NORSK SOKKEL GÅR INN I ET KJEMPEBRA ÅR 2019Leseliste

Facebook

Twitter

LinkedIn

Epost
Til tross for et kraftig oljeprisfall denne høsten, er norsk sokkel på vei inn i det som trolig blir et knallbra år.

- 2019 blir et år med et veldig høyt aktivitetsnivå. Det er mye volatilitet i markedene, og det tror vi kommer til å prege 2019 også. Det er vi forberedt på, og vi tåler veldig lave oljepriser. Vi er godt skodd, sier Equinor-sjef Eldar Sætre idet han ankommer NHOs årskonferanse onsdag morgen.

Vi vet enda ikke nøyaktig hvor mye oljeinvesteringene kommer til å øke i år, men vi vet at det blir mye. Ulike økonomiske instanser har spådd en vekst på alt mellom ti og 16 prosent.

Denne veksten vil være en motor for norsk økonomi i år, og er noe som i stor grad vil være uavhengig av hva som skjer i USA eller Kina.

Begynnelsen på slutten
Samtidig peker Sætre på at oljesektoren ikke alltid vil kunne sikre vekst i norsk økonomi. I årene fremover er det ikke spådd en like sterk vekst i oljeinvesteringene.

- Kommer 2019 til å bli det siste året med sterk vekst innen oljeinvesteringer?

- Vi kommer til å se en annen fremtid fremover. Vi peker ofte på 2022, det er det året vi begynner å se begynnelsen på slutten på mange av de store prosjektene på norsk sokkel, sier Sætre.

Han viser til at den viktigste grunnen til den sterke veksten i oljeinvesteringene nå skjer på grunn av utbyggingen av flere store oljefelt. Om tre år blir dette annerledes, ifølge Sætre:

- Da ser vi en portefølje av prosjekter på norsk sokkel som ser helt annerledes ut, med mange mindre prosjekter, med en helt annen lønnsomhet, men de er langt mindre. I sum vil det føre til lavere aktivitetsnivå.

«Fremtiden blir annerledes»
- Hva tenker du om investeringene fremover, med bakgrunn i de funnene som er gjort i det siste?

- De funnene som er gjort de siste årene føyer seg inn i rekken av relativt små funn i forhold til det vi er vant til, og sammenlignet til de prosjektene vi jobber med å utbygge nå. Det er funn som må bygges ut på en effektiv måte, de må kobles til eksisterende infrastruktur. Veldig få av de tåler å stå alene, sier Sætre, og understreker:

- Fremtiden kommer til å bli annerledes, med flere små prosjekter. Vi finner fortsatt olje og gass, ikke uventet, men funnene er langt mindre en før.

- Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene. Hva betyr det for aktiviteten i 2019?

- Oljeprisfallet betyr veldig lite for vår aktivitet. Selskapet vårt er veldig robust, og ingen av planene i 2019 kommer til å bli endret som følge av det.

«Vi må gjøre nye funn»
Sjefen for Norsk Olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, er minst like optimistisk for hvordan året vil bli for norsk sokkel som Eldar Sætre. Denne uken la interesseorganisasjonen frem prognoser for oljeinvesteringer i 2019, og den spår en vekst på hele 16 prosent.

- Våre prognoser viser en kraftig vekst for i år, og at nivået vil holde seg høyt i årene fremover. Investeringsnivået i både 2020 og 2021 holder seg over nivået i 2018, sier Schjøtt- Pedersen.

Hafslund E-CO
Business Controller
Hafslund E-CO

Fabi AS
Tax Advisor
Fabi AS

Norges Bank Investment Management (NBIM)
DBA Engineers
Norges Bank Investment Management (NBIM)

FinancePeople AS
M&A Analytiker
FinancePeople AS

FinancePeople AS
Nordic Finance Manager
FinancePeople AS

Skretting
Controller
Skretting

Nutreco
Investment director
Nutreco

KLP
Markedssjef KLP Eiendom
KLP

BNP Paribas
Relationship Manager
BNP Paribas

BNP Paribas
Compliance Officer
BNP Paribas

Veidekke Eiendom AS
Salg- og markedsdirektør
Veidekke Eiendom AS

Veidekke Entreprenør AS
Prosjektleder Follo/ Østfold
Veidekke Entreprenør AS

Graphcore
Finance manager
Graphcore

NHO Service og Handel
Analyseansvarlig
NHO Service og Handel

NHO
Virksomhetsarkitekt
NHO

Scatec Solar AS
Treasury Manager
Scatec Solar AS

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF)
Produktansvarlig
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF)

Bærum Kommune
Prosjekt- og eiendomsutvikler
Bærum Kommune

United Bakeries Norway AS
Teamleder Internasjonal Handel
United Bakeries Norway AS

Maritime & Merchant Bank ASA
Shipping and Offshore financing
Maritime & Merchant Bank ASA

Helse Sør-Øst RHF
Spesialrådgiver Digital læring og kompetanse
Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Arbeidslivssjef
Helse Sør-Øst RHF

SpareBank 1 SMN
Leder for privatmarkedet
SpareBank 1 SMN

ÅF Norge AS
Regnskapssjef
ÅF Norge AS

Fabi AS
Regnskapsmedarbeider
Fabi AS

Hafslund E-CO
Business Controller
Hafslund E-CO

Fabi AS
Tax Advisor
Fabi AS

Norges Bank Investment Management (NBIM)
DBA Engineers
Norges Bank Investment Management (NBIM)

FinancePeople AS
M&A Analytiker
FinancePeople AS

FinancePeople AS
Nordic Finance Manager
FinancePeople AS

Skretting
Controller
Skretting

Nutreco
Investment director
Nutreco

KLP
Markedssjef KLP Eiendom
KLP

BNP Paribas
Relationship Manager
BNP Paribas

BNP Paribas
Compliance Officer
BNP Paribas

Veidekke Eiendom AS
Salg- og markedsdirektør
Veidekke Eiendom AS

Veidekke Entreprenør AS
Prosjektleder Follo/ Østfold
Veidekke Entreprenør AS

Graphcore
Finance manager
Graphcore

NHO Service og Handel
Analyseansvarlig
NHO Service og Handel

NHO
Virksomhetsarkitekt
NHO

Scatec Solar AS
Treasury Manager
Scatec Solar AS

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF)
Produktansvarlig
Jernbanepersonalets Bank og Forsikring (JBF)

Bærum Kommune
Prosjekt- og eiendomsutvikler
Bærum Kommune

United Bakeries Norway AS
Teamleder Internasjonal Handel
United Bakeries Norway AS

Maritime & Merchant Bank ASA
Shipping and Offshore financing
Maritime & Merchant Bank ASA

Helse Sør-Øst RHF
Spesialrådgiver Digital læring og kompetanse
Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Arbeidslivssjef
Helse Sør-Øst RHF

SpareBank 1 SMN
Leder for privatmarkedet
SpareBank 1 SMN

ÅF Norge AS
Regnskapssjef
ÅF Norge AS

Fabi AS
Regnskapsmedarbeider
Fabi AS

Hafslund E-CO
Business Controller
Hafslund E-CO

Vis alle stillinger
Dette er en spådom som er i tråd med det SSB har sagt, nemlig at nivået vil holde seg høyt, men at veksten vil være vesentlig svakere.

Schjøtt-Pedersen mener det vil være to viktige momenter fremover:

- Det ene er at over tid er vi avhengig av å gjøre nye funn av oljefelt for å holde aktiviteten oppe. Det andre er at det er verdt å merke seg at når vi kommer til 2023, så er det slik at 40 prosent av de investeringene vi da har regnet inn, de er ikke besluttet. Det betyr at de er svært sårbare for eventuelle uklarheter rundt rammebetingelsene.

På grunn av dette mener han at det vil være svært viktig med stabile rammevilkår. (Vilkår)

Kanskje ser man EQNR på NOK280