GOGL, kjøper egne aksjer


I dag har GOGL kjøpt 25.000 egne aksjer!!!
Det serjeg på som en positiv handling ang. kursen til GOGL.
MON tro om det vises på kursen i morgen?
Melding om dette ble opplyst av DnB rundt kl 16.45 i dag, altså for sent til å ha hatt noen påvirkning av kursen i dag. GOGL eier inklusiv dagens kjøp 470.000 egne aksjer. Dette er kun en opplysning til oss som fortsatt er/har aksjer i GOGL.
Nå har jeg ikke noen forventning om at kursen går opp i morgen m en det er vel snart på tide med en plussdag for oss som har troen på GOGL og en kurs rundt 80 kr!!!
Men personlig tror jeg at BDI må vise oppgang før kursen vil stige markant?
Er sikkert flere som er enig med meg der?

GOGL har nylig vedtatt et tilbakekjøps-program på opptil 6 mill aksjer, så slike meldinger som dette vil bli rutine fremover. Får trolig ingen kortsiktig effekt på kursen, men det øker verdien pr aksje på sikt så lenge det handles på disse nivåene.