Brukerfrekvensen på rigide og flexible skop


Innimellom kverulering, sjikanering, og nedrig oppførsel så har det vært snakket en litt om den lave brukerfrekvensen på skop i det siste. Tenkte det kunne være nyttig å samle litt konstruktiv debatt rundt akkurat dette i en egen tråd. Her følger mine tanker og vurderingen som det naturligvis er helt legitimt å være uenig i. I følgende skriverier snakker jeg kun om USA markedet.

RIGIDE SKOP (TURBT)
Som vi vet er brukerfrekvensen på de rigide skopene lav. Avhengig av om man regner antall skop ved avsluttet kvartal mot inntjening, eller antall skop ved inngang kvartal mot inntjening, så havner man på rundt +/- 15 ganger pr kvartal, altså litt over èn gang i uken i gjennomsnitt pr skop. Ser man trenden fra 2016 og fremover så er brukerfrekvensen svakt økende, omtrent lineært.
Inntjeningen er pr i dag ca 516.000 NOK pr år pr rigide skop, altså ca 67 MNOK pr år for de 131 utplassert skopene etter Q3. Tilsvarer omtrent 7500 cyscview-kit årlig.
På grunn av rengjøringsprosessen og det faktum at TURBT er en relativt omfattende prosedyre (narkose, innleggelse), har disse en begrensning på kapasitet. Jeg hadde noen linker tidligere som jeg naturligvis må ha slettet, hvor det fremgikk litt om akkurat dette. Arrester meg om jeg tar feil, men en praktisk kapasitet på disse skopene er 2 pasienter pr dag, altså 10 i uken og nesten 10 ganger mer enn faktisk bruk pr i dag.

Synsing #1
CEO Schneider har vært tydelig på at de ikke er fornøyd med brukerfrekvensen, og at dette er noe de aktivt vil gjøre noe med. Han uttaler i desember at det er misforhold mellom tiltenkt bruk og faktisk bruk. Kan dette bety at sykehusene ikke forstår refusjonssystemet for BLCC (som vi kan være enig i er kompleks)? Siden investeringene og opplæringen i bruk av utstyr allerede er utført, så må det være ganske lavterskel å bruke utstyret mer, gitt at det bare er uklarheter vedrørende når BLCC bør brukes, og blir refundert. Jeg tror det må være en stor oppside her, men det vil kreve aktivt arbeid fra Photocure sin side. Siden brukerfrekvensen ser ut til å være svakt økende, kan det også bety at den forbedrede refusjonsordningen fra 2018 ikke er riktig oppfattet av de som allerede hadde skop lenge før det, men at nye tilbydere av blcc er mer up-to-date vedr. refusjon og tiltenkt bruk?
Siden Schneider mener at bruken ikke korresponderer med tiltenkt bruk, så må det ligge noe bak. Blir spennende å se om det skjer noe her. Det hadde selvfølgelig vært fint om bruksfrekvensen var det dobbelte eller mer, men da hadde man heller ikke kunne kjøpe PHO til 45 kr.

FLEXIBLE SKOP
Brukerfrekvensen i USA vet vi fint lite om. De er «under lansering», dvs skopene kom på det amerikanske markedet i mai 2018 sammen med tilgang på overvåkningsmarkedet litt før, og med de lange anskaffelsesprosessene innen helsesektoren så tar det tid å få ut disse. 6 var allerede utplassert etter Q3. Refusjonen gjelder fra 1.1. 2019. Vi er dermed helt i startgropa på noe helt nytt som vi ikke vet effekten av enda, men hva kan man forvente?
Brukerfrekvens
Ja, de samme linkene vedr brukerfrekvens på slike skop har jeg slettet, og jeg finner dem ikke igjen. Jeg vet de har vært sirkulert her på forumet flere ganger. Kanskje noen brukere her har dem? Praktisk kapasitet var 4 pasienter pr dag, 2 før lunsj og 2 etter. Som en kuriositet mener jeg å huske at der også var eksempel på en meget effektiv klinikk som slukte 2 pasienter i timen (utskiftbare del som går inn i urinrøret for å spare tid på renhold). Fasinerende brukerfrekvens, men neppe noe man kan regne med er vanlig.

Synsing #2
4 pasienter pr dag tilsvarer uansett 20 stk i uken, og ville være eventyrlig for photocure, og tilsvare ca 8.500.000,- inntjening årlig pr skop. Siden vi i overvåkningsmarkedet har en langt større pasientgruppe enn for TUBT (over 4 ganger større), og at prosedyrene er langt enklere (foregår poliklinisk uten narkose), fordelene er totalt sett større, og refusjonen er bedre, så må man få lov å håpe på en langt høyere brukerfrekvens enn for de rigide skopene under TURBT. 7500 pasienter har allerede gjennomgått TUBRT med BLCC pr år, og er således kjent med teknologien og er tilknyttet et sykehus/lege med kjennskap til den. Jeg er overbevist om at omtrent alle disse pasientene ønsker (og veldig snart tilbys) blcc under overvåkning, som de skal gjennom 2,5 ganger i året (gj.snitt, første år etter turbt er hyppigere) livet ut. Dvs at det allerede ved lansering av flexiskop «står klar» 7500 pasienter.
Videre så tror jeg de klinikkene som nå anskaffer seg denne teknologien med flexible skop allerede har en eksisterende pasientmasse som går på overvåkningsprogram med standard hvitt lys. Her antar jeg at disse pasientene lett peiles rett over på blcc. Med dette sagt så tror jeg på en bruksfrekvens på de flexible skopene på minst 5 ganger mer enn de rigide, og kanskje opp mot 15 ganger i uken i snitt.
Skulle Photocure klare å oppnå samme markedsandeler i overvåkningsmarkedet som på TURBT-markedet, så vil de uten å rekruttere en eneste ny pasient (gjenbruk av pasienter fra TURBT) øke omsetningen sin til omtrent 335 MNOK (fra 67 MNOK).

Setter pris på innspill, korrigeringer, dokumentasjon, og annet snadder som kan sannsynliggjøre/usannsynliggjøre mine vurderinger.
Oregon
07.01.2019 kl 12:02 3741

Det kan vel se ut som det var jeg som gav deg ideen til å starte denne tråden så derfor limer jeg inn min vurdering her:

Oregon
I dag kl 11:40 55
Noen tanker om PHO:

Photocure går veldig spennende tider i møte nå og jeg registrerer at diskusjonen(e) her inne går litt hardt for seg i blant.

Etter Q2 og opp mot Q3 ( fram til Q3 8.11.18) var trådene helt dominert av personer med ståltro på selskapet ( PHOaksjer var garantert penger på gata osv.). Jeg var vel en av de (få) som snudde litt i synet mitt på PHO før Q3 og ble møtt med både litt usaklig kritikk, men også med en viss takhøyde. Jeg hadde mine tanker omkring hvorfor Q3 kunne bli litt skuffelse; Q3 dekker bl.a. sommerferiemånedene (juli,aug,"sept") og er nok ofte ikke største vekstmåneder for denne type selskaper.
Karl Storz ( KS) hadde hatt utplassert mange flexiscope til utprøving for "patent" KS/PDD fram mot lanseringen av flexiscop m. PDD i mai 2018, men av en eller annen grunn inndro Karl Storz disse flexiscopene når myndighetene hadde godkjent denne type behandling ( de har jo patent) knyttet mot Karl Storz flexiscope og PDD.

I stedet satset KS heller på en storstilt? lansering knyttet til PDD og deres Flexiscope i mai/juni 2018. Jeg vil nok anta at USA omsetningen av Cysview de neste 3 månedene som da var under Q3 kan ha blitt påvirket av denne Karl S. rokkeringen.

Hvorfor KS valgte å gjøre det på denne måten og ikke bare la sykehusene få overta til en grei pris allerede utplasserte Flexiscope mai/ juni 2018 er det sikkert en forretningsstrategi bak, men for PDD salget kan det på kort sikt hatt en viss negativ utvikling (for Q3). Derfor blir det veldig spennende å se hvor mange Flexiscope som er blitt og blir kjøpt inn og tatt i bruk for det er helt klart at Flexiscopene vil ha en mye høyere bruksfrekvens enn de rigide scoopene som veldig mange av de større sykehus der borte i USA allerede har.
Det er dog kanskje litt rart at rigide scop kun brukes ca. 1,5 ganger i uka i snitt med PDD. Men de rigide scopene krever stort sett sykehusinnleggelse og full narkose og i sum beslaglegger dette mye kapasitet på sykehusene. De rigide scopene brukes jo mye mer enn 1,5 ganger pr. uke totalt sett, men til nå ca. kun 1,5 ganger pr. uke med PDD og det er jo det som betyr noe for omsetningen av Cysview(PDD). Og har de kartlagt en konkret svulst ved hjelp av f. eks. MR så brukes nok ikke PDD som tilleggsverktøy ved operasjon selv om det rigide scopet blir brukt ved blærecanceroperasjonen.
Kostnadsveksten i USA er knyttet opp mot vekst i antall PHO ansatte og budsjetter for markedsføring. En Richioso som har dukket opp på trådene her faller litt igjennom på at enkelte deler av kunnskapen om PHO er mangelfull der utgiftsveksten i USA for PHO går på vekst i antall PHO ansatte og budsjetter for markedsføring mm., mens scopene ( Flexible og Rigide) er det utelukkende leverandører som Karl Stortz; Olympus ( rigide scop for bruk av eks. PDD) som sykehusene mm. må forholde seg til og har ikke noe med PHO utgiftsbudsjett å gjøre.

Hva så med Q4 som vel er satt opp i finansiell kalender til datoen 27. februar:

Det er ennå lenge til og jeg synes det er vanskelig å mene noe helt konkret ennå. Men jeg tror at nøkkelen til suksess nettopp ligger i Flexiscopene og hvovidt de slår igjennom i USA. For med Flexiscopene vil man se en helt annen bruksfrekvens spes. innen surveillence ( sannsynligvis mellom 10 og 20 ganger med PDD eller mulig mer pr. uke pr. flexiscop) enn med de Rigide scopene som altså for tiden kun brukes ca. 1,5 ganger pr. uke med PDD.

Hei, takk for innspill. Vi tenkte nok litt samme tanker samtidig. Jeg brukte sikkert en halvtime på det makkverket der og fikk ikke med meg din kommemtar på den andre tråden
Redigert 07.01.2019 kl 12:10 Du må logge inn for å svare
Oregon
07.01.2019 kl 12:14 3677

Skjønner, noe av det jeg skriver er allikevel relevant for tråden så jeg lar den stå. Artig at vi tenkte i samme baner til samme tid.
Daniel
08.01.2019 kl 13:07 3445

Det var fire fleksiskop utplassert før lanseringen, og det er ikke akkurat det jeg vil kalle "mange". Videre er det ikke sikkert at alle de sykehusene var klare til å ta en stor investering på stående fot. Det er derfor ikke rart at det ikke var flere skop utplassert i Q3.
focuss
08.01.2019 kl 14:13 3319

Billionæren
Ryddig og fint oppsett så takk for det.

Jeg presenterte samme problemstillingen i trådstart 3 januar, hvor jeg konkluderte med at et slikt scenarie relativt raskt kan dra kursen over 200. Limer det for ordens skyld inn under.


"Ved siste kvartalsrapport rapporterte Pho et salg i USA på 16,5 millioner kroner. På årsbasis utgjør det 66 mill nok.
Pho fokuserer nå på å få utplassert flexiscope i første omgang til de som har erfaring med BLC Cysview fra registreringsstudiet som ga FDA godkjennelse. Er det naturlig å tenke at de som blir operert med BLC Cysview også innen rimelig tid vil bli fulgt opp med Cysview og flexible scope? Jeg synes det er en del logikk i det.

Dersom det skulle vise seg å bli slik så vil vi svært raskt komme opp i ett salg per år på 4x66 mill nok eller 264 mill nok kun for surveillance. Inkluderer vi salget fra TURBT får vi et års salg på 330 mill nok. Det bør dra kursen over 200 kroner. Spørsmålet er da: Hvor raskt kan dette skje? Utplassering hastighet av flexible scope vil gi oss indikasjon på dette. Og TURBT skal heller ikke slutte å vokse.

Vil det ikke være noe rart om de som opereres med BLCC også følges opp med BLCC når flexiscopene er tilgjengelig? "
focuss
08.01.2019 kl 14:53 3226

De mekanismene som diskuteres på denne tråden gjør at jeg synes det er vanskelig å utelukke at vi kan nå 200 kr allerede i år.

Tar opp igjen denne da bruksfrekvens igjen er i fokus.

Det er blitt hevdet fra flere hold at nye skop settes ut til "pynt".
Ser man på 2018 frem til nå har antallet skop økt fra 104 - 137, opp 32 %. Inntekten har økt fra 10,2 mnok til 16,5 mnok, opp 62 %.
Altså økning i inntekt er dobbelt så stor som økning i antall skop. Dette indikerer at bruksfrekvensen er økende (rigide skop). Ser man tilsvarende på tall før 2018 er økning skop og økning inntekt omtrent helt lik, dvs statisk bruksfrekvens.

Dette tror jeg skyldes mye av den forbedrede refusjonsordningen fra 2018, og at tendensen vil akselerere fremover når photocure setter økt fokus på bruksfrekvens (Ref Schneider's uttalelser om bruksfrekvens). Men når det er sagt, så vil en dobling av bruksfrekvens også være for svakt. Håper pho forklarer årsak og tiltak på Q4 presentasjonen.
SørenE
29.01.2019 kl 14:58 2658

Hej Norge

Tak for en god tråd -- Limer lidt ind fra Benta Bazooka fra Aug 2018

"unitsalget i q2 var opp 49% fra i fjor. q2-17 så var unitsalget 1370
unitsalget nå i q2 var da altså 2041 :)
2041/118=17,3
eller på gjennomsnittlig antall skop (inkl de 2 fleksible) i q2: 2041/121,5=16,8

Brukshyppigheten har aldri vært så høy, men det er fortsatt en del å gå på :)

Edit:legger til snittbruken per skop i kvartalet siden q3-16
q3-16=13,5
q4-16=12,71
q1-17=14,84
q2-17=15,05
q3-17=15,87
q4-17=12,65
q1-18=15,1"-- slut Bente
q2-18=16,8
q3-18=14,5
Ser ud som Q4 altid er et dårligt brugshyppighed -- men efter et dyk i Q3 18 og alle de anbefalinger og SOC samt vi har set flere klip hvor Blue Light bliver reklmaeret i diverse fjernsyn udsendelser i US -- da må vi snart forvente en accelerere vækst i brugshyppigheden.

Våger pelsen for Q4 resultat med en Brugshyppighed på 16 og udplaceret ca. total scope 155 stk bliver regnestykket da for US alene:

Omsætning 8500 Nok X 155 X 16 = 21,1 mill for Q4

Q4 2017 = 10,2 Mio
Q3 2018 = 16,5 Mio -- da kan vi stadig tale accelerere vækst -- men vi skal have brugsfrekvensen op hurtigt. håber vi ser det Q1 og Q2 2019

Dansken
Super optimist

SomSa
29.01.2019 kl 16:21 2582


Om og om og om igjen glemmer folk et viktig element i sine utregninger. Når et scope selges i dag kan tas i bruk etter mange måneder. Da et scope ble solgt i august 2018 kan tas i bruk i mars 2019. Det er totalt bortkastet tid å se på antall plasserte scope i enhver tid å drive med hobby utregninger. De scopene som ble solgt i 3Q kan tas i bruks i 1Q 2019..............Jeg sier dette basert på erfaring fra min arbeidsplass og underleverandører.........

SørenE
29.01.2019 kl 16:30 2556

Hej Norge

Om og om og om og om igen: SomSa: du har fuldstændigt ret i din betragtning !!

Men se det som der er, en gennemsnits betragtning over hver kvartal som Bente lagde ud med -- se det som en pegepind og ikke andet :-) Der er vel ingen prognoser der rammer plet.

Dansken
Optimistisk amatør hobby investor
Redigert 29.01.2019 kl 16:32 Du må logge inn for å svare
thepower
29.01.2019 kl 17:00 2502

Good point well made. Glem 200kr I år. Just dreamland. Maybe in 2020. Not 2019

I'll have a bet with anyone who disagrees
Redigert 29.01.2019 kl 17:01 Du må logge inn for å svare

Det er mulig du har rett, men de som dukker opp på cysview.com er tilgjengelige for pasienter, altså tatt i bruk, og min vurdering er at oppføringene der henger ca 4-6 uker etter rapporterte skop fra kvartalspresentasjonene (ser på historikk oppføringer mot rapporterte skop ved Q). Hobbyutregninger er alt vi har å holde på med mellom kvartalspresentasjonene, ikke ta fra oss den gleden er du snill.
Sydney
29.01.2019 kl 17:49 2393

Men dette oppfølgingmarkedet burde gitt noe.mynt i kassa i Europa??? Shit ass. Nå er jeg lei av at det ikke blir skikkelig gjennombrudd!
focuss
29.01.2019 kl 18:10 2349

Nå er det jo slik at Bellete & Co først sikter seg inn mot de sykehusene som er kjent med teknologien fra fase 3 studiet og TURBT. Til tross for det så ser vi jo en bra tilgang av nye BLCC sykehus.
thepower
29.01.2019 kl 19:01 2299

Aimless wandering the next 3 weeks on pissant lilleputt volume. No matter how many times we see the standard phrase "top 25 MSA, SOC, Dan the Man of calibre, vi er så heldig å få kjøpt til disse giveaway price, vi skal bli så rik, vi er best, vi er best I verden og suveren teknologi" the price will stay between 42 and 48, culminating at 48kr on Feb 26th.

You heard it here. No doubt about it.

Redigert 29.01.2019 kl 19:04 Du må logge inn for å svare

Ikke umulig at du har rett i at der finnes en ikke ubetydelig forsinkelse fra et scope meldes solgt og til det kommer i «produksjon». Men når dette nå kommer i gang så vil den positive utviklingen dra kursen oppover. Og jeg tror ikke at markedet trenger å vente til et scope kommer i reell produksjon så lenge tidligere utplasserte scope gir oss innblikk i hvilke brukerfrekvens vi kan forvente nye scope å bidra med om to til tre måneder. Da vil markedsaktørene ta hensyn til at dette er inntekter som vil komme og prise selskapet deretter.

Så slik sett vil utplassering av scope være en viktig faktor mhp kursutviklingen fremover. Det som mye nå henger på er å få bekreftet at brukerfrekvensen tar seg opp, spesielt på utplasserte flexiscope. Når markedet blir overbevist om at brukerfrekvensen blir som forespeilet vil mye være gjort.

Hallo? Gjennombrudd? Er du avhengig av at det kommer allerede nå? Fredag tar vi steget inn i februar 2019 og om knappe fire uker står Schneider i all sin glory og gir oss en oppdatering pluss en guiding. Nei, jeg tror heller ikke at bunnlinjen blir imponerende, men jeg er mest spent på antall scope utplassert gjennom Q4, hvorvidt man har begynt å få sving på brukerfrekvensen og hvilke oppdatert guiding han kommer med for 2020.
Jeg tror at dem som har tålmodighet til å bli med på denne reisen gjennom 2019 og inn i 2020 vil bli rikelig belønnet. Spesielt fra og med andre halvår 2019 tror jeg vi vil få skikkelig med luft unger vingene. For om jeg ikke bommer fullstendig tror jeg vi vil oppleve en ketchupeffekt i PHO og at den vi inntreffe i andre halvår 2019.
Sydney
29.01.2019 kl 23:13 2211

London.. flex markedet skal gi oss gjennombruddet. Men dette har de vel hatt i Europa lenge? At det ikke gir pluss på driften bare her i Europa fatter jeg bare ikke...
Sydney
29.01.2019 kl 23:16 2206

Har du oversikten over sykehusene sommvar med i studiet? De fleste er vel inkludert allerede?

Sydney

60-65 mill i året fra Europa holder ikke til å gå med overskudd på driften av selskapet, derimot skal USA gi oss store overskudd etterhvert.
I Europa tjener ikke PHO mer enn 7-800 kr pr kit etter produksjon, bearbeidelse og frakt, mens i USA tjener de nærmere 8.000 kr for samme prosedyrer.
Alle burde se forskjellen her nå............................................................................

Hvis man skiller ut Europa, så vil nok den delen gå med et visst overskudd, men selskapet har en orgnisasjon, pluss 20 topp-selgere og 20 biotec-kyndige i USA som skal lønnes, kjøetøy, reiser, dietter, annonsering etc.
Disse skal, sammen med Karl Stortz sine nye flexiskop fylle pengebingen til PHO ettertrykkelig i 2019 og årene som kommer.

Joda, man lan gjerne undre seg over det. Men den største feilen PHO har gjort mhp Europa er å la Ibsen ta seg av salget av Hexvix. For at Ibsen skal sette fullt trøkk på salget av Hexvix så må de sitte igjen med rimelig stor marginer. For Ibsen selger ikke bare Hexvix. Ibsen har en rekke produkter i sin portefølje. Et slikt selskap vil naturligvis bruke mest ressurser på de produktene som gir selskapet størst inntjening. Og jeg har en mistanke om at Ibsen ikke synes de får stor nok margin på Hexvix. Da gjør ikke selskapet mer enn nødvendig.

Hadde PHo selv hatt ansvaret for salg av Hexvix ville de jo satt fullt trøkk på dette ene produktet ettersom de ikke har noen andre produkter å spre ressursene over,
Jeg er spent på hvorvidt Schneider har klart å gjøre noe med denne situasjonen. Antar vi får en oppdatering 27 feb.

I USA er situasjonen en helt annen. Her koster hver dose Cysview langt mer, selskapet har sin egen salgsorganisasjon og samarbeider tett med KS sin salgsorganisasjon. I motsetning til Europa så har man her refusjonsordninger som dekker hele USA. I Europa har selskapet, slik jeg forstår det, refusjonsordninger med hvert enkelt land.
Derfor synes alt mer streamlinet i USA enn det er i Europa. I tillegg sitter ledelsen med hånden på rattet og trotlene i USA, mens man i Europa har overlatt styringen til et selskap som har mange andre produkter å ivareta.
Sydney
30.01.2019 kl 00:11 2117

Bare å få opp prisen i Europa. Ikke meningen at de skal gå break even på sånne greier. USA hater jo at de betaler mer enn Europa.. men alikevel.. føex har vært i Europa lenge? Ikke sant. Bruker hyppigheten i Europa flex? Det bør gi oss pekepinn på hva som er realistisk.
Sydney
30.01.2019 kl 00:12 2114

Får håpe salget har tatt seg kraftig opp i q4 ihvertfall så vi unngår ny nedtur.
thepower
30.01.2019 kl 00:26 2100

Enig med dag Sydney. Realistic being the key word here.

I see that we are told that in the US PHO earn 7-8000kr per kit. I imagine once all costs related to the sale and administration it is a lot less than that.

PHO will start earning money soon, the question is how much money. If it is anything like what some estimates are on here and that this is "just around the corner" then it is strange that everyone who works at PHO, their families and friends are not buying PHO stock with both hands.

After all who would turn down 20 to 40 times your money on a low risk investment. The reality is that 50,000 were traded today.

I know that not all people trade stocks, but if you worked at PHO you would know what is going on and if hese claims we read on here are correct than only a fool would not be buying whatever they could.

Egberts is not short of a pound note or the other styre medlemmer. I own more shares than them put together

I would have thought they were better placed than me to know about the explosion that is coming.

My target end 2019 is up almost 200% from today's price. I am no PHO hater, I am not negative. I am being realistic. 200% increase in 12 months is ULTRA optimistic in perhaps the minds of 98% of investors.

As usual the arguments about "I have not heard a good argument as to why PHO will not suceed" will come.

I think they will succeed to a degree but the scale of that success will be very different to the scenario that prices the company at $4 or $5 billion
Redigert 30.01.2019 kl 00:28 Du må logge inn for å svare

«then it is strange that everyone who works at PHO, their families and friends are not buying PHO stock with both hands.»

Jeg kjenner en som jobbet i toppledelsen i PHO. Selv om han har sluttet er han fortsatt topp100. Hans investering i PHO er en betydelig del av hans formue. Din påstand gjelder altså ikke alle. Dessuten kjenner du ikke folks personlige økonomi.
focuss
30.01.2019 kl 01:11 2068

thepower
tror du virkelig på 200% på 11 måneder? Og du kaller deg realistisk??. Hvorfor kjøper ikke innsiderne i bøtter og spann da? førsøk å være litt mer edruelig da.
pafo
30.01.2019 kl 02:25 2024

Her er mye løje som vanligt. Nær det gjeller att ta i bruk scopen, så er det nær det gjeller rigide bare att finne knappen til blålyset
og kunne tyde det du ser. Anners er det eksagt som ett WLC scope. Og flexiscope er og det samme bare med bruk av turbt funksjon.
Det er bekreftet i flere artikkler av urologer att det er meget kort læringstid.

Og Europa har bare någre få av de nye Flexiscopen blitt installert og tatt i bruk, men det kommer.
Og styremedlemmer sitter jo i flere styrer, og var de har sine penger er det vel ingen som vet..Og ledelsen får jo risikofrie opsjoner.

Men man må jo se på resultatet av behandlingen til de nye flexiscopen, og alt de spar av lidelser og kostnader sammt gir vesentligt
lengre tid før tilbakefall. Og alle som kjenner til dem er 100 % enige om att det er beste metode for att bekjempe NMIBC kreft.
Så eg blir ikke overrasked om det raser inn bestillninger på flexiscope både fra Europa og USA:
Redigert 30.01.2019 kl 02:27 Du må logge inn for å svare

Kjære australske the power!
Hva er det som gjør at du tror at familie og venner av ledelsen i PHO skal først ha oppdaget potensialet i PHO høsten/vinteren 2018/2019. For dersom disse skulle vært aktive kjøpere på denne tiden, så må det være fordi de ikke har hatt aksjer i PHO på et tidligere tidspunkt. Men som det blir påpekt, er det folk som har vært del av PHO miljøet og som har sluttet, som fortsatt sitter blant dem med mest PHO aksjer.

Og hva vet du om hvor mange PHO aksjer familie og venner til ledelsen i PHO sitter på? PHO er jo ikke noe nytt selskap og potensialet har jo lagt der en god stund allerede. Og en ting er sikkert, du kan ikke bruke omsetningen i disse dager å bestemme hvilke interesse familie og venner til ansatte i PHO har i selskapet. Jeg håper selv du skjønner at det blir for dumt.

Men siden du er så skråsikker på at dem som har best innsyn i PHO ikke har interesse for PHO, hvorfor selger du deg ikke ut av selskapet? Du, som en oppegående australier bør jo skjønne at dersom dem som sitter tett på selskapet ikke har interesse av det, så burde ikke du, som slett ikke sitter tett på selskapet, investere din kapital i noe som tydeligvis ikke vil få suksess og der aksjekursen kommer til å ligge flatt i lang tid fremover. Finn deg et selskap du kan tjene penger på og glem PHO.

Du hevder du er realistisk. Hvordan kan du da hevde at du tror på en 200% oppgang i løpet av 2019, samtidig som du påpeker at venner og familie til dem som sitter tett på PHO ledelsen umulig kan ha interesse i PHO? Evner du ikke å ta signalene du selv hevder du ser? Men da skjønner jeg jo hvorfor du ikke evner å regne ut hvilke kurspotensiale aksjen har, gitt en viss prosentandel av markedet. Og da skjønner jeg hvorfor du kan tvile på at PHO kan komme til å ta 20%+ av markedet, samtidig som du tydeligvis kan mene at 80%+ av amerikanske blærekreftpasienter vil være villige til å spille russisk rulett med eget liv, til tross for at ekspertmiljøet i USA fremholder BLCC teknologien som den beste og sikreste form for blærekreftdiagnostisering og at BLCC blir ny SoC i USA. Du benekter jo alt det positive som skjer rundt PHO i USA.

Lykke til med dine investeringer!

mvh
En urealist
Redigert 30.01.2019 kl 07:35 Du må logge inn for å svare
thepower
30.01.2019 kl 08:55 1862

Londonmannen. I don't wish to call you naive, but I think you will find that the majority of the 80% of bladder cancer patients you refer to have virtually no say whatsoever as to what treatment they receive.

You think the minimum wage or unemployed ghetto dweller in Detroit walks into the doctor and says "I refuse any other treatment than BLCC" Somehow I don't think so.

My point about the insiders not filling their boots is the reference to the imminent "explosion" that is coming in the stock price.

Why bind capital for 20 years when they can buy now and become multi millionaires within a few years, with no risk, as there is no argument as to why PHO will not take minimum 20, 50 or 70% market share...........

Lykke til min kjaere Bergenser
thepower
30.01.2019 kl 08:58 1852

Hi Focuss. I believe my 200% is about half if your 400%. Didn't I read somewhere you had a kursmål of 235kr end 2019

Thepower, jeg tror du blander sammen Venezuela og USA. 80% av det amerikanske folk er ikke «ghetto dweller in Detroit».
Sist jeg var i USA virket det ikke helt som et U-land sammenlignet med europeiske land der dekningen er 70%.
thepower
30.01.2019 kl 09:07 1831

I suggest you take another look. The vast majority of Americans have no medical insurance at all and have no input as to what treatment they receive.

Even in Norway you dont decide.

Vi snakker om en behandling som både er kostnadsbesparende og den mest effektive mot blærekreft.
Det er som musikk i øret til verdens kapitalistiske supermakt.
Du er helt på villspor thepower.

Vel, statistikken er vel laget ut fra pasienter med blærekreft. Og nye tilfeller av blærekreft er vel regnet ut fra pasienter som har fått påvist blærekreft. Dette er ikke tall man tar ut av løse luften eller fra den del av befolkningen som ikke har råd til å oppsøke lege og få behandling. Den siste gruppen vil neppe bli del av noen statestikk.

Og jeg tror heller ikke at de pasientene som har helseforsikring og som oppsøker lege, og som får dekket behandling av forsikringen sin, er videre happy med å bli undersøkt med en metode der man risikerer å overse deler av kreften. Eller rettere sagt, tror du forsikringsselskapene vil godta at deres kunder blir undersøkt på en måte som øker risikoen for at kunden på et senere tidspunkt må gjennomgå en kostbar sykehusinnleggelse og behandling? Tror du forsikringsselskapene som skal betale regningen vil sitte stille og godta at deres kunder spiller russisk rulett? Ikke glem at fremtredende urologer presiserer at man ,ed BLCC teknologien kan oppdage kreften tidligere og BLCC kan bidra til at man fjerner langt mer av kreften, forhåpentligvis alt, og derved blir helbredet, eller får en lengre periode symptomfri. Jeg føler meg rimelig sikker på at i et land der forsikringsselskapene har stor makt og innflytelse og vil ha sitt å si i dette tilfellet.

Men vi får vente og se. Jeg er av den overbevisning av at BLCC teknologien kommer til å bre om seg langt raskere enn noen av oss i dag kan forestille oss. Om jeg får rett? Ja, si det. La det være sagt at jeg er absolutt ingen profet eller som har evner til å se inn i fremtiden. Men jeg evner å trekke logiske konklusjoner ut fra de fakta som i dag finnes rundt BLCC teknologien.
pafo
30.01.2019 kl 09:25 1786

De fleste amerikaner har helseforsikring for seg og familien gjenom jobben, og de over 65 har i Medicare og tilleggsforsikring..
Ca 40 mil har i medicain som er for de fattige.

Det oppdages 81000 nye tilfeller i USA hver år.
Thepower er mest bekymra for «ghetto dwellers in Detroit».
De du sikter til blir aldri oppdaget. De bare dør.
De 81000 som blir oppdaget ønsker sannsynligvis den beste behandlingen.
De som betaler ønsker sannsynligvis den mest kostnadseffektive behandlingen.
Flaks at svaret for begge er Cysview ?
Redigert 30.01.2019 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
30.01.2019 kl 09:35 1758

Denne forteller det meste, ferdig snakka:

In all, 94% found it “worthwhile” and 94% would “do it again.” Additionally, 76% were willing to pay out-of-pocket for blue-light technology.

https://www.practiceupdate.com/c/78595/1/3/?elsca1=emc_enews_expert-insight&elsca2=email&elsca3=practiceupdate_uro&elsca4=urology&elsca5=newsletter&rid=MzYxMjU0NzQ5NzkxS0&lid=10332481&fbclid=IwAR01ruy6tzhgTl6ZnRtXERy3mocF24AO_dwMUZG8lwFYY5AQli5LNGNtKRo

Vanskelig å argumentere mot den, Elvo.
Men mannen som tror PHO stiger 200% i 2019 er nok fortsatt skeptisk.

Hvis dere selv fikk konstatert blærekreft, ville dere brukt 1000$ på Cysview eller tenkt at det er lurere å spare pengene til en finere likskjorte ?
Ikke glem at vi snakker om USA. Landet der mange bruker tusenvis av $ for å legge inn rumpeimplantater, nye tenner, større pupper, penere nese og slankere lår.
Men 1000$ for å leve, nei det tror ikke thepower eller Risch
Redigert 30.01.2019 kl 09:58 Du må logge inn for å svare
thepower
30.01.2019 kl 10:18 1665

The market does think so either does it? Otherwise we wouldn't be at 44kr and down 10% since new year with an omsetning bordering on non existent.

Still, just ignore that.

200% up this year.