SSB, fødselstall og nasjonalstrategiske hensyn.


https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/oRon7j/SSB--Flere-barn-betyr-storre-utgifter-for-staten

Denne rapporten sier at det angivelig ikke er lønnsomt med flere etnisk norske barn.

Har SSB totalt oversett nasjonalstrategiske hensyn ?

Etter min mening trenger vi flere barn med flere generasjoners norsk etnisitet. Dette for å motvirke en
feil balanseutvikling vis a vis innbyggere med fjernkulturell bakgrunn. Norge skal være et mest mulig
shariafritt land (høyst ukurant ideologi). Jo lavere shariakoeffisient Norge har vis a vis andre land, jo bedre.

I det begrenset bosatte Norge, er det veldig viktig at vi oppeholder en høy andel med flergenerasjoner etnisk norske.
Norsk egenart må bevares. Dette egner seg ikke for en tradisjonell lønnsomhetsberegning i ett enkelt årsregnskap. Dette
handler om nasjonalstrategiske hensyn over mange tiår, som er vanskelig å kvantifisere. Vi ønsker et Norge preget av
flergenerasjoners etnisk norske. Det er viktig å vokte andelen med fjernkulturell bakgrunn i Norge. Den har kommet for høyt
for raskt. Og alt er tilnærmet de facto basert på innluring i landet og rettighetene våre. Som våre forfedre- og -mødre har skapt.

Det er flergenerasjoners nordmenn som egner seg til å drive Norge. Uten DET blir Norge bare tull. Et Norge som vi kjenner det
i dag, er helt avhengig av en befolkning preget av nordmenn med flergenerasjoners norsk etnisitet.
Redigert 07.01.2019 kl 16:21 Du må logge inn for å svare
NilsAB
07.01.2019 kl 16:37 400

Ingen som gidder å diskutere med deg på Facebook? Hvorfor gidder du å poste din svada på ett børsforum? Burde vært nektet tilgang!

En politisk rådgiver som ble sur. Gikk på tvers med opplegget dems.
Er_mi
07.01.2019 kl 17:56 365

Polen, Litauen och Sverige har en pakt, en långsiktig plan, som går ut på att långsamt överta Nordeuropa och dela upp området i tre stormakter. Denna hemliga pakt har rötter helt tillbaka till 1700-talet, men har först börjat kunna implementeras i stor skala efter Sovjetunionens fall. Det första steget är att infiltrera och långsamt överta Norge, helt utan våld och militära interventioner, varefter styrandet av Norge primärt kommer övertas av Svenska regeringen (med undantag av Troms och Finnmark som kommer överlåtas till det nya samiska riket efter en överenskommelse med samerna där de hjälper till med störtandet av både de finska och norska regeringarna). Att Norge är först beror på att vi kommer behöva de finansiella- och energitillgångar (både olja, gas och vattenkraft) som Norge idag besitter för den vidare expansionen.

Kort sammanfattat är det slutgiltiga målet att Norge (med undantag av Troms och Finnmark), samt Danmark och Åland och det finska fastlandet norr om Vasa kommer tillfalla det nya storsvenska riket. Estland, Lettland och södra Finland kommer styras av den nya Baltiska Republiken, medans Tyskland och Nederländerna kommer anekderas av det Polska riket.

Det låter kanske osannolikt nu, men planen har redan satts igång med hundratusentals svenskar, litauer och polacker som redan bosatt sig utan minsta motstånd i Norge- helt under under radarn samtidigt som alla nationalistiska norskar stirrar sig blinda på flyktingar och migranter från Mellanöstern. Splittringen i nordnorge mellan Fnnmark och den norska regeringen har också redan börjat underblåsas i och med den nya fylkesreformen- och samerna väntar bara på riktig tidpunkt att ta makten. Det är egentligen ingen brådska, det mesta arbetet just nu går ut på att splittra EU och Nato så att de inte kan intervenera när det reella övertagande börjar. Detta har vi redan lyckats med till stor grad i England där miljontals migranter från Polen genom sin närvaro och stöld av jobb och bidragstagande klarade av att få den engelska opinionen att rösta för Brexit- ett genidrag. Tillika så klarade vi av att få Trump vald som president och lamslå USA:s utrikespolitik. Det bästa är att vi har klarat av att helt dölja våra spår- alla tror att det är Ryssland som ligger bakom allt detta!

Varför berättar jag allt det här? INgen kommer att tro på det oavsett, men jag vill ändå varna er nationalistiska och etniska norrmänn. Om ni gör motstånd så kommer ni att skickas till Svalbard för att jobba kolgruvorna, eller ännu värre, till Finnmark som fångarbetare åt samerna (efter hundratals år av förtryck från er etniska norskar så kan jag tänka mig att det inte kommer ske under de mest humana förhållandena).

Världen förändras alltid. Tyvärr, men så är det. Så mitt tips är helt enkelt att samarbeta, så kommer det gå bra för er :-)

/Carolus Rex

Vi ska laga flera etnisk norska barn i Norge. Det er saken. Och se till att andelen från fjernkulturella länder holds nere.
Vi ska inte gå i fellan Sverige har gjord. Dom trodde att å få halva Mellan-Østen till sig var en genistrek. Men det blir
bara bilbränder och sociala kostnader av sånt. Mao. sand i maskinerin.
Vi avvaktar att ni luker ur detta.