Inngang vurderes


Noen som kan si noe fornuftig om Elkem? Virker som et fint nivå å komme inn på. Har ikke vært i denne tidligere, men etter det jeg kan lese virker det som et solid selskap i med stort potensiale i det grønne skiftet.
denkmal
04.01.2019 kl 14:42 1027

Handlet meg opp i Elkem og REC i påvente av samtalene mellom Kina og USA på mandag/tirsdag neste uke, setter et bet på at positive signaler derfra fyrer avgårde de aksjene som er direkte påvirket av handelskrigen.
Barbro
04.01.2019 kl 15:10 992

Dagens pris per aksje er rundt 45 NOK, noe som med utgangspunkt i tabellen over kan tyde på Elkem er underpriset. Underprising kan realistisk være på 15-20 NOK per aksje.

Den største risikoen vil være knyttet til usikkerheten rundt de fremtidige marginene til selskapet. I analysen har vi forutsatt at marginene reduseres forholdsvis mye i forhold til hva marginene var for de siste fire kvartalene, noe som er naturlig siden selv ledelsen erkjenner at markedsprisene har vært unormalt gode den siste tiden.

På nedsiden vet man at man ikke skal mer enn et par år tilbake i tid for å finne nettomarginer på rundt 6%. En nettomargin på rundt 6% i årene fremover, vil i dag gi et selskap som omtrent er rettferdig priset (muligens litt lavere), noe som gir en oppside om man faktisk tror at selskapet klarer å levere relativt gode marginer i årene fremover. Selskapet fokus på spesialprodukter vil kunne gi ha en positiv effekt på marginene, og motvirke en del av effekten som følge av svakere priser.

Mange vil nok som nevnt tidligere være skeptiske de kinesiske eierne, noe som gir en lavere prising enn mange sammenlignbare selskaper. De kinesiske eierne kontrollerer i realiteten hele selskapet, men utviklingen har faktisk vært meget bra siden Bluestar kom inn i 2005.


Det kan være en god investert tid å lese hele analysen ovenfor. Jeg tror at hvis noen vurderer en eierandel i Elkem så bør det ligge en litt langsiktig tanke bak.
Aksjen er klart underpriset.
Bruker man utbytte til å reinvestere så kan dette bli riktig bra.
Barbro
04.01.2019 kl 15:15 978

Jeg er selv fult lastet opp i Elkem nå.
Sjeldent har en aksje vært så underpriset som Elkem er nå.
Husk at selskapet vil tjene over tre milliarder i år.
Det som gjør at den har falt til nivåer vi ser nå er kun handelskrigen mellom Kina og USA.

Veldig spennende tider med USA/Kina. Det er tap/tap for begge nasjoner så tror dette ender bra. Da bør oppsiden være stor her.
Vikpat
04.01.2019 kl 16:19 898

If trade talk finds break Breakthrough, ELK is going to be next week rocket.
Redigert 04.01.2019 kl 16:22 Du må logge inn for å svare