Hundretalls millioner i vente for aksjonærene!


Slik har de snudd og bygget opp en pengemaskin: Hundretalls millioner i vente for aksjonærene
Sevan Marine har skiftet navn til Magnora ASA, redusert antall ansatte til tre og skal etter planen være en pengemaskin for aksjonærene i årene fremover.
AV Øystein Bjerkestrand
Publisert 07.01.2019 07:15
Oppdatert: 07.01.2019 08:30


A-A+
– Jeg vet ikke helt hva man mener med «pengemaskin», men ja; utgiftene er lave og vi har inntekter, bekrefter daglig leder Reese McNeel i en e-post til Agderposten.
Selskapet, som på sitt meste hadde hele 200 ansatte i Kittelsbukt og i Strandgata i Arendal, og rundt 500 til sammen i hele verden, er nå redusert til to ansatte i Arendal og én i Oslo. Den store endringen som skjedde i høst og vinter er til det beste for både den unike sylinder-teknologien og de rundt 3.900 aksjonærene, skal vi tro McNeel og Magnora-styret.
Agderposten har nemlig pratet med flere av de lokale aksjonærene som forventer godt utbytte i årene som kommer. For med kun tre ansatte i selskapet sier det seg selv at utgiftene er lave. Som et børsnotert selskap er det likevel enkelte krav som gjør at man regner med å bruke 7-10 millioner kroner på driften. I tillegg ønsker man å ha en kontantbeholdning på 25-40 millioner kroner.

Lisenser
Inntektene som gjør at aksjonærene prater om en «pengemaskin», kommer fra lisenser på boreplattformene «Western Isles» og «Shell Penguin», såkalte FPSOer. Førstnevnte, som har en ventet varighet på 15 år, vil gi rundt 70 millioner kroner årlig ved maksimalt oljeopptak (44.000 fat per dag), mens «Shell Penguin» vil gi i underkant av 150 millioner kroner når tre milepæler er nådd. Dette vil trolig skje innen to-tre år.
I tillegg har selskapet allerede utbetalt godt over 400 millioner kroner til aksjonærene gjennom utbytte og kapitalnedsettelse, forteller Cecilie Wiese-Hansen, Group Business Controller i Magnora ASA.
I en strategimelding som kom sent i høst, skriver selskapet at intensjonen framover er å utbetale utbytte fire ganger i året. Men ettersom hovedeieren, det canadiske selskapet Teekay, solgte sine aksjer i 2018 er ikke dette sikkert før generalforsamlingen har staket ut videre kurs i medio april.
– Det er opp til generalforsamlingen hva man ønsker å gjøre med pengene og selskapet, men i strategimeldingen står det at intensjonen er å dele ut pengene til aksjonærene, sier Wiese-Hansen.
Agderposten har bedt om innsyn i aksjonærlisten, men fikk til svar at «Magnora er et børsnotert selskap og kan ikke gi ut informasjon som ikke er offentlig for alle». På hjemmesiden står imidlertid de 20 største aksjonærene, hvor marinbiologen Åsmund Baklien med bosted i Lyngør er eneste lokale med 700.000 aksjer og en eierandel på 1,33 prosent.
Avslutter 2018
Etter noen intense måneder mot slutten av fjoråret byttet Sevan Marine navn til Magnora ASA og ble redusert til tre ansatte. Teknologien, ansatte og all forretning fra Sevan Marine ble solgt til Singapore-registrerte Sembcorp Marine og opererer nå som selskapet SevanSSP.
I Magnora ASA er det nå kun Reese McNeel (daglig leder), Cecilie Wiese-Hansen og Line Reinfjord som mottar lønn. De to sistnevnte er kun en del av Magnora fram til 2018-regnskapet er avsluttet.
– I en overgangsfase server vi både Magnora og SevanSSP. I Magnora er vi ansatt for å avslutte 2018 – et år med mange transaksjoner. Det er en del saker som det er greit å avslutte før vi går over til SevanSSP, sier Wiese-Hansen.
Det er imidlertid ikke noe eierforhold eller interessefellesskap mellom de to selskapene. Det er kun praktiske årsaker til at Wiese-Hansen og Reinfjord sitter i samme bygg. Etter at disse er ferdig med sin jobb for Magnora, er det ingenting annet enn noen mindre aksjonærer og en 50 prosents eierandel i Arendal Brygge som knytter Magnora – gamle Sevan Marine – til Arendal.

Ifølge Agderpostens opplysninger var planen for Sevan Marine sågar å kvitte seg med eierandelen i Arendal Brygge, som eier store deler av området rundt Kittelsbukt, men Magnora ASA ønsket det annerledes.
– Det gjøres løpende vurderinger sammen med Sparebanken Sør, som eier de resterende 50 prosent, med tanke på hva man skal gjøre med Kittelsbukt. De nye eierne må ta stilling til denne eierandelen, sier Wiese-Hansen.
Endring i 2011
Det var i 2011 den første virkelig store restruktureringen i Sevan Marine skjedde. Da overtok canadiske Teekay produksjonsenheten. Det vil si bore- og produksjonsplattformene.
– Da forsvant det mange ansatte som hadde jobbet med operasjon av disse, men de fikk jobb i Teekay og ble ikke sagt opp. Det som skjedde var at gikk fra å være et rederi og operatør til et ingeniør og teknologiselskap, sier Otto Skjåstad, head of engineering and technology i SevanSSP.
JabaJaba
08.01.2019 kl 22:56 4187

Sabla spennende dette her! Det har gått så under radaren for meg! Hundretalls millioner i vente?!!
Ser ut som børsverdien bare er 300 millioner. Ser også at de har mye cash! Detta synes jeg var spennende saker!
AlanS
15.02.2019 kl 12:20 3863

https://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20190215.OBI.20190215S26
*****
Net profit increased to MNOK 57.5 driven largely by the recognition of a
deferred tax asset of NOK 42.8 million in the quarter. The deferred tax asset is
based on the current tax rate in Norway and estimated taxable income the next 5
years.
*****
bare 3 ansatte i MGN
EPS NOK1.1
*****
En perle, imho.
Redigert 15.02.2019 kl 13:16 Du må logge inn for å svare
d12m
17.02.2019 kl 07:17 3789

Så ca 15 mill til vanlig? Fornøyd med det?

Hva tenker du om at produksjonen på WI er lavere enn ifjor? Er det gitt en forklaring?

Magnora er et case som går under radaren for de fleste. Selskapet har en fast og god kontantstrøm, god kontantbeholdning og lave kostnader (1 ansatt). Selskapet kan både være et oppkjøscase (stor utsatt skattefordel), men kan også selv gjøre investeringer i gode case. Kontantstrømmen gir således mange muligheter, da den kan brukes til å finansiere ganske mye. Selskapet er undervurdert og er ikke i fokus hos investorer/meglerhus pga lav størrelse/omsetning etter salget av "innmaten" i gamle Sevan Marine.

Selskapet planlegger ca. NOK 1,- i årlig utbytte med kvartalsvise utbetalinger framover. En kurs på NOK 6,50 - 7 kroner gir en direkteavkastning som er meget hyggelig, men utbytte vil bevege kursen oppover når markedet ser at utbyttene faktisk blir en realitet. Kursen vil nok tikke oppover i løpet av året, selskapet kan greit regnes hjem med 12,- i kurs. Løp og kjøp.
Redigert 27.02.2019 kl 13:40 Du må logge inn for å svare
really
27.02.2019 kl 19:41 3579

Det er ikke særlig store verdier der sammenlignet med børsverdien. Men litt bedre enn bankrente er det .
d12m
06.03.2019 kl 14:10 3463

Hvis du får 1 kr utbytte i året så er det 14% basert på dagens kurs (7,0). Det er nå ett knepp eller to over 'litt bedre' bankrente ;)

Foruten om å ha potensiale til å bli en av dei beste utbytteaksjene og minimal nedside, så er det flere faktore som gjør Magnora spennende.

- investeringer (vil gå ut over utbytte)
- fusjon
- fremførbart underskudd
- oppkjøpskandidat

Hoppet over 7 blank i dag etter at 50k aksjene (som har ligget til salgs på 7,- lenge) ble trukket. Spennende å se om kjøperinteressen er tilstede for å etablere seg over 7,- eller ikke.

Tja, teoretisk så ligger det an til at denne trekker sakte, men sikkert oppover. Første utbyttebetaling kommer nok om et par måneder, og flere vil nok se at ligger "penger på gata" her mht. utbytte vs. kurs/prising.
Gov2
18.03.2019 kl 10:45 3271

Hvor lenge kan vi regne med at disse prosjektene de har lisenser på fortsetter?
Kommer Magnora til å reinvestere og stå som eier videre, eller vil verdier utbetales?

Western Isles har man lisenspenger på i minst 15 år til. Men den kan være aktuell for andre prosjekter etter dette.
WI er det eneste prosjektet man får lisensinntekter fra, men man har milestones i Penguins-prosjektet som utgjør x antall millioner.
I utgangspunktet skal alt (foruten om liten del) overskudd utbetales aksjonærer men styret har informert at det vurderes nye investeringer osv.
Redigert 18.03.2019 kl 11:28 Du må logge inn for å svare
Gov2
19.03.2019 kl 15:12 3179

Takk for så bra svar! :)

The Western Isles development is expected to have a field life of 15 years. The FPSO is expected to have a design life of 20 to 25 years, and thus could produce oil for longer than 15 years. Magnora´s right to payments is tied to the FPSO, irrespective of operating location and field. Any potential oil field tied-back to the FPSO or any redeployment, irrespective of location, will also be subject to the payment obligations under the agreement.

Her har du litt mer info:
https://magnoraasa.com/strategy-update-dividend-share-capital-reduction-and-share-buyback-model/

Kursen tikker oppover mot 8,-..... lite selgere på dette nivået.

Der var den over 8,-. Syltynn omsetning på kursene omsatt nylig, men lite selgere oppover ??
AlanS
27.03.2019 kl 09:55 2946

MGN er safe haven, imho.
Rob
31.03.2019 kl 13:48 2864

Stusser litt på hvor det ble av tilbakekjøpsprogrammet? Ser i børsmeldingen fra 16.januar: « Buyback transactions will be executed according to the market price on the Oslo Stock Exchange and the maximum consideration to be paid for shares acquired under the buyback program is NOK 7 per share and NOK 5.7 million in aggregate. The maximum number of shares that can be acquired under the program is 1 425 000 shares. The program will be initiated today and terminated on 24 April 2019 at the latest.»
Så langt ser det ut som bare ca. 20.000 aksjer er kjøpt tilbake, over 1,4 mill. aksjer gjenstår å kjøpe før 24. april... Kan ikke se at det er lagt inn ordrer på kr.7,- med noe volum av betydning. Da er det kanskje slik at de har gitt opp fordi kursen nå ligger jamt over 7?
Blir spennende å se om de vedtar å øke max kurs for tilbakekjøp. Neste store milepel blir uansett generalforsamlingen 9. mai. Ref. strategien som ble lag frem i børsmeldingen 10. desember i fjor - tilføre aksjonærene verdier gjennom 3 elementer: Utbytte, reduksjon av aksjekapitalen og tilbakekjøp av aksjer. Alt er jo GULL for oss småaksjonærer!

Årsaken er vel så enkel at det har vært lite aksjer å få kjøpt på de kursnivåene som var mulig innenfor meldingen. Er jo ikke noe poeng å legge inn en stor kjøpsordre på 7,- når kursen er 15-20 % over... Vil tro de legger opp nivået til 9, kanskje 10,- på tilbakekjøp. Kursen er jo nå 8,50, så den siger oppover, naturlig nok med normal matematikk mht. utbytte/kurs. Kassen fylles opp hver måned, og det blir spennende å se hvilket nivå utbytte blir på når vi kommer til gf. Tror det kan være mulig med et utbytte på en krone allerede i vår, hensyntatt nivå på kassa og løpende kontantstrøm. Dette selskapet er fortsatt meget billig på disse kursnivåene !

Der var det bekreftet. Styret foreslår 1,- i tilbakebetaling til aksjonærene på gf.21/5. Tilbakekjøpsprogrammet foreslås endret det neste året til et intervall på 1-20,-....Denne kommer til å gå videre nå, tipper den står i 10,- før 21/5. Blir vedtatt utbyttepolitikk videreført vil det bli ytterligere utbetalinger i år, evt. at det dukker opp andre kursdrivende nyheter.
pengex
04.07.2019 kl 10:46 2042

Har begynt å kjøpe opp litt i denne nå.
Stemmer tallene for dette selskapet?
1,2 mrd i kapital og 52 mill aksjer?
Hvorfor ligger den på 7kr?
Tall fra nordnet, selvsagt helt på trynet.
Redigert 04.07.2019 kl 12:58 Du må logge inn for å svare
Gov2
04.07.2019 kl 16:37 1993

Antall aksjer stemmer, men kapitalen fra Nordnet er kanskje før utbytter osv fra i fjor.
EK pr 31.03.19 var 143.5m nok. Potensialet i aksjen ligger hos lisensene
Kursen gikk jo ned i dag pga ulike endringer og utbytte.
Sålenge de skal kjøpe tilbake aksjer til kr. 7 så var jo dette rette dagen å handle på :)
Vikusen
04.07.2019 kl 18:33 1965

Følger denne, men lite interessert så lenge volumet er 0 hver dag.
pengex
04.07.2019 kl 19:33 1942

Det står endel lovnader om kvartalsvise utbytter av lisens overskuddet
Har det vært utbetalt før ?
Med kun 3 ansatte bør jo utgiftene være minimale.
Jeg har kun skumma fort gjennom siste årsrapport.
Redigert 04.07.2019 kl 19:35 Du må logge inn for å svare
Gov2
04.07.2019 kl 21:21 1908

Ikke fått med meg noe om kvartalsvise utbytter. Dagens utbytte er det første i år, og som jeg forstod på kr. 1,-.
Forrige utbytte var i oktober ' 18 og på kr. 6,-. Det var imens endringer skjedde med virksomheten, og utbetaling av cash som de ikke skulle investere.

Fra starten av 2019 tror jeg de kun har 1 ansatt igjen. Pga. at det ikke er så mye arbeid etter Sevan ble splitta/kjøpt.

Ifølge en av dagens nyhetsmeldinger vurderes det å investere i noe nytt. Jeg håper isåfall det er like safe og lønnsomt som dagens vikrsomhet.
05.07.2019 kl 15:47 1791

Jeg har etter fattig evne forsøkt å sette meg inn i aksjens potensiale og innmat. Jeg ny i dette og i aksjemarkedet generelt, så dere får bære over med meg hvis jeg trår feil.
Har tidligere kun investert i såkalte grønne aksjer. Har nå gått noe lei, til tross for at jeg har hatt en god avkastning på disse aksjene, men for mye støy og uro hvilket passer meg dårlig. Jeg er en godt voksen mann som synes det er utrolig spennende å "spekulere" i aksjer. Nok om det.
Jeg fant selskapet helt tilfeldig. (Det var et par avsnitt som brått forsvant her uvisst av hvilken grunn) .Saken er at jeg ser klart at man kan ha gode inntekter som aksjeeier her men hvor er selskapets vyer for fremtiden. Videreutvikling, nye lisenser, egenutvikling, kort sagt visjoner for tiden fremover. Oppkjøpscase, muligheter for å gjøre gode investeringer, nyfinansiering. Alt dette er vel og bra men spennende fremtidsvyer synes ikke å være prioritert hos selskapet men er klart til stede hos mange av aksjonærene.

Jeg får et inntrykk av at dette er et selskap man kan lene seg tilbake og likevel tjene penger. Dette er i og for seg godt nok for meg. Jeg har dog et inntrykk, og jeg sier på ingen måte at dette er korrekt, av at spenningsmomentet er borte. Jeg er i dag blitt aksjeeier i selskapet og har ingen interesse i å skape et negativt inntrykk, men uttaler meg frimodig ut fra mitt ståsted. Det hadde vært fint med noe å strekke seg etter, et spenningsmoment som kan slå begge veier.

Han noen oppfatninger om innlegget, fortrinnsvis noen som kan avkrefte mitt inntrykk hadde jeg vært takknemlig for det.

(Det underliggende for meg er om aksjen er for kjedelig slik at jeg burde se meg om etter et annet investeringsobjekt, men dette sitter langt inne da jeg tross alt, etter nitid leting, landet på dette selskapet.)

God helg alle medaksjonærer!


Jeg er vel litt i samme båt som deg tenker jeg, og kan nok ikke besvare dine spørsmål. Anyways, kjøpte 140000 aksjer i dag da jeg bruker magefølelsen på at dette er et relativt safe bet med stort potensiale de neste årene. Jeg tenker at nedsiden må være mye mindre en oppsiden med hensynet til utbytter, undervurdert, fremtidig inntekt, «nytt selskap» «tax free» og evt. oppkjøp. Så er da spørsmålet om vi nå er tidlig inne? Det blir spennende neste uke ;)

Skal sitte på denne 2 - 3 år tenker jeg. Er jo ikke store summen på 100k men regner med at den slår DNB innskudd ;)

En lite tips til deg er å putte noen kroner i NANO nå.. Du får en veldig bra inngang nå. Hilsen en som allerede har tjent nesten 2mill på denne.

Rettelse, kjøpte 14000 aksjer ;)
pengex
05.07.2019 kl 21:03 1689

DNB renta er vel 0,78% på sparekonto.Tror det var det jeg leste sist .
Solgte forresten alt til 7kr idag. Også ca 100k kr. Lå ett fint kjøp der på 11k så.....
Veldig tynn omsetning. Blir litt skremt av det. Ta gevinst så fort du kan har jeg lært etter 5år på børs.
Aega er også ett selskap som går under radaren hvis noen er interessert. Selskapet solgte alle sine aksjer for 2,1kr og sitter kun i cash nå. Kurs nå 1,5kr ca.
07.07.2019 kl 09:20 1525

God søndag!

Jeg har etter nøye undersøkelser både av det tekniske og forventningspotensialet, og vil avstå fra å investere ytterligere i MGN.

Hva angår ditt lille tips vil jeg avstå fra å investere. Kan ikke finne positive triggere av betydning, snarere tvert i mot. Inngangsverdien synes ikke spesiell positiv med mindre man har triggere som er lite kjnt i markedet. Ytterligere samtale om sistnevnte anbefaling bør vel foretas på firmaets tickets muligens ved en egen tråd eller til min e-post. Jeg legger til grunn at dette neppe har interesse for deg.

Uansett misunner jeg deg litt hva du forteller avslutningsvis. Vitner om kompetanse. Gratulerer for det.
mas
07.07.2019 kl 18:10 1406

Viktig å understreke at produksjonen på WI aldri vil komme opp på nivå med 2018. Det er slik i alle felt, det er decline, hvilket innebærer at de hvert år vil få lavere og lavere inntekter fra WI. Så å gange 2018 betalingen med 15 blir ikke rintig. Når det er sagt er vel riggen bygget for 20-25 år levetid hvilket betyr at den potensielt kan brukes til andre felt siden. Det er likevel mye om og men for å få til
d12m
09.07.2019 kl 13:43 1263

Decline over tid, men de kan klare å beholde platå en stund dersom de har choket i starten for å holde på trykk lengst mulig. Noen som har sett en estimert produksjonsprofil for feltet?
d12m
13.07.2019 kl 23:09 1080

Har sett det tallet på 46 mill fat før, men ikke sett de tallene for forventet år 1 og 2. Reelt år 1 ligger under. Spennende å se om de kan klare å holde trykket såpass at kommende år kan bli ok, snitt i q1 19 var tross alt på 33000 fat og det er ok over forventet for andre produksjonsår ifølge link. Gjør meg litt optimistisk mtp å klare ok snittproduksjon over tid.

FPSOen har i tillegg en levetid som går utover feltet så det er flere parametere man bør huske på
Redigert 13.07.2019 kl 23:22 Du må logge inn for å svare