NOM:KELIBER OY HAR FERDIGSTILT TESTPROGRAM FOR LITIUMHYDROKSID


NOM:KELIBER OY HAR FERDIGSTILT TESTPROGRAM FOR LITIUMHYDROKSID

13:53
Oslo (TDN Direkt): Det Nordic Mining-tilknyttede selskapet Keliber Oy har ferdigstilt testprogrammet for litiumhydroksid og produktet er av batterigrad, ifølge en melding fra Nordic Mining torsdag.Keliber har mål om å ferdigstille evaluering av en mulig produksjonsplan for litiumhydroksid i første kvartal 2019.

PSP, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
© TDN delayed
longterm
20.01.2019 kl 08:53 3821

Takk for svar, Pling! og _HH_!

Jeg har ved et par tidligere anledninger tillatt meg å dra sammenligninger med Northland Resourses - spesielt når vi har diskutert promotering av selskapet opp mot investor-miljøet. På det området var de unektelig svært dyktige. De klarte å skape en interesse som gjorde at ikke bare deres hoffmegler Pareto, men etterhvert også flere andre meglerhus fattet interesse og fulgte opp med positiv dekning (meglerdekningen har jo vært nesten fraværende i NOMs tilfelle). Dette medførte at Northland på et gitt tidspunkt - jeg mener det var rett etter DFS, og uten at fullfinansiering var på plass (de misbrukte sjansen til fullfinansiering noe som senere ble deres bane) - var verdt godt over 3 milliarder. Jeg vet ikke om marginene som ble lagt til grunn, var så veldig mye høyere enn hva som legges til grunn for Engebø (hva de definitivt ikke la til grunn var at jernmalmprisen skulle halvere seg slik den vitterlig gjorde). Men de klarte å få frem verdiene langt tidligere enn hva tilfellet synes å være for NOM.

Dette må selvsagt ikke tolkes dit hen at jeg synes NOMs ledelse i ett og alt skal ta etter hva de gjorde i Northland - gud forby!! ;). Men, som flere har vært inne på, så kunne nok en noe mer offensiv medie- og markedsstrategi kanskje vært på sin plass. Det er naturlig å tenke seg at en høyere aksjekurs frem mot endelig fullfinansiering både vil lette denne og samtidig sørge for bedre avkastning også for de mange trofaste NOM-aksjonærer som har sittet i selskapet gjennom mange, tunge år ved at evt utvanning blir lavere. Jeg håper ledelsen lytter til de innspill som nå kommer - bl a fra facebook-gruppen - og gjør en skikkelig innsats i tiden fremover også med henblikk på å fortelle verden hvor bra dette prosjektet egentlig er.
DrHayek
20.01.2019 kl 10:29 3745

Ser ofte verdisetning av developers på rundt 50% av npv på hovedprosjekt i pfs stadiet.
For Nom er vi på ~10% av npv fra pfs, og dette inklusiv de ekstra tilladelser, som typisk først kommer etter pfs(pfs+, som Ivar kaldte det til fremleggelse av pfs).
Ingen tvivl om nom er dårlig markedsført, men samtidig er det forståeligt og menneskeligt med lav profil i denne fase på Engebø med historikken og (tidligere) usikkerhed rundt tilladelser, lokalpolitikere, minerallovgivning og amr. Jo nermere konstruksjon vi kommer, desto mindre vil larmen betyde.
Markedsføring for finansiering og kurs kan argumenteres og vil forhåpentlig komme mer aktivt, men samtidig har man konkrete muligheter med offtake avtaler og Barton i ryggen. Da er det ikke sikkert, at vanlig emisjon igjen blir verktøyet.

Med dagens kurs kan man uanset betragte hele Engebø som en opsjon, da markedsverdien på nom (og mer til) dekkes av Keliber.

Spennende om det blir kurs 10+ eller en Fryktelig kold Fryktløs ultimo 19.
longterm
20.01.2019 kl 10:54 3700

En svært interessant observasjon du kommer med her, DrHayek. Uten å sitte på de eksakte tallene for NAUR, så vil jeg tro de var mye mer i takt med de rundt 50% av npv i pfs-stadiet som du nevner. På den annen side skal det heller ikke stikkes under en stol at nettopp den dundrende konkursen NAUR endte opp med, kan være noe av forklaringen på at vi i dag sliter med kursutviklingen i et noenlunde tilsvarende prosjekt.
DrHayek
20.01.2019 kl 11:05 3680

Absolut. Der er formentlig en hel del aversion og "learned helplessness" blandt folk, både når det kommer til investering i mineralutvikling generelt og investering i nom.
longterm
20.01.2019 kl 11:28 3651

Det stemmer, fryktløs. De hadde faktisk mulighet til å fullfinansiere ved en emisjon på 14,50 som var flere ganger overtegnet. Vil tro det var et utslag av overmot som fikk dem til å tro at de kunne hente det siste på enda høyere kurs - det skjedde ikke og plutselig var de fullstendig i hendene på obligasjonseierne. Fossum&Co har åpenbart bestemt seg for aldri å havne i en slik situasjon.

Var faktisk en av grunnene til at jeg aldri investerte i det selskapet den høye gjelden dem hadde. Ja stor forskjell på Naur og Nom der vi jo har Keliber som en skikkelig backup i tillegg til at Nom er gjeldfri. Er jo antydet at det minst vil komme frem verdier bare for Nom sin eierandel i Keliber på en halv milliard ved en Keliber Ipo..Det tilsvarer vel rundt 5kr aksjen i bare Keliber:=)
Redigert 20.01.2019 kl 11:53 Du må logge inn for å svare
longterm
20.01.2019 kl 12:36 3593

Keliber er utvilsomt en stor joker. I så måte var det svært betryggende å få den bekreftelsen fra CFO, NOM om at Keliber virkelig er igang med forberedelsene til IPO. Går det som vi håper, vil en vellykket IPO over natten kunne doble, eller sågar tredoble kursen i NOM. Opparbeidet underskudd burde vel tilsi at realisert gevinst i sin helhet burde gå rett inn på NOMs bankkonto.

Det har vært argumentert både for og imot om NOM bør benytte muligheten og selge seg ut. Jeg har vinglet litt frem og tilbake, men har igjen landet på mitt opprinnelige standpunkt om at NOM bør selge seg ut. Man oppnår både styrket soliditet og redusert risiko; begge deler ting som burde gi ytterligere boost til aksjekursen.

Hmmmm liker ordet tredobling. Da Pensjonerer jeg meg og feirer nyttårsaften på toppen av Engebø med klær og masse Champis mens Skazy henger opp et svært bilde av meg i stua si :=)
longterm
20.01.2019 kl 15:37 3452

Kan det være at Keliber ønsker å samkjøre IPO'en med oppdatert DFS? Hvis unoterts antydning om 30% økning i npv som følge av overgang til produksjon av hydroxid holder vann, så burde vel alt ligge enda bedre til rette for en svært vellykket børsintroduksjon!?
Redigert 20.01.2019 kl 16:08 Du må logge inn for å svare
Skazy
20.01.2019 kl 16:25 5257

Jeg trodde DFS var bedre enn PFS med tanke på at det er mindre usikkerhet i DFS.
Derfor er DFS bedre for bankene og evt andre finansinstitusjoner med tanke på sikkerheten den gir prosjektet.
Og... økning i NPV,.... det kan man jo håpe på.
_HH_
20.01.2019 kl 16:45 5228

DFS er betre.Usikkerheita i tala til ein dfs ligg mellom 10 til 15 prosent. For PFS ligg dei mellom 20 til 30 prosent.
Det vil jo komeme ein auke i NPV sidan CEO har antyda at kostnaden ved lithium hydroxid prod ikkje vil vere så veldig mykje høgare og salsprisen ligger vel 20 til 30 prosent høgare.
Redigert 20.01.2019 kl 16:45 Du må logge inn for å svare
Skazy
20.01.2019 kl 17:51 5175

Vi trenger alle gode nyheter vi kan få.
Takk _HH_.
Tjuagutt
20.01.2019 kl 20:00 5081

Ikke glem at NOM sin andel er verdt 5-600 mill pr. i dag. En IPO vil fort kunne verdsette NOM sin andel til enda mer.
longterm
20.01.2019 kl 20:30 5050

Et veldig godt poeng, Tjuagutt - vi bør kunne forvente vesentlig større utslag på kursen enn den rent matematiske styrkingen av balansen skulle tilsi.

Voldsomt aktivt Ekko kammer her ? ;)
Haster det virkelig så mye å få solgt :) :D

Flåtesjefen! skjønner ikke helt hva du mener? Er du uenig i at Nom sin andel kan være på langt over en halv Milliard i Keliber? For min del så er det flott å bli opplyst om en sånn viktig sak.
Boss 99
21.01.2019 kl 10:32 4729

Det er vel ingen som vil selge kursen ned ti 2,30 idag.

Kjøperne prøver seg på ordre langt nede (selvsagt), men jeg tror vi vil se en gradvis stigning i kursen da vi som sitter på aksjene vil ha mer for dem enn hva som har vært tilfelle de siste månedene etter emisjonen. Forventningene om Keliber IPO begynner å bygge seg opp, og med unntak av enkelte som vil forsøke å selge kursen ned tror jeg trenden fremover er stigende.
Skazy
21.01.2019 kl 11:31 4619

Pre tax NPV Keliber:
Før skatt nåverdi Keliber:
295 Millioner Euro.
2 950 000 000 kr.
Nom eier 22 % av dette = 649 000 000 kr. / 130 841 772 aksjer i nom = 4,96 kr.
Og... de driller vider for harde livet i Finland. De har truffet bra så langt og finner sikkert masse mer før neste Jorc oppdatering som kommer på vårparten.
Så trolig øker ressursgrunnlaget videre før IPO Keliber, som er ventet snart.

Man kan selvsagt ikke forvente å få betalt krone for krone for verdiene som ligger i bakken i Finland.
Men når det er sagt så kan man kanskje forvente at interessentene i Finland tenker mest på det stadig økende ressursgrunnlaget.
Redigert 21.01.2019 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
Rookie,
21.01.2019 kl 11:45 4589

Kunne nesten "frykte" bud på hele NOM fra en finsk aktør bare for å sikre seg 22% av keliber ut fra disse tallene.
Skazy
21.01.2019 kl 11:53 4564

De måtte nok ha et kraftig bud for å oppnå gehør i markedet ved bud på hele nom.
De fleste er nok i kraftig minus på sine aksjer.
Men hvem vet, kanskje det er en aktør som har jobbet lenge med et slikt bud.
Noen later til å holde kursen nede, og de har jo egentlig klart det overraskende bra.
fleks
21.01.2019 kl 11:59 4551

Kan blive en af årets børs raketter

Har lagt inn noen fakta i kommentarfeltet til Neeteland film om Førdefjorden. Legg gjerne inn fakta dere også da mange jo tror på denne propagandafilmen.
ondur
22.01.2019 kl 09:43 4215

interessant teknisk område, mest sannsynlig får vi en korrigering opp til kr 3 i løpet av noen uker, la oss si innen slutten av feb. muligens rett før Keliber kommer med neste oppdatering.
Boss 99
22.01.2019 kl 21:19 3833

Noe nytt på fjorden pub.
Boss 99
23.01.2019 kl 10:23 3610

fiskekroken skrev Jeg er klar!
Ble det noe action i går @Fiskekroken
unotert
26.01.2019 kl 17:44 3141

Hadde jeg hatt mye penger skulle jeg kjøpt Nordic Mining for 500 mill kroner , opp 200 mill fra dagens børsverdi, for det får jeg 500 mill i verdi i keliber tenker jeg, og så kan jeg selge engebø for 500 mill og jeg sitter godt bemidlet med 22% av keliber.
Råvarer
27.01.2019 kl 08:58 3003

Bra tenkt, men jeg ville gjordt omvent forde Engebøprosjektet er et mye mere lønnsomt prosjekt.
unotert
27.01.2019 kl 09:09 2989

Hehe, det var kun for å vise hvor håpløst lav dagens kurs er.
Redigert 27.01.2019 kl 09:09 Du må logge inn for å svare

Hvis jeg ikke har tatt helt feil så er det vel i Feb-Mars forventet en Ipo Kaliber?
unotert
27.01.2019 kl 13:29 2862

Vi vet jo ikke, men sikkert etter at de har oppdatert dfs med resultatene av hydroxidprosjektet .
Boss 99
27.01.2019 kl 21:43 2621

Kossen e det med dere Nom eiere,kjører dere batteribiler. Eller e det bare lommelykta og mobilen som e på batteri ?
Knudis
27.01.2019 kl 22:34 2567

Pengene som skulle gå til batteribil gikk til NOM aksjer..jaja pyttsann!
Boss 99
28.01.2019 kl 09:32 2413

Kan vi risikere at vi kliver nordover idag?