store poster handles


Min mening er at man må være dummere enn politiet tillater for å kjøpe aksjer i et selskap hvor CEO ikke eier én aksje. Når THIN handles til historisk lav pris, og ingen insidere kjøper aksjer, ROPER ledelsen og styret til markedet at de IKKE har tro på hverken selskapet eller stigende aksjekurs.

 
https://preview.mailerlite.com/b2f7q5/1075864230239932842/w8l1

NYE REGNSKAPSREGLER: SP1M og Peter Hermanrud påpeker at nye regnskapsregler innføres fra 2019 og at en rekke selskap vil informere om hvordan dette vil påvirke dem i fremtiden ved fremleggelse av Q4-tall. Iht reglene skal fremtidige forpliktelser knyttet til operasjonelle leieavtaler (leasing, husleie o.l.) balanseføres som om verdiene av rettighetene er en eiendel og de fremtidige betalingsforpliktelsene en gjeld. Normalt vil dette medføre at leiekostnader utelates fra EBITDA (resultat før av- og nedskrivninger), men motpolen blir økte avskrivninger og finanskostnader. Balansen vil dermed øke og egenkapitalprosenten falle. Et nøkkeltall som EV/EBITDA kan utvannes som måltall til fordel for EV/EBIT.

Når THIN har leid de nye lokalene i Junction Avenue for 12 år, er de vel iht de nye regnskapsreglene allerede teknisk konkurs?

Jeg velger å tro at "boogieman" spøker når han skriver at han har kjøpt aksjer.
Ingen ønsker å tape pengene sine.

Noe annet er det hvis man har valgt å bli med skuta ned, slik som Greatlife.
Redigert 24.01.2019 kl 16:29 Du må logge inn for å svare