B2H valuta fordel/ulempe?


Noen som har noen tanker om valuta effekt for B2H ? Tenker sterk Euro, hvordan er selskapets inntekter/utgifter vektet mot valuta? Om en for eksempel har store utgifter/renter i Euro og inntekter i svakere valuta?? Om inntekter og utgifter er i samme valuta har det jo ingen effekt.

Ingen som har hatt noen tanker rundt denne, fortsatt aktuelt vil jeg tro? Kanskje stort og omfattende spørsmål.