Skjermingsrente og lån til selskap fra eier


Hei,

Har funnet rentesatsene som jeg kan bruke for lån fra eier til privat AS på Skatteetatens sider. Det jeg ikke finner er beregningsmodellen jeg kan bruke og har kun lykkes å finne en veileder hvor det står:

"Skjermingsfradraget skal beregnes for hver enkelt måned på grunnlag av lånesaldo ved kalendermånedenes begynnelse. Ved
låneopptak i løpet av kalendermåneden beregnes renten på grunnlag av saldobeløpet ved låneopptaksdatoen.
Skjermingsfradraget beregnes som et helt månedsfradrag." - forumleringen er litt utydelig for meg. Noen andre som har dette krystallklart?

I en beregningsmodell som jeg har lastet ned på dib.no, hensyntar ikke at det er gjort låneopptak i midten av en måned. Der beregner Excel-modellen fra IB lånesaldo i påfølgende måned etter låneopptaket er gjort. Samtidig skriver de i sin veileder: "Renter beregnes månedlig på bakgrunn av IB. Ved låneopptak midt i måneden må dette hensyntas."

Som sagt, finner ikke noen gode svar. Rent logisk ville jeg tenke at man tar utgangspunkt i antall rentedager fra den datoen lånet tas opp. Mao, hvis lånet tas opp 15. mars, så har det løpt 17 rentedager. Renteberegning blir eks: 200'000*(17/31)*Skjermingsrenten/12

Mulig dette er litt flisespikkeri, men vil ha det korrekt sett med skatteetatens øyne ved evt. ettersyn.

Takk for svar :)
vicktor
08.01.2019 kl 21:57 597

Var jeg deg, så ville jeg sendt en mail til Skatteetaten.
Så komplisert dette med skatt er, så er det ikke å forvente at vi skal kunne alt dette.

Takk for tips, gjør det sånn. Poster svaret ettersom spørsmålet mitt burde være relevant for de med eget AS. Nå om dagen går kanskje de fleste for aksjesparekonto for å slippe papirarbeidet et AS genererer...