Brukerfrekvensen på rigide og flexible skop


Innimellom kverulering, sjikanering, og nedrig oppførsel så har det vært snakket en litt om den lave brukerfrekvensen på skop i det siste. Tenkte det kunne være nyttig å samle litt konstruktiv debatt rundt akkurat dette i en egen tråd. Her følger mine tanker og vurderingen som det naturligvis er helt legitimt å være uenig i. I følgende skriverier snakker jeg kun om USA markedet.

RIGIDE SKOP (TURBT)
Som vi vet er brukerfrekvensen på de rigide skopene lav. Avhengig av om man regner antall skop ved avsluttet kvartal mot inntjening, eller antall skop ved inngang kvartal mot inntjening, så havner man på rundt +/- 15 ganger pr kvartal, altså litt over èn gang i uken i gjennomsnitt pr skop. Ser man trenden fra 2016 og fremover så er brukerfrekvensen svakt økende, omtrent lineært.
Inntjeningen er pr i dag ca 516.000 NOK pr år pr rigide skop, altså ca 67 MNOK pr år for de 131 utplassert skopene etter Q3. Tilsvarer omtrent 7500 cyscview-kit årlig.
På grunn av rengjøringsprosessen og det faktum at TURBT er en relativt omfattende prosedyre (narkose, innleggelse), har disse en begrensning på kapasitet. Jeg hadde noen linker tidligere som jeg naturligvis må ha slettet, hvor det fremgikk litt om akkurat dette. Arrester meg om jeg tar feil, men en praktisk kapasitet på disse skopene er 2 pasienter pr dag, altså 10 i uken og nesten 10 ganger mer enn faktisk bruk pr i dag.

Synsing #1
CEO Schneider har vært tydelig på at de ikke er fornøyd med brukerfrekvensen, og at dette er noe de aktivt vil gjøre noe med. Han uttaler i desember at det er misforhold mellom tiltenkt bruk og faktisk bruk. Kan dette bety at sykehusene ikke forstår refusjonssystemet for BLCC (som vi kan være enig i er kompleks)? Siden investeringene og opplæringen i bruk av utstyr allerede er utført, så må det være ganske lavterskel å bruke utstyret mer, gitt at det bare er uklarheter vedrørende når BLCC bør brukes, og blir refundert. Jeg tror det må være en stor oppside her, men det vil kreve aktivt arbeid fra Photocure sin side. Siden brukerfrekvensen ser ut til å være svakt økende, kan det også bety at den forbedrede refusjonsordningen fra 2018 ikke er riktig oppfattet av de som allerede hadde skop lenge før det, men at nye tilbydere av blcc er mer up-to-date vedr. refusjon og tiltenkt bruk?
Siden Schneider mener at bruken ikke korresponderer med tiltenkt bruk, så må det ligge noe bak. Blir spennende å se om det skjer noe her. Det hadde selvfølgelig vært fint om bruksfrekvensen var det dobbelte eller mer, men da hadde man heller ikke kunne kjøpe PHO til 45 kr.

FLEXIBLE SKOP
Brukerfrekvensen i USA vet vi fint lite om. De er «under lansering», dvs skopene kom på det amerikanske markedet i mai 2018 sammen med tilgang på overvåkningsmarkedet litt før, og med de lange anskaffelsesprosessene innen helsesektoren så tar det tid å få ut disse. 6 var allerede utplassert etter Q3. Refusjonen gjelder fra 1.1. 2019. Vi er dermed helt i startgropa på noe helt nytt som vi ikke vet effekten av enda, men hva kan man forvente?
Brukerfrekvens
Ja, de samme linkene vedr brukerfrekvens på slike skop har jeg slettet, og jeg finner dem ikke igjen. Jeg vet de har vært sirkulert her på forumet flere ganger. Kanskje noen brukere her har dem? Praktisk kapasitet var 4 pasienter pr dag, 2 før lunsj og 2 etter. Som en kuriositet mener jeg å huske at der også var eksempel på en meget effektiv klinikk som slukte 2 pasienter i timen (utskiftbare del som går inn i urinrøret for å spare tid på renhold). Fasinerende brukerfrekvens, men neppe noe man kan regne med er vanlig.

Synsing #2
4 pasienter pr dag tilsvarer uansett 20 stk i uken, og ville være eventyrlig for photocure, og tilsvare ca 8.500.000,- inntjening årlig pr skop. Siden vi i overvåkningsmarkedet har en langt større pasientgruppe enn for TUBT (over 4 ganger større), og at prosedyrene er langt enklere (foregår poliklinisk uten narkose), fordelene er totalt sett større, og refusjonen er bedre, så må man få lov å håpe på en langt høyere brukerfrekvens enn for de rigide skopene under TURBT. 7500 pasienter har allerede gjennomgått TUBRT med BLCC pr år, og er således kjent med teknologien og er tilknyttet et sykehus/lege med kjennskap til den. Jeg er overbevist om at omtrent alle disse pasientene ønsker (og veldig snart tilbys) blcc under overvåkning, som de skal gjennom 2,5 ganger i året (gj.snitt, første år etter turbt er hyppigere) livet ut. Dvs at det allerede ved lansering av flexiskop «står klar» 7500 pasienter.
Videre så tror jeg de klinikkene som nå anskaffer seg denne teknologien med flexible skop allerede har en eksisterende pasientmasse som går på overvåkningsprogram med standard hvitt lys. Her antar jeg at disse pasientene lett peiles rett over på blcc. Med dette sagt så tror jeg på en bruksfrekvens på de flexible skopene på minst 5 ganger mer enn de rigide, og kanskje opp mot 15 ganger i uken i snitt.
Skulle Photocure klare å oppnå samme markedsandeler i overvåkningsmarkedet som på TURBT-markedet, så vil de uten å rekruttere en eneste ny pasient (gjenbruk av pasienter fra TURBT) øke omsetningen sin til omtrent 335 MNOK (fra 67 MNOK).

Setter pris på innspill, korrigeringer, dokumentasjon, og annet snadder som kan sannsynliggjøre/usannsynliggjøre mine vurderinger.

Der har du et poeng, thepower.
Markedet visste ikke at Amazon skulle til 2000$ da de ble handlet for 10$ i år 2000 heller
sage
30.01.2019 kl 10:36 1435

Hvis det SomSa sier er riktig, at det går måneder fra utplassert scope til det faktisk taes i bruk så har det blitt regnet vesentlig lavere brukshyppighet enn hva som faktisk er tilfellet. Det er i så fall feil å bruke antall scope i Q presentasjon for å beregne den virkelige brukshyppigheten.
thepower
30.01.2019 kl 12:12 1342

So we cannot compare PHO to AKER but we can compare it with Amazon?? I no understand the logic, me simple man.

The way the stock is trading recently I am wondering whether anyone outside of this forum even knows that PHO exists. 20,000 shares traded by lunch.

30.01.2019 kl 12:17 1332

Er helt enig i at volumet i seg selv er bedrøvelig, men dersom en ser på historikken er det en aksje det aldri har vært gjennomgående høy omsetning i over lange perioder.
Likeledes dersom en ser på farmasi selskaper på OSE er det generelt ekstrem lav omsetning.

Svolumer i dag er neppe fasit av hva volumet vil bli i fremtiden. Det blir heller ikke mer fasit om man hevder at volumet har vært historisk lavt.

Det skjer ting i selskaper og det har skjedd ting i PHO. At det som har skjedd ennå ikke er reflektert i bunnlinjen på PHOhar naturlige årsaker, men jeg er rimelig sikker på at det vil vise igjen når vi kommer ut til Q1 og Q2 19. Og det er først i andre halvår 2019 at jeg forventer at det virkelig vil skje ting kursmessig med PHo. Men da kan det også bli virkelig brutalt, dersom den berømmelige ketchupeffekten slår til. Og den kommer, men hvorvidt den treffer i 2019 eller 2020 skal jeg være forsiktig med å påstå, men jeg tror den vil inntreffe i inneværende år.

Dog er det fullt lovlig å hevede det stikk motsatte. Men en 200%stigning er heller ikke å kimse av. The Power må være forsiktig så han ikke glir stemplet som useriøs hausser.

Det PHO har manglet de siste 18 månedene er nye og kompetente aksjonærer.
Jeg har vært inne i det meste av aksjer på OSE, men aldri sett en slik hønseflokk av noen aksjonærer som i PHO.

Vi som er langsiktige her fordi vi har regnet på at dette var og er et godt case fra ca 01.01.2018 venter ikke bare på flere flexiscope, høyere bruksfrekvens og derav høyere inntekter, men aller mest på at skikkelige investorer skal se PHO-caset og gå inn langsiktig uten å lage støy hele tiden.
Redigert 30.01.2019 kl 16:37 Du må logge inn for å svare
thepower
30.01.2019 kl 14:21 1206

Det får man ikke i Pharma. En gjeng med dreamchasers. Everybody is looking for the next Algeta. The average post bought today is 350 shares (ie 15,000kr)

Miniputt league.
Redigert 30.01.2019 kl 14:26 Du må logge inn for å svare
focuss
30.01.2019 kl 14:33 1182

En må jo være over middels naiv hvis en forventer høyt volum i et selskap med 11 millioner aksjer utenfor top 20. Det lave aksjevolumet gjør imidlertid at en verdiøkning på si 100 mill skal fordeles på få aksjer. Og her bør vi snakke om verdiøkning på milliarder. For thepower. Jeg snakker ikke om i morgen.

Thepower, ditt poeng er at markedet aldri tar feil. Hvis PHO er så lovende burde kursen allerede gått til himmels.
Men med din teori kan et selskap aldri stige, for markedet burde allerede ha visst at det skulle stige og hadde derfor allerede steget,,,,if you see what I mean, but i doubt it.
Jeg sammenligner ikke PHO med Amazon. Jeg bare bruker Amazon som et eksempel på at teorien din er verdiløs.
thepower
30.01.2019 kl 14:42 1151

Scoop. OK, you win. Top 25 MSA, SOC, 70% market share, surveren teknologi, ketchup effect, 1900kr top 25 MSA o.s.v. Happy now :)
Redigert 30.01.2019 kl 14:42 Du må logge inn for å svare
focuss
30.01.2019 kl 14:43 924

Dersom verdien av DNB stiger med en milliard så stiger kursen med 4 kroner.
Dersom verdien av PHO stiger med en milliard så stiger kursen med nesten 50 kroner.

Vi har ikke så mange å dele verdiskapningen med.

I thought the PHO threads were fairly crazy, but my god, I have taken a position in Archer this morning and the maniacs on those threads make the PHO mob look like sensible people.

Redigert 30.01.2019 kl 14:46 Du må logge inn for å svare
focuss
30.01.2019 kl 14:48 910

Scoopfinder
Jeg antar at grunnen til at thepower er så frustrert er at han aldri har satt seg inn i hva han har plassert pengene sine i. Med det som bakteppe så er hans konstante frustrasjon forståelig, men det er ikke en god grunn til å stadig søke å latterliggjøre de som faktisk har forstått hvorfor de investerer i PHO.
focuss
30.01.2019 kl 14:51 903

thepower
Jeg har også en liten nyinnkjøpt post i Archer. Har en liten olje/offshore portefølje på 4 forskjellige aksjer.
Redigert 30.01.2019 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
30.01.2019 kl 14:52 895

Power,
Et tips, velmenende sådan.
Kjenner ikke for mye til Archer børsmessig, men siden Risch har gått inn i det papiret ville jeg vært særdeles betenkt.

Focuss
Hans humør virker å svinge med aksjekursen. Det må være slitsomt. Glad jeg innser at jeg eier samme andel av PHO enten den går opp eller ned noen %er :-)
focuss
30.01.2019 kl 14:59 883

thepower
Du investerte jo i Nano basert på at jeg var negativ til aksjen. Jeg kjøpte selv men solgte på 86. Får håpe at grunnlaget ditt for å investere i PHO er bedre fundert.
focuss
30.01.2019 kl 15:03 874

thepower
Dersom du virkelig leter etter ett galehus å investere så er Nano et godt alternativ. Der mener aksjonærene at meldepliktig informasjon ikke bør børsmeldes. Protesterer du på det så kan du bli truet med motorsykkelbander.

Focuss. I had a position in Nano, not anymore thank God.

I think Archer is mad enough for me. There is a guy on there who writes a style of Norwegian I have never seen before. He posts about 50 times per day.

Archer is a shit or bust bet for me, just pure gambling. I need some action whilst I wait for PHO. It looks well underpriced and oversold, but there is some short play at work.

Whether it will be 2kr or 20kr this time next year is anybody's guess.

I also have a fairly big position now on Frontline.

Begriper ikke at dere tør å gamble. Har dere vurdert indexer ?
focuss
30.01.2019 kl 15:20 839

Thepower
Der er vi like. Jeg trenger også noe annet enn PHO for at tilværelsen i aksjemarkedet skal bli til å holde ut, men PHO er 80% for meg.

Futures contracts are my big weakness :) Right now I`m positiong myself for the next big coffee move, but it`s taking longer than I thought.

PHO is a long term investment for me believe it or not, so i should really only follow the price movement once a week as the lack of movement and interest in the stock drives me mad. I know that the next 3 weeks will produce very little in terms of movement or volume, so it makes no sense for me to check the price as often as I do, but I still do.

Jeg ser også prisene kontinuerlig når jeg sitter ved Macén men jeg innser at jeg ikke kan tjene på korte svingninger. Derfor velger jeg å ikke kalkulere hva svingningene betyr i kroneverdi. Da hadde jeg blitt like nervøs som thepower :-)
focuss
30.01.2019 kl 15:40 799

Hvor mye må et kvartal salg i USA øke før vi får en verdiøkning i PHO på en milliard eller 47 kr/aksje? Det vil bestemmes av flere forhold hvor tro på fremtiden er en ,som er noe av det samme som psykologi. Skal jeg tippe ca 10 mill?

Du blokkerer men allikevel ser du hva som blir skrevet og ikke minst hvor de samme er investert - du må være utstyrt med umenneskelige evner, men evnene til tross så forutså du altså ikke nedgangen komme i dette papiret - merkelig dette her...;)

My bad - Slettet
Redigert 30.01.2019 kl 16:22 Du må logge inn for å svare

Har selv ca 80% PHO og resten i PCIB. Regner med at begge disse selskapene skal gi meg et meget hyggelig løft i inneværende år. Innser at der er risiko i farmasiaksjer generelt, men jeg tror at disse to er vel dem med lavest risiko. Det er min vurdering og jeg respekterer at andre kan ha et helt annet syn på den saken. Men jeg er ene og alene ansvarlig for de valg jeg gjør i aksjemarkedet og konstaterer at dersom det ikke var forskjellig syn blant aktørene så ville vi aldri hatt et fungerende aksjemarked.
31.01.2019 kl 10:05 611

Risch,
Jeg har da aldri sagt at det ikke ville komme en dipp.
Selv har jeg inngang på i underkant av 30 og har fylt på oppover. Ser ikke problemet med at aksjen går noe ned innimellom. Det som betyr noe er hva den gjør på sikt og der tror jeg på betydelig oppgang.
Jeg er ingen dagtrader, taper som regel penger ved kjappe "inn/ut" stunts.
Men der hvor jeg har vært langsiktig har det gått bra og det er jeg i PHO.