Overføre aksjer fra ENK til meg personlig

Jan_J
08.01.2019 kl 15:08 302

Har noen kommet innom en slik problemstilling? Jeg har problemer med å finne en riktig fremgangsmåte.

Jeg har aksjer som er registrert på mitt tidligere ENKs org.nr. Altså en VPS-konto på mitt ENKs org.nr. Skattemessig tilsier det likevel at disse eies av meg privat. F.eks. slås de sammen med tilsvarende aksjer som jeg har i mitt personnummer i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

Nå er det slik at jeg har avsluttet driften i ENK'et. Jeg ønsker dessuten å legge disse aksjene inn i en ASK innen utgangen av 2019.

Vet noen hvordan jeg skal gå frem for å få disse flyttet enten, a) direkte inn i ASK, eller b) til mitt personnummer.

Jan