flex, bommer denne analytikeren grovt i min bok. Dette er ikke noe strategisk valg fra Flex, men en ren oppfylling av en tidligere inngått utgående tidscertepartiavtale. De strategiske valgene Flex tar vil de vise når de publiserer avtalen de inngår for FLEX Enterprise, som også leveres i januar 2018. Her vil det antakelig publiseres en avtale i løpet av de første 10-15 dager innpå nyåret.

Siden ratenivået ble avtalt på et tidspunkt hvor ratene var vesentlig lavere, har Flex valgt å ikke offentliggjøre dette. Det burde de gjort, da tallene er kjent for innsiderne i markedet. Det er imidlertid ingen tvil om at ratenivået "Woodside Rees Winthers" har gått på siden 15.9.2017 og går på frem til det byttes ut med FLEX Endeavour, er et stykke høyere enn ratenivået på det inngående tidscertepartiet for det samme skipet.

Innlegg av: Garderobemannen (30.12.17 09:55 ), lest 690 ganger
Ticker: FLNG
Endret: 30.12.17 12:16
RE^1: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Avtalen Flex meldte om den 28.12.2017 var altså for å fylle et hull mellom inngående og utgående tidscertepartier Flex allerede hadde inngått. Hullet består i tidsperioden fra 20.3.2018 til og med 16.5.2019.

Der man bør lete etter virkelige inntektsgivende nye prosjekter er etter mitt syn i FSRU-markedet (flytende gassimportterminaler). Her vil Flex kunne få avtaler med flytende onboard produksjonsenheter (regasification) på mottakssiden, som kan gi svært gode og langsiktige bidrag til inntjeningen. På grunn av en svært stor kostnadsfordel vil det for mange mottakssteder av lng-leveranser være svært mye rimeligere å ha en FSRU liggende, enn å bygge en landbasert importterminal.

En pågående "propp" markedet har ventet på en lang perioden i 2017, var når FERC (Federal Energy Regulatory Commission) kommer tilbake fra "knestående", og får gitt NextDecade et positivt svar på sin søknad om utbygging av Rio Grande LNG-anlegget i Brownswille, Texas, samt bygge den tilhørende rørledningen.

FERC har hatt betydelige Trump-relaterte problemer og har ikke vært vedtaksdyktige i en 7 måneders-periode fra januar 2017 til august 2017. Bakgrunnen er at Trump ikke oppnevnte de 4 nye medlemmene som var nødvendig, da de tidligere medlemmenes perioder gikk ut. Dette hadde aldri skjedd før i FERCs 40 årige historie, og er (nok) en skandale av det som skal være en seriøs president. Hele 4 av de 5 plassene i FERC var ledige, og komiteen måtte ha minst 3 medlemmer for å være vedtaksdyktig. I august 2017 ble to nye medlemmer valgt (Neil Chatterjee og Rob Powelson), i tillegg til det ene medlemmet som fortsatt fungerte. Dermed ble FERC i det minste formelt vedtaksdyktig igjen.

I november ble det fjerde medlemmet oppnevnt, men først 7.12.2017 ble lederen av komiteen oppnevnt (advokaten og tidl. leder av Energi-avdelingen i Jones Day law firm - Kevin McIntyre, en republikaner oppnevnt av Trump), slik at komiteen ble fulltallig igjen.

NextDecade hadde opprinnelig håpet på et positivt svar på sin søknad i begynnelsen av 2017. Men nå bikker vi altså 2018 før noe svar foreligger. Det ligger etterhvert en utrolig pipeline og venter på avgjørelser i FERC.

Når dette svaret kommer, og forhåpentligvis er positivt, åpner det dørene både for Rio Grande LNG-anlegget og det tilhørende lng-import-terminalen som er planlagt i Cork, Irland. Meningen er at sistnevnte anlegg skal få leveranser av lng fra anlegget i Brownswille, Texas. På begge disse prosjektene er Flex med som FSRU-aktøren.

Det er en kjent sak at Flex sin CEO Jonathan Cook og NextDecade Global Solutions sin grunnleggere og tidligere CEO Kathleen Eisbrenner har en profesjonell fortid sammen i lgn-aktøren Excelerate Energy, som leverte den aller første FSRU'en til markedet. Her ble Cook ansatt som CFO av nettopp daværende CEO Eisbrenner. Her kan det bli langt flere oppdrag på Flex fremover.

Det er liten tvil om at vi allerede fra starten av nyåret står overfor en periode med mange potensielle triggere for Flex...

Innlegg av: HHHHHH (30.12.17 11:54 ), lest 629 ganger
Ticker: FLNG
RE^1: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Vil i grunn bare si takk til Garderobemannen for eksepsjonelle innlegg. Sjelden jeg leser noe så grundig og gjennomtenkt på et forum.

Verdsettes i aller høyeste grad.

Synes aksjen holdt bra stand under gårsdagens prøvelse, der en eller flere klossete store aktører skulle selge seg ned før nyttår. Fatter ikke at antatt proffe aktører ikke greier å planlegge dette bedre, dvs. selge i rimelig tid hvis man skal ut av / vekte seg ned i en aksje før nyttår, men i stedet begynner å stress-selge når fornuftige folk er på vei mot vinmonopolet.

Igjen ser man at det kan være lukrativt å legge inn kjøpsordre med passelig lav limit på årets siste handelslag.

Dette blir meget interessant i januar.

Innlegg av: Empire (30.12.17 12:13 ), lest 626 ganger
Ticker: FLNG
RE^1: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Meget bra garderobemannen.

Det bør vel avslutte mye av synseriet fra forskjellige debattanter vedrørende rate nivå. Igjen så ligger altså svaret i kontraktstype og innsikt i dette, noe som garderobemannen viser at han/hun(?) har og er villig til å dele med andre.

God jobbet og godt nyttår.
Redigert 14.01.2018 kl 05:13 Du må logge inn for å svare

...og limer også inn svarene på trådene (som ikke er med over):

Innlegg av: Simo (30.12.17 18:38 ), lest 534 ganger
Ticker: FLNG
RE^2: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Hvor finner man prospektet ?

Innlegg av: bunnfiskeren (30.12.17 19:12 ), lest 528 ganger
Ticker: FLNG
RE^1: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Bra innlegg garderobemannen.
Men hvis jeg forstår deg rett vil jo raten som Flex Endeavour får være vesentlig lavere enn hva man kan oppnå i dagens marked, da denne avtalen jo ble inngått på en tidspunkt før markedet virkelig tok av.
Så sånn sett vil jeg si at det er negativt at man ikke får benyttet det høye markedet vi ser nå.

Innlegg av: Simo (30.12.17 21:47 ), lest 471 ganger
Ticker: FLNG
RE^2: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Raten vet vi. Den er rundt USD60k per dag.

Dette er i tråd med hva diverse meglerhus har som anslått snittrate for perioden frem mot sommeren 2019.

Så stemmer det sikkert at dette er videreføring av gammel charteravtale, men TC ratene er altså som man kan forvente på nåværende øyeblikk.

Innlegg av: bunnfiskeren (31.12.17 10:35 ), lest 385 ganger
Ticker: FLNG
RE^1: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Raten vet vi sier du?. Selskapet har ikke opplyst noe om raten så vi vet ikke hva den er. Hva meglerhus estimerer er noe annet. Bare det faktum at befraterne ønsket å benytte sin opsjon om forlengelse av certepartiet sier jo indirekte at det var pga at raten er under dagens marked.

Innlegg av: Garderobemannen (31.12.17 15:00 ), lest 360 ganger
Ticker: FLNG
Endret: 31.12.17 15:05
RE^1: Flex LNG - oppklaring ift børsmeldingen 28.12.2017
Simo,

Flex sine nettsider:
http://www.flexlng.com/archive-events.php/

bunnfiskeren,

Du har forstått meg rett - raten på dette FLEX Endeavour er nok et godt stykke under hva FLNG ville fått uten å ha inngått dette eldre TCP'et. Men det er gjort tidlig i 2017, og må respekteres idag. Det FLEX har kommet til er at det totalt sett er lønnsomt for dem å benytte første MEGI-fartøy til dette allerede ved overlevering fra verftet, slik de tok høyde for da de inngikk avtalen. Siden de uansett måtte ha erstattet "Woodside Rees Winthers" med et annet fartøy innen 20.3.2018 da det inngående TCP for dette fartøyet går ut, er det like greit å benytte FLEX Endeavour. FLNG hadde neppe spart noe på å selv måtte kontrahere et kortsiktig TCP for ca 400 dager i det hete spot-markedet vi nå ser.

Men i etterpåklokskapens klare lys er det jo ingen tvil om at FLNG ville ha vært bedre stilt uten denne utgående TCP-forpliktelsen. Så der er vi helt enig.