Skulle ikke Venezia bygge diker omkring seg ?


https://www.dagbladet.no/tema/krisetilstander-ved-turistperle/70630664

Hvor ble det av de planene ?

Om noen tiår må kanskje Florida bygger diker omkring seg ? Om havet stiger 3 meter, er the game over for Florida.
08.01.2019 kl 18:55 605

Det er all båttrafikken som lager bølger, som er ødeleggende for bebyggelsen. Mener jeg leste at det er leire i havbunnen som skaper ustabilitet i byggene.
Havet har for øvrig ikke steget, fordi det er ennå landheving etter istiden.

De har vel diker, men det hjelper ikke hvis vannet kommer fra land.

Det var høyvann og vind.
Det er ingen elver som kommer ned mot bysentrum der.

Det er to elver, men de kommer ut godt til hver side for byen.
Dette skyldes at klimaendringer lager mer ekstrem springflo. Og i kombinasjon da antagelig med vind som presser vann inn i innerste
del av Adriaterhavet.

Criuiseskip trafikk sies å være et visst problem.
Men de må nok tenke dike skal de redde byen.
Vi har landstigning ja. Men vi har også havstigning. På 2020 og 2030-tallet vil vi se begynnende merkbar havstigning sannsynligvis.
https://www.youtube.com/watch?v=3TVPEyup6bg

Slapp av, det blir mye endringer med Venstre som joker i regjeringsforhandlingene.
Veiprising og nye klimaavgiter vil få skikk på dette en gang for alle.
09.01.2019 kl 11:22 460

Det har ikke noe med klimaet å gjøre. Jeg skrev over her at det er båttrafikken som er problemet. Der går dusinvis av små båter som skaper bølger hele tiden. Disse bølgene tærer på bygnings konstruksjonene og utgjør den største faren iflg. beskrivelsene av problemet.

Vann sto inn i gatene Telys. Dette pga. høyvann og vind. Småbåttrafikk og Cruisebåttrafikk lager bølger som påvirker bygningsmassen.
Dette er et problem for seg. Når havet begynner å stige, blir det nok fart i dikebyggingsplanene. Og til det trenger de finansiering.
Dermed kanskje lurt å hanke inn noen penger i forkant ?