03.01.2019 kl 14:31 629

Håper de er mer observant enn forrige gang mht tsunamier! Men det kan vel bli mindre overvømmelser som er ille nok.

Hendelser i Indonesia mht. Tsunamier, tilsier at Tsunamivarsler må bli bedre.

I Thailand nå står vi imidlertid overfor sterk vind og mye nedbør på kort tid. Det kan
det bli ødeleggelser av. Særlig overfor usolide konstruksjoner, løse deler, utsatte ting på bakken osv.
Leit at sånt skjer.
Men mye bebyggelse i Thailand er nok mere solid enn tilsvarende i Indonesia ?
*JBJB`
03.01.2019 kl 15:04 564

Hei Forny/folkens:))

Og...les deg opp på historiske uvær gutt - før CO2 overhodet var påtenkt av AL Goore...ZnageZz...


Storofsen var den store flom-katastrofen som rammet flere dalfører i Sør-Norge i juli 1789.

Store arealer åker, eng og skog ble ødelagt, tusenvis av husdyr druknet og mange mennesker omkom under flommen. I Gudbrandsdalen og Østerdalen regnes Storofsen mange steder som den verste ulykken i historisk tid nest etter Svartedauden.

Vinteren før hadde vært uvanlig kald, og mange steder satt telen metertykk i jorda i april 1789. Regn i mai og sterk snøsmelting i juni ble etterfulgt av kraftige regnvær i juli. I ulykkesdagene 21.–23. juli 1789 var det voldsomme jordskred og flom. Både Gudbrandsdalslågen og Glomma gikk over sine bredder, og vannstanden i Mjøsa steg ti meter over det normale.

63 mennesker mistet livet i Storofsen, og mer enn 3000 hus ble totalskadd i uværet. Store arealer åker og eng var ødelagt for mange år fremover. Flere bønder fra Gudbrandsdalen og Østerdalen, som fikk sine gårder rasert, flyttet til Målselvdalen i Troms.
https://snl.no/Storofsen

-TaKK-

Lykke til

Hilzen
Tille Lulla